Click here to load reader

İnsani Dokunuş Üzerine Çalışmak

 • View
  250

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of İnsani Dokunuş Üzerine Çalışmak

 • nsani Dokunuzerindealmak:Avrupann En yi100 vereni2014

  2014BestWorkplacesEurope

 • 100 Best Workplaces in Europe 2014

  32

  nsani Dokunu

  zerinde almak

  Great Place to Work Avrupann En yi 100 vereni listesini 12. kez yaynlarken bu yl en byk onuru Microsoft, Davidson Consulting ve Cygni ald.

  Birok Avrupa ulusu ise, en iyi iverenlerinin alanlarnn gven seviyesinde son 5 ylda bir art yaadn tecrbe etti.

  En yi verenler giderek artan bir ekilde alanlarn, ilerinin merkezi konumuna getirdiler.

 • 100 Best Workplaces in Europe 2014

  54

  indekiler

  06 Ynetici zeti

  08 Great Place to Work Hakknda

  10 Arka plan ve Blgesel Sonular

  18 Her Bir lkenin Gven Sonular

  36 Avrupann En yi 100 vereni 2014 Hakknda Hzl Bulgular

  46 Avrupann En yi 100 vereni Listesi

  52 En Baarl 3 irketin Profilleri

  58 zel dller ve Kazanan Profilleri

  62 Metodoloji

 • 100 Best Workplaces in Europe 2014

  76

  YneticizetiAvrupadaki En yi verenler daha iyiye gidiyor ve her bir alannn istek ve taleplerine daha fazla dikkat ediyorlar.Great Place to Work Enstitsnn 12. Yllk Avrupann En yi verenleri listesini yaynlad u gnlerde bu ok gzel bir haber. Avrupann En yi ok Uluslu vereni Microsoft olurken, En yi Byk verenler kategorisinin birinciliini Fransada teknoloji danmanl irketi olarak faaliyet gsteren Davidson Consulting, En yi Kk ve Orta Byklkteki verenler kategorisinin birinciliini ise sveli teknoloji hizmetleri irketi olan Cygni kazand.Avrupada 2014 ylnn En yi verenleri listesine girmeyi baaran 100 irketin gurur duyulacak birok zellii var, nitekim genel olarak Avrupann da yle.Avrupa lkelerinde son 5 ylda En yi verenler listesine dahil

  olmu irketleri, alanlarn gven dzeylerine odaklanarak analiz ettik. Gven, alan ballnn ve ekonomik olarak baarl bir irketin temel ve vazgeilmez unsurudur. Bu alma gsteriyor ki; En yi verenler, gven seviyelerinde bir kazanm grrken birok lke de ciddi geliim tecrbe etti. Nitekim bu En yi verenlerin gven seviyesi sonularna detayl olarak baktmz zaman hibir lkede ok ciddi bir d grmyoruz.lke-lke En yi verenler hakknda yaplan analize ek olarak, Avrupann En yi 100 vereninde gven seviyesinin nasl gelitiini de analiz ettik. Nitekim blgesel listemize giren irketlerin benzer sonulara sahip olduunu grdk. Getiimiz 12 yl boyunca, Avrupann En yi 100 vereni Great Place to Workn gven analizlerinde hep daha iyiye doru bir gelime gsterdiler.

  Bu gzel haberlerimiz ierisinde hem iverenler hem de alanlar iin uyarlar var. Bulgularmz; Avrupann En yi verenlerinde alanlarn duymu olduu gurur, hissettikleri takm ruhu ve gven seviyesini yanstyor ve bu irketler hem ulusal yarmalarda hem de blge yarmasnda yer almay baarm olan irketler.

  En yi verenlerdeki bu gven art bize akas; mkemmel iyerleri yaratma fikrinin irket liderlerinden ve alt kademe alanlarndan tm Avrupaya yaylm bir momentum eklinde ilerlediini gsteriyor. Bu momentumun ise gven, ballk ve ekonomik baar arasndaki net ba ile yapacak ok ii var. alann yneticilerine duymu olduu gven, alan ballnn olumas iin n kouldur ve nitekim balln ekonomik performansa etkisinin kritik olduu kantlanmtr. rnein ngilterede yapm olduumuz aratrmaya gre en iyi sonulara sahip irketlerin %25i, en kt sonulara sahip irketlerin %25inden 2 kat daha fazla yllk kar elde etmektedir.Dahas, ekonomik byme konusunda son yllarda zorlanan Avrupada emek piyasasnn daralmas ile de birlikte irketler, alanlar etkileyen, irkette kalmalarn salayan ve ilham veren bir kltr yaratmann zorunluluunun farkna varm durumdalar.

  Bu durum Danimarka ve tm Avrupa iin geerli eklinde belirtiyor Great Place to Work Danimarka Ynetici

  Direktr Ditte Vigso ve ekliyor: Birok Danimarkal ve Avrupal irket anlad ki; irket stratejilerinin sorunsuz olarak uygulanabilmesi iin iyerinde pozitif bir evrenin, yksek seviyede gven, gurur ve takm ruhunun varl n koul. alanlar artk irketin en deerli kaynaklar olarak deerlendirilmiyor, onlar artk irketin DNAlar.

  Dier bir nemli bulgu ise, irketler alanlarna daha ok birey olarak davranyor. Yaamn dier alanlarnda grlen zelletirme trendi ile uygun olarak, Avrupadaki En yi verenlerin alanlarn makinenin bir paras olarak grmeyi brakp her bir alanna zel olarak dizayn edilmi i tecrbeleri yaattn gryoruz. Cygni irketinde rnein; alanlara hangi teknolojiler zerinde almak istedikleri, hangi sektre odaklanmak istedikleri ve nerede almak istedikleri soruluyor.

  alanlar ayrca alma saatlerini ve bireysel yan haklarn seebiliyorlar. Sklkla dzenlenen sosyal etkinliklere ve yllk kayak turuna ek olarak ie getirilen bu zelletirilmi yaklam, alanlara insani olarak dokunmay salayabilmek iin dizayn edildi, eklinde belirtiyor Cygni CEOsu Jon Persson. Kimse btedeki veya kattaki bir rakam olmak istemiyor diyor ve ekliyor Tm alanlar farkedilmek ve takdir edilmek ister.

 • 100 Best Workplaces in Europe 2014

  98

  Great Place to Work Hakknda

  Great Place to Work 25 yl akn sredir mkemmel iyerleri zerinde nc aratrmalar uyguluyor. Her irketin mkemmel bir iyeri olabileceine inanyoruz ve misyonumuz da onlara yardm etmek.Great Place to Work modelimiz, mkemmel iyerlerini analiz edebilmek iin bir standart olarak tannmtr.

  Dnyann 50 lkesinde, gurur duyuyoruz:

  OnaylamakUlusal ve uluslararas En yi verenler listelerimiz aracl ile mkemmel iyerlerini tanmlamak. Avrupada 19 lkede, dnyada ise 50 lkede listelerimizi yaynlyoruz.

  Yardmirketler, mkemmel iyeri kltrn korumak veya bu kltr yaratmak iin danmanlk hizmetlerimizi kullanabilmektedirler. Datalara sahip olmamz salayan analizlerimiz (Trust Index alan anketi, fokus gruplar, 360 profesyonel geliim analizi gibi); retici altaylarmz ve eitim programlarmz; aksiyon planlamas sistemimiz ve stratejik danmanlk hizmetlerimiz; her irketteki dnm srecine destek olmaktadr. Great Place to Workn esiz En yi verenler data havuzu sayesinde sizlere ei benzeri olmayan benchmark frsatlar, best practice bilgileri ve danmanlk mterilerimiz iin de dnm igrleri sunmaktayz.

  PaylamakEtkinliklerimiz ve eitim hizmetlerimiz aracl ile kaynaklar, best practiceler ve analizler. Bunlar; organizasyon liderlerinin birbirlerinden renmesini salayan ve ayn zamanda bizim bilgi zenginliimizden, hatalar ve baarlar nceden tecrbe etmi en iyi iverenlerden ve mterilerimizden yararlanmalarn salayacak edzey networkler, altaylar, konferanslar ve yaynlar iermektedir.

  Avrupa ofisleri:

  AmsterdamAtinaDublinHelsinkistanbulKopenhagKlnLeuvenLizbonLondraLksemburgMadridMilanOsloParisStockholmVarovaViyanaZrih

 • 100 Best Workplaces in Europe 2014

  1110

  Arka Plan ve

  Blgesel Sonular

  12. Avrupann En yi verenleri yllk listesini hazrlamken, hem her bir lke iin hem de Avrupa blgesi iin gven trendini analiz etmeye karar verdik. Her bir lke iin yapm olduumuz analizler, 19 Avrupa lkesinde bulunan ofislerimizin yapm olduu ulusal En yi verenler aratrmasn kapsyor. zellikle de bu analizimizde, her bir lkenin getiimiz 5 yl ierisinde tecrbe ettii Trust Index sonular zerinde altk. Trust Index, Great Place to Workn irketlerdeki gven, gurur ve takm ruhunu len ve 58 soru ieren alan anketidir. En yi verenler listesinin her lkede yl ierisinde farkl tarihlerde ilan edilmesinden dolay alma her dnem, iki takvim yln kapsyor ve bizler de analizimiz iin en gncel datalar kullanmak istedik. Trust Index benchmark sonular gsteriyor ki, 2009/10 ve 2013/14

  dnemleri arasnda blgedeki lkeler ya stabil bir ekilde sonularn srdrmekte ya da gven seviyelerinde art yaam bulunmakta. (bkz. ekil 1)

  Her bir lkenin En yi verenleri hakknda yapm olduumuz bu almaya ek olarak ayn zamanda Avrupa listemize girmi olan irketleri de analiz ettik. Bu analiz iin de, bu listede yer alan irketlerin Trust Index sonularn analiz ettik. Blgesel gven seviyesinin ortalamasna baktmzda, 2003-2014 yllar arasnda kimi dnemlerde artlar yaandn kimi dnemlerde ise dler yaandn grmekteyiz. (bkz. ekil 2)

  21%

  ekil 1. Trust Index Sonularndaki Oransal Deiim

  18%

  15%

  12%

  9%

  0 01111

  34 4 4

  6 6 78

  9 10

  6%

  3%

  0%

  Danim

  arka

  svir

  e

  Holla

  nda

  Porte

  kiz

  rland

  a

  Alm

  anya

  Avus

  tury

  a

  Fran

  sa

  Yuna

  nista

  nta

  lya

  ngilte

  re

  Beli

  ka

  84

  90

  ekil 2. Avrupann En yi 100 vereni 2003-2014

  82

  88

  80

  86

  782006200520042003 2008 2010 2012 20142007 2009 2011 2013

  TI Sonucu

  Lineer(TI Sonucu)

  18

  Norv

  e

  span

  yasv

  e

  Polon

  ya

  Finlan

  diya

 • 100 Best Workplaces in Europe 2014

  1312

  2011 ylnda yaanan keskin d, byk bir olaslkla yaanan ekonomik skntlar yanstyor. 2009 ylnda Avrupada gayrisafi yurtii haslada yaanan en byk dten sonra, muhtemel bir ekilde irketler aksiyonlarn 2010 ylndan itibaren almaya baladlar. Nitekim bu aksiyonlar; iten karmalar, i gvensizlii yaratan demelerde kesintiye gitmeler gibi olup tm bunlar Trust Index sonularna d olarak yansyor. Avrupann En yi 100 vereni listesini oluturan datalarn byk bir ounluu bir nceki yln Trust Index datalarndan gelmektedir. Dolays ile 2010 ylnda yaanan bu dk gven ortam kendisini 2011 sonularnda gstermekte.

