INSTRUKCJA OBSŁUGI ROWERU - .INSTRUKCJA OBSŁUGI ROWERU UWAGA: Niniejsza instrukcja zawiera ważne

Embed Size (px)

Text of INSTRUKCJA OBSŁUGI ROWERU - .INSTRUKCJA OBSŁUGI ROWERU UWAGA: Niniejsza instrukcja zawiera ważne

INSTRUKCJA OBSUGI ROWERU

UWAGA: Niniejsza instrukcja zawiera wane informacje dotyczce bezpiecze-stwa, waciwoci ikonserwacji roweru oraz jego czci. Prosimy ozapoznanie si zinstrukcj przed pierwsz jazd na rowerze oraz ojej zachowanie do wgldu.

Instrukcja moe rwnie zawiera informacje dotyczce bezpieczestwa, waci-woci ikonserwacji specyfi cznych czci roweru, takich jak np. amortyzatory czy peday lub informacje oakcesoriach, jak np. kaski czy lampy. Prosimy osprawdze-nie, czy sprzedawca przekaza Pastwu wraz zrowerem czy akcesoriami pen dokumentacj fabryczn. Wprzypadku rnic pomidzy informacjami podanymi wniniejszej instrukcji oraz informacjami podanymi przez producenta konkretnej czci naley zawsze postpowa zgodnie zzaleceniami producenta danej czci.Wrazie pyta lub wtpliwoci zadbaj oswoje bezpieczestwo iskontaktuj si ze sprzedawc lub producentem roweru.

Uwaga: Niniejsza instrukcja nie zawiera wyczerpujcych informacji okorzystaniu, konserwacji, naprawie lub serwisowaniu roweru. Wrazie koniecznoci serwiso-wania, naprawy lub konserwacji skontaktuj si ze sprzedawc. Sprzedawca moe przekaza informacje dotyczce uytkowania, serwisowania, napraw lub konserwa-cji roweru.

Szanowny Kliencie, gratulujemy zakupu roweru Cannondale.

yczymy wielu przyjemnych chwil iwra-e podczas jazdy na Twoim rowerze naszej marki. Podczas zakupu prosimy osprawdzenie, czy karta gwarancyjna zostaa prawidowo wypeniona. Jeli nie, popro sprzedawc ojej wypenienie.

Przed pierwsz jazd prosimy ouwane zapoznanie si zniniejsz instrukcj uyt-kowania, zawierajc podstawowe zasady prawidowego uywania ikonserwacji ro-weru. Przy ich przestrzeganiu Twj rower odwzajemni Ci si niezawodn funkcjo-nalnoci imnstwem rozrywki. Prosimy ozachowanie instrukcji do wgldu.

Twj dystrybutor Cannondale

HISTORIA CANNONDALE1971 PocztekNasz pierwszy produkt rowerowy Bugger, pierwsza przyczepka rowerowa dla dzieci.

1983 ST-500 TouringNa wiat przychodzi nasz pierwszy rower, ST-500. Rama aluminiowa typu Oversized spawana za pomoc technologii TIG za-szokowaa wiat niskim ciarem, sztyw-noci iszalonym wygldem grubych rur. wiat wchodzi wer aluminium.

1991 Elevated Suspension TechnologyJako pierwsi produkujemy wpeni zamor-tyzowany rower (EST). Ciekawostk jest fakt, e rower by amortyzowany wycz-nie ztyu. Przedni amortyzacj zapewnia amortyzowany mostek Girvin Flexstem.

1992 HeadShok

Rewolucyjne rozwizanie przedniej amor-tyzacji. Amortyzacja umieszczona wgwce ramy na oyskach igowych. Ta opatento-wana technologia jest wykorzystywana do dzi waktualnych widelcach Lefty iFatty.

1994 ZwycizcyPowstaje grupa kolarska MTB, odnoszca najwiksze sukcesy whistorii kolarstwa. Wcigu kolejnych omiu lat zesp Volvo Cannondale wygra 11x mistrzostwa wiata, 17x zosta cakowitym zwycizc pucharu wiata, 16x wygra mistrzostwa krajowe, 89x zawody pucharu wiata, 33x zawody NORBA, 2x igrzyska olimpij-skie i2x zawody Pan-Am.

1996 Super VDHZaprezentowano rower zjazdowy Super VDH, wykorzystujcy teleskopowy widelec upside-down Moto 120. Rower zosta uzna-ny przez czasopismo Mountain Bike Action za najlepszy rower DH wszech czasw.

