Introductiemagazine AV Zorggroep

 • View
  213

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Magazine van AV Zorggroep, ter introductie van nieuwe naam en corporate identity. Zinenzo bedacht het bladconcept en schreef de teksten. Het magazine is in een oplage van 90.000 huis-aan-huis verspreid in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Text of Introductiemagazine AV Zorggroep

 • ZORGGROEP

  EmmaGraafzicht Hof van AmmersOpen VenstersPresent thuiszorg

  Gratis Big Sh

  opper

  MagazineINFORMAT IEMAGAZ INE AV ZORGGROEP - ME I 2011

  marcel Verboom directeur AV Zorggroepeen zorgorganisatie die actief is in een bijzonder gebied

 • 3Directeur marcel Verboom van aV Zorggroep:Drive en passie voor mensen

  Inhoud414 Woonzorgcentrumopen Vensters

  26

  COLUMN COLUMN COLUMN

  Inhoud4

  Nieuw, maar vertrouwd als vanouds

  eigenlijk sta ik voor een moeilijke klus. ik bedoel daar-mee niet het aansturen van de prachtige zorgorganisatie aV Zorggroep, waarvan u dit welkomstmagazine cadeau krijgt. Daar heb ik met zoveel betrokken en goede mensen op de werkvloer alle vertrouwen in.nee, wat ik best moeilijk vind is aV Zorggroep in dit maga-zine aan te prijzen als nieuwe organisatie. Wie nieuw is kan immers nog niet bogen op een mooie staat van dienst? Wie nieuw is moet vaak de slag nog te pakken krijgen. Wie nieuw is heeft nog weinig bekendheid.

  Feitelijk is aV Zorggroep een nieuwe zorgorganisatie in de regio alblasserwaard en Vijfheerenlanden. De naam is nieuw, het fraaie logo is nieuw, het hele jasje van onze or-ganisatie is nieuw. Maar de huisvesting, zorg en diensten die aV Zorggroep in de regio levert, levert ze al jaren. al-leen onder drie andere namen: Zorggroep alblasserwaard, emma zorg & welzijn en thuiszorg present. Deze organisa-ties hebben per 1 september 2010 de handen ineen gesla-gen en zijn nu samen de nieuwe aV Zorggroep.

  ik ben blij met het samengaan van deze mooie zorgor-ganisatie. stuk voor stuk hebben ze bewezen goede en kwalitatief hoogwaardige zorg en diensten te bieden. in dit magazine zult u daar meer over lezen. in de regio al-blasserwaard en Vijfheerenlanden beheren we vier woon-zorgcentra: Graafzicht (bleskensgraaf), Hof van ammers (Groot-ammers), Open Vensters (ameide) en emma (leerdam). naast verpleeg- en verzorgingshuiszorg levert aV Zorggroep thuiszorgdiensten via de thuiszorgorganisa-tie present thuiszorg. bewoners en clinten van aV Zorg-groep ontvangen zorg met een menselijk gezicht. Dat was zo, en dat blijft zo.

  Onze naam is nieuw. De fusiepartners zijn samengesmol-ten tot de nieuwe zorgorganisatie aV Zorggroep. Het bij-zondere aan onze nieuwe organisatie is echter dat we al helemaal thuis zijn in het bieden van vertrouwde, goede en gewaardeerde zorg en dienstverlening. Die slag hoeven we niet meer te pakken te krijgen. Dat zit, zo zou je kunnen zeggen, al van oudsher in de genen van aV Zorggroep. en daar zijn we zuinig op. Daar kunt u op rekenen!

