I±kl± G¼nler A-B S±n±flar± Ocak 2016 B¼lteni

 • View
  217

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Işıklı Günler A-B Sınıfları Ocak 2016 Bülteni

Text of I±kl± G¼nler A-B S±n±flar± Ocak 2016 B¼lteni

 • 4 YA GRUPLARI OCAK AYI BLTEN

  HAZIRLAYANLARZGE ZEL

  ULVYE TZ EROLU

  EDTRLK UZUN

  IIKLI GNLEROCAK 2016

  FMV OCAK 2016

 • NDEKLER

  1. OCAK AYI ZEL GN VE KUTLAMALARI

  2. OCAK AYI KAZANIM ve GSTERGELER

  3. OCAK AYI ETKNLK RNEKLER

  4. BRAN ETKNLKLER

  ngilizce

  Mzik

  Grsel Sanatlar

  Drama

  Fiziki Etkinlik

  Montessori Uygulamalar

  Yzme

  5. DUYURULAR

  6. REHBERLK BRM

  7. OCAK AYI DOUM GNLERMZ

  FMV OCAK 2016

 • OCAK AYI KAZANIM VE GSTERGELERBilisel Geliim:Kazanm 3: Algladklarn hatrlar.Gstergeleri:Nesne/durum/olay bir sre sonra yeniden syler.Hatrladklarn yeni durumlarda kullanr.Kazanm 4: Nesneleri sayar.Gstergeleri:leriye/geriye doru birer birer ritmik sayar.Belirtilen say kadar nesneyi gsterir.Sayd nesnelerin ka tane olduunu syler. Sra bildirensayy syler.Kazanm 5: Nesne ya da varlklar gzlemler.Gstergeleri:Nesne/varln dokusunu syler.Nesne/varln miktarn syler.Kazanm 6: Nesne ya da varlklar zelliklerine greeletirir.Gstergeleri:Nesne/varlklar dokusuna gre ayrt eder, eletirir.E nesne/varlklar gsterir.Kazanm 7: Nesne ya da varlklar zelliklerine gregruplar.Gstergeleri:Nesne/varlklar rengine gre gruplar.Nesne/varlklar ekline gre gruplar.Nesne/varlklar byklne gre gruplar.

  Kazanm 8: Nesne ya da varlklarn zelliklerini karlatrr.Gstergeleri:Nesne/varlklarn bykln ayrt eder, karlatrr.Nesne/varlklarn uzunluunu ayrt eder, karlatrr.Nesne/varlklarn kullanm amalarn ayrt eder, karlatrr.Kazanm 14: Nesnelerle rnt oluturur.Gstergeleri:Modele bakarak nesnelerle rnt oluturur.Kazanm 15: Para-btn ilikisini kavrar.Gstergeleri:Bir btn paralara bler.Btn ve yarm gsterir.Kazanm 16: Nesneleri kullanarak basit toplama ve karmailemlerini yapar.Gstergeleri:Nesne grubuna belirtilen say kadar nesne ekler.Nesne grubundan belirtilen say kadar nesneyi ayrr.Kazanm 19: Problem durumlarna zm retir.Gstergeleri:Problemi syler.Probleme eitli zm yollar nerir.Kazanm 20: Nesne grafii hazrlar.Gstergeleri:Nesneleri kullanarak grafik oluturur.Grafii inceleyerek sonular aklar.

  FMV OCAK 2016

 • Sosyal-Duygusal Geliim:Kazanm 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak bakalarnnduygularn aklar.Gstergeleri:Bakalarnn duygularn syler.Bakalarnn duygularnn nedenlerini syler.Bakalarnn duygularnn sonularn syler.Kazanm 7: Bir ii ya da grevi baarmak iin kendinigdler.Gstergeleri:Balad ii zamannda bitirmek iin aba gsterir.Kazanm 10: Sorumluluklarn yerine getirir.Gstergeleri:Sorumluluk almaya istekli olduunu gsterir.stlendii sorumluluu yerine getirir.Kazanm 12: Deiik ortamlardaki kurallara uyar.Gstergeleri:Kurallarn gerekli olduunu syler.stekleri ile kurallar elitiinde kurallara uygun davranr.Kazanm 15: Kendine gvenir.Gstergeleri:Grup nnde kendini ifade eder.Gerektiinde liderlii stlenir.Kazanm 17: Bakalaryla sorunlarn zer.Gstergeleri:Bakalar ile sorunlarn onlarla konuarak zer.Arkadalaryla sorunlarn zemedii zamanlardayetikinlerden yardm ister.Gerekli zamanlarda uzlamac davranr.

