IQ & EQ

 • View
  117

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

IQ & EQ. มนุษย์มีทั้งหมด 3 เผ่าพันธุ์หลัก คือ. คอเคซอยด์ เช่น ฝรั่ง , เเขกขาว , ละติน มองโกลอยด์ เช่น เอเชียตะวันออก , เเขกดำ , อินเดียนเเดง , เอสกิโม นิกรอยด์ เป็นสายพันธุ์ที่มียีนแรงที่สุด. มองโกลอยด์เป็นสายพันธุ์ที่มีระดับ IQ เฉลี่ยสูงที่สุด เมื่อเทียบกันทั้ง 3 เผ่าพันธุ์ - PowerPoint PPT Presentation

Text of IQ & EQ

 • IQ & EQ

 • 3 , , , , ,

 • IQ 3 () IQ 117 IQ () IQ 106 () IQ 100 () IQ 85

 • IQ ( 2 15 )

 • Richard Lynn and Tatu Vanhanen (2006)

 • IQ 2554 72,780 6 15 .1 .3 IQ 98.59 . 104.50 101.29 100.11 96.85 95.99

 • IQ

 • Exc.

 • IQ IQ () IQ 2554

 • ** 2554

 • 15 IQ 100.96 12 IQ 100.38 7 IQ 95.82

 • IQ IQ 99.91 97.69

 • ( 44)= 98.03

 • Henzig 1967 : 21 30 IQ - - IQ - IQ

 • IQ

  IQ

 • (EQ) 2554

 • E.Q. Emotional Quotient

 • EQ 400 US 50 % 450 40 IQ (AQ) (EQ) (SQ) 80 70 EQ IQ 4 0.01 (r=0.390)

 • . . .

 • - - - - - - - - -

 • - - - - - - - - -

 • - - - - - - - -

 • = + + ---> ---> --->

 • () 2548-2554 2550 2554 6-11 2 5,325 2554 4 10 6-11 2 1. 2554 2. 2545 2550 3 6-11 2545 2550 2554 2554 169.72 179.58 2550 186.42 2545

 • (EQ) - , (EQ) . - (.) (.) (.) EQ . . . . .

 • . 6-11 2554 45.12 50 - 100 3 46.65 46.50 45.65 45.65 45.42 45.23 42.98 43.48 44.53

 • 45.95 45.84 45.62 44.38 44.04 50-100 30.4 23.2 22.9 21.4 19.7 ( 40) 32.3 28.8 25.3 22.3 21.4

 • +

 • EQ 3 5 6 11

 • .. .. 2542, 2547, 2550

 • 1 - 3 .. 2542, 2547, 2550..

 • 4 5 .. 2542, 2547, 2550 ..

 • 6 IQ EQ

 • IQ EQ 2 2

 • ???? / /

 • ***