  Marcel VerboomDirecteur aV Zorggroep

  Marcel Verboom

  De nieuwe logos 6

  Woonzorgcentrum Emma 8

  Woonzorgcentrum Graafzicht 10

  Woonzorgcentrum Hof van Ammers 12

  Stap voor naar wonen in een woonzorgcentrum 16 Toen en nu 18

  De keuken van AV Zorggroep 20

  Samen zijn 24

  Samen doen 25

  SabineUitslag

  Onze vrijwilligers 28

  Present thuiszorg 30

  Stap voor stap thuiszorg regelen 32

  Colofon 34

 • Directeur Marcel Verboom van aV Zorggroep:

  Meer over marcel Verboom

  Marcel Verboom (46) is getrouwd met Caroline en vader van bram (15) en Hanna (12). Van oorsprong is Verboom Z-verpleegkundige. Hij volgde daarna diverse managementopleidingen en werd in 2004 offi cieel directeur van Zorg-groep alblasserwaard, inmiddels aV Zorggroep. Op zaterdag staat hij langs de lijn bij zn voet-ballende zoon en dochter. Zondags is hij koster in de Hervormde gemeente van Vianen, ook de gemeente waar hij en zijn gezin lid van zijn. Mooi hoor, zegt hij daarover. Op zondagoch-tend vroeg ben ik alleen in die grote oude kerk. Dan zet ik een mooi stuk muziek op, altijd een goed begin van de zondag.

  DriVe en PASSie VOOr Mensen

  Elk van onze huizen heeft zijn eigen cultuur.

  Twee woorden neemt hij herhaaldelijk in de mond: drive en passie. Directeur Marcel Verboom (46) van AV Zorggroep heeft drive en passie voor mensen, zegt hij. Een gesprek met de man die aan het roer staat van een nieuwe zorgorganisatie in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

  sinds 1 september vorig jaar heeft zijn club een mooie nieuwe naam: aV Zorggroep. Zorggroep alblasserwaard vormt vanaf die tijd samen met emma zorg & welzijn n organisatie, vertelt Marcel Verboom. een zorgorganisatie die actief is in een bijzonder gebied.

  GoudDe alblasserwaard en Vijfheerenlanden zijn dorpse regios, met een bevolking die sterk betrokken is op elkaar. Onze achterban is heel actief. aV Zorggroep heeft honder-den vrijwilligers: mensen die s avonds koffi e rondbrengen in onze woonzorgcentra, maaltijden voor tafeltje-dek-je bezorgen of af en toe samen met bewoners een wandelin-getje maken door de tuin. al deze mensen doen dit werk met een enorme drive. Ze zijn goud waard, daarom zijn we heel zuinig op hen.

  aV Zorggroep beheert in de regio vier woonzorgcentra: Open Vensters vanwege nieuwbouw tijdelijk in leerdam gevestigd - emma in leerdam, Graafzicht in bleskensgraaf en Hof van ammers in Groot-ammers. Ook de thuiszorg-organisatie present thuiszorg, voorheen thuiszorg present,

  valt onder aV Zorggroep. We zijn een fl inke organisatie geworden, zegt Verboom. Maar toch is onze aanpak nog steeds kleinschalig. Voor onze bewoners en thuiszorgcli-enten verandert er door de fusie niets. bij ons ben je als bewoner niet anoniem, en zal je dit ook nooit worden.

  elk van onze huizen heeft zijn eigen cultuur, soms al meer dan dertig jaar, vervolgt hij. als ook de nieuwbouw van Open Vensters in ameide klaar is, zijn al onze huizen in mooie nieuwe gebouwen gevestigd. Wij streven geen eenheidsworst na. Open Vensters, Hof van ammers en Graafzicht zijn identiteitsgebonden verzorgingshuizen. locatie emma heeft juist een algemene identiteit. Dat blijft zo. Die dubbele grondslag, protestants-christelijk naast algemeen, is gewaarborgd in de statuten. ik als bestuurder onderschrijf ze beide.

  AWBZ-geldHet gesprek komt op de schaalvergroting en verzakelijking in de zorg. Het samengaan van Zorggroep alblasserwaard met emma zorg & welzijn zou model kunnen staan voor deze tendens, immers? Directeur Verboom haalt zijn wenkbrau-wen op. Dreigen clinten van aV Zorggroep door de fusie nummers te worden? nee, zeker niet! Wij zijn geen bedrijf dat producten levert, wij dragen zorg voor mnsen. Onze huizen zijn een warme en menselijke omgeving voor mensen die zorg nodig hebben. Daar ligt ook onze passie, daar zetten we ons voor in.tegenwoordig moet je echter wel bedrijfsmatig werken.