  FMV OCAK 2016

  Motor Geliim:Kazanm 1: Yer deitirme hareketleri yapar.Gstergeleri:Isnma ve souma hareketlerini bir rehber eliindeyapar.Kayma adm yaparak belirli mesafede ilerler.Kazanm 2: Denge hareketleri yapar.Gstergeleri:Tek ayak zerinde durur.Tek ayak zerinde srar.izgi zerinde ynergeler dorultusunda yrr.Denge tahtas zerinde ynergeler dorultusunda yrr.Kazanm 3: Nesne kontrol gerektiren hareketleri yapar.Gstergeleri:Farkl boyut ve arlktaki nesneleri hedefe atar.Koarak duran topa ayakla vurur.Atlan topu elleri ile tutar.Kazanm 4: Kk kas kullanm gerektiren hareketleriyapar.Gstergeleri:Nesneleri st ste dizer.Nesneleri yan yana dizer.Malzemeleri keser.Malzemeleri yaptrr.Deiik malzemeler kullanarak resim yapar.Nesneleri skar.Malzemelere elleriyle ekil verir.Kalemi doru tutar.Kalem kontroln salar.izgileri istenilen nitelikte izer.

  OCAK AYI KAZANIM VE GSTERGELER

 • Dil Geliimi: Kazanm 2: Sesini uygun kullanr.Gstergeleri:Konuurken/ark sylerken sesinin tonunu ayarlar.Konuurken/ark sylerken sesinin hzn ayarlar.Kazanm 3: Sz dizimi kurallarna gre cmle kurar.Gstergeleri:Dz cmle kurarOlumsuz cmle kurar.Kazanm 4: Konuurken dilbilgisi yaplarn kullanr.Gstergeleri:Cmle kurarken isim kullanr.Cmle kurarken fiil kullanr.Cmle kurarken olumsuzluk yaplarn kullanr.Cmle kurarken zamir kullanr.Kazanm 5: Dili iletiim amacyla kullanr.Gstergeleri:Jest ve mimikleri anlarKonuurken jest ve mimiklerini kullanr.Konumay balatr.Konumay srdrr.Konumay sonlandrr.Sohbete katlr. Konumak iin srasn bekler.Kazanm 6: Szck daarcn gelitirir.Gstergeleri:Dinlediklerinde yeni olan szckleri fark eder ve szcklerin anlamlarn sorar.Szckleri hatrlar ve szcklerin anlamn syler.

  FMV OCAK 2016

  Kazanm 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamn kavrar.Gstergeleri:Szel ynergeleri yerine getirir.Dinledikleri/izlediklerini aklar.Dinledikleri/izledikleri hakknda yorum yapar.Kazanm 8: Dinledikleri/izlediklerini eitli yollarla ifadeeder.Gstergeleri:Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar.Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.Dinledikleri/izlediklerini bakalarna anlatr.Dinledikleri/izlediklerini yk yoluyla sergiler.Kazanm 10: Grsel materyalleri okur.Gstergeleri:Grsel materyalleri inceler.Grsel materyalleri aklar.Kazanm 11: Okuma farkndal gsterir.Gstergeleri:evresinde bulunan yazl materyaller hakknda konuur.Yetikinden kendisine kitap okumasn isterKazanm 12: Yaz farkndal gsterir.Gstergeleri:Duygu ve dncelerini yetikine yazdrr.

  OCAK AYI KAZANIM VE GSTERGELER

 • z Bakm Becerileri: Kazanm 2: Giyinme ile ilgili ileri yapar.Gstergeleri:Giysilerini karr.Giysilerini giyer.Kazanm 3: Yaam alanlarnda gerekli dzenlemeler yapar.Gstergeleri:Ev/okuldaki eyalar temiz ve zenle kullanr. Ev/okuldaki eyalar toplar.Ev/okuldaki eyalar katlar.Ev/okuldaki eyalar asar.Ev/okuldaki eyalar yerletirir.Kazanm 4: Yeterli ve dengeli beslenir.Gstergeleri:Yiyecek ve iecekleri yeterli miktarda yer/ier.n zamanlarnda yemek yemeye aba gsterir.Sal olumsuz etkileyen yiyecekleri ve iecekleri yemekten/imekten kanr.Yiyecekleri yerken salk ve grg kurallarna zen gsterir.Kazanm 5: Dinlenmenin nemini aklar.Gstergeleri:Dinlendirici etkinliklere katlr.Kazanm 6: Gnlk yaam becerileri iin gerekli ara ve gereleri kullanr.Gstergeleri:Beslenme srasnda uygun ara ve gereleri kullanr.Beden temizliiyle ilgili malzemeleri kullanr.