  2003-2014 arasnda gven dzeyinde ve dier unsurlarda yaanan dlere ramen uzun dnemli trend ak ve net: Avrupann En yi verenlerinin gven seviyesinde art var. Dier bir ifadeyle, En yiler gittike ok daha iyi oluyorlar.

  Avrupann En yi verenlerinde ayrca alanlara birey olarak ok yksek seviyede sayg duyulduunu gryoruz. Trust Index sonularmz, bize yaanan bu kalknmann kantlarn sunuyor. Avrupann En yi 100 vereninde Trust Index alan anketinde u soruya verilen yant bir deerlendirin: Yneticiler ahsma gerek bir ilgi gsteriyor ve beni sadece i gc olarak grmyor. En yi Avrupal irketlerde bu soruya ounlukla uyuyor veya neredeyse tamamen uyuyor eklinde pozitif yant veren

  alanlarn oran 2010 ylnda %82. Bu skor 2011 ylnda %78 olarak d yaarken 2012 ylnda %84 olarak trmana gemi ve 2013 ylnda ise %85 seviyesine ulam. (bkz. ekil 3)

  Bu aslnda Trust Index ierisindeki dier iki ifadeyle ayn hikayeyi paylayor: alanlara i dnda da bir hayat olan insanlar olarak davranmak ve onlar maa kazanan kiilerden daha tesi olarak tanmlamak. Bu ifadelere istinaden: alanlar i ve zel hayatlarn dengede tutabilmek iin tevik edilmektedir. sorusuna Avrupann En yi verenlerinde pozitif yant veren alanlarn oran getiimiz 5 yl ierisinde zik zaklar olutursa da 2010 ylndaki %81lik orandan 2014 ylnda %83 oranna kesin art yaandn grmekteyiz. (bkz. ekil 4) Nitekim Ben burada kendim olabiliyorum ve rol yapmama hi gerek yok sorusuna pozitif yant veren alanlarn oran ise 2010 ylndaki %89luk orandan getiimiz iki yl boyunca %91 oranna kesin art gstermi durumda. (bkz. ekil 5)

  Avrupann En yi verenlerinden rnekler, daha yksek gven ve daha fazla ahsi dokunuu grafikler ile birlikte ayrntlaryla gsteriyor. rnein 8 yl nce Davidson Consulting, alanlarn rahat ve bir aile gibi hissetmesini salayabilmek iin planlar yapmaya balad. irketimizin, alanlarmzn sanki eviymi gibi olmasn istedik eklinde belirtiyor Davidson Consulting irketinin bakan Edouard Mandelkern.

  84

  84

  84

  90

  90

  90

  92

  92

  92

  ekil 3. Yneticiler ahsma gerek bir ilgi gsteriyor ve beni sadece i gc olarak grmyor.

  ekil 4. alanlar i ve zel hayatlarn dengede tutabilmek iin tevik edilmektedir.

  ekil 5. Ben burada kendim olabiliyorum ve rol yapmama hi gerek yok.

  82

  82

  82

  88

  88

  88

  80

  80

  80

  86

  86

  86

  78

  78

  78

  76

  76

  76

  74

  74

  74

  2010

  2010

  2010

  2012

  2012

  2012

  2014

  2014

  2014

  2011

  2011

  2011

  2013

  2013

  2013

 • 100 Best Workplaces in Europe 2014

  1514

  olup insanlar artk bu pozisyonlardaki kiilerin drstlk, effaflk ve btnlk ierisinde hareket etmedikleri zaman sonularn neler olabileceini grdler.

  KANITKantlar gsteriyor ki, yksek gven ve ballk seviyesine sahip En yi verenler ok daha baarl ekonomik performanslara nclk ediyorlar. Avrupadaki birka rnekten bahsetmek gerekirse: Danimarkann En yi verenleri, Danimarkann ortalama irketleri ile kyaslandnda 3 kat daha fazla gelir artna sahip. talyann En yi verenleri ayn sektrlerdeki rakipleri ile kyaslandnda st ste 6 yl boyunca ok daha fazla gelir elde ettiler. Nitekim, hkmet tarafndan giriimi yaplan Engage for Success aratrmasnn sonularna gre, alan ball (ki yksek gvene dayal iyerlerinde oluur) ile organizasyonel performans arasnda ba olduu rapor edilmi bulunmakta. Buna ek olarak mkemmel iyerleri, hisse senedi performanslar baz alndnda dier irketlere kyasla ekonomik dlerden ok daha hzl ve iyi ekilde kurtulabilmektedir. rlandann En yi verenleri bu esneklii bir adm daha tede kantlad eklinde belirtiyor Great Place to Work rlanda CEOsu John Ryan ve ekliyor: Her ne kadar En yi verenler listesinde yer alan irketler global krizden dolay etkilenmi olsalar ve zor kararlar vemi olsalar da, organizasyonlarndaki yksek gven ilikisinden dolay deiikliklere kendilerini daha hzl adapte edebildiler.

  EMEKPYASASI

  Avrupada yaanan ekonomik byme srecinin ortasnda yetenek iin sava kzyor. 2012 ve 2013 yllarnda, Euro blgesi ierisinde 18 lkede GSYHda yaanan ciddi daralmadan sonra neredeyse tm Avrupa lkeleri iin ekonomik byme artk bir tahmin. alanlarn daha sk bir ekilde baka irketlere transfer olmasndan dolay, emek piyasas zellikle yksek seviye nitelik gerektiren alanlarda daralmakta ki bu durum irketleri alanlar cezbetmek ve tutmak iin zorluyor. Grne gre bu dinamik atmosfer Polonyann biliim sektrnde aktif bir ekilde mevcut, ifadelerini kullanan Great Place to Work Polonya CEOsu Maria Zakrzewski; Polonyann biliim sektr byyor ve lkenin, gl bilgisi ve nitelikli zellikleri ile tannan genleri daha yksek maalar iin bat Avrupa lkelerine transfer olmay tercih ediyor ve bu durum, yerel biliim irketlerini kendi iyeri kltrn gelitirmeye ynelik tevik ediyor eklinde anlatyor. Ayn zamanda birok Avrupa lkesinde maa bteleri zor durumdayken alanlarna birey olarak davranan irketler avantaj elde ediyor, eklinde konuan Great Place to Work Hollanda CEOsu Erik van Riet, Hollandada, yeni yetenekler artk kiisel olarak da geliebilecekleri irketleri aryorlar. Artk yksek bonuslar iin sunulabilecek paralar yok dolays ile irketlerin kltr daha ok nemli olmaya balyor.

  Y JENERASYONUMilenyum jenerasyonu daha iyi iyerleri istiyor. Avrupada ve dnyada, 30lu yalarn ortasnda bulunan insanlar ve genler; iverenlerini, i-yaam dengesine ve sosyal sorumlulua daha fazla dikkat etmesi iin zorluyor.

  Nitekim aile ruhunun oluturulmas iin oluan ballk zaman ierisinde artm. Getiimiz yllarda irket, gen alanlarnn konaklamann pahal olduu Pariste uygun bir ev bulmakta zorluklar yaadn farketmi. Bu yzden Davidson Consulting, Parisin hemen dnda sadece kendi alanlarnn yaayabilecei, ortak kullanml mutfaklar gibi alanlarn olaca 9 daireli bir bina ina ediyor. Mandelkern, bu tarzda bir alan rezidansnn Fransada bir ilk olduuna inanyor. Gerektende, Davidson alanlarnn insani ihtiyalarna ne derecede nem verdiini gstererek -ev gibi irket- metaforunu bir geree dntrm oluyor.

  Cygninin alanlar ile iliki kurmak iin sarfetmi olduu bir ok abay deerlendirin. alanlarn i tercihlerini ayarlamak ve onlarn bu isteklerini karlamann yan sra Cygni liderleri, takm yeleri arasnda daha sk bir iliki olumasn tevik etmekteler. Dier teknoloji irketleri gibi, Cygni alanlar da tipik olarak zamanlarnn ounu mterilerde geirdikten sonra evlerinde almaya devam ediyorlar. Cygni alanlarnn fark, dier teknoloji irketlerine nazaran kendi aralarnda daha sk bir ekilde randevulamalar ki bu her haftada en az bir kez bulumak anlamna geliyor. Nitekim raporlarn paylatktan ve yeni teknoloji trendlerini tarttktan sonra alanlar gzel bir akam yemei ile birlikte ieceklerinin tadn karyorlar. Bunlarn tesinde, irketin dzenli olarak organize etmi olduu yelkencilik veya motor botu yar ieren yaz partisi, yllk kick-off toplants ve gzel bir otelde parti, k aylarnda dzenlenen kayak turlar ve nl bir efin katld, yemek

  yarmasnn organize edildii Christmas partisi dier etkinlikler arasnda.

  irket sponsorluunda dzenlenen tm bu etkinlikler gsteriyor ki Cygni, alanlarnn i ile birlikte sosyal ilikilere ihtiya duyabilecek insanlar olduunu anlyor. Kimi alanlar elbette zel hayatlarn paylamaya yatkn deiller fakat ou paylayor eklinde belirtiyor Cygniden Persson ve ekliyor: En azndan bu imkan kendilerine vermek istiyoruz.Peki Avrupadaki En yi verenler neden bu ynde ilerliyor? Bireylere duyulan yksek seviyedeki gvenin ve saygnn arkasnda bir ok faktrn birletiini gryoruz.

  FARKINDALIK Global olarak irket liderleri arasnda yksek gvene dayal iyeri kltr yaratmaya verilen nem konusunda farkndalk artyor. PricewaterhouseCooperun geen yl 68 lkeden 1.330 CEO ile yapm olduu anketin raporunda, gnmzn yneticilerinin gndeminde gven konusunun ilk srada yer aldn gryoruz. Kamuoyuna yansyan skandallar yznden, yksek gvene dayal kltrn nemini insanlarn artk ok daha iyi bir ekilde anladn belirtiyor, Great Place to Work ngiltere CEOsu Tom OByrne. Bu skandallar; LIBOR maniplasyonunu, ngiltere Ulusal Salk Hizmetlerindeki birok d ve News Corp. tarafndan yaplan gizli telefon dinlemelerini ieriyor, diyor ve ekliyor OByrne: Tm bu olaylar kamuoyunun; i liderlerine, hkmet yetkililerine ve medyaya olan gvenini ciddi bir ekilde sarsm

 • 100 Best Workplaces in Europe 2014

  1716

  verenlerin alanlar da kltrlerine yksek seviyede sahip kmaktalar, irketlerini daha iyiye gtrmek iin itirak etmekteler ve yapm olduklar iten de byk memnuniyet duymaktalar. Birka Avrupa lkesinde, baz irketler kalc bir ekilde srekli En yi verenler listesinde yer alyor ve bu irketler, daha yeni salkl bir kltr oluturmaya alan irketler ile kyaslandnda ok daha yksek gven seviyesine sahipler. Aralk gittike artyor eklinde ifade eden Great Place to Work svire CEOsu Michael Hermann, Yeni katlmclar daha dk seviye eiliminde olurken kimi en iyi iverenler gelimeye devam ediyor ifadesiyle sviredeki durumu aklyor.

