Item Objektif

 • View
  30

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sejarah

Text of Item Objektif

 • ASSALAMUALAIKUMSelamat Datang Guru-Guru Sejarah SPM Negeri KelantanKe Kursus Peningkatan P & P Guru Mata Pelajaran Sejarah Menengah Atas JPN 2007 di De Rhu Resort Kuantan Pahang 9 APRIL 2007 12 APRIL 2007

 • TUJUAN satu aktiviti yang dirancang untuk melahirkan GURU SEJARAH yang berpengetahuan, berkemahiran dan bersahsiah tinggi dalam kerja-kerja pembinaan item.

 • PEMBINAAN ITEM Aneka Pilihan ( OBJEKTIF )

 • ItemPerkara atau alat yang digunakan bagi mendapatkan respons yang merupakan evidens yang boleh dipertimbangkan dalam pentaksiran sesuatu konstruk

 • Keratan Rentas Item Aneka PilihanStimulusStemPilihan JawapanJawapan/ keyDistraktor

 • CONTOH-CONTOH SOALAN BERBENTUK OBJEKTIF

 • Contoh : Berbentuk soalan lengkap

  Bagaimanakah Rom menjadi sebuah republik pada tahun 509 S.M ? ( S5/SPM 06)

  A Penaklukan orang gasarB Penjajahan Julius CaesarC Pertabalan Maharaja AugustusD Pemberontakan golongan patricianstemANEKA PILIHANA,B,C DAN D OPSYEN

 • Contoh : Berbentuk soalan tidak lengkap

  Stresthin merupakan sebuah pertubuhan perdagangan di India.Antara matlamat penubuhannya ialah

  A menjamin kesetiaan pekerjaB mengawal kadar gaji pekerjaC mempertahankan hak majikanD memperjuangkan had masa bekerjastimulusstemOpsyen

 • Apakah tujuan pembinaan sistem pengairan di atas ?( S12/SPM 06 )

  A Membekalkan air bersih B Mengatasi masalah banjir C Meningkatkan pengeluaran pertanian D Menyimpan air untuk musim kemarau Stimulus

  Stem

  A, B, C dan D ialah opsyen (pilihan jawapan)

  C ialah key/ jawapan A,B dan D ialah distraktor Empangan Abu Musa - Basrah Terusan Amirul Mukminin - Mesir

 • Perikatan Kuasa Tengah(1882)Jerman Austria-Hungary Itali Rajah di atas merujuk kepada perikatan negara di Eropah yang wujud pada akhir abad ke-19Apakah implikasi pembentukan pakatan tersebut?APerebutan bahan mentahBPeningkatan ekonomi duniaCPermulaan persaingan kuasaDPembentukan perpaduan sejagatSTIMULUSSALAMSTEMA,B,C DAN D OPSYENC - KEY/JAWAPANA,B, DAN D DISTAKTOR

 • JENIS-JENIS ITEM OBJEKTIF

  ANEKA GABUNGANDUA PILIHAN TIGA PILIHAN

  AI dan IIAI , II dan IIIBII dan IIIBI , II dan IVCIII dan IVCI , III dan IVDI dan IVDII , III dan IV

 • (B) ANEKA PILIHAN KOMPLEKSMemerlukan calon memilih jawapan yang betul berdasarkan gabungan pernyataan yang betul dengan tugasan item

  Contoh :Apakah masalah yang dihadapi oleh negara bekas tanah jajahan barat selepas Perang Dunia Kedua? (S38 / SPM 06 ) m.s 234

  IMembentuk kerajaan baruIIMewujudkan perpaduan kaumIIIMembangunkan sektor ekonomiIVMenghapuskan warisan penjajahAI, II dan IIIBI, II dan IVCI, III dan IVDII, III dan IV

 • (B) ANEKA PILIHAN KOMPLEKSMemerlukan calon memilih jawapan yang betul berdasarkan gabungan pernyataan yang betul dengan tugasan item

