of 14 /14
IZRABLJENA MOTORNA VOZILA …. ODPADEK ali SUROVINSKA BAZA EKOMOBIL d.o.o. Koroška cesta 40a, 3320 VELENJE

IZRABLJENA MOTORNA VOZILA Lenart - IMV odpadek ali...IZRABLJENA MOTORNA VOZILA …. ODPADEK ali SUROVINSKA BAZA EKOMOBIL d.o.o. Koroška cesta 40a, 3320 VELENJE DEFINICIJA IMV •Izrabljeno

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of IZRABLJENA MOTORNA VOZILA Lenart - IMV odpadek ali...IZRABLJENA MOTORNA VOZILA …. ODPADEK ali...

Page 1: IZRABLJENA MOTORNA VOZILA Lenart - IMV odpadek ali...IZRABLJENA MOTORNA VOZILA …. ODPADEK ali SUROVINSKA BAZA EKOMOBIL d.o.o. Koroška cesta 40a, 3320 VELENJE DEFINICIJA IMV •Izrabljeno

IZRABLJENA MOTORNA

VOZILA

….

ODPADEK

ali

SUROVINSKA BAZA

EKOMOBIL d.o.o.

Koroška cesta 40a, 3320 VELENJE

Page 2: IZRABLJENA MOTORNA VOZILA Lenart - IMV odpadek ali...IZRABLJENA MOTORNA VOZILA …. ODPADEK ali SUROVINSKA BAZA EKOMOBIL d.o.o. Koroška cesta 40a, 3320 VELENJE DEFINICIJA IMV •Izrabljeno

DEFINICIJA IMV • Izrabljeno vozilo je odpadek po Zakonu o

varstvu okolja

• Ker vsebuje več kot 50 kg nevarnih snovi, je uvrščeno med nevarne odpadke- 16 01 04*

• Ravnanje z njimi je opredeljeno v Direktivi EU št 200/52/ES in Uredbi o izrabljenih vozilih

Page 3: IZRABLJENA MOTORNA VOZILA Lenart - IMV odpadek ali...IZRABLJENA MOTORNA VOZILA …. ODPADEK ali SUROVINSKA BAZA EKOMOBIL d.o.o. Koroška cesta 40a, 3320 VELENJE DEFINICIJA IMV •Izrabljeno

Namen Direktive in Uredbe

– Preprečevanje nastajanja odpadkov iz vozil

– Zagotavljanje ponovne uporabe, recikliranja in predelave vozil in sestavnih delov

– Zmanjšanje odlaganja odpadkov in okoljevarstvena učinkovitost subjektov, vključenih v življenjski krog vozil

Page 4: IZRABLJENA MOTORNA VOZILA Lenart - IMV odpadek ali...IZRABLJENA MOTORNA VOZILA …. ODPADEK ali SUROVINSKA BAZA EKOMOBIL d.o.o. Koroška cesta 40a, 3320 VELENJE DEFINICIJA IMV •Izrabljeno

Cilji ponovne uporabe in predelave

• Do 31.12.2014

– Ponovna uporaba in predelava najmanj 85%

– Ponovna uporaba in recikliranje najmanj 80%

• Od 1.1.2015 dalje

– Ponovna uporaba in predelava najmanj 95%

– Ponovna uporaba in recikliranje najmanj 85%

Page 5: IZRABLJENA MOTORNA VOZILA Lenart - IMV odpadek ali...IZRABLJENA MOTORNA VOZILA …. ODPADEK ali SUROVINSKA BAZA EKOMOBIL d.o.o. Koroška cesta 40a, 3320 VELENJE DEFINICIJA IMV •Izrabljeno

Standardi za kodiranje

• Proizvajalci morajo za lažje prepoznavanje sestavnih delov in materialov za ponovno uporabo in predelavo zagotoviti kodiranje (prepoznavanje) sestavnih delov in surovin

Page 6: IZRABLJENA MOTORNA VOZILA Lenart - IMV odpadek ali...IZRABLJENA MOTORNA VOZILA …. ODPADEK ali SUROVINSKA BAZA EKOMOBIL d.o.o. Koroška cesta 40a, 3320 VELENJE DEFINICIJA IMV •Izrabljeno

Standardi za razstavljanje

• Proizvajalec mora zagotavljati za vsak tip vozila informacije o razstavljanju:

