Integrasjon SuperOffice CRM Visma Global

Embed Size (px)

DESCRIPTION

”en endring utføres kun en gang, alle systemer som trenger denne endringen blir oppdatert” ”opprettes en ny kunde, leverandør eller prosjekt, oppdateres automatisk alle andre systemer som trenger denne i sitt register”. Integrasjon SuperOffice CRM Visma Global. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Integrasjon SuperOffice CRM Visma Global

Lysbilde 1

IntegrasjonSuperOffice CRM Visma Global

en endring utfres kun en gang, alle systemer som trenger denne endringen blir oppdatert

opprettes en ny kunde, leverandr ellerprosjekt, oppdateres automatisk alle andre systemersom trenger denne i sitt register

Opprette en ny kunde eller leverandr fra SuperOffice til Visma Global

Opprette ny kunde/leverandr.Hvis kunden eller leverandren ikke finnes i Visma. Trykk ERP.

Opprette ny kunde/leverandr.Hvis kunden eller leverandren ikke finnes i Visma. Velg riktig klient/firma i Visma og legg til kunde eller leverandr.

Hvis det finnes en kunde i Visma med like navn presenteres dette i en liste. Hvis den riktige kunden finnes allerede i Visma kan de knyttes sammen.Hvis kunden ikke finnes i listen velg: Opprett

I Oppsett kan det settes obligatoriske valg som bruker m ta stilling til, fr det er mulig opprette en ny kunde eller leverandr.

Reskontro nr fra Visma er automatisk oppdatert.

I Visma Global er kunden opprettet med riktige opplysninger. Nytt kunde nr er tildelt og sendt til SuperOffice.

Synkronisering av kunder og leverandrer.

Vi endrer i Visma Adresse 2 fraPostboks 123 tilPostboks 123 Sentrum.

I SuperOffice er n Postadressen oppdatert

Synkroniseringav kontaktpersoner

Ved oppretting av kontaktpersoner pne Personkort og trykke ERP.

Systemet vil kontrollere om kontaktpersonen finnes i Visma fra fr.

Kontaktpersonen er korrekt opprettet.Vi endrer Mobilnummer fra 99887766 til 44 55 66 77.

Mobilnummer er automatisk oppdatert fra Visma.

Synkroniseringav prosjekt

Opprette ny Prosjekt.Hvis prosjektet ikke finnes i Visma. Trykk ERP.

Prosjektet er korrekt opprettet i Visma.Vi endrer Sluttdato fra 12.06.2014 til 31.12.2014.

Prosjektet er oppdatert med sluttdato 31.12.2014.

OppsettSuperOffice Admin

I SuperOffice Admin settes hvilke felt som synkroniseres og retning, pluss andre regler i synkronisering.

En regel for kunde, en for leverandr, en for partner(kunde/leverandr), en for kontaktperson og en for prosjekt.

I SuperOffice Admin settes hvilke felt som skal besvares ved oppretting av ny kunde eller leverandr.

I SuperOffice Admin settes rekkeflge p de ulike feltene.

RapporteringSuperOffice CRM