  Contoh :Mengapakah kerajaan British mewartakan Enakmen Pendaftaran Sekolah pada tahun 1920 di Tanah Melayu?IMenyekat pengaruh komunisIIMengawal aktiviti sekolah CinaIIIMengurangkan kadar buta hurufIVMengehadkan penggunaan bahasa ibundaAI dan IIBII dan IIICIII dan IV DI dan IV

 • PANDUAN PEMBINAAN ITEM ANEKA PILIHANStimulusSalamStemOpsyen-Pilihan Jawapan

  Jawapan / keyDistraktor

 • STIMULUS

 • Apakah tujuan pembinaan sistem pengairan di atas ? ( S12/SPM 06 )

  A Membekalkan air bersih B Mengatasi masalah banjir C Meningkatkan pengeluaran pertanian D Menyimpan air untuk musim kemarau Stimulus Empangan Abu Musa - Basrah Terusan Amirul Mukminin - Mesir

 • A.STIMULUSRelevan

 • Dinyatakan dalam bentuk yang paling berkesan

 • Maklumat yang autentik / asli

 • Boleh dipetik daripada pelbagai sumber ilmiah dan dinyatakan rujukannya.

 • Jika diambil daripada buku teks, ayatnya harus diolah semula (kerana buku teks tidak dianggap buku ilmiah)

 • Ada Beberapa Bentuk StimulusBentuk berajahBentuk petikan/quotationBentuk bersenaraiBentuk berjadualBentuk bergambar/kartonBentuk berimaginasiBentuk dialog/ceritaBentuk konvensional

 • Bentuk KonvensionalPernyataan ringkas diikuti oleh soalanSoalan terus Soalan tidak lengkap

 • Pernyataan Ringkas Diikuti Oleh SoalanUndang-undang Tubuh Kerajaan Johor yang dikuatkuasakan pada tahun 1895 mempunyai ciri asas bagi pembinaan negara dan bangsaApakah buktinya? ( S31 SPM 06 )Soalan TerusMengapakah Gerakan Islah boleh berkembang di Negeri-negeri Selat ? ( S 29 SPM 06 )Mengapakah Jata Negara penting kepada warganegara Malaysia? ( S 33 SPM 06 )Soalan Tidak LengkapPembesar Mandarin di Vietnam dipilih melalui (S24 SPM 06 )

 • Masyarakat Indus telah menjalankan hubungan perdagangan dengan masyarakat Mesopotamia Apakah bukti arkeologi yang menyokong pernyataan di atas ?

  ACap mohorBBatu BersuratCTembikar tanahDGendang gangsa

 • Stimulus Berajahi)ii)iii)

 • Stimulus Berajah (samb.)iv) Rajah di atas merupakan ciri-ciri sebuah tamadun. Y ialahv)Rajah di atas, merujuk kepada perubahan sistem pemerintahan di England pada kurun ke.

  Mengapakah berlakunya perubahan tersebut?

 • Legalisme Undang-undang yang tegasTiada perasaan belas kasihanPenguatkuasaan harus dipeliharaBerdasarkan rajah di atas, bagaimanakah legalisme dilaksanakan ? ( S 6 SPM 06 )

  AHakim dibayar gaji yang tinggiBRakyat di bawah penguasaan tenteraCRaja harus memiliki kuasa yang utuhDJuri dilantik daripada kalangan bangsawanstem

 • Mesopotamia Indus Mesir Purba Rajah di atas menunjukkan perkembangan tamadun awal.Apakah kesan pertembungan tersebut kepada tamadun Indus? ( S3 SPM 06 )APembinaan bandar terancangBPeningkatan teknologi pertanianCPerluasan kawasan pemerintahanDPerkembangan hasil kesusasteraan

 • Stimulus Berpetikan/QuotationDiambil daripada buku ilmiah bukannya buku teks

  Hendaklah disertakan sumber rujukan

  Menyentuh aspek-aspek yang dipelajari calon

  Mencakupi kefahaman calonTak Melayu Hilang Di DuniaSejarah Melayu

 • Stimulus BersenaraiMenyenaraikan butir-butir peristiwa atau fakta

 • Peraturan Tanah Perak 1879 Peraturan Tanah Sungai Ujong 1887 Kanun Tanah Selangor 1891Berdasarkan senarai di atas, apakah kesan pengenalan undang-undang tersebut kepada penduduk tempatan ?IPemilikan tanah tanpa hadIIPengenalan cukai mengikut jenis tanahIIIPengutipan hasil hutan dengan kebenaran BritishIVPembukaan kawasan baru dengan keizinan ResidenAI, II dan IIIBI, II dan IVCI, III dan IVDII, III dan IV

 • Pasai PattaniAPengislaman rakyatBPengislaman pemerintahanCPenguasaan perdaganganDPenghapusan pengaruh HinduBagaimanakah cara pembentukan kerajaan Islam di atas?