  Srekli daha iyiye doru giden iyeri kltrleri arasndaki momentum, Avrupann En yi verenlerinin bu gelien i atmosferinden fayda salamasn salyor. Birok blgenin irketleri, 2008 ylnda yaanan ekonomik krizden ve 2012 ile 2013 yllarnda yaanan kten sonra daha imdi defansif anlaytan yeni yeni kyor, ifadesini kullanyor Great Place to Work Hollandada ki van Riet. Bu irketlerin ounun ajandas ise esnek i szlemeleri gibi snrl programlara sahip olurken En yi verenler ok daha geni bir vizyona sahip. Bu irketler, alanlarnn ve hissedarlarnn huzuru iin daha fazla sorumluluk alrken hedeflerini ise daha fazla i baarsna odaklyorlar. Deiim, hayatta kalmaktan yaamaya doru gidiyor. u an iin elenmeye doru gidiyor diyemem fakat belkide bir sonraki adm bu ynde. Great Place to Work hareketinin de blgede daha fazla momentum kazanacan bekliyoruz. Avrupann En yi verenleri baarlarn bir adm daha

  ileriye gtrmeye kararl ve bu ekilde rakiplerinin karsnda rol model olarak faaliyet gsteriyorlar, eklinde konuan Great Place to Work spanya CEOsu Nicolas Ramilo Mendez, spanyada ve Avrupadaki birok lkede irketler bizimle yllardr alyorlar ve her yl daha iyiye ulamak iin aba sarfediyorlar. Bu irketler ise ardndan srdrlebilir geliim srecini balatmak isteyen dierlerine ilham oluyor ve mkemmel iyeri yolculuuna bizimle birlikte balyorlar ifadesiyle belirtiyor ve ekliyor: Yldan yla, bizler bile bazen mkemmel iyerlerinin kendilerini daha iyiye gtrme motivasyonu karsnda arp kalyoruz.

  Avrupada ve dnyada, Mkemmel yeri Dnemi olarak adlandrabileceimiz bir an baladn gryoruz. En yi verenlerde yksek gven seviyeleri ve bireylere duyulan ileri seviyedeki saygnn arkasnda yatan faktrler (irketlere ei grlmemi effafl salayan teknolojilerin domas ile de birlikte), tm irketleri mkemmel bir iyeri haline gelmeye tevik ediyor.

  Mkemmel yeri Dnemi; tm insanlarn bir irket ierisinde yneticilerine gvenerek alt, yapm olduklar iten gurur duyduu ve birlikte alt takm arkadalarndan keyif ald bir iyeri olacak. Dier bir ifadeyle yle bir dnem olacak ki; iyerleri dnyay daha iyi bir yer haline getirecek eklinde belirtiyor Great Place to Work Global CEOsu China Gorman. Bu dnem, Avrupaya ve dier blgelere ulayor ve bu herkes iin ok gzel bir haber.

  irketin kendini pazarlamas artk alanlarn beklentilerini karlamak iin yeterli deil eklinde konuan Great Place to Work Avusturya Genel Mdr Doris Palz, Y jenerasyonu sadece bir i aramyor, onlar gurur duyacaklar ve kendilerini tatmin edecek bir aktivite aryorlar. Salk, i-yaam dengesi gibi konular iyeri kltrnn kalitesi bakmndan en nemli konular.

  ALIAN MNNETTARLII Yksek gvene dayal iyeri kltrleri sadece ynetimin alanlara neler yapt deildir. Bu ayn zamanda alanlarn zellikle zor zamanlarda gstermi olduu minnettarl dolaysyla karlkl ilikiyi yanstr. Ekonomik dler iyeri kltrlerini andrsa da, kriz dnemleri arasnda alanlarn koruyan irketler gven kltrn desteklemektedir. Nitekim politik ve ekonomik krizlerin yaand birka Avrupa lkesinde, mkemmel iyerlerindeki alanlar irketlerini ok daha fazla takdir ediyor, ifadesiyle sz alan Great Place to Work Yunanistan CEOsu Dimitris Ganoudis, irketler mevcut i reglasyonlarnda ktye gitme ve yok olma tehlikesine kar diren gsterdiklerinde, bu durum alanlarn irkete daha fazla sahip kmasna sebep oluyor. ifadesiyle Yunanistandaki durumu belirtiyor. irketlerinin onlara sunmu olduu faydalar hakknda daha fazla bilinli oluyorlar szyle ekleme yapan Great Place to Work Portekiz Direktr Sandrine Lage, kriz kapsamnda, isizliin youn olduu dnemde alanlar kendi istihdamlarna ve zellikle kendi zel haklarna daha ok deer veriyorlar.

  HUZUR Huzur ihtiyac, irketlerin kltrlerini gelitirmelerine tevik ediyor. Global olarak organizasyonlarda stres seviyesi artm durumda ve alanlardan daha az ile daha fazla yaplmas isteniyor. Ayrca mobil cihaz kullanmlarnn artmasyla alanlar her zaman aktif olmak zorunluluunun stresini de yaamakta. Bu duruma yant olarak ise, insanlar artk fiziksel ve ruhsal huzura daha ok deer veriyorlar. Avrupadaki En yi verenler, bu trendi kucaklyor. Aratrma neticesinde, alanlara uygulanan rahatlama ve meditasyon teknikleri irketlere daha iyi i sonular olarak geri dnyor ve talyann En yi verenleri de bu kapsamda alanlarna yoga snflar, farkndalk altaylar, duygusal zeka eitimleri gibi imkanlar sunuyor, eklinde aklyor Great Place to Work talya CEOsu Alessandro Zollo ve ekliyor: alanlar artk alanlarn kendilerini fark edecekleri, fiziksel olarak huzura ve en nemlisi de ruhsal huzura kavuacaklar bir ortam olma yolunda deiiyor ve bu da hem yneticilere daha iyi karar alacak koullar sunmu oluyor hem de alanlar endiesiz bir ekilde ve glerek ilerini yapmalarn salyor.

  MOMENTUM irket bir kere pozitif iyeri kltrne sahip olduunda, bu kltr daha iyiye doru ilerlemeye meyilli olur. Bu pozitif kltr ise hem ynetim hem de alanlarn abalar ile oluabilir. Yneticiler, iyeri kltrlerinin analizlerinden (Trust Index ve Great Place to Workn insan ynetimi uygulama ve politikalarn analiz ettii Culture Audit) kan ihtiyalara gre geliim aksiyonlar alrlar. En yi

 • 100 Best Workplaces in Europe 2014

  1918

  HER BR LKENN GVEN SONULARI

  Bu blmde, semi olduumuz lkelerdeki mkemmel iyerlerinin gven seviyesi trendlerini analiz ediyoruz.

  POLONYA Polonyann En yi verenleri, tm Avrupada gven seviyesinde getiimiz 5 yl boyunca en gl ykseli gsteren irketler oldu. lkenin Trust Index benchmark sonular 2009/10 dneminde 68 puan iken 2013/14 dneminde bu rakam %18lik bir art gstererk 80 puana ykseldi.

  Great Place to Work Polonya CEOsu Maria Zakrzewski, getiimiz be yl boyunca lkenin istikrarl bymesi-elbet baz endstriler iin emek piyasalar daralm olsa da- irket liderlerini alanlarn tercih ettii bir irket olma konusunda ikna etti. Polonyann En yi verenlerinin gven seviyesini bu ekilde ileri iten dier bir gelime ise, baz irket yneticilerinin mkemmel iyeri konseptini inat bir ekilde tutkuyla kucaklamas oldu. rnein; Marcin Ochnik, ulusal deri giyim perakende irketi Ochnikin bakan, alanlar ile arasnda ak diyalog oluturmak ve onlar dinleyebilmek adna Polonya apndaki 70 maazasnn neredeyse hepsini bir roadshow dzenleyerek tek tek gezdi. Ochnik ayrca, gittii her blgede tanm olduu tm alanlarla hotellerde veya konferans salonlarnda kltr altaylar dzenledi. Bu ok youn bir efor eklinde ifade eden Zakrzewski; Bu bir kararllk ve yapm olduun iin yaplmaya deer olduuna inanmaktan geiyor eklinde konutu.

  95

  Polonyann En yi verenleri: Trust Index Benchmark 2009/10-2013/14

  90

  85

  80

  75

  70

  65

  2009/10 2011/12 2013/142010/11 2012/13

 • 100 Best Workplaces in Europe 2014

  2120

  sve

  svein En yi verenleri 2009/10 ile 2013/14 dneminde gl bir ykseli gsterdi. lkenin Trust Index benchmark sonular %10luk bir art gstererek 79 puandan 87 puan seviyesine kt.

  Great Place to Work sve CEOsu Maria Gruden, en iyi yetenekler iin lkedeki rekabet kzrken bu durum irketleri kendi iyeri kltrlerini gelitirmeye zorluyor, ifadesiyle mevcut durumu aktaryor. zellikle profesyonel hizmetler sunan irketlerin, alanlarnn i baarlarnda en nemli rol oynamasndan dolay mkemmel iyeri oluturma yolunca nclk ettiini ifade eden Gruden, bu irketler ancak alanlarnn yetkinlikleri ile rekabet edebilirler.

  svein En yi verenlerinde grlen dier bir faktr ise alanlara irketi en st dzeyde benimsemelerini salayan trend. Gelecein liderleri, bir iin balangcndan bitiine kadar alanlarna gven duyduklarn gsteriyor. diyor Gruden. Burada nemli olan, alanlara verilen bilginin miktar ve karar verme srelerinde alanlardan alnan geribildirimin miktar. Eer alanlar irketin nereye gittiini ve onlardan birer birey olarak neler beklenildiini biliyorsa, alanlar kendi grevleri iin daha iyi sorumluluklar alyor ve neredeyse bir CEO gibi davranyorlar.

  svein En yi verenleri: Trust Index Benchmark 2009/10-2013/14

  95

  90

  85

  80

  75

  70

  65

  2009/10 2011/12 2013/142010/11 2012/13

  spanya spanyann En yi verenleri, getiimiz 5 yl boyunca gven seviyesinde %9luk bir art gsterdi. lkenin Trust Index sonucu 2009/10 dneminde 77 puan iken 2013/14 dneminde 83 puan olarak kendini gsterdi.

  Great Place to Work spanya CEOsu Nicolas Ramilo Mendez, ekonomik zorluklardan daha yeni yeni kmaya altmz bu gnlerde irket liderleri arasnda yeni bir yaklam ortaya kmaya balad. Daha fazla ve daha fazla irket insan ynetimi modelini kendilerine adapte ettiklerinde bu durum irketlere alan memnuniyeti ile birlikte i baarsn beraberinde getiriyor. lkenin gven seviyesinde yaanan bu artn arkadasndaki dier faktrlere baktmzda ise, eitimlere yaplan yatrm, i-yaam dengesine olan ballk ve liderlerin artk daha ok dikkat ettii etik unsurlar n plana kyor. Getiimiz be yl boyunca etik kodlarn gelitiren veya bunun iletiimini daha iyi yapan irketlerin arttn gryoruz. Dahas, spanyol irketleri artk daha drst ve etik bir ynetime sahip ki liderler mkemmel bir iyerinin olumasnda ak ve kilit bir rol oynamaktadrlar. eklinde spanyadaki durumu zetliyor Mendez.

  spanyann En yi verenleri: Trust Index Benchmark 2009/10-2013/14

  95

  90

  85

  80

  75

  70

  65

  2009/10 2011/12 2013/142010/11 2012/13

 • 100 Best Workplaces in Europe 2014

  2322

  95

  90

  85

  80

  75

  70

  65

  2009/10 2011/12 2013/142010/11 2012/13

  Finlandiya Gven seviyesi, 2009/10 ve 2013/14 dnemi arasnda Finlandiyann En yi verenlerinde artt. lkenin Trust Index benchmark sonucu, %7lik art gstererek 83 puandan 89 puana ykseldi.

