Click here to load reader

Istorijski Razvoj Teorije Organizacije Power Point

 • View
  230

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Istorijski razvoj teorije organizacije

Text of Istorijski Razvoj Teorije Organizacije Power Point

 • : ( , , , , )

 • , : organon (.) - , , , , : , , ,

 • OrganizacijaOrganizacija = svesno udruivanje ljudi kojima je cilj odgovarajuim sredstvima ispuniti odreene zadatke s najmanjim moguim naporom na bilo kom podruju ivota.

 • , , , ... , , (, ) , :

 • , 2000. , 172 , 4 , , , . , , ,

 • - (2123-2081. . ...) (282 ), ( , , , ,...) ,

 • - , 3000. . ..., , , , , ,

 • - Jethro-, , : , , , , , , , , , ,

 • -

 • - ( 1.100. ...) . ( ) , , ( 4.000 km, 40.000 , 7 m, 15 m) 2015-1664. ...

 • . : (, , ), (, , , , ) (, , , , ). ( ), , , () , , ,

 • 1 (1760-1900) - 2 (1900-1950) , 3 (1930-1960) , , 4 (1960-1990) 5 (1970-2009) ISO 9000

 • Sve organizacije su hijerarhijski ureene. Ljudi na svakom nivou podreeni su onima iznad njih. Otuda, organizacija predstavlja strukturiranu instituciju.

  Ukoliko nije strukturirana, ona predstavlja samo gomilu ljudi.

  Vano je stvoriti organizacionu emu u kojoj e se jasno videti zadaci i odgovornosti pojedinaca.

 • ta je organizaciona struktura?Sistem unutranjih veza i odnosa

  Jedinstven sistem svih organizacionih delova firme

  Sveukupnost veza i odnosa izmeu svih inilaca prozvodnje, kao i sveukupnost veza i odnosa unutar svakog pojedinog inioca proizvodnje odnosno poslovanja

  Formalno utvreni sistem odnosa izmeu pojedinaca i grupa, u kome su njihove meusobne veze odreene rasporedom zadataka, koliinom autoriteta i odgovornosti

 • ta je organizaciona struktura?Tri kriterijuma kvaliteta OS

  FleksibilnostEfektivnostEfikasnost OS kao faktor konkurentnosti firme i njene strategijske pozicije

 • . , . ., :

 • . , .

 • , (, , ...). . . .

 • :

 • . , .[1] , j .

  [1] . - , 1995.

 • : . - , 1995.

 • Formalna i neformalna organizacijaFormalna OS je ona koja je propisana i slubeno utvrena

  Formalnom organizacijskom strukturom se utvruju, opisuju i povezuju poslovi koje treba obaviti u preduzeu , spajaju faktori rada (rad, sredstva za rad i predmeti rada), odreuje status ljudi u organizaciji, tj. odnos izvrnih i rukovodeih radnih mesta i propisuju pravila i norme ponaanja.

 • Formalna i neformalna organizacijaZa razliku od formalne organizacione strukture, u svakom preduzeu deluje i stvarna, odnosno objektivno postojea struktura koja se esto naziva neformalnom. Ona nastaje u procesu funkcionsanja formalne organizacije preduzea i u trenutku uspostavljanja strukture odgovara formalnoj. S vremenom dolazi do raskoraka.

 • Formalna i neformalna organizacijaNeformalna OS je skup relativno trajnih odnosa meu ljudima u organizaciji, koji su se razvili tokom njihovog zajednikog rada, a koji utiu na formalne ciljeve organizacije

  Neformalna organizacija je formalna organizacija prilagoena stvarnim okolnostima i osobitostima lanova organizacije

  Svaka neformalna organizacija ujedno je i stvarna, iako svaka stvarna organizacija ne mora biti neformalna. Unutar svake formalne organizacije postoji sloeno tkivo neformalnih skupina koje su bolje ili loije meusobno povezane.S obzirom na motive formiranja, neformalne grupe mogu biti:

  Interesne grupePrijateljske grupe

 • Formalna i neformalna organizacija

 • Formalna i neformalna organizacijaTejlor se bavio prouavanjem delovanja neformalne organizacije.

  On je pokuaj radnika da formiranjem ovakvih organizacija smanje obim proizvodnje nazvao sistemskim vojevanjem.

 • Organizacija radaElementi organizacije:Predmeti radaSredstva za radLjudi

  Specijalizacija rada - ogranienje funkcije na manji broj manuelnih ili mentalnih radnji.Ta specijalizacija moe biti u obliku knjigovodstva,pravnih poslova,nabavke,kadrovskih poslova...Specijalizacijom kod Mc Donalda imamo manji broj radnji,pa zato moemo zaposliti vie nekvalifikovanih radnika to nas manje kota.

