IZVEDBENI PLAN I PROGRAM IZBORNE NASTAVE i provjera znanja 13. Mjesec 14. Gibanja Mjeseca i mijene 15. Ponavljanje 16. Pomrčina Mjeseca 17. Ponavljanje 18. ... Drvo znanja D. Varat – Ž

 • View
  219

 • Download
  5

Embed Size (px)

Transcript

 • IZVEDBENI PLAN I PROGRAM IZBORNE NASTAVE ASTRONOMIJE (V RAZRED)Izradili: Ivana Mati i Snjeana Horvati (O Bogumila Tonija, Ivana Perekovca 90, Samobor)

  MJESEC NAZIV NASTAVNE CJELINE,TEME, JEDINICE ZADACI I CILJEVI NASTAVE TIP SATA LITERATURANASTAVNASREDSTVA IPOMAGALA

  NAPOMENA

  RU

  JAN

  LIS

  TO

  PAD

  STU

  DE

  NI

  1. Uvod u astronomiju2. Razvitak astronomskih spoznaja3. Ponavljanje4. Svemir5. Zemlja u svemiru6. Gibanja Zemlje

  7. Vrijeme i raunanje vremena8. Ponavljanje9. Sunce10. Promjena visine Sunca iizrada gnomona11. to moemo saznati pomousjene tapa.12. Ponavljanje i provjera znanja13. Mjesec14. Gibanja Mjeseca i mijene

  15. Ponavljanje16. Pomrina Mjeseca17. Ponavljanje18. Pismena provjera znanja19. Astronomski dalekozori iteleskopi20. Uporaba teleskopa iupoznavanje njegovih elemenata21 Opaanje povrine Mjeseca22. Ponavljanje i provjera znanja23. Zvijezde24. Postanak zvijezda i udaljenosti

  Uenike upoznati s temeljnimastronomskim spoznajama i opimustrojstvom svemira. Usvojitiosnovna znanja o postanku i poloajuZemlje u Svemiru. ObjasnitiZemljinu rotaciju i revoluciju.

  Poduiti uenike jednostavnojorijentaciji (snalaenju) na nebeskojsferi. Pobuditi kod uenikazanimanje za astronomijom. Usvojitiosnovna znanja o Mjesecu, njegovimgibanjima i mijenama te pomriniMjeseca.

  Upoznati i nauiti koristiti osnovneastronomske ureaje za prouavanjesvemira. Usvojiti znanja ozvijezdama, njihovom postanku,zvijeima, te uenike privikavati nasistematian rad.

  OBRADAOBRADA

  PONAVLJANJEOBRADAOBRADAOBRADA

  OBRADAPONAVLJANJE

  OBRADAOBRADA i

  PRAKTIAN RADPRAKTIAN RAD

  PONAVLJANJEOBRADAOBRADA

  PONAVLJANJEOBRADA

  PONAVLJANJEPISMENI RAD

  OBRADA

  OBRADA

  PRAKTIAN RADPONAVLJANJE

  OBRADAOBRADA

  D. Roa:Opa astronomija 1

  Riznica prirodeD. Varat . Andrei

  Astronomska poetnica

  D. Roa:Opa astronomija 1

  D. Varat . AndreiAstronomska poetnica

  D. Varat . AndreiAstronomska poetnica

  D. Roa:Opa astronomija 1

  D. Varat . AndreiAstronomska poetnica

  Edukativni poster-Sunce

  Drveni tap, visak,daica, olovka,

  milimetarski papir,ravnalo, bojice

  Edukativni poster-Mjesec

  Grafoskop igrafofolije

  TERENSKA NASTAVA

  TERENSKA NASTAVA(ZVJEZDARNICA)

 • MJESEC NAZIV NASTAVNE CJELINE,TEME, JEDINICE ZADACI I CILJEVI NASTAVE TIP SATA LITERATURANASTAVNASREDSTVA IPOMAGALA

  NAPOMENAPR

  OSI

  NA

  CSI

  JE

  AN

  JV

  EL

  JA

  AO

  U

  JAK

  25.Ponavljanje26. Zvijea27. Zimsko nebo - zvijea28. Izrada karte zimskog neba29. Ponavljanje i provjera30. Zakljuivanje ocjena

  31. Proljetno nebo zvijea32. Izrada karte proljetnog neba33. Jesensko nebo zvijea34. Izrada karte jesenskog neba35.Ponavljanje

