of 46 /46
İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBESİ 2012

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

  • Upload
    zahur

  • View
    173

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBESİ 2012. Dersin Amacı ve İçeriği:. Amaç; İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin mevzuat konusunda bilgilendirme yapmak Eğitimin içeriği; - PowerPoint PPT Presentation

Text of İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Page 1: İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

ÇALIŞAN SAĞLIĞI HİZMETLERİ ŞUBESİ 2012

Page 2: İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Dersin Amacı ve İçeriği:

Amaç;İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine ilişkin

mevzuat konusunda bilgilendirme yapmak Eğitimin içeriği;*6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu*TSM’lerde iş sağlığı hizmetlerinin

yürütülmesine ilişkin yönetmelikler

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

Page 3: İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

İş sağlığı ve güvenliği

İşyerlerindeki işin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır.

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

Page 4: İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞÇİ KURULUŞLARI

İŞÇİ KURULUŞLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI

SAĞLIK BAKANLIĞI

ÇEVRE BAKANLIĞI

ÇEVRE BAKANLIĞI

İŞVEREN KURULUŞLARI

İŞVEREN KURULUŞLARI

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARISİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

ÇALIŞMA BAKANLIĞIÇALIŞMA BAKANLIĞI

YEREL YÖNETİMLER

YEREL YÖNETİMLER

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

Page 5: İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 26.01.2010 tarihinde “İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında” işbirliği protokolü imzalanmıştır.

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

Page 6: İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

PROTOKOLÜN AMACI Temel iş sağlığı hizmetleri;

1- Bütünsel bir anlayışla sunulmalıdır.2- Farklı hizmet birimleri yapının içinde yer almalıdır.3- Tüm çalışanlara yönelik ve erişilebilir olmalıdır.

4- Özellikle ve öncelikle KOBİ’lere ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine erişemeyen işyerlerine yönelmelidir.5- İş güvenliği hizmetleri ile işbirliği içinde olmalıdır.6- Kamu ve yerel yönetimler, işçi ve işveren sendikaları ve meslek kuruluşları tarafından desteklenmelidir.7- Ülke sağlık politikaları ile ilişkilendirilmelidir.

8- Temel sağlık hizmetleri ile desteklenmelidir.9- İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri tarafından desteklenmelidir.10- Yerel ihtiyaçlara yönelmeli ve yerel koşullara uygun olmalıdır.

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

Page 7: İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Anayasa

Kanun

KHK

Tüzük

Yönetmelik

Genelge-Tebliğ vb.

Normlar Hiyerarşisi

Yönerge

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş Milletlerarası Andlaşmalar, Anayasa’nın 90’ıncı maddesine göre kanun hükmündedir. Temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla, ulusal kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümlerinin esas alınacağı belirtilmektedir.

Page 8: İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Çalışan Sağlığı Hizmetlerine İlişkin Yasal Dayanaklar

Kanun;1-4857 sayılı iş kanunu2-6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Yönetmelikler;1-İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik2-İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik3- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği4-Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği vb. 4857 sayılı iş kanunu gereğince çıkarılan ilgili yönetmelikler Yönergeler;1-Toplum Sağlığı Merkezlerinin Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge (03.08.2011)2-Temel İş Sağlığı Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge Protokol; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında “İş Sağlığı ve Güvenliği Alanındaki İşbirliği Protokolü”

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

Page 9: İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Temel iş sağlığı hizmetlerinin ne şekilde yürütüleceği;

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

Page 10: İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Madde 4’de

İşyeri hekimliği hizmeti vermek üzere Çalışma Bakanlığınca yetkilendirilen Sağlık Bakanlığına bağlı toplum sağlığı merkezleri tanımlanmıştır.

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

Page 11: İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Toplum Sağlığı Merkezlerinin Kurulması ve Çalıştırılmasına Dair Yönerge Madde 25’de

TSM’lerin iş sağlığı hizmetlerindeki görev tanımı belirlenmiştir.

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

Page 12: İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Temel İş Sağlığı Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’de

Çalışanların Sağlığı Birimi (ÇSB) ve işleyişi tanımlanmıştır.

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

Page 13: İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

TSM’lerin Görevleri;

a)Bölgesindeki işyerlerinin tespitini yapar.

b)İşyerlerine temel iş sağlığı hizmetlerine ilişkin çalışma ve iş planlarını hazırlayarak yürütür.

c)ÇSB’ler vasıtasıyla bölgesinde işyeri

hekimliği ve işgüvenliği hizmetleri verir.

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

Page 14: İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

TSM’lerde İşyeri Hekimliği Hizmeti Sunulabilmesi İçin;

1) En az bir işyeri hekimi, en az bir diğer sağlık personeli görevlendirilmesi zorunludur.

