Internet jako źródło informacji

 • View
  1.191

 • Download
  3

Embed Size (px)

Text of Internet jako źródło informacji

 • 1. PRZYGOTOWAY: Agata Muraska Wioleta Babiska Iwona Behla Magdalena Kiljan

2. Internet

 • Internet to miliony komputerw na caym wiecie, poczonych na stae czami sieciowymi.
 • Jedynym punktem wsplnym tych wszystkich maszyn jest jzyk porozumiewania si, czyli tzw. protok TCPIP, ktry jest niezaleny od typu komputera czy systemu operacyjnego.
 • Pozwala to poczyw sieci wszystkie istniejce obecnie odmiany komputerw .
 • Nie ma adnej organizacji, ktraw jakikolwiek sposb nadzorowaaby Internet.
 • Tym, co sprawia, e globalna sie funkcjonuje, jest dobra wola osb, instytucji kontrolujcych komputery na stae podczone do sieci.

3. Internet

 • Internet zmienia wiat i ludzi. Trzeba si go nauczy, oswoi i jak najszerzej korzystaz moliwoci, ktre stwarza. Spoeczestwo informacyjne powoli przestaje by jedynie wizj pisarzy fantastyki naukowej. Staje si realn teraniejszoci i przyszoci, w ktrej wszyscy bdziemy musieli si odnale.
 • E-mail, czyli poczta elektroniczna zyskuje coraz wiksze znaczenie w komunikacji w naszym zinformatyzowanym wiecie. Przez Internet mona byskawicznie przesa krtkie wiadomoci, wane dokumenty, a nawet dokonywa transakcji.

4. Wiedza to wadza

 • Prawd, e wiedza - to wadza, a kto posiada informacje, ten jest potny znano ju w staroytnym Egipcie. Natomiast nieco inaczej dzi, bo nie liczy si gwnie ile wiemy, ale czy wiemy, gdzie znale potrzebn nam wiedz.
 • Tworzymy bowiem nowego czowieka, na potrzeby spoeczestwa informacyjnego - twrczego, otwartego na wszystko co nowe, potraficegoi chccego si uczy, takiego, ktry wie, czego chce i ktry sam potrafi wybra wasn drog.
 • Internet to miliony, rozmieszczonych na caym wieciekomputerw , poczonych na stae czami sieciowym. Ta sie globalna niewtpliwie zmienia nasz wiat oraz samych ludzi, dlatego wane jest nauczenie si go, opanowanie i umiejtne korzystanie z informacji przez niego dostarczanych.
 • A tych umieszczonych w sieci jest nieprzebrane morze. Wymiana informacji bya, jest i nadal pozostanie nie zakwestionowanym motorem rozwoju ludzkoci.

5. rda elektroniczne

 • rda elektroniczne nowej generacji, a szczeglnie tak dzi powszechny Internet, daj moliwoci rozpowszechniania informacjiw byskawicznym tempie, ale ich prawdziwo niestety trzeba mocno kontrolowa.
 • Chodzi tu nie tylko o kwestie sprawdzenia wiarygodnoci informacji,ale take o kwesti rozpowszechnianych wiadomoci. W sieci moemy odnale nie tylko potrzebne wszystkim dane, zdjcia, teksty, itp. Zdarza si rwnie, e moemy dotrze do czego zupenie niepotrzebnego, bezwartociowego, czy wrcz szkodliwego dla niewaciwego odbiorcy.
 • Ta ogromna powszechno informacji, szybki i atwy do niej dostp mog bowiem tworzy zudzenie, e kada zawarta w sieci wie jest jak najbardziej wiarygodna.
 • Tymczasem szczeglnie teraz atwo jest za porednictwem przekazu manipulowa, czy narzuca wasny pogld. Dlatego niestety nie wystarczy klikn i by pewnym zdobytej informacji, bo dobrej informacji trzeba troch poszuka, po drodze odrzucajcte z niepewnych rde.

6. Informacja

 • informacjajest wiadomoci, wskazwk, pouczeniem, faktem; przekazywana do odbiorcy najczciej w celu dalszego jej przetworzenia i budowania wiedzy.

7. Komunikowanie si

 • Komunikowanie si jest procesem przekazywania informacji od jednej osoby do drugiej.
 • Aby odnioso zamierzony efekt musi by skuteczne.
 • Skuteczne komunikowanie si to przekazywanie informacji w taki sposb, aby osoba odbierajca przekaz zrozumiaa go.
 • Podsumowujc: nigdy dotd znaczenie informacji nie byo tak wielkie jak w dzisiejszych czasach. Czasach, w ktrych czowiek i jego otoczenie coraz szybciej sie zmienia i rozwija.
 • Informacja jest dla nas czym bezcennymi potrzebnym. Bez niej cay ten mechanizm przestaby si obraca a postp stanby w miejscu.