– Sestavni deli vozila

– Materiali

– Lokacije nevarnih snovi v vozilu

Page 7: IZRABLJENA MOTORNA VOZILA Lenart - IMV odpadek ali...IZRABLJENA MOTORNA VOZILA …. ODPADEK ali SUROVINSKA BAZA EKOMOBIL d.o.o. Koroška cesta 40a, 3320 VELENJE DEFINICIJA IMV •Izrabljeno

PRIMER –NEVARNE SNOVI - IDIS

Page 8: IZRABLJENA MOTORNA VOZILA Lenart - IMV odpadek ali...IZRABLJENA MOTORNA VOZILA …. ODPADEK ali SUROVINSKA BAZA EKOMOBIL d.o.o. Koroška cesta 40a, 3320 VELENJE DEFINICIJA IMV •Izrabljeno

PRIMER - RECIKLABILNI MATERIALI – NOTRANJOST - IDIS

Page 9: IZRABLJENA MOTORNA VOZILA Lenart - IMV odpadek ali...IZRABLJENA MOTORNA VOZILA …. ODPADEK ali SUROVINSKA BAZA EKOMOBIL d.o.o. Koroška cesta 40a, 3320 VELENJE DEFINICIJA IMV •Izrabljeno

PRIMER -RECIKLABILNI MATERIALI – ARMATURA - IDIS

Page 10: IZRABLJENA MOTORNA VOZILA Lenart - IMV odpadek ali...IZRABLJENA MOTORNA VOZILA …. ODPADEK ali SUROVINSKA BAZA EKOMOBIL d.o.o. Koroška cesta 40a, 3320 VELENJE DEFINICIJA IMV •Izrabljeno

Sestava vozila (v odstotkih)

Page 11: IZRABLJENA MOTORNA VOZILA Lenart - IMV odpadek ali...IZRABLJENA MOTORNA VOZILA …. ODPADEK ali SUROVINSKA BAZA EKOMOBIL d.o.o. Koroška cesta 40a, 3320 VELENJE DEFINICIJA IMV •Izrabljeno

Nastale in zbrane količine IMV v Sloveniji

Kaj se zgodi z izrabljenimi vozili? Ocenjeno

Odstotek vozil od ocenjenega

števila

število vozil izrabljenih vozil v enem letu

Prodaja vozil v sosednje države

zunaj 20.000 33

Evropske unije

Razgradnja v okviru sivega trga 30.000 50

Razgradnja vozila v centrih za

razgradnjo 10.000 17

Skupaj - izrabljena vozila v enem

letu 60.000 100

Page 12: IZRABLJENA MOTORNA VOZILA Lenart - IMV odpadek ali...IZRABLJENA MOTORNA VOZILA …. ODPADEK ali SUROVINSKA BAZA EKOMOBIL d.o.o. Koroška cesta 40a, 3320 VELENJE DEFINICIJA IMV •Izrabljeno

Izguba surovin na sivem trgu(t)

17.595,00

2.040,00

2.295,00

0,00 5.000,00 10.000,00 15.000,00 20.000,00 25.000,00

Železne kovine

Barvne kovine

Plastika

Page 13: IZRABLJENA MOTORNA VOZILA Lenart - IMV odpadek ali...IZRABLJENA MOTORNA VOZILA …. ODPADEK ali SUROVINSKA BAZA EKOMOBIL d.o.o. Koroška cesta 40a, 3320 VELENJE DEFINICIJA IMV •Izrabljeno

Izguba surovin na sivem trgu (t)

765,00

765,00

510,00

510,00

255,00

255,00

255,00

255,00

0,00 200,00 400,00 600,00 800,00 1.000,00 1.200,00

Pnevmatike

Steklo

Tekočine

Guma

Akumulator

Električni deli

Preproge

Drugo

Page 14: IZRABLJENA MOTORNA VOZILA Lenart - IMV odpadek ali...IZRABLJENA MOTORNA VOZILA …. ODPADEK ali SUROVINSKA BAZA EKOMOBIL d.o.o. Koroška cesta 40a, 3320 VELENJE DEFINICIJA IMV •Izrabljeno

Ukrepi za izboljšanje stanja – povečanje surovinske baze iz IMV

• Sprememba Uredbe o izrabljenih vozilih:

– Odprava Izjave o lokaciji

– Odjava vozila iz prometa samo na podlagi kupoprodajne pogodbe ali Potrdila o uničenju