2) TSM, işyeri hekimliği hizmeti yürütülebilmesine ve çalışacak personel sayısına yetecek büyüklükte olmalıdır. Bu birimlerde, 10 metrekareden az olmamak üzere en az bir muayene odası, 15 metrekareden az olmamak üzere bir ilk yardım ve acil müdahale odası ile 12 metrekareden az olmamak üzere bir bekleme odası bulunur.

3) TSM’ler 10/2/2004 tarihli ve 25369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelikte belirtilen niteliklere uygun olmalı ve Ek-1’de belirtilen araç ve gereçler ile donatılmalıdır.

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

Page 15: İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

Page 16: İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Kapsam

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu;

Kamu ve özel bütün işyerleri,

Memur ve işçi bütün çalışanları kapsamaktadır.

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

Page 17: İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

İstisnalara) Türk Silahlı Kuvvetlerinin,

b) Genel kolluk kuvvetlerinin, c) Milli istihbarat teşkilatının, eğitim, operasyon, tatbikat ve benzeri kendine özgü faaliyetlerinde,

ç) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetlerinde,

d) Ev hizmetlerinde,

e) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlarda,

f) Ceza infaz kurumlarının iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetlerinde

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

Page 18: İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Tam Süreli İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirilmesi

İşçi Sayısı Düzenleme Ücret

Kamu kurum ve kuruluşları hariç 1-9 arası çalışanı olan işyerleri

İşverenler, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırabilir veya ÇSB/OSGB (ortak sağlık güvenlik birimleri) den hizmet alabilir.

Ücret Bakanlık tarafından belirlenecektir. SGK tarafından ödenecektir

10 ve üzeri çalışanı olan işyerleri

Ücret işverenlerce ödenecektir.

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

Page 19: İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Bu hizmeti, doğrudan Sağlık Bakanlığına ait döner sermayeli kuruluşlardan (ÇSB) alabileceği gibi, 4737 sayılı Kamu ihale kanunu kapsamında özel sektörden de alabileceklerdir.

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

Kamu kurumları;

Page 20: İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Bu Kanun;

1) Kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren iki yıl sonra,

2) 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren bir yıl sonra,

3) 50 üzeri çalışanı olan işyerleri için yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra (1 ocak 2013) yürürlüğe girer.

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

Page 21: İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Kanunun işverene getirdiği yükümlülükler-1

*İşyerinde risk değerlendirmesi

*Çalışanlara bilgilendirme ve eğitim

*İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı hizmeti

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

Page 22: İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Çalışanların sağlık muayeneleri;

1) İşe girişlerinde.2) İş değişikliğinde.3) İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde.4) İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla periyodik muayene

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

Page 23: İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır.

Page 24: İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Kanunun işverene getirdiği yükümlülükler-2

İşveren; a) İş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü

içinde,

b) meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmekle yükümlüdür.

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

Page 25: İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Meslek hastalığı kesin tanısı yetkilendirilen kurumlarca konur.

Sağlık hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirir.

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

Page 26: İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

* işe başlamadan önce,

*çalışma yeri veya iş değişikliğinde,

*iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde,

*iş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan önce

*herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara tekrar işe başlatılmadan önce bilgi yenileme eğitimi verilir.

Çalışanların eğitimi

Page 27: İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Kanunun çalışana getirdiği yükümlülükler

*Çalışanlar, iş sağlığı ve güvenliği konusunda aldıkları eğitim ve talimatlar doğrultusunda çalışmak,

*Kişisel koruyucu donanımları doğru kullanmak,

*İşyerinde güvenlik yönünden karşılaştığı eksiklikleri işverene veya çalışan temsilcisine bildirmek,

*İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi için işveren ve çalışan temsilcisi ile işbirliği yapmak zorundadırlar.

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

Page 28: İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı;

İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirleri işverene bildirir ve uygulanmasını sağlar.

İşverence yerine getirilmemesi durumunda Çalışma Bakanlığı’na bildirimini yapar.

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

Page 30: İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Konsey

*İlgili Bakanlıklar*İşçi ve işveren sendikaları*Üniversite*Sivil toplum kuruluşları

Yılda iki defa toplanır. Sekretaryayı İSGGÜM yapar.

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

Page 31: İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

İş sağlığı ve güvenliği kurulu

Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur.

İşveren, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun kurul kararlarını uygular.

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

Page 32: İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Kurul Kimlerden Oluşur?1-İşveren veya vekili2-İnsan kaynakları veya idari mali işleri yürüten

bir kişi3-Çalışan temsilcisi4-İşyeri hekimi5-İş güvenliği uzmanı6-Varsa sendika temsilcisi7-Sivil savunma uzmanı8-İşyerinde görevli formen, ustabaşı veya usta

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

Page 33: İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Kanun ile;

İş sağlığı ve güvenliği konularında, işyerinde çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması için çalışan temsilcisi kavramı getirildi.

