Click here to load reader

Inleiding st antonius[1]jan walburg [compatibiliteitsmodus]

 • View
  676

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Inleiding st antonius[1]jan walburg [compatibiliteitsmodus]

 • 1. Improving Mental Health by Sharing Knowledge Naar mentaalvitale organisaties Symposium gezonde bedrijfsvoeringNieuwegein, 15 november 2010 Jan Walburg.
 • 2. Mentale capaciteit in de loop van het leven Gezondheidsmanagement Mentale capaciteit Source: after Beddington et al, 2008 Positieve Negatieve invloeden invloeden LevensloopPrenatale vroegeyouth Childhood Adolescence Prenatal Early jeugd Kind adolesentie Volwassenheid Adulthood ouderdom Source: after Beddington et al, 2008 (0-4)(0-4) (5-12)(5-12) School School Career Carrire Retirement Heel oudVery Pensioen old 2
 • 3. 1. Psychische stoornissen 3
 • 4. Ziektelast wereldwijd (DALYs), 2008 4
 • 5. Oorzaken verzuim in Duitsland in 1994, 2004 (1994 = 100%) Source: European Foundation 2005. 5
 • 6. Aandeel onbekwaamheid per ziekte in Nederland Bron: CBS 2008. 6
 • 7. Continuum van depressieve symptomen hoog aanhoudende verandering normale fluctuaties stemming aanhoudende verandering stemming die ingrijpt op dagelijkse stemming activiteitenfrequentie in bevolking aa laag depressieve depressieve episode stemming 7
 • 8. Integratie van lichaam en geestOverzicht van psychologische comorbiditeitZiekte Comorbiditeit astma/COPD angst en stemmingsstoornissen artritis depressie en angst hypertensie depressie suikerziekte depressie (20-32%) cardiovasculair depressie (40-60%) CVA depressie (30%) kanker depressie abdominale / darmstoornis depressie en angststoornissen epilepsie Source: Van der Feltz-Cornelis, 2007 8
 • 9. Preventieve strategien selectieve preventieSymptoom- gezondvrij onderhouds herstel behandeling geindiceerde opnieuwSympto- preventiematisch herstel terugval beginSyndro- acute terugvalmatisch behande- preventie ling episode acute Time herstel na 3mnd 50%; 6mnd 63%; 1jr 76%; 2 jr 80% after Spijker 2002 Trimbos- instituut 9 2007 9
 • 10. KosteneffectiviteitVroege signalering en snelle interventie kunnen 400 zorgkosten en 1800 productiekosten voorkomen 10
 • 11. 2. gezondheid en werk 11
 • 12. gezondheidseffecten van werk(EU-15), 1995 en 2005. Source: European foundation 2007. 28 mei 2010 12
 • 13. mentale eisen werk, Nederland, 2005. Bron: European Foundation 2005. 13
 • 14. Ontwikkeling in werkintensiteit, EU 15, 1991-2005 (%). Source: Parent-Thirion et al. 2007. 14
 • 15. gezondheidseffecten van onzekerheid over werk 2004 (Securely employed at 100) 15
 • 16. De effecten van stress op prestaties medewerkers Source: NIOSH 2007 16
 • 17. Werk en welbevinden Werk vormt voor velen de belangrijkste bron van inkomsten. Het is een belangrijke bron voor sociale contacten. Werk definieert in hoge mate onze sociale status. Het geeft het dagelijkse leven structuur, richting en samenhang. Arbeid is een belangrijke bron voor eigenwaarde en zingeving. Werk beschermt tegen het ontstaan van psychische klachten. Bron: Trimbos-instituut Strategische verkenningen 3 2009 17
 • 18. 3. versterken mentaal vermogen en verhogen van het mentale kapitaal in de organisatie 18
 • 19. opbrengst optimaliseren welbevinden gezond kosten stoornis psychische stoornis 19
 • 20. 20
 • 21. Waarom geluksgevoel? Beloning toenadering? Beloning beheersing? Beloning sociale contacten? Beloning ontplooiing? 21
 • 22. Verschillende typen emoties afgezet tegen de snelheid waarmee bloeddruk en hartslagzich herstellen na blootstelling aan een milde angstopwekkende situatie (13). gematigd plezier tevredenheid neutrale emotie verdriet 0 10 20 30 40 50 snelheid herstel bloeddruk en hartslag (s) Verschillende typen emoties afgezet tegen het aantal bedachte probleemoplossingen. (12). plezier tevredenheidneutrale emotie angst woede 5 10 aantal bedachte oplossingen 22
 • 23. Geluk verruimt en levert reserve Spel Nieuwsgierigheid Voldoening Plezier in vriendschap Positieve emoties versterken de aandacht, cognities en vaardigheden en leveren fysieke, intellectuele en sociale reserves op 23
 • 24. Geld - 1 24

Search related