 • Stimulus Bentuk Dialog Dialog direka tetapi berkaitan dengan fakta atau aspek yang hendak ditanyaJohn: Saya banyak melakukan kesalahan Saya ingin menebus dosa

  David: Boleh. Beli sahaja surat pengampunan dosa daripada Gereja

  Dialog di atas mungkin berlaku antara dua penganut agama kristian pada abad ke-16 di EropahMengapakah Martin Luther menentang amalan tersebut ?( S 14 SPM 05 )APegangan agama longgarBPeningkatan kadar jenayahCPenindasan terhadap rakyatDPenyelewengan amalan agama

 • Stimulus Berjadual

  Maklumat bersifat statistikMaklumat bersifat faktaMaklumat bersifat perbandingan

 • STIMULUS BERSIFAT STATISTIKBerdasarkan jadual di atas , mengapakah penguasaan pemodal China dalam sektor perlombongan bijih timah merosot ?

 • STIMULUS BERBENTUK FAKTAPeristiwa di atas menunjukkanAagama Islam tersebarBkemunculan kerajaan IslamCpenentangan Arab Quraisy terhadap IslamDpemisah Zaman Jahiliah dengan Zaman Islam

 • stimulus bersifat perbandingan

  Berdasarkan jadual di atas, yang manakah berkaitan dengan tokoh tersebut?

  APenerokaan kawasan TimurBPelayaran mengelilingi duniaCPerebutan takhta pemerintahanDPeperangan sesama mazhab Kristian

 • Stimulus Bergambar/KartonGambar fotoGambar rajahKarton lukisan sendiriKarton dari penerbitan

 • Gambar rajah di atas menunjukkan serpihan duit perak yang ditemui di Lembah Bujang.Penemuan ini membuktikan Lembah Bujang pernah menjadipusat kebudayaanpelabuhan entrepottapak perlombongantumpuan pendakwahS4 2005,gambar di ms 40 buku teks T1

 • Stimulus Berimaginasi / AplikasiDigunakan pada item jenis aplikasiAnda sedang berada disebuah pelabuhan yang sibuk pada Zaman Kesultanan Melayu Melaka. Anda perhatikan barang-barang yang diperdagangkan dibawa oleh pedagang dari pelbagai bangsa dan negara.Antara berikut, apakah barang dagangan yang dipasarkan di pelabuhan Melaka?

 • STEM

 • StemPernyataan atau maklumat tentang apa yang perlu diberikan atau dikemukakan sebagai respons kepada item. Bahagian ini mengandungi tugasan

 • Tugasan dinyatakan dengan jelas, tepat dan ringkas, tiada pembaziran perkataan sebagai hiasan (no window dressing)

 • CONTOH KATA TUGAS DALAM SOALAN OBJEKTIFAPAKAHBAGAIMANAKAHMENGAPAKAHANTARA BERIKUT,YANG MANAKAH

 • Contoh kata tugas - Apakah Apakah ciri matrilineal dalam Adat Perpatih ?

  AJurai keturunan bapa BNasab keturunan bapaCPerkahwinan luar sukuDPerempuan mewarisi harta

 • Contoh kata tugas - BagaimanakahBagaimanakah pengaruh kekuasaan seseorang raja kerajaan Melayu tradisional ditentukan ?

  AKesetiaan rakyatBKegiatan ekonomiCKonsep ketuhananDKekayaan hasil bumi

 • Tidak memetik terus frasa daripada buku teks atau buku ulang kaji

 • Tidak memberikan bayangan kepada jawapan seperti penggun