Instrukcja obsługi – Pilot uniwersalny 4629#.foto. ?· Instrukcja obsługi – Pilot uniwersalny…

Embed Size (px)

Text of Instrukcja obsługi – Pilot uniwersalny 4629#.foto. ?· Instrukcja obsługi – Pilot...

Instrukcja obsugi Pilot uniwersalny 4629#.

Wyszukiwanie z uyciem listy kodw

1. Znajd kod urzdzenia na licie kodw. Kody s sortowane wedug typu urzdzenia i nazwy marki.

Upewnij si, e twoje urzdzenie jest wczone (nie jest w stanie czuwania).

2. Nacinij na pilocie uniwersalnym przycisk z nazw typu urzdzenia ktre chcesz obsugiwa - jak

TV, DVB-T, itp

3. Wcinij i przytrzymaj przycisk MAGIC a dioda si zawieci. Nastpnie wpisz kod Twojego

urzdzenia (z listy kodw), czerwona dioda zganie.

4. Skieruj pilot w stron urzdzenia i nacinij przycisk zasilania (POWER). Jeli urzdzenie si wyczy,

oznacza to i ten pilot jest gotowy do dziaania.

Jeli urzdzenie nie wyczy si, naley powtrzy kroki od 1 do 3 wybierajc inny kod z listy kodw

wymienionych dla marki Twojego urzdzenia.

Automatyczne wyszukiwanie

1. Upewnij si, e twoje urzdzenie jest wczone (nie jest w stanie czuwania).

2. Skieruj pilot w stron urzdzenia, nacinij i przytrzymaj przez okoo 3 sekundy jednoczenie

przycisk z rodzajem urzdzenia ktre chcesz obsugiwa (TV, DVB-T, DVD, itp.) wraz z przyciskiem

OK. Na pilocie powinna zacz miga czerwona dioda oznacza to e pilot wysya do urzdzenia

sygna wyczenia (Power OFF) w jednosekundowych odstpach.

3. W momencie gdy urzdzenie si wyczy, oznacza to e pilot znalaz waciwy kod dla

obsugiwanego urzdzenia. Naley wtedy nacisn przycisk POWER w celu zapisania konfiguracji.

4. Nastpnie naley sprawdzi czy pozostae funkcje pilota dziaaj poprawnie (gono, przeczanie

kanaw, itp.). Jeli funkcje te dziaaj poprawnie oznacza to odnalezienie prawidowego kodu dla

posiadanego urzdzenia. Jeli ktra z funkcji pilota dziaa nieprawidowo naley powtrzy

procedur w punktach 1 3.