  Biliim teknolojileri irketleri ve byk perakende iletmeleri lkedeki pozitif iyeri kltrn ina etmek konusunda nc rol oynuyorlar, ifadesiyle sz alan Great Place to Work Finlandiya CEOsu Mona Rundberg, Finlandiya hkmetinin de mkemmel iyeri hareketini desteklediini sylyor. Nitekim hkmetin, 2020 ylna kadar Avrupadaki en iyi alma hayatna sahip olma hedefi var.

  Avrupadaki Great Place to Work listelerinde yer alabilmek iin giderek artan bir yar var, diyor Rundberg. Bu yzden ynetime daha insani bir yaklam var. alanlar sadece birer alan olarak deil artk daha ok birey olarak grlyorlar. Bu ise ynetimin, irketlerinde gven olutururken izlemi olduklar yntemlerde grlyor. Yneticiler artk unu anladlar: yi i veya kt i yapmak alanlara bal, bir ynetici tek bana artk baarl bir i gerekletiremez.

  Finlandiyann En yi verenleri: Trust Index Benchmark 2009/10-2013/14

  95

  90

  85

  80

  75

  70

  65

  2009/10 2011/12 2013/142010/11 2012/13

  ngiltere

  ngilteredeki En yi verenler, 2009/10 ve 2013/14 dnemleri arasnda gven seviyelerinde nemli bir art gsterdi. lkenin Trust Index benchmark sonucu %6lk bir art gstererek 80 puandan 85 puana ykseldi.

  Organizasyonlardaki gvenin ne kadar nemli olduunun farkna varlmas ve yksek gvene dayal kltrler ile alan ball ve doal olarak da i performans arasndaki balant bu sreci aklyor, eklinde ifade ediyor Great Place to Work ngiltere Aratrma Mdr Marianna Roach. Getiimiz 5 yl ierisinde ngilterede ve Avrupadaki alan ball sonular ortalama olarak duraan veya dk performans gsterse de, En yi verenlerin ballk sonularnda art yaandn gryoruz. Bu durumun Great Place to Work modelinin verimlilii ile de balants olduunu syleyen Roach, Trust Index anketi, irketlere ierisinde bulunduklar zor durumlar anlamaya ve Enstitnn danmanlarna da bu sorunlar zmeye yardmc oluyor eklinde konutu.

  Son yllarda yaanan ekonomik dlerin de irketleri mkemmel bir iyeri haline gelmek iin ikna ettiini belirten Roach, datalarmz ak bir ekilde gsteriyor ki, En yi verenler son zamanlarda yaanan resesyon gibi zorluklar karsnda daha hazrlkl. Organizasyonlardaki gven ve ballk seviyesini gelitirmek rneini takip eden bu irketler bylece kilit bir rekabet avantajna da sahip olmu oluyorlar.

  ngilterenin En yi verenleri:: Trust Index Benchmark 2009/10-2013/14

 • 100 Best Workplaces in Europe 2014

  2524

  95

  90

  85

  80

  75

  70

  65

  2009/10 2011/12 2013/142010/11 2012/13

  talyatalyann En yi verenleri 2009/10 ile 2013/14 dnemleri arasnda gven seviyesini arttrd. lkenin Trust Index sonular 2011/12 dneminde 71 puandan 77 puana byk bir sray gerekletirdi. Son iki yldr benchmark puan dse de, 2009/10 dnemi ile kyaslandnda %6lk bir artla, 75 puanla 2013/14 dnemini kapatm oldu.

  talyann En yi verenlerinin devam eden gl i sonular da bu sreci anlamamza yardmc oluyor. Nitekim talyadaki mkemmel iyerlerinin grup olarak gstermi olduu gelir artna baktmzda 2012/13 dneminde %6.2 lik bir art gryoruz. Bu irketlerin sektrdeki rakipleri ise aksine, %4.3lk bir gelir daralmas yaadlar, eklinde ifade ediyor Great Place to Work talya CEOsu Alessandro Zollo ve ekliyor; lkenin En yi verenlerinin srr eitime yapm olduklar yatrm. Geen yl sonularna baktmzda kii ba eitime yaplan yatrmn %9luk bir art gstererek ortalama 57 saatten 62 saate ktn gryoruz. Gnmz liderlerinin i atmosferindeki stresi hedef almasndan dolay da eitimlerin ou farkndalk ve dnceli olmak zerine odaklanyor. erisinde bulunduumuz bu kriz zamanlarnda, irketler daha huzurlu, daha abuk deimek isteyen ve uzun dnemler ierisinde yaanan zor durumlar karsnda proaktif olarak davranmasn isteyen alanlar istiyorlar.

  talyann En yi verenleri: Trust Index Benchmark 2009/10-2013/14

  95

  90

  85

  80

  75

  70

  65

  2009/10 2011/12 2013/142010/11 2012/13

  Yunanistan

  Yunanistann En yi verenlerinin gven seviyesinde de belirgin bir art gzlemliyoruz. Son 5 yln sonularna baktmzda, lkenin Trust Index benchmark sonucu 2009/10 dneminde 82 puanken 2013/14 dneminde 86 puana ykselerek %4lk bir art kaydetti.

  Yaanan bu pozitif trendin, lkenin ierisinde bulunduu byk finansal zorluklar alanlarn anlayarak bu kriz ierisinde mkemmel iyerlerinin onlar nasl koruduunu takdir etmelerinden kaynaklanyor, eklinde ifade eden Great Place to Work Yunanistan Genel Mdr Dimitris Ganoudis, iten karmalar gibi maliyet azaltc nlemler almak zorunda kalan mkemmel iyerlerinin gven seviyelerinde bile azalma olsa, lkenin yaam olduu bu ekonomik zorluklar alanlarn iyi iyerlerine de kymet vermesine yol ayor. Yunanistann En yi verenleri de ulusal iflas ve isizliin %30a yaklat bu zor dnem ierisinde alanlarna doru bir ekilde yaklatlar. Yunan irketlerinin son yllarda atm olduu bu pozitif admlar da, alanlar arasndaki takm ruhunu arttrmakta, sk ve drst iletiimi ise daha iyi bir seviyeye getirmekte.

  irketlerin, iten karmalar yapsalar bile alanlar ile srekli olarak iyi bir iletiim kurmalarndan dolay pozitif bir gven seviyesine sahip olduunu belirten Ganoudis, irketler iletiim kurmakta zorlanyor nk alanlarna bir i garantisi sunamyorlar ve bu dk gven dzeyini ise kontrol edemiyorlar eklinde konutu.

  Yunanistann En yi verenleri: Trust Index Benchmark 2009/10-2013/14

 • 100 Best Workplaces in Europe 2014

  2726

  95

  90

  85

  80

  75

  70

  65

  2009/10 2011/12 2013/142010/11 2012/13

  AvusturyaAvusturyann En yi verenleri, 2009/10 ve 2013/14 dnemleri arasnda gven seviyesinde mtevazi bir art gsterdi. lkenin Trust Index benchmark sonucu %3lk bir art gstererek 82 puandan 85 puana ykseldi.

  Avusturyann En yi verenlerinde grlen ana trendin i-yaam dengesine verilen byk nem ve dikkat olduunu sylyor Great Place to Work Avusturya Genel Mdr Doris Palz. Bu denge ise duygusal sala kadar uzamakta nk alanlar, iverenlerinin kendi ruhsal huzurunu nemsemesini istiyorlar. Tkenmilik sendromu veya depresyonlar artk birer tabu deil. , akl salmz ciddi bir ekilde etkileyebilir eklinde belirten Palz; Bu yzden iverenlerden hem dzeltici bir ekilde hem de nleyici bir ekilde davranlmas bekleniyor.

  Avusturyal yneticiler bal alanlarn nemini de takdir ediyorlar. irketler artk yksek seviyede bal alanlarn daha proaktif olduunu anlad diyerek konumasn srdren Palz, alanlar irket baarsnda bireysel sorumluluklarnn farkna vard ve bu yzden zellikle kendi iyeri kltrne yatrm yapan irketlerdeki alanlar pozitif bir ekilde katk salyorlar.

  Avusturyann En yi verenleri: Trust Index Benchmark 2009/10-2013/14

  95

  90

  85

  80

  75

  70

  65

  2009/10 2011/12 2013/142010/11 2012/13

  AlmanyaAlmanyann En yi verenleri, 2009/10 ile 2013/14 dnemleri arasndaki gven seviyesinde stabil bir performans gsterdi. lkenin Trust Index benchmark sonucu sadece 1 puan artarak 81 puandan 82 puana ykseldi.

  Almanyadaki en nemli trend, lkenin aile sermayesine sahip KOBlerinin(Almanyann en mehur Mittelstandlar) mkemmel iyeri prensiplerini kucaklamas oldu, ifadesiyle sz alan Great Place to Work Almanya Anket ve Raporlama Direktr Karsten Schulte-Deuen, bu irketler geleneksel olarak alanlarna sahip kt ve onlara adil davrand fakat bir ok patron alanlarn ayn zamanda otokratik yntemlerle ynetti. imdi onlar alanlarna yine sahip kp, adil davranrken bu sefer artk onlar daha fazla dinliyorlar eklinde konutu.

  Daha da genel olarak, Almanyann En yi verenleri her bir alann ihtiyalarna daha fazla odakland getiimiz son 12 yl boyunca. alanlar i ve zel hayatlarn dengede tutabilmek iin tevik edilmektedir veya Yneticiler ahsma gerek bir ilgi gsteriyor ve beni sadece i gc olarak grmyor gibi anket sorularnda En yi verenlerde ciddi bir ekilde yukarya doru bir trend olduunu syleyen Schulte-Deuen, gn getike daha fazla irket, insan odakl kltrn kendi irket baarlar iin ne kadar nemli olduunun farkna varyor eklinde konutu.

  Almanyann En yi verenleri: Trust Index Benchmark 2009/10-2013/14

 • 100 Best Workplaces in Europe 2014

  2928

  95

  90

  85

  80

  75

  70

  65

  2009/10 2011/12 2013/142010/11 2012/13

  rlanda

  rlandann En yi verenleri, 2009/10 ve 2013/14 dnemleri arasnda gven seviyesinde hafif bir art hissetti. lkenin Trust Index benchmark sonucu 80 puandan 81 puana ykseldi.

  Bu mtevazi art rlandann son yllarda tecrbe ettii ateli bir ekilde byyen ve yaylan hz treni ekonomisine ramen gerekleti, ifadesini kullanan Great Place to Work rlanda CEOsu John Ryan, lkenin En yi verenlerinin de bu durum karsnda olduka stabil kalabilmesini de bu irketlerin gl kltrlerine balyor.

  Avrupann En yi verenlerinde her bir bireyin ihtiyalarna verilen dikkat ne karken, rlandann mkemmel iyerlerinde de i-yaam dengesi konusuna nclk edildiini gryoruz, diyor Ryan. zellikle irketler dk seviyedeki spervizrlerini, takm yeleri arasnda ar stres olumasn nleme konusunda eitiiyorlar. lk dzeydeki yneticiler bu konuda en nemli oyuncular oldu ve En yi verenler de bu alandaki geliimlerini yukarya doru ekiyorlar. Bylece potensiyel mdrleri de sadece idari yeteneklerine gre deil, gerek insan ynetimi yeteneklerine gre tanmlam oluyorlar.

  rlandann En yi verenleri: Trust Index Benchmark 2009/10-2013/14

  95

  90

  85

  80

  75

  70

  65

  2009/10 2011/12 2013/142010/11 2012/13

  Portekiz

  Portekizin En yi verenleri, gven seviyesini 2009/10 ile 2013/14 dnemi arasnda gelitirdi. lkenin Trust Index benchmark sonucu 82 puandan, 2012/13 dneminde 86 puana ykseldi. Ardndan bu puan dmesine ramen, yine de 83 seviyesinde yerini korudu.

