I±kl± G¼nler A-B S±n±flar± ‍ubat 2016 B¼lteni

 • View
  215

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Işıklı Günler A-B Sınıfları Şubat 2016 Bülteni

Text of I±kl± G¼nler A-B S±n±flar± ‍ubat 2016 B¼lteni

 • HAZIRLAYANLAR

  ZGE ZELULVYE TZ EROLU

  EDTRLK UZUN

  IIKLI GNLERUBAT 2016

  FMV ubat 2016

 • NDEKLER

  1. UBAT AYI KAZANIM ve GSTERGELER2. UBAT AYI ETKNLK RNEKLER3. BRAN ETKNLKLER

  ngilizce Mzik / Perksyon Grsel Sanatlar Drama Fiziki Etkinlik Yzme Montessori Uygulamalar

  4. REHBERLK BRM

  5. UBAT AYI DOUM GNLERMZ

  FMV ubat 2016

 • UBAT AYI KAZANIM ve UBAT AYI KAZANIM ve GSTERGELER

  BLSEL GELM KAZANIM VE GSTERGELER: Kazanm 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Gstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanr. Dikkatini eken nesne/durum/olaya ynelik sorular sorar. Dikkatini eken nesne/durum/olay ayrntlaryla aklar.Kazanm 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.Gstergeleri: Gerek durumu inceler.Kazanm 3: Algladklarn hatrlar. Gstergeleri: Eksilen veya eklenen nesneyi syler.Kazanm 4: Nesneleri sayar.Gstergeleri: leriye/geriye doru birer birer ritmik sayar. Belirtilen say kadar nesneyi gsterir. Sayd nesnelerin ka tane olduunu syler. Kazanm 5: Nesne ya da varlklar gzlemler.Gstergeleri: Nesne/varln rengini syler. Nesne/varln dokusunu syler. Nesne/varln miktarn syler. Kazanm 6: Nesne ya da varlklar zelliklerine gre eletirir.Gstergeleri: Nesne/varlklar rengine gre ayrt eder, eletirir. Nesne/varlklar dokusuna gre ayrt eder, eletirir. Nesne/varlklar miktarna gre ayrt eder, eletirir.

  Kazanm 7: Nesne ya da varlklar zelliklerine gre gruplar.Gstergeleri: Nesne/varlklar rengine gre gruplar. Nesne/varlklar dokusuna gre gruplar. Nesne/varlklar miktarna gre gruplar.Kazanm 8: Nesne ya da varlklarn zelliklerini karlatrr.Gstergeleri: Nesne/varlklarn rengini ayrt eder, karlatrr. Nesne/varlklarn dokusunu ayrt eder, karlatrr. Nesne/varlklarn miktarn ayrt eder, karlatrr. Kazanm 9: Nesne ya da varlklar zelliklerine gre sralar.Gstergeleri: Nesne/varlklar renk tonlarna gre sralar.Kazanm 10: Meknda konumla ilgili ynergeleri uygular.Gstergeleri: Nesnenin mekndaki konumunu syler. Meknda konum alr.Kazanm 14: Nesnelerle rnt oluturur.Gstergeleri: Modele bakarak nesnelerle rnt oluturur. Bir rntde eksik braklan eyi syler.Kazanm 15: Para-btn ilikisini kavrar.Gstergeleri: Paralar birletirerek btn elde eder.Kazanm 16: Nesneleri kullanarak basit toplama ve karma ilemlerini yapar.Gstergeleri: Nesne grubuna belirtilen say kadar nesne ekler. Nesne grubundan belirtilen say kadar nesneyi ayrr

  FMV ubat 2016

 • Kazanm 17: Neden-sonu ilikisi kurar.Gstergeleri: Bir olayn olas nedenlerini syler. Bir olayn olas sonularn syler. Bir ksm verilen yky tamamlar.Kazanm 18: Zamanla ilgili kavramlar aklar.Gstergeleri: Olaylar olu zamanna gre sralar.Kazanm 19: Problem durumlarna zm retir.Gstergeleri: Problemi syler. Probleme eitli zm yollar nerir. zm yollarndan birini seer.Kazanm 20: Nesne grafii hazrlar.Gstergeleri: Nesneleri kullanarak grafik oluturur. Grafii oluturan nesneleri ya da sembolleri sayar.

  DL GELM KAZANIM VE GSTERGELER:Kazanm 2: Sesini uygun kullanr.Gstergeleri: Konuurken/ark sylerken nefesini doru kullanr. Konuurken/ark sylerken sesinin tonunu ayarlar. Konuurken/ark sylerken sesinin hzn ayarlar.Kazanm 3: Sz dizimi kurallarna gre cmle kurar.Gstergeleri: Bileik cmle kurar. Cmlelerinde eleri doru kullanr.Kazanm 5: Dili iletiim amacyla kullanr.Gstergeleri: Konuma srasnda gz temas kurar. Jest ve mimikleri anlar.