  4

  ik heb de plicht zorgvuldig om te gaan met het aWbZ-geld van elke bewoner, en daar kun je eigenlijk geen winst op maken. Want dat zou betekenen dat je te weinig zorg verleent. toch kun je niet draaien zonder rendement. Dus is het voor ons de uitdaging naar tevredenheid te presteren op het snijvlak van geld en menswaardige zorg.aV Zorggroep maakt bewust keuzes die niet het budget, maar de zorg ten goede komen, vervolgt Verboom. als voorbeeld noemt hij de maaltijden in de vier woon-zorgcentra van aV Zorggroep. We zouden geld kunnen besparen door, net als veel andere verzorgingshuizen, n keer per week een partij diepvriesmaaltijden in te kopen. Maar dat doen we niet. een goede keuken vinden we namelijk heel belangrijk. Onze bewoners genieten van het verse eten, en dat is veel waard. Dat is investe-ren in onze mensen, ook al kost het dan wat extra. Maar het dwingt wel keuzes af.

  StropdasMarcel Verboom is een directeur die voor iedereen Marcel is. poeha maken past hem niet. De meeste ondersteunende diensten van aV zorggroep zitten in het ge-

  bouw van Open Vensters. We zouden ook in een kantoorgebouw verderop kunnen gaan zitten, maar ik wil de zaak niet bestu-ren vanuit een ivoren toren. ik wil dicht op de werkvloer zitten. ik ben vaak druk, maar loop bewust af en toe door de gangen van het huis. Dan zie en spreek ik weer even de collegas en de bewoners. aV Zorggroep is geen anonieme fabriek, en mag dat ook nooit worden. ik ken niet alle 650 perso-neelsleden bij naam, maar ben wel globaal op de hoogte van wat er speelt.

  aV Zorggroep is geworteld in de alblas-serwaard en Vijfheerenlanden, en dat is aan alles te merken, volgens Verboom. in deze regio heerst nog op veel plekken ge-meenschapszin en gemoedelijkheid, maar ook respect voor hirarchie. Je moet naar de beleving van je klanten handelen, en dat doet aV Zorggroep dus ook. bewoners bijvoorbeeld begrijpen niet dat je directeur bent, maar geen stropdas draagt. Dus ben ik een stropdas gaan dragen. Voorheen deed ik dat nooit, maar nu zie je mij overal netjes met een stropdas voor.

  5

  marcel VerboomMarcel Verboom (46) is getrouwd met Caroline en vader van bram (15) en Hanna (12). Van oorsprong is Verboom Z-verpleegkundige. Hij volgde daarna diverse managementopleidingen en werd in 2004 offi cieel directeur van Zorg-groep alblasserwaard, inmiddels aV Zorggroep. Op zaterdag staat hij langs de lijn bij zn voet-ballende zoon en dochter. Zondags is hij koster in de Hervormde gemeente van Vianen, ook de gemeente waar hij en zijn gezin lid van zijn. Mooi hoor, zegt hij daarover. Op zondagoch-tend vroeg ben ik alleen in die grote oude kerk. Dan zet ik een mooi stuk muziek op, altijd een

  bouw van Open Vensters. We zouden ook in een kantoorgebouw verderop kunnen gaan zitten, maar ik wil de zaak niet bestu-ren vanuit een ivoren toren. ik wil dicht op de werkvloer zitten. ik ben vaak druk, maar loop bewust af en toe door de gangen van het huis. Dan zie en spreek ik weer even de collegas en de bewoners. aV Zorggroep is geen anonieme fabriek, en mag dat ook nooit worden. ik ken niet alle 650 perso-neelsleden bij naam, maar ben wel globaal

  aV Zorggroep is geworteld in de alblas-serwaard en Vijfheerenlanden, en dat is aan alles te merken, volgens Verboom. in deze regio hee