IUCN K±rm±z± Liste Tehdit S±n±flar± ve gncelleme tarihi: ... 2. 1994 ncesinde IUCN K±rm±z± Kitap ve K±rm±z± Listelerinde daha znel tehdit s±n±flar±

 • View
  222

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of IUCN K±rm±z± Liste Tehdit S±n±flar± ve gncelleme tarihi:...

 • IUCN Krmz Liste Snflar ve ltleri

  (Ver. 3.1)

  IUCN (International Union for Conservation of Nature) 2001, 2012

  Trke eviri hakknda

  Aada Trke evirisi verilen IUCN Red List Categories and Criteriann ngilizce orijinali

  http://www.iucnredlist.org/technical-documents/categories-and-criteria adresindedir. Bu

  kurallar, IUCN Species Survival Commission tarafindan hazrlanm, IUCN Konseyinin 51.

  toplantsnda onaylanmtr (9 ubat 2000). Bu ltlerin kullanlmas ile ilgili ayrntl rehber

  bilgiler iin, http://iucnredlist.org/documents/RedListGuidelines.pdf adresindeki Guidelines

  for Using the IUCN Red List Categories and Criteriann incelenmesi nerilir. IUCN

  kurallarnn ok sayda rnek ve ekillerle akland bu klavuz, srekli yenilenen bir belge

  olduu iin evirisi yaplmamtr. Gerek bu klavuzun gerek evirisi verilen belgenin

  orijinalinin kaynak olarak kullanlmalarn kolaylatrmak amacyla nemli terimlerin

  ngilizcesi parantez iinde verilmitir.

  Bu eviri Prof. Dr. H. Reit Akakaya tarafndan, Do. Dr. Can Bilginin ve Doa Derneinin

  katklaryla yaplmtr. eviri ile ilgili dzeltme ve nerilerin adresine gnderilmesi, bu belge zerinde deiiklik yaplmamas rica olunur. Bu evirinin

  gncellenmi haline http://life.bio.sunysb.edu/ee/akcakayalab/IUCN-TR.htm adresinden

  ulaabilirsiniz.

  Son gncelleme tarihi: 11.11.2016

  http://www.iucnredlist.org/technical-documents/categories-and-criteriahttp://iucnredlist.org/documents/RedListGuidelines.pdfhttp://life.bio.sunysb.edu/ee/akcakayalab/IUCN-TR.htm

 • 2

  I. GR

  1. IUCN Krmz Liste Snflar ve ltleri, kresel tkenme riskleri yksek olan trleri

  snflandrmak iin kolayca anlalabilecek bir sistem olarak tasarlanmtr. Bu sistemin amac,

  farkl trleri tkenme risklerine gre snflandrmak iin ak ve nesnel bir yntem

  oluturmaktr. Ancak, Krmz Liste tkenme riski yksek trlere dikkat ekerse de, koruma

  nlemleri arasnda ncelikleri saptamak iin tek yntem deildir.

  Sistemin gelitirilmesi srecinde yaplan geni kapsaml danma ve snamalar, sistemin

  canllarn ou iin salam sonular verdiini gstermitir. Sistem, trleri tehdit snflarna

  tutarl olarak yerletiriyorsa da, kullanlan ltler her trn biyolojik zelliklerini dikkate

  almaz. Bu nedenle zel durumlarda tkenme riski olduunda daha yksek veya daha dk

  olarak tahmin edilebilir.

  2. 1994 ncesinde IUCN Krmz Kitap ve Krmz Listelerinde daha znel tehdit snflar

  neredeyse 30 yldr kullanlmaktayd. Bu tehdit snflarnn yenilenmesi gerei uzun zamandr

  bilindii halde (Fitter ve Fitter 1987), son gelitirme sreci 1989da IUCN Species Survival

  Commission (SSC) Steering Committeeden gelen daha nesnel bir yntem gelitirilmesi

  istemiyle balad. IUCN Konseyi yeni Krmz Liste sistemini 1994de onaylad.

  IUCN Krmz Liste Snflar ve ltlerinin amalar

  deiik kiilerce tutarl olarak uygulanabilecek bir sistem temin etmek;

  tkenme riskini etkileyen deiik faktrlerin deerlendirilmesi iin kolay anlalr bir rehberle deerlendirmelerin nesnelliini artrmak;

  birbirinden ok farkl trlerin karlatrlabilecei bir sistem salamak;

  tehdit altndaki tr listelerini kullananlarn her trn nasl snflandrldn anlamalarn salamaktr.