  Konuurken jest ve mimiklerini kullanr. Konumay balatr. Konumay srdrr. Konumay sonlandrr. Konumalarnda nezaket szckleri kullanr. Sohbete katlr. Konumak iin srasn bekler.Kazanm 6: Szck daarcn gelitirir.Gstergeleri: Dinlediklerinde yeni olan szckleri fark eder ve szcklerin

  anlamlarn sorar. Szckleri hatrlar ve szcklerin anlamn syler. Yeni rendii szckleri anlamlarna uygun olarak kullanr.Kazanm 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamn kavrar.Gstergeleri: Szel ynergeleri yerine getirir. Dinledikleri/izlediklerini aklar. Dinledikleri/izledikleri hakknda yorum yapar.Kazanm 8: Dinledikleri/izlediklerini eitli yollarla ifade eder.Gstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir. Dinledikleri/izlediklerini bakalarna anlatr.Kazanm 10: Grsel materyalleri okur.Gstergeleri: Grsel materyalleri inceler. Grsel materyalleri aklar.Kazanm 11: Okuma farkndal gsterir.Gstergeleri: evresinde bulunan yazl materyaller hakknda konuur. Yetikinden kendisine kitap okumasn ister. Kazanm 12: Yaz farkndal gsterir.Gstergeleri: Duygu ve dncelerini yetikine yazdrr.

  FMV ubat 2016

 • SOSYAL DUYGUSAL GELM KAZANIM VE GSTERGELER:Kazanm 1: Kendisine ait zellikleri tantr.Gstergeleri: Fiziksel zelliklerini syler.Kazanm 3: Kendini yaratc yollarla ifade eder.Gstergeleri: Duygu, dnce ve hayallerini zgn yollarla ifade eder. Nesneleri allmn dnda kullanr. zgn zellikler tayan rnler oluturur.Kazanm 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak bakalarnn duygularn aklar.Gstergeleri: Bakalarnn duygularn syler. Bakalarnn duygularnn nedenlerini syler. Bakalarnn duygularnn sonularn syler.Kazanm 5: Bir olay ya da durumla ilgili olumsuz duygularn uygun yollarla gsterir.Gstergeleri: Olumsuz duygularn olumlu szel ifadeler kullanarak

  aklar. Olumsuz duygularn olumlu davranlarla gsterir.Kazanm 6:Kendisinin ve bakalarnn haklarn korur.Gstergeleri: Haklarn syler. Bakalarnn haklar olduunu syler. Hakszla uradnda tepki verir.Kazanm 7: Bir ii ya da grevi baarmak iin kendini gdler.Gstergeleri: Yetikin ynlendirmesi olmadan bir ie balar. Balad ii zamannda bitirmek iin aba gsterir.Kazanm 8: Farkllklara sayg gsterir.Gstergeleri: Kendisinin farkl zellikleri olduunu syler.

  Kazanm 10: Sorumluluklarn yerine getirir.Gstergeleri: Sorumluluk almaya istekli olduunu gsterir. stlendii sorumluluu yerine getirir.Kazanm 12: Deiik ortamlardaki kurallara uyar.Gstergeleri: Kurallarn gerekli olduunu syler. stekleri ile kurallar elitiinde kurallara uygun davranr. Nezaket kurallarna uyar.Kazanm 15: Kendine gvenir.Gstergeleri: Grup nnde kendini ifade eder. Gerektiinde liderlii stlenir.Kazanm 17: Bakalaryla sorunlarn zer.Gstergeleri: Bakalar ile sorunlarn onlarla konuarak zer. Arkadalaryla sorunlarn zemedii zamanlarda

  yetikinlerden yardm ister. Gerekli zamanlarda uzlamac davranr.