  Dier gney Avrupa lkeleri gibi Portekizin En yi verenleri de son yllarda yaanan ekonomik zorluklarla mcadele etmekte.Gven seviyesindeki art ise, lkenin mevcut durumundaki yksek isizlik ve iten karmalar sonucunda En yi verenlerin alanlarnn irketlerine daha ok gvenmesine balyor Great Place to Work Portekiz Direktr Sandrine Lage. stikrarl bir ekilde Portekizdeki En yi verenler listesinde yer alan irketlerin, ie alm ve yetenei irket ierisinde tutma zerinde yapm olduklar yatrmlarla rakiplerine fark attn syleyen Lage, bu irketler alanlar ile ynetim arasnda daha iyi iletiime, daha paylamc bir karar verme srecine ve kurumsal sosyal sorumlulua daha ciddi bir balla sahipler eklinde konutu.

  yerinde elenmeye byk nem veren En yi verenler bu zelliiyle de dierlerinden ayrlyor ifadesiyle konumasn srdren Lage, zel gnlerin ve olaylarn kutlanmas alanlar tarafndan gerekten de honutluk ve takdirle karlanyor szleriyle mevcut durumu aktard.

  Portekizin En yi verenleri:: Trust Index Benchmark 2009/10-2013/14

 • 100 Best Workplaces in Europe 2014

  3130

  Hollanda

  Hollandada ki En yi verenlerin gven seviyesi 2009/10 ve 2013/14 dnemleri arasnda sabit kald. lkenin mkemmel iyerleri 81 benchmark puan ile balarken 2010/11 dneminde 80 puana dt fakat son yldr 81 puan seviyesinde yerini korudu.

  Hollandada ki En yi verenler rakiplerinin, ekonomik zorluklar dneminde yaanan snak mentalitesini geride brakarak nne geerken, gelecee doru hedeflerini alyorlar eklinde konuan Great Place to Work Hollanda CEOsu Erik van Riet, Trust Index ifadeleri arasnda yer alan Yneticiler, organizasyonun hedefleri ve bunlara nasl ulalabilecei hakknda net dncelere sahiptir ifadesine En yi verenlerin alanlar tarafndan verilen pozitif yant 2013 ylndaki 71 puan seviyesinden 2014 ylnda 75 puan seviyesine ykseldi. Listeye giremeyen irketlerin sonularna baktmzda ise bu soruya verilen olumlu yant 2013 ylnda 46 puan seviyesindeyken 2014 ylnda 46 puan seviyesine dm bulunmakta.Bir ok durumda da, En yi verenlerdeki stratejilerin kaln ve hissedarlar, alanlar, mteriler ve yatrmclar iin geerli olduunu syleyen van Riet, rnein En yi verenler listesinde yer alan Tonys Chocolonely irketi, kakao ticaretinde tm dnyada kle ocuk iileri ortadan kaldrmak gibi bir misyonu var. Bu tarz En yi verenler, sosyal sorumluluk hakknda konumazlar onlar direkt olarak uygularlar. eklinde konutu.

  Hollandann En yi verenleri: Trust Index Benchmark 2009/10-2013/14

  95

  90

  85

  80

  75

  70

  65

  2009/10 2011/12 2013/142010/11 2012/13

  svirenin En yi verenleri: Trust Index Benchmark 2009/10-2013/14

  sviresvirenin En yi verenlerinde gven seviyesi getiimiz be yl ierisinde olduka sabit kalm durumda. lkenin Trust Index benchmark sonucu 2009/10 dneminde 84 puan iken 2013/14 dneminde de bir deiiklik gstermeden 84 puan olarak pozisyonunu srdrd.

  Bu benchmark seviyesi, birok Avrupa lkesinin zerinde ve bunun elbette svirenin gl ekonomisi ile bir balants olduunu syleyen Great Place to Work svire CEOsu Michael Hermann, baz Avrupa uluslarna karn svire son yllarda herhangi bir ekonomik d yaamad. Sonu olarak da, iyi eitimli alanlara yksek bir talep var ve irketler bu alanlar cezbetmek iin rekabeti kltrleri ile kur yapyorlar eklinde konutu. irketler, en iyi alanlar ie alabilmek iin birok ey yapmal ifadesiyle konumasn srdren Hermann, sadece %3lk isizlik oranyla yetenek iin savan svirede sadece bir sz olmadn belirtti.

  Biliim teknolojileri ve farmastik-ila teknolojileri endstrilerinin svirede mkemmel iyeri olma konusunda nclk ettiini sylyor Hermann. te yandan, bankaclk sektrnn yol almas gereken daha ok yol var. Finans endstrisi bir mcadele ierisinde diyor ve ekliyor: Bu irketler alanlarna iyi alma koullar veya gven de sunmuyorlar.

  95

  90

  85

  80

  75

  70

  65

  2009/10 2011/12 2013/142010/11 2012/13

 • 100 Best Workplaces in Europe 2014

  3332

  95

  90

  85

  80

  75

  70

  65

  2009/10 2011/12 2013/142010/11 2012/13

  Danimarka

  Danimarkada, En yi verenlerdeki gven seviyesi duraan bir izgi takip etti 2009/10 ve 2013/14 dnemleri arasnda. lkenin En yi verenler benchmark sonucu her zaman 88 puan seviyesinde yerini korudu.

  Danimarkadaki irketler zaten mkemmel iyeri konseptinde kendilerini gsteriyorlard, olarak durumu ifade ediyor Great Place to Work Danimarka Ynetici Direktr Ditte Vigso. Onlar, salkl kltr ile i baars arasndaki ban daha ok farkna vardlar. Mkemmel bir iyeri olmak artk organizasyonel hedeflere ulamak ve stratejileri uygulamak iin n koul eklinde konuan Vigso, dier bir ifadeyle, mkemmel bir iyeri oluturmak inanlmaz bir ekilde nemli hale geldi diyor.

  2013/14 dneminde Danimarkann En yi verenleri olarak ilan edilen irketlerin byk bir blm daha nceki yllarda da listede ilan edildi. Listede yer alan 60 irketin 40, bir nceki yln listesinde de yer alrken 31 irket de 2001/02 dneminden beri en az kere listede yer alma imkanna sahip oldu. Yani mkemmel iyeri olmak sadece ayn lezzeti olmak gibi bir heves deil bu irketler iin. Mkemmel bir iyeri oluturmak ve bunu korumak bu irketlerin kltrne, deerlerine ve stratejilerine ilemi.

  Danimarkann En yi verenleri: Trust Index Benchmark 2009/10-2013/14

  The only machine you need is one that suits all your business needs.

  Please visit:

  www.nespresso.com/pro

  Or call 0800 00 11 11

  Slimmer, more energetically efficient, with a big water capacity and unmatched in-cup quality; Zenius is a new generation of machine which will cover all your needs.

  DISCOVER NESPRESSO BUSINESS SOLUTIONS

 • 100 Best Workplaces in Europe 2014

  3534

  Belikann En yi verenleri: Trust Index Benchmark 2009/10-2013/14

  Norvein En yi verenleri: Trust Index Benchmark 2009/10-2013/14

  85

  85

  80

  80

  75

  75

  90

  90

  95

  95

  70

  70

  65

  65

  DER LKE SONULARI

  2009/10

  2009/10

  2011/12

  2011/12

  2013/14

  2013/14

  2010/11

  2010/11

  2012/13

  2012/13

  Fransann En yi verenleri: Trust Index Benchmark 2009/10-2013/14

  Trkiyenin En yi verenleri: Trust Index Benchmark 2012/13-2013/14

  Lksemburgun En yi verenleri: Trust Index Benchmark 2011/12-2013/14

  2009/10

  2009/10

  2009/10

  2011/12

  2011/12

  2011/12

  2013/14

  2013/14

  2013/14

  2010/11

  2010/11

  2010/11

  2012/13

  2012/13

  2012/13

  85

  80

  75

  90

  95

  70

  65

  85

  85

  80

  80

  75

  75

  90

  90

  95

  95

  70

  70

  65

  65

 • 100 Best Workplaces in Europe 2014

  3736

  AVRUPANIN EN Y

  100 VEREN 2014

  HAKKINDA HIZLI

  BULGULAR

  Data Noktas 2014 2013 Fark Oran Art

  Listeye dahil olan Great Place to Work lkeleri

  19 19 0 0%

  # yarmaya katlan irketler

  2.330 2.119 211 10%

  # yarmada temsil edilen alanlar

  1.555.540 1.357.985 197,555 15%

  # teslim alnan geerli anketler

  681.848 589.255 92.593 16%

  # en iyi 100 irketin temsil ettii alanlar

  256.452 314.392 -57.940 -18%

  Tarihsel olarak katlmc says

  2010200920082007 2012 20142011 2013

  2500

  2000

  1500

  1000

  500

  72

 • 100 Best Workplaces in Europe 2014

  3938

  UK, 13%

  Almanya, 9%

  Danimarka, 9%

  spanya, 7%

  sve, 7%

  rlanda, 6%talya, 6%

  Fransa, 5%

  Bilgi & letiim Teknolojileri, 37%

  Profesyonel Hizmetler, 18%

  Perakende, 8%

  Finansal Hizmetler & Sigorta, 7%

  Salk, 4%

  Yap, naat ve Emlak, 3%

  Media/Online Internet Hizmetleri, 3%

  Konaklama, 3%

  Sosyal Hizmetler ve Kamu Kurumlar 3% Dierleri, 2%

  Belika, 5%

  Hollanda, 5%

  svire, 5%

  Avusturya, 4%

  Finland, 4%

  Norve, 4%

  Portekiz, 3%

  Polonya, 4%

  Yunanistan, 2%

  Trkiye, 2% Lksemburg, 0.4%

  lke Dalm

  retim, 7%

  Teknoloji & Farmastik, 5%

  Industry Distribution

  Culture Audit Data Noktalar

  2012 2013 2014

  irket ortalama ya 35 31.9 30.0

  En yal R Twining, 306 yl R Twining, 307 yl Irma (Danimarka) and SC Johnson,

  128 yl

  alan baznda byme

  11% 7% 6%

  Yeni iler 6.032 7.172 15.835

  Kadn ynetici 23% 26% 26%

  Gnll turnover medyan 5% 5% 5%

  Ortalama bavuru oran (mevcut her bir alann yerine yaplan i bavurular)

  9.00 8.61 9.38

  Max. uygulama oran (alan bana den en yksek uygulama oran)

  Balumba, spanya. 24,352 bavuru ve

  274 alan; mevcut her bir alann

  yerine 89 bavuru

  Balumba, spanya. 23,966 bavuru ve

  310 alan; mevcut her bir alann

  yerine 77 bavuru

  svede bulunan Key Solutions.

  7,760 bavuru ve 75 alan; mevcut

  her bir alann yerine 106 bavuru

  Ortalama eitim saatleri 71 80 96

  Geen yla nazaran artan % gelir

  NA NA 9%

  Devamszlk NA NA 2%

  alanlarna i dndaki alanlarda kursa gitmesine destek olan % irketler

  NA NA 51%

  Genel olarak burann ok iyi bir iyeri olduunu syleyebilirim ifadesine olumlu yant veren % alanlar

  92% 92% 92%

 • 100 Best Workplaces in Europe 2014

  4140

  Cinsiyet Dalm

  Kadn, 43%45%

  55%

  EULATAM*

  Erkek, 57%

  Ynetici/Kdemli Ynetici, 6%

  Mdr, Spervizr, 18%

  alan-Ynetim yetkisi olmayan, 75%

  Pozisyon Dalm

  5%13%

  81%

  40

  55 ve zeri, 3%

  45 54 aras, 11%

  34 44 aras, 20%

  26 34 aras, 25%

  25 ve daha gen, 41%

  Ya Dalm

  3%

  10%

  19%

  32%

  36%

  100 Best Workplaces in Europe 2014

  41

  *Latin Amerika

 • 100 Best Workplaces in Europe 2014

  4342

  Liste Kategorilerine Gre Trust Index Sonular

  Top 25 ok Uluslu

  2012 2013 2014

  Top 25 Byk Top 50 KOB

  88

  92

  94

  86

  90

  84

  82

  80

  78

  8081

  9291

  93

  85 85

  86

  81

  Trust Index Boyut Sonular 2014

  Gvenilirlik Hakkaniyet Takm RuhuSayg Gurur

  90

  88

  94

  95

  86

  92

  84

  82

  80

  78

  Top 25 ok Uluslu 2014 Top 25 Byk 2014 Top 50 KOB 2014

  42

  Sektrlere Gre Trust Index Sonular

  Bilgi Teknolojileri &Telekom

  Profesyonel Hizmetler

  Perakende

  Finansal sektr ve hizmetler

  retim

  Biyotek

  7674 84 86 88 929080 8278

  Avrupann En yi 100 vereni 2014 ve Dier Blge Sonular

  Avrupa En yi 100 2014

  Trust Index Sonucu Gvenilirlik Sayg

  Hakkaniyet Gurur Takm Ruhu

  LATAM* En yi 100 2014

  Amerika Fortune 100 2014

  92

  90

  88

  86

  84

  82

  80

  88

  87

  858686

  84

  89

  9190

  91

  87

  89 89

  84

  868787

  88

  100 Best Workplaces in Europe 2014

  *Latin Amerika

  43

  Liste Kategorilerine Gre Trust Index Sonular

  Top 25 ok Uluslu

  2012 2013 2014

  Top 25 Byk Top 50 KOB

  88

  92

  94

  86

  90

  84

  82

  80

  78

  8081

  9291

  93

  85 85

  86

  81

  Trust Index Boyut Sonular 2014

  Gvenilirlik Hakkaniyet Takm RuhuSayg Gurur

  90

  88

  94

  95

  86

  92

  84

  82

  80

  78

  Top 25 ok Uluslu 2014 Top 25 Byk 2014 Top 50 KOB 2014

 • 100 Best Workplaces in Europe 2014

  4544

  2003 ylndan bu yana en ok geliim gsteren ifadeler

  2004 20052003

  Gerekli olduunu dndm zaman iten izin alabiliyorum.

  alanlar, bir eylere ulaabilmek iin gizli sakl iler yapmamakta ve entrika evirmemektedir.

  irket kazancnn bana uygun ekilde yansdn dnyorum

  Burada uzun bir sre daha almak istiyorum.

  2010 2011 20132009 20142006 2007 2008 2012

  77

  89

  83

  75

  87

  81

  93

  95

  73

  85

  79

  91

  71

  69

  67

  57

  59

  61

  63

  65

  55

  44

  2013ten 2014e en yksek art gsteren Trust Index ifadeleri

  20142013

  alanlar i ve zel hayatlarn dengede tutabilmek iin tevik edilmektedir.

  Yneticiler adam kayrmaz.

  En ok hak eden alanlar ykselmektedir.

  Burada herkesin fark edilme ve takdir edilme imkan bulunmaktadr.

  alanlar, bir eylere ulaabilmek iin gizli sakl iler yapmamakta ve entrika

  77

  89

  83

  75

  87

  83%

  85%

  82%

  84%

  83%

  78%

  77%

  80%

  75%75%

  81

  93

  95

  73

  85

  79

  91

  71

  69

  67

  57

  59

  61

  63

  65

  55

  100 Best Workplaces in Europe 2014

  45

 • 100 Best Workplaces in Europe 2014

  4746

  AvrupannEn yi 100vereni Listesi

  25 Best Multinational Workplaces

  Rank Company name Country Industry Number of Employees

  in listed countries

  1 Microsoft Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Norway, Poland, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, The Netherlands, UK

  Information Technology / Software

  13.475

  2 W.L. Gore & Associates France, Germany, Italy, Spain, Sweden, UK

  Manufacturing & Production

  2.290

  3 Admiral Group Admiral Group (UK Balumba & Qualitas

  Auto (Spain) ConTe.it (Italy)

  Italy, Spain, UK Financial Services & Insurance

  5.743

  4 SAS Institute Belgium, Finland, France, Germany, Italy, Poland, Portugal, The Netherlands

  Information Technology / Software

  1.831

  5 NetApp Austria, France, Germany, Switzerland, The Netherlands, UK

  Information Technology / Hardware

  1.583

  6 Cisco Systems Austria, Italy, Norway, Portugal, Spain, Switzerland

  Information Technology 1.783

  7 EMC Computer Systems Austria, France, Germany, Ireland, Italy, Poland, Spain, Sweden, Switzerland, The Netherlands, Turkey, UK

  Information Technology / Storage - Data Management

  7.335

  8 Diageo Diageo Demand

  (Ireland) Diageo Supply (Ireland)

  Belgium, Germany, Greece, Ireland (2), Spain, The Netherlands, UK

  Manufacturing & Production / Beverages and tobacco

  2.186

  9 eBay France, Germany, Ireland, Switzerland, UK

  Retail 4.732

  10 Mars Mars (Belgium,

  Denmark, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Spain, Switzerland)

  Royal Canin (Italy, Spain, Poland, Portugal)

  Wrigley (Spain, Sweden)

  Belgium, Denmark, France, Germany, Greece, Ireland, Italy (2), Poland, Portugal, Spain (3), Sweden, Switzerland

  Manufacturing & Production / Food products

  6.315

  11 Volkswagen Financial Germany, Italy, UK Financial Services & Insurance / Banking/Credit Services

  5.927

  12 Affecto Karttakeskus (Finland)

  Denmark, Finland (2), Norway

  Information Technology / IT Consulting

  625

 • 100 Best Workplaces in Europe 2014

  4948

  Rank Company name Country Industry Number of Employees

  in listed countries

  13 Mundipharma Medical Company

  Austria, Spain, Switzerland

  Biotechnology & Pharmaceuticals

  198

  14 McDonald's Belgium, Denmark, Finland, France, Ireland, Sweden, Switzerland, The Netherlands, UK

  Hospitality / Food and Beverage Service

  133.744

  15 "Daimler Financial Services -Daimler Financial Services (France, Spain) -Mercedes-Benz Bank (Poland) -Mercedes-Benz Finansman (Turkey)"

  France, Poland, Spain, Turkey

  Financial Services & Insurance

  497

  16 AbbVie Austria, Denmark, Germany, Ireland, Italy, Norway, Poland, Portugal, Spain, The Netherlands

  Biotechnology & Pharmaceuticals / Pharmaceuticals

  5.325

  17 Hilti Denmark, Poland, Sweden, The Netherlands, Turkey

  Retail / Specialty 1.067

  18 Roche Denmark, Finland, Greece, Turkey

  Biotechnology & Pharmaceuticals / Pharmaceuticals

  784

  19 Adecco Group Adecco (Belgium,

  Denmark, Luxembourg, Spain, Sweden, The Netherlands, UK)

  Ajilon (The Netherlands) Computer People (UK) Spring Technology (UK) Office Angels (UK)

  Belgium, Denmark, Luxembourg, Spain, Sweden, The Netherlands (2), UK (4)

  Professional Services / Staffing & Recruitment

  4.405

  20 FedEx Express Belgium, Ireland, Italy Spain, Switzerland

  Transportation / Package & Freight transport

  3.758

  21 JTI Japan Tobacco International

  Greece, Ireland, Italy, Spain

  Manufacturing & Production / Beverages and Tobacco

  852

  22 SC Johnson Germany, Italy, Poland, UK

  Manufacturing & Production // Personal and Household goods

  521

  23 Medtronic Austria, Germany, Italy, Portugal, Spain, The Netherlands, UK

  Biotechnology & Pharmaceuticals

  3.285

  24 "Quintiles Quintiles (Italy, Poland,

  Spain, UK) Quintiles Commercial

  Germany (Germany)"

  Germany, Italy, Poland, Spain, UK

  Biotechnology & Pharmaceuticals

  4.893

  25 Hyatt France, Germany, UK Hospitality / Hotel/Resort 2.355

  50 Best Small and Medium-sized Workplaces 2014 (50-500 employees)

  Rank Company name Country Industry Number of employees

  1 Cygni Sweden Information Technology / IT Consulting

  51

  2 Bofllesskaberne Edelsvej

  Denmark Social Services and Government Agencies

  64

  3 Key Solutions Sweden Professional Services / Business Process Outsourcing / Call centers

  73

  4 One Vision Housing UK Construction, Infrastructure & Real Estate

  255

  5 Hartmanns Denmark Professional Services / Staffing & Recruitment

  114

  6 Centiro Sweden Information Technology / Software 73

  7 Webstep Norway Information Technology / IT Consulting

  269

  8 Vincit Finland Information Technology / Software 85

  9 Conscia Denmark Information Technology / IT Consulting

  52

  10 Fondia Finland Professional Services / Legal 102

  11 Herning Kommunale Tandpleje

  Denmark Health Care 69

  12 Impact International UK Professional Services / Consulting Management

  81

  13 Axcess Denmark Information Technology / IT Consulting

  179

  14 AE Belgium Information Technology / IT Consulting

  152

  15 Mjlner Informatics Denmark Information Technology / IT Consulting

  73

  16 Pite Kommun stdenheten

  Sweden Social Services and Government Agencies / General public administration activities