2000 BB30Stworzylimy standard BB30, rodek supor-tu wraz zkorbami Hollowgram Si stanowi najlejszy inajsztywniejszy zestaw na wie-cie. Nastpnie udostpnilimy za darmo standard BB30 pozostaym producentom.

2001 Widelce Lefty iElectronic LockoutZosta przedstawiony kultowy widelec Lefty, jednostronny system przedniej amortyzacji. Lejszy, mocniejszy, sztyw-niejszy izbardziej gadk prac ni inne widelce na rynku. Orok pniej wpro-wadzilimy zastosowanie elektroniki wamortyzacji ELO Elektronic Lockout.

2001 CAAD 6 zBB30Pierwsza rama rowerowa zzastosowan now technologi rodka suportu BB30.

2

2002 ScalpelNajlejszy wpeni amortyzowany rower na wiecie. Dowodem jest szereg zwy-cistw wzawodach pucharu wiata. Obec-ny Scalpel jest wci najlejszy na wiecie.

2003 Kampania Legalize My CannondaleZosta przedstawiony innowacyjny karbo-nowy rower szosowy Six13. Wtym samym roku rower wygra jeden zetapw Tour de France. Six13 by tak lekki, e mechanicy musieli domontowa do roweru obcie-nie, aby spenia on zasady UCI dotyczce minimalnego ciaru roweru - 6,8kg. Ta zasada UCI prowadzia do rozpoczcia kampanii Legalize My Cannondale. Nie trzeba dodawa, e UCI nie uzna wniosku oobnienie granicy minimalnego ciaru roweru za uzasadniony.

2005 Pierwszy IronmanFaris Al-Sultan uzyska dla Cannondale na rowerze Slice Aero pierwszy tytu Ironman World Championship.

2006 SynapsePierwszy wpeni karbonowy Synapse. Zjego mikrotechnologi amortyzacji tyl-nej czci S.A.V.E. stanowi now kategori Performance rowerw szosowych, ktra umoliwia profesjonalne wyniki ikomfort jazdy na rowerze przez cay dzie.

2006 Team HealtNetCannondale wsppracuje zteamemUSA Pro Racing HealtNet. Wsppraca ta jest kontynuowana wkolejnych trzech latach.

2007 Liquigas CannondalePoczenie marki Cannondale zprofe-sjonalnym teamem Liquigas zaowoco-wao czwartym zwycistwem Cannon-dale na Giro dItalia.

2007 Najlepszy gralMauricio Soler zzespou Barloworld na rowerze Cannondale SystemSix uzyska tytu najlepszego grala na Tour de France.

2008 SuperSix iSliceCannondale przedstawia dzi ju legen-darn par wpeni karbonowych rowe-rw SuperSix oraz Slice do jazdy na czas.

2008 Ebikes Cannondale stwarza wraz zfi rm Bosch nowy standard. Rowery Ebikes przesu-waj granice.

2009 FlashZosta przedstawiony Flash, najlejszy inajtrwalszy hardtail, jaki kiedykolwiek stworzono (ciar 7,54kg). Jest to pierwsza rama przekraczajca granic stosunku sztywnoci do ciaru 100 NM/deg/kg.

2009 Najlepszy gral Zesp Liquigas uzyskuje na rowerze SuperSix koszulk najlepszego grala Tour de France.

2009 Ironman Championship Triatlonistka Chrissie Wellington odnio-sa zwycistwo na rowerze Slice Hi-Mod podczas Kona World Championship ipobia rekord torowy.

2010 Giro dItaliaIvan Basso wygra dla Cannondale Giro dItalia, aVincenzo Nibali wygra Vuelta Espana, co zaowocowao dwoma ztrzech tytuw na Grand Tour. Dziki wietnym wynikom teamu Cannondale zacz peni rol sponsora zespou. Ze-sp nosi nazw Liquigas / Cannondale.

3

2010 Rewolucyjne nowociCannondale przedstawi szereg rewolu-cyjnych nowoci. Wprowadzilimy seri rowerw Overmountain Claymore, Jekyll iScarlet, ktre zmieniaj waciwoci ro-weru przeznaczonego do normalnej jazdy na rower zjazdowy poprzez przeczenie manetki na kierownicy. Nowe rowery: Scalpel - najlejszy inajtrwalszy wpeni amortyzowany rower na wiecie. Najbar-dziej zaawansowany rower crossowy, jaki kiedykolwiek stworzono, nowy wpeni kar-bonowy SuperX. Izachwycajca CAAD10, najnowoczeniejsza rama aluminiowa na wiecie lejsza isztywniejsza ni wprzy-padku wikszoci rowerw karbonowych.

