Click here to load reader

Isi Fail Meja

  • View
    301

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of Isi Fail Meja

FAIL MEJAGURU AKADEMIK( Sekolah Kebangsaan Abok, Sri Aman )NAMA AGENSI:SEKOLAH KEBANGSAAN ABOKALAMAT:D/A PEJABAT PELAJARAN DAERAH95000 SRI AMANNO. TELEFON BIMBIT:0168512084NO. FAKS: TIADAE-MAIL:[email protected]

:[email protected]

Nama:MALIA JUDY ANAK SAMSON BANGAJawatan:GURU AKADEMIK

BIODATAGURU AKADEMIK( SEKOLAH KEBANGSAAN ABOK )

NAMAMALIA JUDY ANAK SAMSON BANGA

JAWATAN HAKIKITETAP DAN BERPENCEN

GRED JAWATANDG32(KUP)

BAHAGIAN / UNITPENDIDIKAN

TARIKH LANTIKAN01.03.1989

TARIKH SAH JAWATAN01.05.1990

NO. FAIL JPNS / SEKOLAHS20173

NAMA AGENSI :SEKOLAH KEBANGSAAN ABOKALAMAT :Pejabat Pendidikan Daerah Sri AmanTingkat 1-3, Wisma Persekutuan,Jalan Abang Aing,95007 Sri Aman

SASARAN KERJA TAHUNAN Mengajar 50% Membantu perancangan pegajaran 20% Membantu dalam pelaksanaan pelbagai kegiatan kokurikulum / tugas khusus10% Menjaga disiplin dan kebajikan pelajar Mentadbir dan mengurus bilik darjah / kelas10%

MATLAMAT PENGAJARAN / KEPIMPINAN MASA DEPAN

CADANGAN AKTIVITI UNTUK PENAMBAHBAIKAN

PENYERTAAN DALAM AKTIVITI PPB ( Pembangunan Profesional Berterusan )

SUKATAN MATA PELAJARAN / RANCANGAN MENGAJAR DAN PENILAIAN / PERANCANGAN STRATEGIK

CONTOH HASIL KERJA

ANUGERAH PERKHIDMATAN

ANUGERAH DALAM PDP / KEPIMPINNAN / LAIN-LAIN

JEMPUTAN UNTUK KONSULTASI, BENGKEL, PENULISAN DAN LAIN-LAIN

BAHAN BUKTI KEBERKESANAN PENGAJARAN / KEPIMPINAN

RAKAMAN VIDEO PENGAJARAN / KEPIMPINAN

RAKAMAN VIDEO PENGAJARAN / KEPIMPINAN

MAKLUM BALAS DAN PENILAIAN DARIPADA MURID / KETUA JABATAN

ANUGERAH DALAM PDP / KEPIMPINAN LAIN-LAIN