of 41 /41
İ.Ü. CTF NÖROLOJİ Prof. Dr. Sabahattin Saip

İ.Ü. CTF NÖROLOJİ Prof. Dr. Sabahattin Saip

  • Author
    analu

  • View
    125

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

İ.Ü. CTF NÖROLOJİ Prof. Dr. Sabahattin Saip. CTF NÖROLOJİ. Sunum Planı. Misyon Vizyon Tarihçe ve Temsiliyet ABD Fiziksel İmkanları İnsan kaynakları (Öğretim üyesi, hemşire, diğer personel) Akademik Faaliyet (2009-2013) İç yayın Dış yayın Eğitim Faaliyetleri Mezuniyet öncesi - PowerPoint PPT Presentation

Text of İ.Ü. CTF NÖROLOJİ Prof. Dr. Sabahattin Saip

Slide 1

.. CTF NROLOJProf. Dr. Sabahattin SaipSunum PlanMisyonVizyonTarihe ve TemsiliyetABD Fiziksel mkanlarnsan kaynaklar (retim yesi, hemire, dier personel)Akademik Faaliyet (2009-2013) yaynD yaynEitim FaaliyetleriMezuniyet ncesiMezuniyet sonrasHizmet statistikleri (2009-2013)PoliklinikLaboratuar: Kanl ve kanszOperasyon veya giriim Mali Analiz (2012-2013)GelirGiderFatura Red OranSalanan BalarKullandnz yeni bir metodun tantm (45 saniye)Gelecee ynelik planlar ve talepleriniz CTFNROLOJTarihe1933de niversite reformunda Istanbulda iki nroloji klinii kurulmu, birine Prof Dr Hayrullah Diker, dierine Prof Dr Fahrettin Kerim Gkay tayin edilmitir. 1942de Prof Dr Fahrettin Kerim Gkay, Ordinarys nvan ile Nroloji Krssnn bana gemitir. 1949da Ord. Prof. Dr Fahrettin Kerim Gkay stanbul Valisi olup ayrlm, Nroloji Klinii de Bakrky Akl Hastahanesinden Cerrahpaaya nakledilmitir. 1954 yllarnda Prof. Dr Necmettin Polvan klinie, Nroirurjinin katlmasn salamtr. Eklenen kk bir ameliyathane ile Cerrahpaa Nroloji Klinii, Nrolojik Bilimler alannda mediko-irurjikal bir birim hviyetini kazanmtr. 1963 ylndaki reorganizasyon sonucu apada yeni bir Nroloji klinii kurulmutur. Ayn organizasyon icab olarak Cerrahpaada da bir Psikiyatri klinii kurulmutur.

CTFNROLOJMisyonumuz:ncelikli olarak rencilerimize nroloji alannda st dzeyde bilgi ve beceri sahibi yapmak , Gncel bilgilere hakim, edindii bilgileri uygulamaya dkebilen, meslei ile ilgili gncel bilgi kaynaklarn rahat kullanan, akademik bak edinmi nroloji uzmanlar yetitirmek,lkemiz salk sorunlarna ada zmler retmek, ulusal ve uluslararas bilgi birikimine katk salayacak bilimsel aratrmalar yapmak.

Vizyonumuz: Eitim, bilimsel aratrma ve salk hizmetleri alannda ulusal ve uluslararas dzeyde nclk yapan bir Anabilim Dal olmak.CTFNROLOJSunum PlanMisyonVizyonTarihe ve TemsiliyetABD Fiziksel mkanlarnsan kaynaklar (retim yesi, hemire, dier personel)Akademik Faaliyet (2009-2013) yaynD yaynEitim FaaliyetleriMezuniyet ncesiMezuniyet sonrasHizmet statistikleri (2009-2013)PoliklinikLaboratuar: Kanl ve kanszOperasyon veya giriim Mali Analiz (2012-2013)GelirGiderFatura Red OranSalanan BalarKullandnz yeni bir metodun tantm (45 saniye)Gelecee ynelik planlar ve talepleriniz CTFNROLOJServis36 yetikin yatak+6 ocuk yatak : 42 yatak(24 tek yatakl, 7 iki yatakl,1 drt yatakl)**1 servisin kapal olmas nedeniyle: 22 yatakla hizmet verilmektedir.(14 tek yatakl, 4 iki yatakl) !!!!!Poliklinikler(Genel erikin,ocuk,MS,SVH,Baars, EPH,PSSH,Demans..)Ayaktan tedavi nitesiNon-nvazif Laboratuarlar: Biyokimya,Uyku, EMG, EEG, Doppler ve ocuk EEG laboratuarlar.Ktphane ve dershaneToplant Salonu: 30 kii

