Internet Explorer 9, CSS3 a HTML5. - .1 Internet Explorer 9, CSS3 a HTML5. Príručka pre vývojárov

Embed Size (px)

Text of Internet Explorer 9, CSS3 a HTML5. - .1 Internet Explorer 9, CSS3 a HTML5. Príručka pre...

 • 1

  Internet Explorer 9,

  CSS3 a HTML5.

  Prruka pre vvojrov.

  14. marca 2011

  Prruka pre vvojrov pre Internet Explorer 9, CSS3 a HTML5 prina prehad funkci a vylepen v aplikcii

  Internet Explorer 9 s nadvznosou na tandardy CSS3 a HTML5. S jej pomocou mu webov vvojri

  a nvrhri tieto vylepenia plne vyui. Na testovacej webovej lokalite aplikcie Internet Explorer si vvojri

  mu platformu sami prakticky vyska.

  http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=196941

 • 2

  Obsah

  vod ....................................................................................................................................................................................................................... 4

  Vestrann vkon prehadvaa ............................................................................................................................................................ 4

  Podpora webovch tandardov umoujca jednotn kd znakovacieho jazyka ............................................................. 5

  Nov grafick funkcie vyuvajce vkon potaov so systmom Windows ........................................................................ 5

  Zoznam novch funkci .................................................................................................................................................................................... 5

  Lepia vzjomn funkn spoluprca vaka podpore tandardov ................................................................................................. 7

  ablny tlov CSS, rove 3 (CSS3) ..................................................................................................................................................... 7

  2D transformcia v ablnach tlov CSS3 ................................................................................................................................... 8

  Modul CSS3 pre pozadia a ohranienia ......................................................................................................................................... 9

  Modul CSS3 pre prcu s farbami ................................................................................................................................................... 11

  Modul CSS3 pre prcu s psmami ................................................................................................................................................. 12

  Modul CSS3 pre dopyty na mdium ............................................................................................................................................ 14

  Modul CSS3 pre oblasti nzvov ..................................................................................................................................................... 14

  Modul CSS3 pre hodnoty a jednotky ........................................................................................................................................... 15

  Selektory abln tlov CSS3 .......................................................................................................................................................... 16

  alie funkcie abln tlov CSS ............................................................................................................................................................... 18

  Modul pre zobrazenie objektovho modelu abln tlov CSS (CSSOM) ........................................................................... 18

  Identifiktory URI dajov ............................................................................................................................................................................. 19

  Vylepenia modelu DOM (Document Object Model) ....................................................................................................................... 19

  Zavedenie vylepenho modelu DOM .............................................................................................................................................. 19

  Prenos kdu XML do a z modelu DOM pomocou analzy a serializcie ............................................................................. 20

  rovne 2 a 3 modelu DOM (Document Object Model) .............................................................................................................. 21

  Jadro modelu DOM (rovne L2 a L3) a zobrazenia (rove L2) ......................................................................................... 21

  Prechdzanie elementov modelu DOM ...................................................................................................................................... 22

  Udalosti modelu DOM rovne L2 a L3 ........................................................................................................................................ 22

  Podpora pecifikcie HTML na rovni L2 modelu DOM ....................................................................................................... 22

  tly v modeli DOM rovne L2 ....................................................................................................................................................... 23

  Prechdzanie a oblasti v modelu DOM rovne L2 .................................................................................................................. 23

  Spracovanie przdnych znakov v modeli DOM ............................................................................................................................. 23

  ECMAScript 5 ................................................................................................................................................................................................... 23

  HTML5 ................................................................................................................................................................................................................ 24

  Urovanie geografickej polohy poda pecifikcie HTML5 ........................................................................................................ 25

  Elementy video a audio pecifikcie HTML5 ................................................................................................................................... 25

  Element canvas pecifikcie HTML5 ................................................................................................................................................... 26

  Vylepenie analzy kdu HTML ........................................................................................................................................................... 28

  Rozhrania API pecifikcie HTML5 pre vber .................................................................................................................................. 29

  Smantick elementy pecifikcie HTML5 ....................................................................................................................................... 30

  Profily farieb ICC ............................................................................................................................................................................................. 30

  Rozhranie API selektorov rovne 2 .......................................................................................................................................................... 31

 • 3

  Grafika SVG (Scaling Vector Graphics) .................................................................................................................................................... 31

  Zkladn tvary ............................................................................................................................................................................................ 32

  Orezanie, maskovanie a skladanie ...................................................................................................................................................... 35

  Systmy sradnc, transformcie a jednotky ................................................................................................................................... 37

  truktra dokumentu .............................................................................................................................................................................. 38

  Prechody a vzorky ..................................................................................................................................................................................... 38

  Interaktivita.................................................................................................................................................................................................. 39

  Prepojenia a zobrazenia ......................................................................................................................................................................... 41

  Kreslenie a farby ........................................................................................................................................................................................ 43

  Drhy ................................................................................................................................................................................................................... 44

  Nov nstroje pre webovch vvojrov ................................................................................................................................................. 45

  Pripnut webov lokality ..........................