2011 SuperSix EVOCannondale wprowadza na rynek najlej-szy, najwytrzymalszy inajszybszy rower na wiecie - rama ma ciar 695g. Wedug Ze-dler Fahrradtechnik rama osiga stosunek sztywnoci do ciaru 142,3 NM/deg/kg.

Wicej na temat historii imarki Cannon-dale dowiesz si na stronach www.bikecentrum.cz

KATEGORIE ROWERW IICH PRZEZNACZENIE

Kady rower ma swoje przeznaczenie wzalenoci od rodzaju jazdy iterenu, dla ktrych zosta zaprojektowany.

UWAGA: Wprzypadku uywania roweru do innych celw ni podano wposzczeglnych kategoriach, moe doj nie tylko do jego przedwczesne-go zuycia, ale rwnie do uszkodzenia wanych komponentw ipowanych obrae uytkownika, za co producent

ani sprzedawca nie ponosz odpowie-dzialnoci. Rwnie reklamacje wad powstaych na skutek nieprawido-wego uytkowania nie mog zosta uznane za uzasadnione przy ewentu-alnym postpowaniu reklamacyjnym.

Rekreacyjne rowery grskie MTBTo podstawowe rowery grskie dla nie-wymagajcych rowerzystw. S prze-znaczone do jazdy po atwym terenie. Typowe modele to na przykad rowery zserii Trail, Trail 29ER, Trail SL.* Tych rowerw nie naley uywa wwa-runkach ekstremalnych freeride, zjazd, skoki itp.

Sportowe rowery grskie MTBRowery przeznaczone do jazdy po atwym irednio trudnym terenie, do uytku turystycznego isportowego wza-lenoci od zestawu komponentw. Ta seria zawiera rwnie specjalne modele damskie. Typowe modele to na przykad rowery zserii Flash iFlash29ER.* Tych rowerw nie naley uywa wwa-

runkach ekstremalnych freeride, zjazd, skoki itp.

Wpeni amortyzowane rowery XCTo rowery, ktre maj amortyzowany zarwno przedni widelec, jak ipodpor sioda. Dugo ugicia podpory sioda tych rowerw wynosi do 150mm. Ro-wery przeznaczone do jazdy po atwym irednio trudnym terenie, do uytku turystycznego isportowego wzaleno-ci od zestawu komponentw.Typowe modele to na przykad rowery zserii Scalpel, Scalpel 29ER, Lexi iRZ

4

* Tych rowerw nie naley uywa wwa-runkach ekstremalnych freeride, zjazd, skoki itp.

Wpeni amortyzowane rowery All MountainTo rowery, ktre maj amortyzowany zarwno przedni widelec, jak ipodpor sioda. Dugo ugicia podpory sioda tych rowerw wynosi powyej 150 mm. Rowery te s przeznaczone do jazdy po trudnym terenie oraz do freeride.Typowe modele to na przykad rowery zserii Claymore, Jekyll, Rize iScarlett.

Rowery crossowe itrekkingoweTo rowery sportowe iturystyczne prze-znaczone do jazdy po drogach utwar-dzanych, ciekach rowerowych ipo atwym terenie.Typowe modele to na przykad rowery zserii SuperX, CAADX, Quick, Tesoro, Bad Boy, Bad Girl iHooligan.* Tych rowerw nie naley uywa do jaz-

dy po rednio trudnym itrudnym terenie.

Rowery szosoweRowery szosowe s przeznaczone wycznie do jazdy po nawierzchniach utwardzanych. Typowe modele to na przykad rowery zserii Supersix, Synap-se, CAAD iSlice.* Tych rowerw nie naley uywa do

jazdy wjakimkolwiek terenie.

WYBR ODPOWIEDNIEGO ROZMIARU ROWERU

Upewnij si, czy odpowiada Ci rozmiar roweru. Zbyt duy lub zbyt may rower jest trudniejszy wobsudze imoe by bardzo niewygodny. Jeli rozmiar roweru nie bdzie odpowiedni