  36. Galaktike oblici i gibanja37. Graa Kumove slame iliMlijenog Puta38. Ponavljanje39. Zvijezde lutalice40.Sastavimo zvjezdanu obitelj41.Sastavimo zvjezdanu obitelj42. Ponavljanje43. Mitovi i legende o zvijeima iKumovoj slami

  44. Sunev sustav45. Ponavljanje46. Planeti Sunevog sustava47. Povijesni pregled znanja oplanetima48. Ponavljanje49. Merkur, Venera50. Zemlja, Mars

  Nauiti koristiti kartu neba te crtatizvijea zimskog, proljetnog, ljetnogi jesenjeg neba. Izraditi vrteu kartuneba. Razvijati kod uenika upornost,kreativnost, logiko zakljuivanje tezainteresirati ih za prouavanjezvjezdanog neba pomou karateneba.

  Usvojiti osnovna znanja ogalaktikama i njihovim oblicima.Kod uenika razvijati kreativnost imatu.Kroz mitove i legende objasnitizvijea kao likove.

  Usvojiti osnovna znanja o Sunevomsustavu i planetima Sunevogsustava.Uenike detaljnije upoznati sakarakteristikama pojedinih planetaSunevog sustava.

  PONAVLJANJEOBRADAOBRADA

  PRAKTIAN RADPONAVLJANJE I

  PROVJERAZAKLJUIVANJE

  OCJENAOBRADA

  PRAKTIAN RADOBRADA

  PRAKTIAN RADPONAVLJANJE

  OBRADAOBRADA

  PONAVLJANJEOBRADA

  PRAKTIAN RADPRAKTIAN RAD

  PONAVLJANJEOBRADA

  OBRADAPONAVLJANJE

  OBRADAOBRADA

  PONAVLJANJEOBRADAOBRADA

  D. Roa:Opa astronomija 1

  . AndreiMala opaaka

  astronomija

  Enciklopedija svemiraD. Varat . Andrei

  Astronomska poetnica

  D. Roa:Opa astronomija 1

  D. Varat . AndreiAstronomska poetnica

  D. Varat . AndreiAstronomska poetnicaD. Varat . Andrei

  Astronomska poetnica

  D. Varat . AndreiAstronomska poetnica

  Zvjezdana karta ilikarta neba

  Karte neba zapopunjavanje,

  pribor za pisanje

  Edukativni plakat-Naa galaktika

  Mlijeni put

  Edukativni plakat Sunev sustav

  POSJETZVJEZDARNICIHRVATSKOG

  PRIRODOSLOVNOGDRUTVA U ZAGREBU

  I PLANETARIJUTEHNIKOG MUZEJA U

  ZAGREBU

 • MJESEC NAZIV NASTAVNE CJELINE,TEME, JEDINICE ZADACI I CILJEVI NASTAVE TIP SATA LITERATURANASTAVNASREDSTVA IPOMAGALA

  NAPOMENAT

  RA

  VA

  NJ

  SVIB

  AN

  JL

  IPA

  NJ

  51. Ponavljanje52. Jupiter, Saturn53. Uran, Neptun, Pluton54. Ponavljanje55. Kometi, planetoidi, asteroidi

  56.Meteori i meteoriti57. Ponavljanje

  58. Zagonetke svemira: kvazari,pulsari, crne rupe

  59. Zvjezdane eksplozije: nove isupernove

  60. Ponavljanje61. Pismena provjera znanja62. Svemirske letjelice63. Ponavljanje64. Hrvatska astronomija65. Pothvati astronautike66. Ponavljanje

  67. Ima li ivota u svemiru?

  68.Ponavljanje i provjera znanja

  69. Sistematizacija gradiva70. Zakljuivanje ocjena

  Uenike detaljnije upoznati sakarakteristikama pojedinih planetaSunevog sustava, kometima,planetoidima te objasniti razlikuizmeu meteora i meteorita.Uenike upoznati sa zagonetkamasvemira te i na taj nain razvijatizanimanje za astronomijom.