  FMV ubat 2016

 • MOTOR GELM KAZANIM VE GSTERGELER:Kazanm 1: Yer deitirme hareketleri yapar.Gstergeleri: Isnma ve souma hareketlerini bir rehber eliinde yapar. Ynergeler dorultusunda yrr. Ynergeler dorultusunda koar. Belli bir ykseklikten atlar. Belli bir ykseklie zplar. ift ayak srayarak belirli mesafe ilerler. Tek ayak srayarak belirli mesafe ilerler.Kazanm 2: Denge hareketleri yapar.Gstergeleri: Tek ayak zerinde durur. Tek ayak zerinde srar. Bireysel ve eli olarak denge hareketleri yapar. Kazanm 3: Nesne kontrol gerektiren hareketleri yapar.Gstergeleri: Nesneleri kaldrr Nesneleri tar. Nesneleri iter. Nesneleri ekerKazanm 4: Kk kas kullanm gerektiren hareketleri yapar.Gstergeleri: Nesneleri i ie dizer. Nesneleri ipe vb. dizer. Nesneleri yeni ekiller oluturacak biimde bir araya getirir. Malzemeleri keser. Malzemeleri yaptrr. Malzemeleri deiik ekillerde katlar. Kalemi doru tutar. Kalem kontroln salar.Kazanm 5: Mzik ve ritim eliinde hareket eder.Gstergeleri: Nesneleri kullanarak ritim almas yapar. Vurmal alglar kullanarak ritim almas yapar.

  ZBAKIM BECERLER KAZANIM VE GSTERGELER:Kazanm 1: Bedeniyle ilgili temizlik kurallarn uygular.Gstergeleri: Tuvalet gereksinimine ynelik ileri yapar.Kazanm 2: Giyinme ile ilgili ileri yapar.Gstergeleri: Ayakkablarn karr. Ayakkablarn giyer.Kazanm 3: Yaam alanlarnda gerekli dzenlemeler yapar.Gstergeleri: Ev/okuldaki eyalar temiz ve zenle kullanr. Ev/okuldaki eyalar toplar. Ev/okuldaki eyalar katlar. Ev/okuldaki eyalar asar. Ev/okuldaki eyalar yerletirir.Kazanm 5: Dinlenmenin nemini aklar.Gstergeleri: Kendisi iin dinlendirici olan etkinliklerin neler olduunu

  syler.Kazanm 6: Gnlk yaam becerileri iin gerekli ara ve gereleri kullanr.Gstergeleri: evre temizliiyle ilgili ara ve gereleri kullanr.Kazanm 7: Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.Gstergeleri: Temel gvenlik kurallarn bilir. Tehlikeli olan durumlardan, kiilerden, alkanlklardan uzak

  durur. Herhangi bir tehlike ve kaza annda yardm ister.

  FMV ubat 2016

 • UBAT AYI ETKNLK RNEKLER

  ETM PLANIMIZDAK ETM PLANIMIZDAK RUTNLERMZ

  Takvim almas Duygularm panosu Oyuncak, gster anlat ve kitap

  gnleri Okuldaki 100. gnm Snf sorumluluklarm

  Renk; Ana ve ara renklerGeometrik ekiller; ElipsBoyut; nce-Kaln, Geni-DarMiktar; Tek- ift, EitYn/Mekanda konum; nnde-Arkasnda, altnda-ortasnda-stnde, Arasnda, Yannda, Yukarda-Aada, -D, inde-DndaDuygu; Mutlu, zgn, Kzgn, Korkmu, aknZt; Kirli-Temiz, A-Tok, iman-ZayfZaman; nce-imdi-Sonra, Dn-Bugn-YarnSay sayma; 1-20 aras saylar, lk-orta-SonDuyu; Sert-Yumuak, Kaygan-Ptrl, Tyl-Tysz

  FMV ubat 2016

  Yaayan Deerler

  Sevgi

 • FEN VE MATEMATK

  Olay sralama etkinlikleri rnt almalar

  Nesne-say eletirme almalar 1-5 aras rakamlar tanma Grafik oluturma ve okuma

  Gruplama almalar Para-btn almalar

  Snflama almalar

  DL ETKNLKLER

  Bilmediimiz kelimelerin anlamlarn renme

  Hikaye tamamlama/oluturma Beyin frtnalar

  Ztlklar Seslerle nesneleri ya da nesne

  resimlerini eletirme almalar

  OKUMA- YAZMAYA HAZIRLIK ALIMALARI

  Grsel Alg almalar

  El-gz koordinasyon almalar Doru kalem tutma almalar

  Tebeirle izgi almalar Mandala

  Mekanda konum

  UBAT AYI ETKNLK RNEKLER

  FMV ubat 2016

  itsel Alg almalar

  Dinleme Anlama Konuma

 • AYIN MZSYEN

  Pyatr lyi AYKOVSK AYIN RESSAMI

  Pablo PICASSO

  UBAT AYI ETKNLK RNEKLER

  FMV ubat 2016

 • BRAN ETKNLKLERMZ

  FMV ubat 2016

 • FMV ubat 2016

  During the month of February we will be concentrating onthe following topics:

  Unit 4: My clothes (Hello Jack) Revision of previous topics learnt

  Concepts: put on