ISO/TS 16949:2009 (Hafta 9)

 • View
  74

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ISO/TS 16949:2009 (Hafta 9). ISO 9001:2008’E GÖRE FARKLAR. ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRME. 7.1.1 Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması Müşteri şartları ve bunların referans verdiği teknik şartnameler, kalite planının bir parçası olarak ürün gerçekleştirme planlamasına dahil edilmelidir. - PowerPoint PPT Presentation

Text of ISO/TS 16949:2009 (Hafta 9)

 • ISO/TS 16949:2009 (Hafta 9)

  ISO 9001:2008E GRE FARKLAR

 • RN GEREKLETRME7.1.1 rn Gerekletirmenin PlanlanmasMteri artlar ve bunlarn referans verdii teknik artnameler, kalite plannn bir paras olarak rn gerekletirme planlamasna dahil edilmelidir.

 • zel Mteri artlarhttp://www.iatfglobaloversight.org/content.aspx?page=OEMCustomer-SpecificRequirements

 • zel Mteri artlarhttp://www.iatfglobaloversight.org/content.aspx?page=ChryslerOEMCustomer-SpecificRequirements

 • APQPAPQP, adn ingilizce Advanced Product Quality Planning kelimelerinin ba harflerinden alr ve leri rn Kalite Planlamas anlamna gelir.APQP, Otomotiv sektrne ynelik retimin nasl gerekletirilecei, hangi artlarn kullanlaca, retirken gerekli olan malzeme, makine, insan, para ve yntemleri belirleyip, mterilere en ksa zaman ve dk fiyatta sunmay salayabilecek bir sistem oluturmay amalar.APQP, bir rnn mteri memnuniyetini salayabilmesi amacyla gerekli admlarn tanmlanmasn ve gerekletirilmesini salayan yapsal bir yntemdir.

 • APQP

 • RN GEREKLETRME7.2.1.1 Mterinin Belirttii zel KarakteristiklerKurulu, mterinin belirledii zel karakteristikleri belirlemeli, dokmante etmeli ve bu karakteristikleri kontrol altna almaldr.

 • RN GEREKLETRME7.2.2.2 Kuruluun retiminin FizibilitesiKurulu, szlemenin gzden geirilmesi srecinde, risk analizleri de dahil olacak ekilde teklif edilen rnn yaplabilirliini aratrmal, dorulamal ve sonularn dokmante etmelidir.

 • RN GEREKLETRME7.3.1.1 Disiplinler Aras YaklamKurulu, rn gerekletirme hazrl iin disiplinler aras bir yaklam kullanmaldr. Disiplinler aras yaklam aadakileri kapsar,zel karakteristiklerin gelitirilmesi / sonulandrlmas ve izlenmesiPotansiyel risklerin azaltlmasna ynelik faaliyetlerle birlikte HTEAlarn gelitirilmesi ve gzden geirilmesi Kontrol planlarnn gelitirilmesi ve gzden geirilmesi

 • rn Kalite Planlamas Zamanlama Diyagram

 • 7.3 TasarmPlanlamaUygulama aamalarGzden geirmeDorulamaGeerlilikSreTasarm HTEA, gvenilirlik sonular, rnn zel karakteristikleri ve artnameleri,Uygun olduunda rn hatalarna ait kantlar,rne ait teknik izimler veya matematiksel verileri,rn tasarm gzden geirme sonularn,Uygulanabilir olan yerlerde tan klavuz bilgileri

  ktlarzel karakteristikler, tanmlamalar, izlenebilirlik ve paketleme gibi mteri ihtiyalarBilginin kullanm: kurulu, benzer trde projelerinden, rakip analizlerinden, tedariki geri beslemesinden, kendi girdilerinden, sektr verilerinden ve dier konu ile ilgili kaynaklardan yararland bilgileri yaymak iin bir proses tanmlamal.rn kalitesi, mr, gvenilirlii, dayankll, bakm yaplabilirlii, zamanlamas ve maliyeti iin hedefler. GirdilerBalamaBitirn Tasarm

 • 7.3 TasarmPlanlamaUygulama aamalarGzden geirmeDorulamaGeerlilikSremalat sreci ak emalar,malat proses HTEAlar,Kontrol planlar (Bkz. 7.5.1.1), alma talimatlarn,Proses onay kabul kriterleri,Kalite, gvenilirlik, bakm yaplabilirlik ve llebilirlik verileri,Uygun olan yerlerde hata nleme faaliyetlerinin sonular,rn/imalat prosesi uygunsuzluklarnn hzl tespiti ve geri bildirimi iin yntemleri. ktlarrn tasarm kts verileri,retkenlik, proses yeterlilii ve maliyet iin hedefleri,Mteri ihtiyalar venceki gelitirmelerden edinilen tecrbeler. GirdilerBalamaBitiSre Tasarm

 • RN GEREKLETRME7.3.2.3 zel KarakteristiklerKurulu zel karakteristikleri tanmlamal veKontrol plan tm zel karakteristikleri iermeli,Mteri tanmlamalarna ve sembollerine uymal veTeknik resimler, HTEA lar, kontrol planlar ve mterinin zel karakteristik sembol veya kuruluun edeer sembol veya zel karakteristikleri etkileyen proses admlarn ieren operatr talimatlarndan oluan proses kontrol dokmanlarn tanmlamal.

 • Kontrol Plan

 • Kontrol Plan

 • Kontrol Plan

 • RN GEREKLETRME7.3.6.3 rn Onay ProsesiKurulu mteri tarafndan belirtilen, rn ve imalat proseslerinin onay prosedrlerine uymaldr.NOT rn onay, imalat prosesinin dorulanmasndan hemen sonra gerekletirilmelidir.Bu rn ve imalat proses onay prosedr, ayn zamanda tedarikilere de uygulanmaldr.

 • PPAPPPAP adn ingilizce Production Part Approval Process kelimelerinin ba harflerinden alr ve retim Paras Onay Prosesi anlamna gelir.PPAP, otomotiv sanayinde, retilecek yeni bir rnle ilgili geerli klmada teknik datalarn oluturulmas, rne zg imalat planlamas ve sunumunun yaplmasnda karlkl sorumluluklarn anlalmas esaslarna dayal olarak faaliyetlerin yrtlmesini amalar.PPAP, mterinin btn mhendislik resim ve spesifikasyon gereklerinin imalat tarafndan anlaldn belirlemek ve imalatnn prosesinin gerek imalat artlarnda ve adetlerinde bu gerekleri karlayacana emin olmak iin kullanlan bir aratr.PPAP sunumu tedariki iin kontrol listesi anlamn tar. Tedariki yapt rn iin gerekli dokmantasyon ve kontrollerin tam olup olmadn bu liste ile birlikte kontrol eder.

 • PPAP

  NOT Disiplinler aras yaklam genel olarak, kuruluun tasarm, imalat, mhendislik, kalite , retim ve dier uygun alanlarn ierir. NOT malat proses tasarm, problemlerin nem derecesini bulan metodlarn kullanmn ve risklerin karlama olasln ierir.