CTFNROLOJSunum PlanMisyonVizyonTarihe ve TemsiliyetABD Fiziksel mkanlarnsan kaynaklar (retim yesi, hemire, dier personel)Akademik Faaliyet (2009-2013) yaynD yaynEitim FaaliyetleriMezuniyet ncesiMezuniyet sonrasHizmet statistikleri (2009-2013)PoliklinikLaboratuar: Kanl ve kanszOperasyon veya giriim Mali Analiz (2012-2013)GelirGiderFatura Red OranSalanan BalarKullandnz yeni bir metodun tantm (45 saniye)Gelecee ynelik planlar ve talepleriniz CTFNROLOJCTFNROLOJPersonel DalmCTFNROLOJHemire SaysCTFNROLOJSunum PlanMisyonVizyonTarihe ve TemsiliyetABD Fiziksel mkanlarnsan kaynaklar (retim yesi, hemire, dier personel)Akademik Faaliyet (2009-2013) yaynD yaynEitim FaaliyetleriMezuniyet ncesiMezuniyet sonrasHizmet statistikleri (2009-2013)PoliklinikLaboratuar: Kanl ve kanszOperasyon veya giriim Mali Analiz (2012-2013)GelirGiderFatura Red OranSalanan BalarKullandnz yeni bir metodun tantm (45 saniye)Gelecee ynelik planlar ve talepleriniz CTFNROLOJ D Yayn (Makale)2012 532013 70 CTFNROLOJ D Yayn (Makale)2012 532013 70 Kitap 2012 12013 3

CTFNROLOJ D Yayn (Makale)2012 532013 70 Kitap 2012 12013 3Pek ok bildiri ve kitap blm

CTFNROLOJSunum PlanMisyonVizyonTarihe ve TemsiliyetABD Fiziksel mkanlarnsan kaynaklar (retim yesi, hemire, dier personel)Akademik Faaliyet (2009-2013) yaynD yaynEitim FaaliyetleriMezuniyet ncesiMezuniyet sonrasHizmet statistikleri (2009-2013)PoliklinikLaboratuar: Kanl ve kanszOperasyon veya giriim Mali Analiz (2012-2013)GelirGiderFatura Red OranSalanan BalarKullandnz yeni bir metodun tantm (45 saniye)Gelecee ynelik planlar ve talepleriniz CTFNROLOJ3-5. SINIF ETMTeorik Dersler (3 ve 5)3. snf: kliniko-nroanatomi ve nrolojik muayene (anfi dersi)5.snf: 2.5 hafta her gn 2 saat retim yesi dersleriPratikler (3-5) 3. snf: Bir gn gruplar halinde klinii tantma ve nrolojik hastaya pratik yaklam 5. snf: staj sresi boyunca her sabah 1 saat bir retim yesi ile hasta ba eitim, yine her gn leden sonra bir uzmanlk rencisi ile nrolojik muayene pratii Snavlar3. snf: (Dier birimler ile ortak)5. snf: (Ana snav, szl ve yazl test)Anket: her staj bitimi uygulanr

CTFNROLOJntern Eitimi3 Haftalk programlk gn tanma,tantmakinci gn youn pratik ve acile ynelik eitimSonrasnda gnlk vizit, farkl polikliniklere dnml katlmKlinik ii eitim toplantlarna dnml katlmAnketCTFNROLOJ

CTFNROLOJ NROLOJDE UZMANLIK ETM SREC (NUES)

Nroloji Uzman Eitim Sreci (NUES), nroloji ile ilgili gncel bilgilere hakim, edindii bilgileri uygulamaya dkebilen, meslei ile ilgili gncel bilgi kaynaklarn rahat kullanan, akademik bak edinmi nroloji uzmanlarnn yetimesini amalar.CTFNROLOJ

NROLOJDE UZMANLIK ETM SREC (NUES)