  86

  17 Core Media Ireland Professional Services / Advertising and Marketing

  165

  18 Abakion Denmark Information Technology / IT Consulting

  51

  19 St. Gereon Seniorendienste gemeinntzige GmbH

  Germany Health Care 312

  20 UMB AG Switzerland Information Technology 117

  21 Gatewit Portugal Information Technology 95

  22 Arcusys Finland Information Technology / Software 71

  23 Liquid Personnel UK Professional Services / Staffing & Recruitment

  57

  24 Vertica Denmark Information Technology / IT Consulting

  51

 • 100 Best Workplaces in Europe 2014

  5150

  Rank Company name Country Industry Number of employees

  25 Propellernet Ltd UK Media / Online Internet Services 52

  26 EiendomsMegler 1 Midt-Norge

  Norway Construction & Real Estate - Real Estate

  194

  27 Version 1 Ireland Information Technology / Software 338

  28 Tenant & Partner Sweden Construction, Infrastructure & Real Estate / Real Estate

  55

  29 Middelfart Sparekasse Denmark Financial Services & Insurance / Banking/Credit Services

  210

  30 OMICRON electronics GmbH

  Austria Manufacturing & Production / Electronics

  417

  31 Baringa Partners UK Professional Services / Consulting Management

  287

  32 Blocket Sweden Media / Online Internet Services 125

  33 Stretch Sweden Information Technology / IT Consulting

  133

  34 Umoe Consulting Norway Information Technology / IT Consulting

  59

  35 Goodman Masson Ltd UK Professional Services / Staffing & Recruitment

  116

  36 Ergon Informatik AG Switzerland Information Technology / Software 192

  37 MaibornWolff GmbH Germany Information Technology 110

  38 REWE Markt GmbH, Zweigniederlassung West

  Germany Professional Services 397

  39 mnemonic Norway Information Technology / IT Consulting

  108

  40 Spirit Link GmbH Germany Professional Services 56

  41 Madgex UK Information Technology / Software 54

  42 ORMIT Belgium & The Netherlands

  Professional Services / Consulting Management

  166

  43 Solita Finland Information Technology / IT Consulting

  245

  44 Intuit UK UK Information Technology / Software 81

  45 Brand Learning UK Professional Services 101

  46 ANECON Software Design und Beratung G.m.b.H.

  Austria Information Technology / IT Consulting

  129

  47 EASI Belgium Information Technology 130

  48 PasPas France Information Technology // IT Consulting

  54

  49 Teleopti Sweden Information Technology // Software 132

  50 Globoforce Ireland Professional Services 130

  25 Best Large Workplaces 2014 (500+ employees)

  Rank Company name Country Industry Number of employees

  1 Davidson Consulting France Professional Services / Consulting Engineering

  890

  2 domino-world Germany Health Care / Residential care services

  535

  3 Torfs Belgium Retail 583

  4 Capital One (Europe) plc UK Financial Services & Insurance 1.000

  5 Accent Jobs Belgium Professional Services / Staffing & Recruitment

  598

  6 Softcat Limited UK Information Technology / IT Consulting

  542

  7 ROFF Portugal Information Technology / IT Consulting

  528

  8 Immobilien Scout GmbH Germany Media / Online Internet Services 706

  9 Beierholm Denmark Professional Services /Accounting, Bookeeping and Auditing

  656

  10 EnergiMidt Denmark Manufacturing & Production / Energy Distribution

  762

  11 BIPA Parfmerien GmbH Austria Retail / Drug store 4.068

  12 Sparda-Bank Mnchen eG

  Germany Financial Services & Insurance / Banking-Credit Services

  728

  13 Comwell Hotels Denmark Hospitality 560

  14 Rackspace UK Information Technology / Storage/Data Management

  977

  15 Irma Denmark Retail / Food Grocery 2.350

  16 Heiligenfeld Kliniken Germany Health Care / Hospital 682

  17 Bouvet Norway & Sweden

  Information Technology / IT Consulting

  988

  18 Pentland Brands UK Retail / Clothing Textile -Footware 1.203

  19 Diamantis Masoutis S.A. SuperMarkets

  Greece Retail / Food Grocery 6.140

  20 3 Sweden Telecommunciations 1.534

  21 Bright Horizons Family Solutions

  UK Education & Training 3.138

  22 Topaz Energy Limited Ireland Retail / Specialty 1.600

  23 Pramerica Systems Ireland

  Ireland Financial Services & Insurance - Investments

  1.040

  24 Extia France Professional Services // Consulting Engineering

  514

  25 SBK Siemens-Betriebskrankenkasse

  Germany Social Services and Government Agencies // Human health and social work activities

  1.853

 • 100 Best Workplaces in Europe 2014

  5352

  En Baarl 3 irketin Profilleri

  Microsoft dnya apnda 100,000 alana sahip fakat ayn zamanda alanlarna birey olarak sayg duyan Avrupann En yi verenlerinden.

  nsanlara ve irketlere tam potensiyellerinin farkna varmalarn salayacak yazlm, hizmetler ve zmler eklinde slogana sahip

  olan irket bu fikri kendi alanlar iin de ok ciddiye alyor.

  ngilterede rnein, alanlar 24 saat boyunca e-eitim sistemine ulama imkanna sahip ve irket alanlarn kariyer geliimlerine odaklanmalar konusunda tevik ediyor. irket ayn zamanda Kariyerine Sahip k haftalar da dzenleyerek, tm alanlarnn katlmnn ak olduu ve alanlara byk kariyer sorularn sorabilme frsatnn verildii etkinlikler ve

  Avrupann En yi ok Uluslu verenleri

  Kazanan

  Microsoft

  altaylar dzenlemekte. Microsoft ayn zamanda birka bireysel kariyer koluu altaylar da dzenliyor. Hepsini tamamlayan bir etkinlik olarak ise Kariyer Fuar organize eden Microsoft, iin dier alanlarnda bulunan takmlarn kendilerinden, alanlarn istedikleri bilgiyi renebilme frsatn yaratarak daha detayl bir ekilde gereken rolleri anlamalarn salyor.

  Buna ek olarak, ngilteredeki yksek potansiyele sahip Microsoft alanlarna kendi kariyer hedeflerini st yneticilere bir panel aracl ile sunma ve direkt olarak bu yneticilerden geribildirim alabilme ve network oluturabilme imkan sunuyor.

  Profesyonel geliimin yan sra, Microsoft iyerinde huzur hareketinin de n sralarnda yer alyor. Microsoft ngiltere alanlar, ieride toplant yaplmasndan ziyade yry yaplmasn veya dardaki alanlarda toplant yaplmasn tevik ediyor. alanlara ve yneticilere ilham vermek iin ise, farkl yryler iin birok neri gelitirilmi. Bu kapsamda irketin intraneti 30 ve 60 dakikalk birok gzergah ieriyor.

  Elence huzur iin ok nemli ve bu yazlm irketi Microsoftun mevcut enliine ramen hala bu alana yatrm yapyor. Microsoft ngiltere, Team Building Cookery School gibi etkinliklere sponsor olarak takmlara istedikleri zaman kullanabilecekleri

  moral bteleri oluturmu.

  Byk irketler effaf olmakta zorluk yaayabilmekteler. Fakat bir kez daha, uzun sredir gizli kalan ne varsa alanlarna sayg duyarak aklayan Microsoft gerekten bu alanda en ileri seviyede. Tm maa detaylar, seviyeye gre maa bantlar ile birlikte, irketin intranetinde herkesin grnmne ak.

  Microsoftun alanlarnn ahsna nasl dikkat ettiine bir gz atmak istersek, gelin rlandada yaanan bir olay deerlendirelim. Microsoft rlanda alanlarndan birisinde bir ka yl nce, ilik dokulamas gibi muhtemel olarak lmcl bir hastalk tehis edildi. lk kk hcre transplantasyonundan sonra, alann baklk sistemi ok zayft. Bu yzden Microsoft rlanda, alannn geri dnn kolaylatrabilmek adna enfeksiyon risklerinin minimize edildii bir zel ofisi alanna tahsis etti ve tm takm da bu alana destek oldu.

  Takm arkadalarmn, Knn ve irketin anlay ve destei olaanstyd eklinde yazmt bir notunda. Benim bama gelen bir olay sizin banza geldiinde, Microsofttan baka alabileceiniz daha iyi bir iyeri hayal edemiyorum.

 • 100 Best Workplaces in Europe 2014

  5554

  Davidson Consulting, aslnda mkemmel bir iyeri olmak iin domu.

  Bu, Fransz teknoloji danmanl irketinin 8 yl nce kurmu olduu nce alan mottosu kltrnn prensibiydi. lk batan beri mevcut olan ikiz hedeflerimiz; sektrn en iyi yazlm mhendislerini irketimize ekmek ve irketimizi alanlar iin bir ev haline getirmekti. Ev anlamnda Davidson kurucularnn amac, geleneksel bir irketin kiisel olmayan sesinden ziyade alanlar karar verme srelerine dahil ederek onlara iin aile scakln hissettirmekti.

  Bu iki ama, karlkl olarak btnleiyordu: Rekabeti bir kltr, en yeteneklileri irkete ekerken bu kiilerin irkette bulunmas da iyerini daha cazip hale getiriyordu. En iyi mhendisleri cezbetmemiz iin cazip bir iyeri olmamz gerekiyordu eklinde ifade ediyor Davidson bu durumu.

  O dnemlerde byle bir stratejinin Fransz biliim sektr iin radikal olduunu syleyen Mandelkern, rekabeti bir kar elde etmek istiyorsanz bunu ancak gzel bir kltrle, iyi bir takmla ve kaliteli alanlarla gerekletirebilirsiniz. Nitekim, bu doru yol, Davidsona ok ey kazandrd. Bugn irketin alan says 1,000e ulat. Cirosu 2012 ylndaki 78milyon Euro seviyesinden 2013 ylnda 87milyon Euro seviyesine ykseldi ve bu yl ise 105milyon Euro ciro tahmininde bulunuyorlar.

  Davidsonun baarsnn bir blm ise dk alan dnm oranndan geliyor. Sektrdeki teknoloji danmanlarnn dnm oranlar yllk %30-35 arasndayken Davidsonda ise bu say sadece %7.

  Davidson aile duygusunu ise bir ok farkl yolla gelitiriyor. alanlar iin pek ok sosyal etkinlie sponsor olan irket ayn zamanda alanlarnn, bebek ve ocuklara ilk yardm uygulama eitimi gibi, kiisel ihtiyalar iin de bte ayryor. Dahas yksek emlak fiyatlarna sahip Parisde gen alanlarnn konaklayabilmesi iin de bir bina

  Avrupann En yi Byk verenleri 2014

  Kazanan

  Davidson Consulting

  inaa etmekte. Bir zamanlar sektrdekiler, irketimize acayip bir yeni gelen gibi bakyordu, diyor Mandelkern. imdi ise rakiplerimiz bizim izlediimiz yolu izlemeye alyorlar.

  Son zamanlarda bir Davidson alannn szn ise burada

  bulabilirsiniz: Hayatta kalmak iin almyoruz ve i dnda irkette alan herkesi tandm sylemekten gurur duyuyorum. irket bize insani bir seviyede dikkat etmekte.Davidson bym olabilir fakat domu olduu nce-insan ahlakn hi bir zaman deitirmedi.

  Avrupann En yi Kk ve Orta Byklkteki verenleri 2014

  Kazanan

  Cygni

  Eer siz hala yazlm programclarnn hayattan izole bir ortamda yalnz kurt eklinde yaadn dnyorsanz, o halde sveli teknoloji irketi Cygniyi bir ziyaret edin. Bu 60 kiilik irketin sahip olduu gl sosyal ba, irketin kltrnn ve baarsnn merkezi durumda.

  Cygni liderleri her 3 haftada bir, zamannn byk bir blmn mteri sahalarndaki sistem gelitirme projelerinde geiren

  teknoloji profesyonellerini bir araya getiriyor. Dier teknoloji irketlerinden daha sk yaanan bu toplanma etkinliklerinde, alanlar projeler hakkndaki gncel haberleri birbirleri ile paylayor, sektrdeki son teknoloji haberlerini dinleyebilecekleri konumaclar davet edilmi oluyor ve aslnda iin znde bir araya geliyorlar eklinde konuan Stockholm merkezli Cygni irketinin CEOsu Jon Persson, toplantlardan sonra ise akam yemeimizi yiyor, ikilerimizin tadn karyor ve sosyalleiyoruz.

  Cygnide sosyalleme yl boyunca gerekleiyor. 8 yllk irket, yaz partisi, yllk kick-off toplants ve gzel bir otelde parti, k aylarnda kayak turu ve Christmas partisine de sponsor oluyor.

 • 100 Best Workplaces in Europe 2014

  5756

  sadece elenmek deil, diyen Persson, yazlm kodunda ada bir yaklam hereyken kiileraras salkl ilikiler olumas ok nemli. Buna evik yazlm geliimi deniyor ve iki veya daha fazla kii ieren takmlarn dahil olduu, ayn bilgisayar komutlaryla yan yana kavga ettikleri atmosferi ieriyor. Bu takmlar hzl bir ekilde prototiplerler oluturarak hem kendi arkadalar ile hem de mterileri ile testleri gerekletirip gereken revizeleri alyorlar.

  Eskiden programc dediimizde, bir kenarda tek bana oturan kii imaj aklmza gelirdi ifadesiyle konumasn srdren Persson, artk byle birey sz konusu olamaz.