 • Vrste organizacije

  Obzirom na: Vrste organizacije

  Opseg rada PotpunaDeliminaNain provoenja IndividualnaSematskaKoncepciju rukovoenja CentralizovanaDecetralizovanaTrajanje rada JednokratnaPostupnaPostojanje poduzea OrganizacijaReorganizacija

 • Vrste organizacionih struktura Pod vrstama organizacionih struktura preduzea smatra se nain sprovoenja unutranje podele rada u preduzeu i formiranja niih organizacionih jedinica. S obzirom na nain ralanjivanja ukupnog zadatka preduzea i formiranje uih organizacionih jedinica moe se govoriti o ovim osnovnim modelima organizacionih struktura:

 • Vrste organizacionih struktura

  Funkcionalna organizaciona struktura, koja moe imati oblik iste funkcionalne strukture, s veim ili manjim brojem formiranih funkcionalnih organizacionih jedinica, ali takoe i oblik procesno orjentisane funkcionalne strukture;

  Diviziona organizaciona struktura, koja se javlja u razliitim modalitetima kao: predmetna, teritorijalna, ali i kao podela zadataka i formiranje organizacionih jedinica prema potrosaima odnosno korisnicima.

 • Vrste organizacionih struktura

  Projektna organizaciona struktura

  Ona se bazira na formiranju projektnih timova, koji su kao posebne organizacije zaduene da rade iskljucivo na realizaciji projekata. Ovakva organizacija se koristi za upravljanje realizacijom dugotrajnih, sloenih i skupih projekata, jer pokazuje veliku efikasnost. Na elu je naravno rukovodilac projekta koji ima puna ovlaenja i odgovornosti za funkcionisanje tima i projekta. Projektni tim moze da deluje nezavisno od ostalih org. jed. i da samostalno realizuje projekat.

 • Vrste organizacionih strukturaMatrina organizaciona struktura Ona predstavlja kombinaciju funkcionalne i projektne organizacije. Svaka org.jed. funkcionalne org. strukture obavlja svoj deo posla za koji je specijalizovana, dok poslove koordinacije, planiranja, praenja i kontrole obavlja projektni itm. Kod matricne org. dejstvuju i horizontalne i vertikalne veze. Kadrovi iz specijalizovanih org. jed. imaju u stvari dva rukovodioca: rukovodioca projekta i rukovodioca funkcionalne jedinice.

 • Vrste organizacionih strukturaKlasian pristup formiranja organizacione strukture:

  linijska organizaciona struktura

  2. funkcionalno-linijska

  3. linijsko tabna

 • Organizovanje kao funkcija menadzmentaOrganizovanje i podelu rada moemo izvriti po razliitim sektorima1. Grupisanje napora po slinim profesionalnim sposobnostima ( po funkciji )

 • Organizovanje2. Organizovanje i podela rada po delatnosti

  ( po procesu ) U ovom sluaju vri se grupisanje aktivnosti bitnih za tok rada

 • OrganizovanjeOrganizovanje i podela posla po proizvodu

  U ovom sluaju napori se grupiu ka proizvodnji svakog proizvoda pojedinano

 • OrganizovanjeOrganizacija i podela posla po teritoriji

 • OrganizovanjePored ovih struktura, postoje i sloene strukture koje imaju razliite kombinacije grupisanja projektovanju celokupne organizacije uzevi u obzir jo i grupisanje za projekate i prema potroau.

  Obim menadmenta i struktura organizacije

  Obim menadmenta predstavlja broj podredjenih koje jedan menader moe efikasno da nadgleda. Pored podele na sektore, u organizovanju je veoma vano da se vodi rauna o rasponu menadmenta. Odabrani raspon menadmenta utie na organizacionu strukturu.Postoji mali (uski) raspon menadmenta i iroki raspon menadmenta.

 • . . . , , . , . ,

 • :,. (2001). , , .

  :, ., , ., , ., , ., , .,

  :http://www.pravo.hr/_download/repository/[45]/TEORIJA_ORGANIZACIJE_-_NEKI_PRAVCI_U_RAZVOJU.ppt.http://web.efzg.hr/dok//OIM/dfilipovic/02_TEORIJE%20ORGANIZACIJE_09.ppt.http://www.management.ac.me/files/1239714772.doc.http://www.mf.ac.me/staff/zdravko_krivokapic/zdravko_krivokapic_files/organizacija_menadzment/organizacija_1_dio.ppt.http://bs.wikipedia.org/wiki/Rimokatoli%C4%8Danstvo