1-Nrolojide Uzmanlk Eitim Sreci 4 yldr.2-3 ay Psikiyatri, 3 ay hastallar, 3 ay Nroradyoloji, 1 ay Kardiyoloji ve 3 ay ocuk Nrolojisi zorunlu rotasyonlardr.3-Klinik ii rotasyonlar 3 ayda bir olur.4-lk 15 ay serviste geer. (3 ay Beyin damar hastallar, 3 ay Ekstrapiramidal sistem hastalklar, 3 ay Demiyelinizan hastallar, 3 ay Periferik sinir sistemi hastallar, 3 ay Genel nroloji ve kognitif bozukluklar)5-Servis hizmetleri srasnda ilgili blm zel polikliniklerine ve eitim programlarna katlr.6-Servis rotasyonlar tamamlandktan sonra zorunlu d rotasyonlar tamamlar.7-Geri kalan sresini 3 ay EEG, 3 ay EMG, 3 ay Uyku, 3 ay Poliklinik, 3 ay Acil ve Konsltasyonlarda tamamlar.8-lk 6 ay servis, sonrasnda acil nbeti tutar.CTFNROLOJ9-2.yln sonunda tez konusu ve danman retim yesi akademik kurulca belirlenir.10-Klinik ii eitim toplantlarna aktif olarak katlr.11-Eitiminin banda ve son ylnda olmak zere en azndan 2 kez ulusal nroloji kongresine katlr.12-Eitim sresince en azndan bir kez Nroloji dernei alma gruplarnn dzenledii toplantlara katlr.13-Eitim sresince en az 2 poster ve 1 szel bildiri yapar.14-Uzmanlk Eitimi sonunda tezini tamamlayamam ise bir kereye mahsus 6 ay uzatma verilir.15-Eitiminin son yl Trk Nroloji Derneinin dzenledii Board kursuna katlr.16-Ayn yl yaplan Ulusal Kongrede yaplan genel snava katlr.17-Bu snavda baarl olan Tez ve Bitirme snavna girer.

CTFNROLOJSunum PlanMisyonVizyonTarihe ve TemsiliyetABD Fiziksel mkanlarnsan kaynaklar (retim yesi, hemire, dier personel)Akademik Faaliyet (2009-2013) yaynD yaynEitim FaaliyetleriMezuniyet ncesiMezuniyet sonrasHizmet statistikleri (2009-2013)PoliklinikLaboratuar: Kanl ve kanszOperasyon veya giriim Mali Analiz (2012-2013)GelirGiderFatura Red OranSalanan BalarKullandnz yeni bir metodun tantm (45 saniye)Gelecee ynelik planlar ve talepleriniz CTFNROLOJYatan hasta (kullanlabilir yatak:22) 2012 580 2013 575CTFNROLOJYatan hasta (yatak:22) 2012 580 2013 575Gnlk Yat 2012 330 2013 341

CTFNROLOJYatan hasta (yatak:22) 2012 580 2013 575Gnlk Yat 2012 330 2013 341Poliklinik 2012 43.335 2013 47.545

CTFNROLOJUyku Laboratuar 2012 5073 2013 4787EMG Laboratuar 2012 4203 2013 4231EEG Laboratuar 2012 3771 2013 3709

CTFNROLOJSunum PlanMisyonVizyonTarihe ve TemsiliyetABD Fiziksel mkanlarnsan kaynaklar (retim yesi, hemire, dier personel)Akademik Faaliyet (2009-2013) yaynD yaynEitim FaaliyetleriMezuniyet ncesiMezuniyet sonrasHizmet statistikleri (2009-2013)PoliklinikLaboratuar: Kanl ve kanszOperasyon veya giriim Mali Analiz (2012-2013)GelirGiderFatura Red OranSalanan BalarKullandnz yeni bir metodun tantm (45 saniye)Gelecee ynelik planlar ve talepleriniz CTFNROLOJNROLOJ ANABLM DALI.Poliklinik SaysAcil bavuran hasta saysAyaktan hasta says (poliklinik)Gnbirlik hastalm SaysSonulanan konsltasyon saysOcak11115376890155ubat111173492110220Mart111324157200268Nisan111363834230241Mays111314261240215Haziran111193897290201Temmuz11882999310198Austos1190259990202Eyll11853625160226Ekim11973457140229Kasm111183858200258Aralk111093908160297NROLOJ ANABLM DALI2012 YILI MAL DURUMUOCAKUBATMARTNSANMAYISHAZRANTEMMUZASTOSEYLLEKMKASIMARALIKTOPLAMA1. AYLIK LENEN HZMET TUTAR193.216171.670192.070173.017202.282178.054135.158133.328162.933151.440188.025181.9192.063.113A2. A.D. VEYA LGL ALT BRMDE YAPILAN HZMETLER VE TUTARI193.216171.670192.070173.017202.282178.054135.158133.328121.710105.280163.517151.5781.920.879A.3. AD HASTANE DER BRMLERDEN ALDII HZMET TUTARI (A1-A2)0000000041.22346.16124.50830.342142.234B. AYLIK FATURALANMI GELR359.436298.895437.792311.965368.997365.958323.869256.174345.773382.369360.947312.4324.124.607F1. AYLIK TOPLAM EK DEME128.817112.785137.371101.530144.795100.79598.95581.923119.929109.753124.077115.4181.376.148F2. AYLIK TOPLAM PERSONEL GDER48.018145.905122.310132.113130.434128.053123.48929.26176.518109.50498.43174.0711.218.107G. AYLIK TOPLAM SARF GDER-SARFYAT0000000015.04310.71426.13629.44181.335H. AYLIK TOPLAM GENEL GDERLER9.13210.0561362.4536.42003.4244.73613.793011.18718.63679.971I. AYLIK TOPLAM DEMRBA, CHAZ ALIMLARI VE YATIRIM GDERLER0010.536029662702401640011.648TOPLAM GDER185.966268.745270.352236.096281.945229.476225.869115.944225.283230.136259.831237.5652.767.209GELR-GDER FARKI173.47130.150167.44175.86987.052136.48298.000140.230120.490152.233101.11574.8671.357.399CTFNROLOJNROLOJ A.D. POLKLNK SAYILARI2013 YILI 9 AYLIK STATSTK VERLERCTFNROLOJNROLOJ A.D.YATAK DOLULUK ORANI2013 YILI 9 AYLIK STATSTK VERLERCTFNROLOJNROLOJ A.D. 2013 YILI 9 AYLIK GELR-GDER VERLER