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

Page 34: İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

Page 35: İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

Kimler iş güvenliği uzmanı olabilir?

Page 36: İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

İş güvenliği uzmanları

Tehlike Sınıfı Belge 6331 ile

Çok Tehlikeli A sınıfı B sınıfı (4 yıl süreyle )

Tehlikeli B sınıfı C sınıfı (3 yıl süreyle)

Az tehlikeli C sınıfı -

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

Page 37: İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine;, ayda en az 12 saat, buna ilave işçi başına ayda en az 5 dakika, 1000 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 1000 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı,

b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; ayda en az 24 saat, buna ilave işçi başına ayda en az 5 dakika, 750 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 750 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı,

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; ayda en az 36 saat, buna ilave işçi başına ayda en az 10 dakika, 500 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 500 işçi için tam gün çalışacak en az bir iş güvenliği uzmanı,

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Süreleri

Page 38: İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

İşyeri Hekimlerinin Çalışma Süreleri

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine;, sağlık gözetimi için ayda en az 10 saat, buna ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için işçi başına yılda en az 20 dakika, 1000 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 1000 işçi için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi,

Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az 15 saat, buna ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için işçi başına yılda en az 25 dakika, alan 750 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 750 işçi için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine; sağlık gözetimi için ayda en az 20 saat, buna ilave olarak işe giriş ve periyodik muayeneleri ile eğitim için işçi başına yılda en az 30 dakika. 500 ve daha fazla işçisi olan işyerlerinde her 500 işçi için tam gün çalışacak en az bir işyeri hekimi

Page 39: İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Sertifikalar

Bu Kanunun yayımı tarihinden önce belgeleri geçersiz sayılanlar, mevcut belge veya sertifikalarını bu Kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde Bakanlıkça düzenlenecek belge ile değiştirmeleri gerekmektedir.

İşyeri hekimleri belgelerini aldıkları tarihten itibaren 5 yılda bir yenileme eğitimine katılmak zorundadırlar.

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

Page 40: İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

*İşyerlerinde ve eklentilerinde bulunması gereken sağlık şartlarının,

*Kullanılan alet, edevat, makineler ve hammaddeler ile oluşabilecek hastalıklara ve iş kazalarına karşı alınabilecek önlemlerin,

neler olduğu belirtilmektedir.

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

Page 41: İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Tehlike sınıfları

İşyerlerinin İşkollarına Göre Tehlike Sınıfları 24.11.2009 Tarih ve 27417 Sayılı iş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği’nde belirlenmiştir.

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

Page 42: İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

AZ TEHLİKELİ TEHLİKELİ ÇOK TEHLİKELİ

Her türlü yiyecek satış yerleri Pamuklu dokuma sanayii Hastane hizmetleri, tıbbi laboratuvarlar

Eczaneler Mobilya üretimi Taş ocaklarında yapılan işler

Her türlü malzemenin toptan veya perakende satışının yapıldığı yerler

Yağ fabrikaları, şeker fabrikaları, Demir çelik endüstrisi

Kamu kurum ve kuruluşları Teskstil üretimi Tersaneler ,gemi söküm tesisleri

Bankalar Mebahalar, tavuk üretim ve kesim tesisleri

Demir, bakır, kurşun vb. madenlerin üretimi

Dini kuruluşlar Tuğla,kiremit vb. inşaat malzemesi üretimi yapılan işler

Kömür işletmeciliği

Müze , kütüphane, gazeteler Kağıt üretimi Tabakhaneler ve ham deri işleme faaliyetleri

Noter, avukatlık ve hukuk, mühendis, mimar büroları

Soğuk demircilik ve kaynak işleri Petrol rafinerileri ve petrokimya tesislerindeki faaliyetler

Oteller Plastik hammadde imalatı İnşaat sektörü

Her türlü tamir işleri Süt ve süt ürünleri üretimi Atık toplama, depolama ve geri dönüşüm tesisleri

Pastaneler, lokantalar Hububat silolarındaki faaliyetler, konservecilik

Akaryakıt depolama, satış yerleri

Berber, kuaför Tornacılk ve tesviyecilik Boya sanayii

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

Page 43: İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Ağır ve tehlikeli işler yönetmeliği

Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağına kimlerin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabileceklerine ilişkin hükümleri belirler.

16 yaşını doldurmamış genç işçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır.

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçilerin, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur.

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

Page 44: İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışmak için;

Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan çalıştırılması yasaktır.

İşin devamı süresince;16 -18 yaş genç çalışanların 6 ayda bir,

18 yaş üzeri çalışanların yılda bir çalışabilir raporu alması zorunludur.

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

Page 45: İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

Page 46: İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi