I±kl± G¼nler C-D S±n±flar± Ocak 2015 B¼lteni

 • View
  214

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Işıklı Günler C-D Sınıfları Ocak 2015 Bülteni

Text of I±kl± G¼nler C-D S±n±flar± Ocak 2015 B¼lteni

 • FMV OCAK 2015

  HAZIRLAYANLARULVYE TZ EROLU

  BEHCE GRSES DEMRCLEYLA FERHAT NURTA

  EDTRLK UZUN

  IIKLI GNLEROCAK, 2015

 • FMV OCAK 2015

  NDEKLER1.OCAK AYI ZEL GN VE KUTLAMALARI

  2.OCAK AYI KAZANIM ve GSTERGELER

  3.OCAK AYI ETKNLK RNEKLER

  4.BRAN ETKNLKLER

  Mzik

  Grsel Sanatlar

  Fiziki Etkinlik

  Yzme

  Klp almalar

  Montessori Uygulamalar

  ngilizce

  5.DUYURULAR

  6.REHBERLK BRM

  7.OCAK AYI GEZLER

  8.OCAK AYI DOUM GNLER

 • FMV OCAK 2015

  OCAK AYI KAZANIM VE GSTERGELERBLSEL ALAN:

  Kazanm 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

  Gstergeleri:

  Dikkatini eken nesne/durum/olay ayrntlaryla aklar.

  Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanr.

  Kazanm 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

  Gstergeleri:

  Nesne/durum/olayn ipularn syler.

  Gerek durumu inceler.

  Kazanm 3: Algladklarn hatrlar.

  Hatrladklarn yeni durumlarda kullanr.

  Kazanm 4: Nesneleri sayar.

  Gstergeleri:

  leriye/geriye doru birer birer ritmik sayar.

  10a kadar olan saylar ierisinde bir saydan nce gelen sayy syler.

  10a kadar olan saylar ierisinde bir saydan sonra gelen sayy syler.

  Kazanm 5: Nesne ya da varlklar gzlemler.

  Gstergeleri:

  Nesne/varln uzunluunu syler.

  Nesne/varln dokusunu syler.

  Kazanm 6: Nesne ya da varlklar zelliklerine gre eletirir.

  Gstergeleri:

  Nesne/varlklar kullanm amalarna gre ayrt eder, eletirir.

  Nesne/varlklar dokusuna gre ayrt eder, eletirir.

  Kazanm 7: Nesne ya da varlklar zelliklerine gre gruplar.

  Gstergeleri:

  Nesne/varlklar uzunluuna gre gruplar.

  Nesne/varlklar sesine gre gruplar.

  Nesne/varlklar tadna gre gruplar.

  Nesne/varlklar miktarna gre gruplar.

  Nesne/varlklar kullanm amalarna gre gruplar.

  Kazanm 8: Nesne ya da varlklarn zelliklerini karlatrr.

  Gstergeleri:

  Nesne/varlklarn uzunluunu ayrt eder, karlatrr.

  Kazanm 10: Meknda konumla ilgili ynergeleri uygular.

  Gstergeleri:

  Nesnenin mekndaki konumunu syler.

  Ynergeye uygun olarak nesneyi doru yere yerletirir.

  Meknda konum alr.

  Kazanm 12: Geometrik ekilleri tanr.

  Gstergeleri:

  Gsterilen geometrik eklin ismini syler.

  Geometrik ekillerin zelliklerini syler.

  Geometrik ekillere benzeyen nesneleri gsterir.

  Kazanm 13: Gnlk yaamda kullanlan sembolleri tanr.

  Gstergeleri:

  Verilen aklamaya uygun sembol gsterir.

  Gsterilen semboln anlamn syler.

  Kazanm 14: Nesnelerle rnt oluturur.

  Gstergeleri:

  En ok eden oluan rntdeki kural syler.

  Kazanm 17: Neden-sonu ilikisi kurar.

  Gstergeleri:

  Bir olayn olas nedenlerini syler.

  Bir olayn olas sonularn syler.

  Bir ksm verilen yky tamamlar.

  yknn sonuna bakarak balangta ne olduunu syler.

  Kazanm 18: Zamanla ilgili kavramlar aklar.

  Gstergeleri:

  Olaylar olu zamanna gre sralar.

  Zaman ile ilgili kavramlar anlamna uygun ekilde aklar.

 • FMV OCAK 2015

  Kazanm 19: Problem durumlarna zm retir.

  Gstergeleri:

  Problemi syler.

  Probleme eitli zm yollar nerir.

  zm yollarndan birini seer.

  Kazanm 20: Nesne grafii hazrlar.

  Gstergeleri:

  Nesneleri kullanarak grafik oluturur.

  Nesneleri sembollerle gstererek grafik oluturur.

  Grafii oluturan nesneleri ya da sembolleri sayar.

  DL GELM:Kazanm 1: Sesleri ayrt eder.

  Gstergeleri:

  Sesin geldii yn syler.

  Sesin kaynann ne olduunu syler.

  Sesin zelliini syler.

  Sesler arasndaki benzerlik ve farkllklar syler.

  Kazanm 2: Sesini uygun kullanr.

  Gstergeleri:

  Konuurken/ark sylerken nefesini doru kullanr.

  Konuurken/ark sylerken sesinin hzn ayarlar.

  Kazanm 5: Dili iletiim amacyla kullanr.

  Gstergeleri:

  Konuma srasnda gz temas kurar.

  Jest ve mimikleri anlar.

  Konuurken jest ve mimiklerini kullanr.

  Konumay balatr.

  Kazanm 4: Bir olay ya da durumla ilgili olarak

  bakalarnn duygularn aklar.

  Gstergeleri:

  Bakalarnn duygularn syler.

  Bakalarnn duygularnn nedenlerini syler.

  Bakalarnn duygularnn sonularn syler.

  Konumay srdrr.

  Konumay sonlandrr.

  Konumalarnda nezaket szckleri kullanr.

  Sohbete katlr.

  Konumak iin srasn bekler.

  Duygu, dnce ve hayallerini syler.

  Kazanm 6: Szck daarcn gelitirir.

  Gstergeleri:

  Dinlediklerinde yeni olan szckleri fark eder ve szcklerin

  anlamlarn sorar.

  Szckleri hatrlar ve szcklerin anlamn syler.

  Kazanm 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamn kavrar.

  Gstergeleri:

  Szel ynergeleri yerine getirir.

  Kazanm 8: Dinledikleri/izlediklerini eitli yollarla ifade eder.

  Gstergeleri:

  Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar.

  OCAK AYI KAZANIM VE GSTERGELER

 • FMV OCAK 2015

  SOSYAL VE DUYGUSAL GELM:Kazanm 1: Kendisine ait zellikleri tantr.

  Gstergeleri:

  Adn/soyadn syler.

  Yan syler.

  Fiziksel zelliklerini syler.

  Duyusal zelliklerini syler.

  Kazanm 3: Kendini yaratc yollarla ifade eder.

  Gstergeleri:

  Duygu, dnce ve hayallerini zgn yollarla ifade eder.

  zgn zellikler tayan rnler oluturur.Bakalarnn haklar olduunu syler.

  Hakszla uradnda tepki verir.

  Kazanm 10: Sorumluluklarn yerine getirir.

  Gstergeleri:

  Sorumluluk almaya istekli olduunu gsterir.

  stlendii sorumluluu yerine getirir.

  Kazanm 12: Deiik ortamlardaki kurallara uyar.

  Gstergeleri:

  Nezaket kurallarna uyar.

  Kazanm 13: Estetik deerleri korur.

  Gstergeleri:

  evresinde grd gzel ve rahatsz edici durumlar syler.

  evresini farkl biimlerde dzenler.

  Kazanm 14: Sanat eserlerinin deerini fark eder.

  Gstergeleri:

  Sanat eserlerinde grdklerini ve iittiklerini syler.

  Sanat eserleri ile ilgili duygularn aklar.

  Sanat eserlerinin korunmasna zen gsterir.

  Kazanm 15: Kendine gvenir.

  Gstergeleri:

  Grup nnde kendini ifade eder.

  Gerektiinde liderlii stlenir.

  MOTOR GELM:

  Kazanm 1: Yer deitirme hareketleri yapar.

  Gstergeleri:

  Isnma ve souma hareketlerini bir rehber eliinde yapar.

  Ynergeler dorultusunda yrr.

  Ynergeler dorultusunda koar.

  ift ayak srayarak belirli mesafe ilerler.

  Belirlenen mesafede yuvarlanr.

  Belirli bir mesafeyi srnerek gider.

  Kazanm 2: Denge hareketleri yapar.

  Gstergeleri:

  izgi zerinde ynergeler dorultusunda yrr.

  Denge tahtas zerinde ynergeler dorultusunda yrr.

  Kazanm 3: Nesne kontrol gerektiren hareketleri yapar.

  Gstergeleri:

  Bireysel ve eli olarak nesneleri kontrol eder.

  Kk top ile omuz zerinden at yapar.

  Atlan topu elleri ile tutar.

  Kk topu tek elle yerden yuvarlar.

  Farkl boyut ve arlktaki nesneleri hedefe atar.

  Nesneleri tar.

  Nesneleri ipe vb. dizer.

  Nesneleri deiik malzemelerle balar.

  Nesneleri yeni ekiller oluturacak biimde bir araya getirir.

  Malzemeleri keser.

  Tek ayak srayarak belirli mesafe ilerler.

  Malzemeleri deiik ekillerde katlar.

  Nesneleri eker/gerer.

  Malzemelere elleriyle ekil verir.

  Malzemelere ara kullanarak ekil verir.

  Kalemi dor tutar.

  Kalem kontroln salar.

  izgileri istenilen nitelikte izer.

  OCAK AYI KAZANIM VE GSTERGELER

 • FMV OCAK 2015

  OCAK AYI KAZANIM VE GSTERGELER

  ZBAKIM BECERLER:Kazanm 1: Bedeniyle ilgili temizlik kurallarn uygular.

  Gstergeleri:

  Tuvalet gereksinimine ynelik ileri yapar.

  Kazanm 3: Yaam alanlarnda gerekli dzenlemeler yapar.

  Gstergeleri:

  Ev/okuldaki eyalar temiz ve zenle kullanr.

  Ev/okuldaki eyalar toplar.

  Ev/okuldaki eyalar asar.

  Kazanm 4: Yeterli ve dengeli beslenir.

  Gstergeleri:

  Yiyecek ve iecekleri yeterli miktarda yer/ier.

  n zamanlarnda yemek yemeye aba gsterir.

  Sal olumsuz etkileyen yiyecekleri ve iecekleri yemekten/imekten kanr.

  Yiyecekleri yerken salk ve grg kurallarna zen gsterir.

 • FMV OCAK 2015

  OCAK AYI ETKNLK RNEKLERMZ

  ETM PLANIMIZDAK RUTNLERMZ

  Takvim-Hava Durumu almas Oyuncak Gn Gster-Anlat Gn Kitap Gn Snf Sorumluluklarm

  KAVRAMLAR

  Renk: Ana ve Ara renklerGeometrik ekil: Kenar, KeBoyut: nce, KalnMiktar: Para, BtnYn/Mekanda Konum: Alt-st-Orta, Altnda-Ortasnda-stnde, Yannda, eri-DarSay/Sayma: 1-30 Aras Saylar, Sra Says ( birinci-ikinci)Duyu: Sert -Yumuak, Kaygan-Ptrl, Tyl-Tysz, Sivri-Kt, Parlak-MatDuygu: Mutlu, zgn, Kzgn, Korkmu, aknZt: Hzl-Yava, Kolay-Zor, Eski-Yeni, Balang-Biti, Doru-YanlZaman: Sabah-le-akam

 • FMV OCAK 2015

  FEN VE MATEMATK

  Nesneleri zelliklerine gre gruplama, eletirme

  10luk ve 1lik say biimleri Ritmik sayma (1-30) Nesneleri dokunarak sayma Belirtilen say kadar nesne sayma 1-20 aras saylar tanma Say tahmin oyunlar 1-10 arasndaki saylarla toplama

  yapma Nesnelerin farkl ekilleri olduunu

  fark etme ve tanmlama 3 nesne ile zgn rnt oluturma

  OKUMA- YAZMAYA HAZIRLIK ALIMALARI

  1-30 aras saylar tanma veyazma

  10ar 10ar 100e kadarsayma almalar

  Kalem tutu almalar Dokunsal malzemeler ile

  izgi almalar ekil kopyalama Grsel okuma

  OCAK AYI ETKNLK RNEKLERMZ

  MUTFAK ETKNL

  Kurabiye yapm

  YAAYAN DEERLERBARI

  Bar hikayesi Bar szckleri

 • FMV OCAK 2015

  AYIN MZSYEN

  Pyatr lyi AYKOVSK

  AYIN RESSAMI

  Pablo PCASSO

  OCAK AYI ETKNLK RNEKLERMZ

 • FMV OCAK 2015

  BRAN ETKNLKLERMZ

 • FMV OCAK 2015

  MZK Dzgn nefes alma Mzik Aletleri, ark renimi Sesini iittiimiz mzik aletini tanyalm

  GRSEL SANATLAR

  FZK ETKNLK Taklidi yrme, sekme ve

  srama, ember.

  Tav