CTFNROLOJSunum PlanMisyonVizyonTarihe ve TemsiliyetABD Fiziksel mkanlarnsan kaynaklar (retim yesi, hemire, dier personel)Akademik Faaliyet (2009-2013) yaynD yaynEitim FaaliyetleriMezuniyet ncesiMezuniyet sonrasHizmet statistikleri (2009-2013)PoliklinikLaboratuar: Kanl ve kanszOperasyon veya giriim Mali Analiz (2012-2013)GelirGiderFatura Red OranSalanan BalarKullandnz yeni bir metodun tantm (45 saniye)Gelecee ynelik planlar ve talepleriniz CTFNROLOJ

CTFNROLOJ35

CTFNROLOJAlgoloji BD nclnde, tedaviye direnli kronik baarlar (Migren, Gerilim, Kme)tedavisinde yeni tedavi (Botilinum toksin uygulamas ve sinir blokajlar) uygulamalar.36Sunum PlanMisyonVizyonTarihe ve TemsiliyetABD Fiziksel mkanlarnsan kaynaklar (retim yesi, hemire, dier personel)Akademik Faaliyet (2009-2013) yaynD yaynEitim FaaliyetleriMezuniyet ncesiMezuniyet sonrasHizmet statistikleri (2009-2013)PoliklinikLaboratuar: Kanl ve kanszOperasyon veya giriim Mali Analiz (2012-2013)GelirGiderFatura Red OranSalanan BalarKullandnz yeni bir metodun tantm (45 saniye)Gelecee ynelik planlar ve talepleriniz ETMKlinik nrofizyoloji ve algoloji yan dal eitimiTpta uzmanlk eitiminin standardizasyonu ve Avrupa Nroloji Boardu tarafndan akreditasyonurenci eitiminin gncellenerek standardnn arttrlmas, renci yaam alanlarnn (dershane) gelitirilmesi..

CTFNROLOJ ETMKlinik elektrofizyoloji ve algoloji yan dal eitimiTpta uzmanlk eitiminin standardizasyonu ve EFNS tarafndan akreditasyonurenci eitiminin gncellenerek standardnn arttrlmas, renci yaam alanlarnn (dershane) gelitirilmesi.. HZMETAlgoloji alanndaki yeni uygulamalarn gelitirilmesi ve rutin uygulamaya geilmesiEpilepsi ve Ekstrapiramidal hastalklarn (Parkinson Hastal) tedavisinde cerrahi uygulamalarn gelitirilmesi ulusal ve uluslar aras alanda nc olunmas.CTFNROLOJTaleplerGelecek 5 yl da dnerek en az 3 adet uzman alnmasHemire, hemire, hemire.FizyoterapistKlinik PsikologTeknisyen

CTFNROLOJ

.. CTF NROLOJProf. Dr. Sabahattin SaipT.C.STANBUL NVERSTESCERRAHPAA TIP FAKLTESNroloji Anabilim Dal

NTERN TAKP VE DEERLENDRME FORMU

rencinin Ad Soyad:Balama Tarihi: rencinin Faklte No: Biti Tarihi :

ACL NBET

POLKLNKlgili retim yesi mzas

SERVSDERSSEMNEROLGU SUNUMU

Nbeti asistanimzas

ZEL POLKLNKGENELNROLOJ

Uzman mzasAsistan imzasatldktan sonra ilgili retim yesine onaylatlacak lgili . yesi mzasUz. Dr. imzas

1. Ders

2. Ders

3. Ders

4. Ders

Her grev biter bitmez imzas alnacak. mza sadece yukarda bildirilen ilgili kiilerden alnacak ( rnek: Nbet iin asistan doktor, poliklinik iin retim yesinden vb.)

NROLOJ ANABLM DALINDA NTERN OLARAK ALIMALARINI BAARI LE TAMAMLAMITIR.

retim yesiAnabilim Dal Bakanmza mza