8. Jak korzysta z Internetu w poszukiwaniu pracy?

 • Bardzo przydatnym narzdziem poszukiwania pracy jest dzisiajinternet.To dziki sieci moemy dzisiaj zarwno poszerzy swoj wiedz jak i zdoby cenne informacje.
 • Wielu z nas, na pytanie gdzie poszukujemy dzisiaj ofert pracy, wymieni wanie Internet.
 • Jeszcze do niedawna zarwno pracodawcy jak i potencjalni pracownicy komunikowali si" gwnie za porednictwem ogosze prasowych.
 • Dzi coraz czciej robi to przez internet. Mao tego, obecnie sie" zatacza coraz szerszy krg poniewa pojawiaj si na rynku cakiem nowe zawody, o ktrych moemy przeczytai w ktrych moemy zgosi swoj kandydatur wycznie za pomoc internetu.
 • Musimy mie zatem wiadomo, e jeeli w celu poszukiwania pracy zagldamy 2-3 razy w tygodniu na portale pracy to takim dziaaniem wykorzystujemy zaledwie cz potencjau jaki tkwi w internecie.

9. W internecie mona:

 • Dotrze do szerokiej gamy potencjalnych ofert pracy
 • Zarejestrowa si na listach dyskusyjnychi portalach spoecznociowych, z ktrych czsto korzystaj firmy rekrutacyjne, poszukujc kandydatw do prowadzonych przez siebie projektw,
 • Przeczyta artykuy dotyczce aktualnej sytuacji na rynku,
 • Zapozna si ze wskazwkami, np. jak si zachowa w sytuacjach zwizanych z poszukiwaniem pracy,
 • Znale informacje, ktre s nam potrzebne na temat pracodawcy,czy agencji doradztwa personalnego,
 • Zleci profesjonalistom stworzenie C.V. czy listu motywacyjnego,
 • Pobra wzory yciorysu zawodowego.

10. Listy dyskusyjne

 • Przeznaczone s dla osb, ktre maj sprecyzowane zainteresowania zawodowe;
 • Warte polecenia s listy, na ktrych monaporozmawia ze specjalistamiz danej dziedziny.
 • Zainteresowani mog wymieni si swoj wiedz z profesjonalistami, podzieli dowiadczeniami.
 • Popularne jest umieszczanie na takich listach konkretnych ofert dotyczcych wakatw.

11. Portale spoecznociowe

 • To jedna z najnowszych i najszybciej rozwijajcych si form bycia
 • w internecie
 • Wiele osb nie zdaje sobie sprawy, e czsto wykorzystywane s one przez agencje doradztwa personalnego
 • Czerpi z nich wiedz na temat kandydatw obecnych na rynku i zarejestrowanych na portalach,
 • Rejestrujc si na portalu, naley pamita, jakiemu celowi ma to suy i umieci te informacje, ktre s istotne.

12. rdo informacjio przyszym pracodawcy

 • Na stronach internetowych znajdziemy informacje o firmie, do ktrej aplikujemy,
 • Dowiemy si jak dugo istnieje na rynku, ile osb zatrudnia, czym si zajmuje,
 • Znajdziemy informacje o strukturze organizacyjnej przedsibiorstwa,co pozwoli nam sprawdzi,czy znajdziemy w niej obszar odpowiadajcy naszym kompetencjom,
 • Na stronie firmy znajdziemy informacje o aktualnych rekrutacjach,
 • Na forach dowiemy si jakie opinie o firmie maj byli i obecni pracownicy oraz klienci i wsppracownicy.

13. Korzyci z uytkowania serwisw internetowych:

 • Dostp do ogosze z krajui zagranicy,
 • Stanowi rdo aktualnych ofert pracy- nowe ogoszenia s umieszczane codziennie,
 • Moesz byskawicznie wysa aplikacj drog elektroniczn,
 • Moesz znale prac nie wychodzc z domu,
 • Coraz wicej firm przeprowadza rekrutacj za porednictwem internetu,

14. Korzyci c.d.

 • Masz 24-godzinny dostp do ofert pracy i innych informacjio zatrudnieniu,
 • Moesz znale informacje jak przygotowa si do rozmowy kwalifikacyjnej, napisa yciorys itp.,
 • Dostajesz informacjeo interesujcych ci ofertach pracy na swoj skrzynk e-mail,
 • Znajdziesz informacj np. o targach pracy,
 • Stajesz si widoczny dla potencjalnych pracodawcw i agencji zatrudnienia.

15. 16. 17. 18. 19. KONIEC

 • DZIKUJEMY ZA UWAG