  3. IUCN Konseyi tarafndan 1994de onaylanmasndan beri, IUCN Krmz Liste ltleri

  uluslararas kabul grm, gerek IUCN gerek pek ok hkmet ve kurulu tarafndan yaymlar

  ve listelerde kullanlmlardr. Bu geni ve kapsaml kullanm baz yenileme gereklerini

  gndeme getirmi, 1996 Dnya Koruma Kongresinde (WCC Res. 1.4) SSC bu sistemin gzden

  geirilmesiyle grevlendirilmitir (IUCN 1996). Bu belge IUCN Konseyi tarafndan kabul

  edilen deiiklikleri ierir.1 Ocak 2001den sonraki btn yeni deerlendirmeler en son kabul

  edilen versiyonu kullanmal ve yaym yln ve versiyon numarasn belirtmelidir.

  4. Bu belgenin kalan ksmnda nerilen sistem birka blmde sunulur. Blm II,

  Aklamalarda, sistemin yaps ve balam hakknda temel bilgiler verilir, ve ltlerin trlere

  uygulanmas anlatlr. Blm IIIde kullanlan terimlerin tanmlar, Blm IVde snflar verilir.

  Blm Vde trlerin tehdit snflarna ayrlmasnda kullanlan nicel ltler ayrntlar ile aktarlr. Ek 1de ltleri kullanrken verilerin belirsizliinin nasl ele alnaca, Ek 2de

  Krmz Liste Snflar ve ltlerinin gsterimi iin standart format, Ek 3de Krmz Listeye

  alnacak trler iin belgeleme gerekleri aklanr. Sistemin etkili ileyebilmesi iin tanm ve

  kurallara uyulmasn salamak zere btn blmlerin okunmas ve anlalmas nemlidir.

  1 evirenin notu: Bu deiikliklerin nerilmesi, danlmas ve onaylanmas sreci iinde oluan deiik

  versiyonlarn aklanmas bu eviriye alnmamtr; bunlar iin orijinal belgeye baknz.

 • 3

  II. AIKLAMALAR

  Bu blmde verilen bilgiler, snflarn (Kritik, Tehlikede, vs.), ltlerin (Adan Eye kadar), ve

  alt-ltlerin (1, 2, vs.; a, b, vs.; i, ii, vs.) kullanmlarn ve yorumlanmalarn ynlendirmek ve

  kolaylatrmak amacn tar.

  1. Taksonomik dzey ve snflandrma ileminin kapsam ltler tr ve altndaki taksonomik birimlere uygulanabilir. Aada, tanmlar ve ltlerde,

  kolaylk amacyla kullanlan takson terimi, tr veya altndaki taksonomik dzeylere denk

  gelebilir, ve henz resmi olarak tanmlanmam formlar da ierebilir. ltler arasnda,

  mikroorganizmalar hari her canl gurubundan taksonlarn snflandrlmas iin yeterli eitlilik

  vardr. Ayrca ltler herhangi bir corafi veya politik blgeye uygulanabilir; ancak byle

  durumlarda 14 nolu maddedeki noktalara dikkat edilmelidir. ltlerin uygulanmasnn

  sonularn aktarrken, ele alnan taksonomik birim ve blge, belgeleme gereklerine uyularak

  belirtilmelidir (bknz: Ek 3). Snflandrma ilemi sadece doal yaylma alanlar iindeki yabani

  populasyonlara, ve iyicil salnma (benign reintroduction) sonucu oluan populasyonlara

  uygulanmaldr. yicil salnma IUCNin Geri-salnma Ynergesinde (Guidelines for Re-

  introductions; IUCN 1998) yle tanmlanmtr: bir trn, koruma amacyla, kaydedilmi

  yaylma alanlarnn dnda, ancak uygun habitat ve eko-corafi blgede tekrar yerlemesini

  salama giriimidir. Bu, ancak trn kaydedilmi yaylma alan iinde uygun yer kalmad

  zaman uygulanmas elverili olan bir koruma yntemidir.

  2. Snflarn zellikleri Tkenme, olasla bal bir sredir. Dolaysyla, daha acil (yksek) bir tehdit snfnda

  listelenen taksonlarn dierlerine gre tkenme olaslklar daha yksektir, ve ltlerde

  belirtilen zaman dilimleri iinde daha acil bir tehdit snfnda listelenen taksonlardan daha

  ounun tkenmesi beklenir (etkin koruma nlemleri alnmazsa). Ancak, baz taksonlarn uzun

  bir sre yksek risk snfnda kalmalar ilk deerlendirmenin mutlaka yanl olduu anlamna

  gelmez.

  Kritik olarak snflanan tm taksonlar Tehlikede ve Duyarl snflarna, Tehlikede olarak

  snflanan tm taksonlar da Duyarl snfna girmeye hak kazanmlardr. Son snftaki

  taksonlar birlikte tehdit altnda (threatened) olarak tanmlanmaktadr. Tehdit altnda snflar,

  daha geni bir snflamann bir ksmdr. Tm taksonlar bu snflardan birine dahil etmek

  mmkndr (ekil 1).

  3. ltlerin ilevi Taksonlar Kritik, Tehlikede veya Duyarl olarak listelemek iin bir dizi nicel lt (criteria)

  belirlenmitir; bu ltlerden herhangi birinin geerli olmas (karlanmas), taksonun o snfa

  dahil edilmesi iin yeterlidir. Her takson btn ltlere gre deerlendirilmelidir. Baz

  taksonlar iin baz ltleri uygulamak mmkn olmasa da (baz taksonlar tkenmek zere bile

  olsalar bu ltleri karlamayacaklardr), her takson iin bir tehdit dzeyi belirlemeye uygun

  ltler vardr. nemli olan en az bir lte uygun bir durumun olup olmaddr (yani

  taksonun en az bir lt karlayp karlamaddr); btn ltlerin uygun olas veya

  karlanmas gerekli deildir. Hangi ltlerin uygun olduu nceden bilinemeyecei iin, her

  takson btn ltlere gre deerlendirilmeli, ve taksonun en yksek tehdit snfnda karlad

  btn ltler listelenmelidir.

 • 4

  (Deerlen-dirildi)

  Deerlendirilmedi (NE)

  Yetersiz Verili (DD)

  (Tehdit altnda)

  Kritik (CR)

  Doada Tkenmi (EW)

  Tkenmi (EX)

  Tehlikede (EN)

  Duyarl (VU)

  Tehdite Yakn (NT)

  Dk Riskli (LC)

  ekil 1. Snflarn yaps

  4. Nicel ltlerin elde eldilii Bu ltler (AE), ok farkl yaam biimleri sren farkl canl gruplarna ynelik risk

  faktrlerini saptamay hedefleyen bir incelemeyle elde edilmilerdir. ltlerdeki nicel deerler,

  resmi gerekeleri olmasa da, geni bir danma sreci iinde genel olarak uygun bulunan

  deerler olarak saptanmlardr. Her snf iinde deiik ltlerdeki nicel deerler

  biribirlerinden bamsz olarak, ama ortak bir standarda gre saptanmlardr. Aralarnda genel

  tutarllk bulunmaya allmtr.

  5. Listeleme ilemi ve koruma eylemleri Mevcut koruma nlemleri, snflama ilemini etkilememelidir. Burada unu vurgulamakda

  yarar var: bir takson tehdit altnda olmasa bile korumaya muhta olabilir. Taksonun

  yararlanabilecei koruma eylemlerinin belirtilmesi belgeleme gerekleri iindedir (bknz: Ek 3).

  6. Veri kalitesi ve karsamann nemi ltler tmyle niceliklere dayanrlar. Ancak, elde yksek nitelikli veri bulunmasa da

  hesaplama, karsama ve bilimsel ngrlere dayanan yntemler bu snflamalarda kabul

  grmektedir. karsama ve ngrler, mevcut ya da potansiyel tehditlerin (ve bunlarn deime

  hzlarnn) veya nfus ve dalm belirleyen faktrlerin (ve dier taksonlara bamllklarn)

  gelecekte de var olaca varsaymna dayanabilirler (bu varsaymlar desteklendikleri takdirde).

  Yakn gemite srm, halen sren veya yakn gelecekte srecek eilimler pek ok faktre

  dayanarak karsanabilir; bu faktrler belgelenmelidir.

  Eer takson, olasl kk olan ama sonular iddetli olabilecek