  FMV OCAK 2016

  OCAK AYI KAZANIM VE GSTERGELER

  Kazanm 7: Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.Gstergeleri:Tehlikeli olan durumlar syler.Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak iin yaplmas gerekenleri syler.Kazanm 8: Sal ile ilgili nlemler alr.Gstergeleri:Saln korumak iin yapmas gerekenleri syler.Salna dikkat etmediinde ortaya kabilecek sonular aklar.Saln korumak iin gerekenleri yapar.

 • OCAK AYI ETKNLK RNEKLER

  Renk; Ana ve ara renklerGeometrik ekiller; ember,Kenar, keBoyut; nce-Kaln, Uzun-ksaMiktar; Yarm-tamYn/Mekanda konum; n-arka,Yukar-AaDuyu; Sert-YumuakDuygu; Mutlu, zgn, Kzgn,Korkmu, aknZt; Ters-dz, Eski-yeniZaman; sabah-le-akam, gece-gndz, gn-hafta-ay-yl-mevsimSay sayma; 1-20 aras saylar

  ETM PLANIMIZDAK RUTNLERMZ

  Takvim almas Duygularm panosu Oyuncak, gster anlat ve kitap

  gnleri Okuldaki 100. gnm Snf sorumluluklarm

  FMV OCAK 2016

 • OCAK AYI ETKNLK RNEKLER

  FEN VE MATEMATK

  Olay sralama etkinlikleri rnt almalar

  Dokun-tahmin et oyunu Souk-scak oyunu

  Nesne-say eletirme almalar 1-5 aras saylar tanma

  Grafik oluturma ve okuma Gruplama almalar

  Para-btn almalar Kat-sv deneyi

  OKUMA- YAZMAYA HAZIRLIK ALIMALARI

  Grsel alg almalar

  Snrl boyama almalar 1-5 aras rakamlar kavrama 1-10 aras ritmik sayma Mandala almalar Makas tutma almalar Kalem tutma almalar

  FMV OCAK 2016

  itsel alg almalar Dinleme Konuma Sesleri ayrt etme

 • SANAT ETKNLKLER

  Artk materyal almalar Kolaj almalar

  Kesme yaptrma almalar Kat yrtma ve buruturma

  almalar Artk materyaller ile yaplan 3

  boyutlu almalar Snrl boyama almalar

  FMV OCAK 2016

  OCAK AYI ETKNLK RNEKLER

  DL ETKNLKLER

  Bilmediimiz kelimelerin anlamlarn renme

  Hikaye tamamlama/oluturma Akl haritalar

  Tanmlama ve tarif etme becerileri

 • OCAK AYI ETKNLK RNEKLER

  AYIN MZSYEN

  Pyotr lyi AYKOVSK

  AYIN RESSAMI

  Vincent Van Gogh

  FMV OCAK 2016

 • BRAN ETKNLKLERMZ

  FMV OCAK 2016

 • FMV OCAK 2016

  During the month of January we will be

  concentrating on

  the following:

  Topics: My body (Bodyparts, Emotions, Health)Unit 2:My body (Hello Jack)

  Concepts: hard/soft, wet/dry, clean/dirty, prepositions

 • FMV OCAK 2016

  This month the children will be watching and learning

  some of the following songs and videos:Body parts song for kids (My body):

  https://www.youtube.com/watch?v=Rc_kIWKLiD8

  From head to toe (Eric Carle)

  https://www.youtube.com/watch?v=9xxyZSdYEmM

  Head shoulders knees and toes (Learn it)

  https://www.youtube.com/watch?v=lMQcwNZVUO8

  Head shoulders knees and toes (Sing it)

  https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0

  Kids body parts song (this is me!) ELF Learninghttps://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI

  One little finger...

  https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ

  Oh no poor Joe

  https://www.youtube.com/watch?v=J1vJoKRB1PI

  Health vocabulary (Elf learning)

  https://www.youtube.com/watch?v=pyfkcUbhbJs

  You cant eat toes for breakfasthttps://www.youtube.com/watch?v=1X7GaRCw5HA

 • FMV OCAK 2016

  This month we will be reading some of the following

  books:

 • FMV OCAK 2016

  We will learn new vocabulary:

  Ears Hands tooth/teeth

  Nose mouth head

  Shoulders knees toes

  Tired hungry not so good

  Wash your hands Brush your teeth

  Touch your nos