  Gerekten de Cygni, irketin takm ruhuna uyacak alanlar ie almak iin ok byk bir aba sarfetmekte. Adaylar, sadece yneticiler tarafndan deil birok Cygni alann dahil olduu mlakatlara tabii tutuluyorlar ve her bir mlakatnn da o aday veto etme hakk var. alanlar ayrca bir teknoloji projesi de stlenerek ardndan bu almasnn savunmasn yapmak durumunda. irkette kimsenin eletiri kaldramama lksne sahip olmasn

  istemiyoruz, insanlar hatal olduunu da kabul edebilmeli eklinde mevcut kltrlerini aklyor Persson.

  Cygninin ylda 1 alan kadar ufack olan alan dnm orannn srrn da merak eden mteriler, sistem entegrasyonu projelerine ek olarak ayn zamanda Cygninin ie alma sreleri ile ilgili tavsiyelerine bavuruyorlar.

  Genel olarak, Cygninin yksek ie alm standartlar, ortak bir toplum oluturma abalar ve her bir alann i ile ilgili isteklerine gstermi olduu dikkat ve hassasiyetin birlemesi, irkete baary getirmi oldu. Nitekim getiimiz son be yln rakamlarna baktmzda, irket her yl %25 orannda ciro bymesi tecrbe etmekte.

  alanlarn sonu olarak mkemmel hizmete dntrd mkemmel iyeri konsepti, u an Cygni iin yeni mteri kazanma srecinde bir sat argman olmu durumda ve Persson; toplantlarda kltrlerinden oka bahsettiklerini sylyor.

  Sizin irketiniz, mkemmel bir iyeri mi?

  Avrupada 15 yldan fazla, dnyada da 25 yldan fazla tecrbe ile Great Place to Work irketlere iyeri kltrlerini gelitirmek iin yardmc oluyor.

  Organizasyonel kltr zerine uzmanlam tek irketiz ve iverenlere mkemmel bir kltr oluturabilmeleri iin destekler sunuyoruz.Bu kapsamda irketlere yksek gvene dayal bir organizasyon oluturabilmelerini salayacak essiz know-how bilgisine sahibiz.

 • 100 Best Workplaces in Europe 2014

  5958

  zel dller

  ve Kazanan

  Profilleri

  Great Place to Work, dokuz Culture Audit uygulama alan ierisindeki alanda, ei benzeri grlmemi uygulamalara sahip olan irketi dllendiriyor.

  Great Place to Work; Community Involvement, Innovative Hiring ve Culture of Fun alanlarnda zel dl vermekten iftihar duyuyor. Bu ylki dller, farkl listede yer alan En yi 100 irket arasndan seildi. Byklk snr olmakszn, tm irketler bu dlleri alma

  hakkna sahipler. Kazananlar belirlerken, irketlerin bu alanlardaki uygulamalarnn geniliine ve eitliliine bakarken ayn zamanda bu uygulama ve politikalar ile mevkidalarndan daha farkl olup olmadklarn inceledik.

  dller, irketlerin verimli bir ekilde gven ina ettikleri ve bylece mkemmel bir iyeri inaa ettikleri Culture Auditin dokuz uygulama alanna dayanyor. Bu dokuz alan ise, 3 ana temada toplanmakta; organizasyonel hedeflere ulamak, elinden gelenin en iyisini yapmak ve bir takm/aile gibi hep birlikte almak.

  Her yl, bu ana temadan birisi zerinden ilerleyerek dl vermekteyiz. Bu ylki dllerin temas ise bir takm/aile gibi hep

  birlikte almak temasna dayanyor ve Paylama(Community Involvement), e Alm(innovative hiring) ve Kutlama(A Culture of Fun) alanlar iin dller veriliyor.

  Community involvement

  Culture of Fun Innovative hiring

  Winner Microsoft Admiral/ConTe.it FedEx

  Runner Up Cisco Hartmanns (Dk) Capital One (UK)

  Runner Up Volkswagen Roff (Pt) Immobilien Scout (Ger)

  Microsoft bu dl; ok eitli kamu hizmeti aktiviteleriyle, kamuya nasl destek olunmas gerektii ile ilgili alanlarn fikirlerini syleyebilmesiyle ve tm bu giriimleri Microsoftun teknoloji araclyla insanlara ve irketlere tam potansiyellerini ortaya karmaya destek olmak misyonu ile btnletirebilmesinden dolay hak ediyor.

  rnein talyada, Down Sendromlu nsanlar iin talyan Dernei ile alan Microsoft, bu insanlara kiisel bilgisayar becerilerinde ve kiileraras

  ilikilerindeki sanal iletiimlerinde yardmc oluyor. Gnll Microsoft alanlar tarafndan byyen bu dernek, katlmclar Microsoftun Romadaki ofisinde arlyor. Yine talyada, gnll hizmetler sunan bir organizasyon olan Clessevi ile alan Microsoft, organizasyon gnlllerinin bilgisayar bilgilerini gelitirerek hayrsever etkinlik organizasyonlarnda daha etkin olmalarna destek oluyor. Yine ayrca Silver Network projesi araclyla da, Microsoft yal insanlara bilgisayar kurslar teklif ediyor.

  Community Involvement Kazanan

  Microsoft

 • 100 Best Workplaces in Europe 2014

  6160

  ngiliz araba sigorta irketi ve onun talyan itiraki ConTe.it bu ciddi ii elenceye dntrm durumda. Bu irkette iyi bir zaman geirmenin ne kadar nemli olduuna dikkat ekmek iin, Elence Bakanlar bile oluturmu ve bu bakanlar oyunbaz etkinlikler dzenlemekte. Olaylar taze tutmak ve tm alanlar iin ierisine entegre etmek iin de, her ay Elence Bakan farkl bir departmandan seilmekte. talyada 2013 ylnda, Elence Bakannn btesi neredeyse 15,000EURO tutarndayd. Xbox oyunlar, sevgililer gn kutlamalar ve hazine av, ConTenin organize etmi olduu

  aktiviteler arasnda ve bu aktivitelerin ou ayn zamanda hayr kurumlar iin para toplanmasn da iermekte. ngilterede ise, Admiralin Elence Bakan hayali gitar, WII ve yemek yarmalar dzenlemekte. Fakat hepsi bu deil. Her iki yazda bir, Admiral tm alanlar ve partnerleri iin byk apta bir etkinlik dzenliyor. En son dzenlenen etkinlik Cardiff Kalesinin bahesinde gerekletirilirken ieride 25 metre uzunluunda bir bar, mini golf sahas ve havai fiek gsterileri yer ald. Ciddi bir elence gerekten.

  Culture of FunKazanan

  Admiral/ConTe.it

  Innovative HiringKazanan

  FedEx

  FedEx irketinde, insanlarn nasl davrand, ne yaptklar kadar nemli ve bu paket teslimat irketi, bu felsefeyi i alm srelerine kadar piirmi durumda. irket, geleneksel i tanmlar ve o pozisyon iin gerekli spesifik yeteneklerin tanmnn tesine geerek her bir pozisyon iin davran profili yaratm durumda. Bu profiller her bir iin yeterliliklerini yanstrken- baarya ulamak iin gerekli davranlar- ayn zamanda mterilerin ihtiyalarna ve FedExin mevcut en iyi performans gsteren alanlarnn karakteristiklerine dayandrlmakta. Davransal mlakatlardan geen adaylarla ise bu profiller paylalmaktayken, FedExin kltrn yanstan ne

  olursa olsun, mteriye iyi hizmet et anlayna adayn nasl yaklatn anlayabilecekleri soru setleri dizayn etmi bulunmaktalar. geliim alannda proaktif yaklam ile de ne kan FedEx, kariyer frsatlar altaylar aracl ile alanlara daha yksek pozisyonlara nasl ulaabilecekleri ile ilgili bilgiler sunuyor. Buna ek olarak, ie alm srecinin her alannda mlakat teknikleri de dahil olmak zere alanlarna kiiselletirilmi koluk imkan da sunmakta.

 • 100 Best Workplaces in Europe 2014

  6362

  MetodolojiBu blmde, gven seviyelerinde her bir lke iin yaplan analizlerin ve zaman ierisinde blgedeki mkemmel iyerlerinin analizin nasl yapld ve yllk Avrupann En yi verenleri listesinin nasl oluturulduuyla ilgili aklamalar yer almaktadr.

  lke-lke AnalizBu alma, 2009/10 ile 2013/14 dnemleri arasnda farkl lkelerde ulusal En yi verenler listesine dahil olmu irketlerin Trust Index sonularn baz alyor. 58 soru ieren Trust Index alan Anketi; irketlerdeki gven, takm ruhu ve gururu analiz ediyor. Tm ifadelere verilen yantlarn sonucu, ortalanarak irket Trust Index puan olarak sunuluyor. Bu kapsamda En yi verenler listesinde yer alan irketlerin Trust Index sonularnn

  ortalamasn alarak da o lkenin Trust Index benchmark sonucunu elde etmi olduk.

  Ulusal listelerde, Great Place to Workn yapm olduu yllk esas listeleri baz alrken, gerekletirilen blgesel veya sektr spesifik listelerini baz almadk.

  Blgesel En yi verenler AnaliziBlgesel analiz, Avrupann En yi verenleri listesinde yer alan irketlerin Trust Index puanlarna dayandrlmaktadr. 2003 ylndan 2014e kadar Avrupann En yi verenleri benchmarkn oluturabilmek adna her yl listede yer alan irketlerin Trust Index sonularnn ortalamasn almaktayz.

  Avrupann En yi verenleri 2014Avrupann En yi verenleri blgesel listesine bir irketin aday olabilmesi iin ncelikle Avrupa lkelerinin birisindeki ulusal En yi verenler listesinde yer almak gerekmektedir. 2013-2014 dneminde, Avrupada 19 lkede yaklak 800 irket En yi verenler listesinde yer ald. Bu irketler ise, blgesel listeye girebilme hakkna sahip olmu oldu.

  Avrupann En yi verenleri kategoride belirleniyor:

  AvrupannEnyiokUlusluverenleri

  AvrupannEnyiBykverenleri 500den fazla alana sahip

  AvrupannEnyiKkveOrtaByklkteki verenleri 50-500 aras alana sahip

  En yi ok Uluslu verenlerBu kategoride yarmak isteyen irketler aadaki kriterlere uymak zorundadr.

  irketdnyaapndaminimum1,000 alana sahip olmal.alanlarnminimum%40,irket merkezinin bulunduu lkeden farkl lkelerde almal.irket,Avrupadaminimum3ulusal listede bulunma baarsn elde etmeli.

  Bu kriterlere uymayan ok uluslu irketler otomatik olarak dier iki listede yarmaktadr. Tm ulusal irketler de, alan saylar baz alnarak iki byklk kategorisinde yarabilmektedir.

  Blgesel listeyi olutururken irketler, ulusal listeler iin nasl deerlendiriliyorlarsa ayn ekilde deerlendirilmektedirler. Fakat ok uluslu irketler, yarm olduklar ok uluslu iveren kategorisi iin Avrupada yer ald ulusal listelerin says arttka ve anket srecine dahil edilen alanlarn saylar arttka ekstra puanlar almaktadr. Sonu olarak, ok uluslu irketler birden fazla lkede alanlarn analiz ettirerek mkemmel bir iyeri olma yolundaki global eforlar iin ekstra puan almaktadrlar.

  Blgesel listede yer alan ok uluslu irketler yalnzca bir kategoride yer alabilirler. Bu irketlerin sonular, alan says baz alnarak ortalama bir sonu elde edilmektedir. Yani ok uluslu iverenler listesinde yer alan bir irket ayrca tek bir lke ile 50-500 alan says kategorisinde yaramaz. ok uluslu sonular ise sadece ortak kltr paylaan lkeler arasnda ortalama haline getirilmektedir.

 • 6464

  2014 Great Place to Work Institute, Inc. All rights reserved.