  Uenike upoznati sa vrstamasvemirskih letjelica i dati kratkipovijesni pregled letova u svemir.Upoznavajui dugotrajan imukotrpan put pojedinca i drutva dadou do novih spoznaja o svemirukod uenika razvijati simpatije iopredjeljenja za znanstveni pogled nasvijet

  PONAVLJANJEOBRADAOBRADA

  PONAVLJANJEOBRADAOBRADA

  PONAVLJANJEOBRADA

  OBRADA

  PONAVLJANJEPISMENI RAD

  OBRADAPONAVLJANJE

  OBRADAOBRADA

  PONAVLJANJE

  OBRADA

  PONAVLJANJE IPROVJERA ZNANJA

  SISTEMATIZACIJAZAKLJUIVANJE

  OCJENA

  D. Varat . AndreiAstronomska poetnicaEnciklopedijski asopis

  Drvo znanjaD. Varat . Andrei

  Astronomska poetnicaEnciklopedijaSvijet oko nas

  D. Roa:Opa astronomija 1

  D. Roa:Opa astronomija 1

  EnciklopedijaSvijet oko nas

  Djeja enciklopedija

  D. Varat . AndreiAstronomska poetnicaEnciklopedija svemira

  D. Varat . AndreiAstronomska poetnicaEnciklopedija svemira

  Edukativni plakat Planeti

  Edukativni plakat-Svemirske letjelice

 • IZVEDBENI PLAN I PROGRAM IZBORNE NASTAVE ASTRONOMIJE ( VI RAZRED )Izradili: Ivana Mati i Snjeana Horvati (O Bogumila Tonija, Ivana Perekovca 90, Samobor)

  MJESEC NAZIV NASTAVNE CJELINE,TEME, JEDINICE ZADACI I CILJEVI NASTAVE TIP SATA LITERATURANASTAVNASREDSTVA IPOMAGALA

  NAPOMENAR

  UJA

  NL

  IST

  OPA

  DST

  UD

  EN

  I

  1. Uvod u astronomiju2. Razvitak astronomskih spoznaja3. Ponavljanje4. Svemir5. Zemlja u svemiru6. Gibanja Zemlje -koordinatnisustavi

  7. Vrijeme i raunanje vremena8. Ponavljanje9. Sunce10. Promjena visine Sunca iizrada gnomona11. to moemo saznati pomousjene tapa.

  12. Ponavljanje i provjera znanja13. Mjesec14. Gibanja Mjeseca i mijene15. Ponavljanje16. Pomrina Mjeseca

  17. Ponavljanje18. Pismena provjera znanja19. Astronomski dalekozori iteleskopi20. Uporaba teleskopa iupoznavanje njegovih elemenata21 Opaanje povrine Mjeseca.Fizika priroda Mjeseca22. Ponavljanje i provjera znanja23. Zvijezde24. Postanak, udaljenost i spektarzvijezda

  Uenike upoznati s temeljnimastronomskim spoznajama i opimustrojstvom svemira. Usvojitiosnovna znanja o postanku i poloajuZemlje u Svemiru. ObjasnitiZemljinu rotaciju i revoluciju.Upoznati horizontski i ekvatorskikoordinatni sustav

  Nauiti osnovne karakteristike Suncai njegovu grau.Poduiti uenike jednostavnojorijentaciji (snalaenju) na nebeskojsferi. Pobuditi kod uenikazanimanje za astronomijom. Usvojitiosnovna znanja o Mjesecu, njegovimgibanjima i mijenama te pomriniMjeseca. Nauiti kako se odreujeudaljenost i veliina Mjeseca.

  Upoznati i nauiti koristiti osnovneastronomske ureaje za prouavanjesvemira. Usvojiti znanja ozvijezdama, njihovom postanku,zvijeima, te uenike privikavati nasistematian rad. Nauiti to jespektar i raspodjelu zvijezda pospektralnim razredima

  OBRADAOBRADA

  PONAVLJANJEOBRADAOBRADAOBRADA

  OBRADAPONAVLJANJE

  OBRADAOBRADA i

  PRAKTIAN RADPRAKTIAN RAD

  PONAVLJANJEOBRADAOBRADA

  PONAVLJANJEOBRADA

  PONAVLJANJEPISMENI RAD

  OBRADA

  OBRADA

  PRAKTIAN RAD

  PONAVLJANJEOBRADAOBRADA

  D. Roa:Opa astronomija 1

  Riznica prirodeD. Varat . Andrei

  Astronomska poetnicaV. Vujnovi

  Astronomija za uenikeosnovne kole

  D. Roa:Opa astronomija 1

  D. Varat . AndreiAstronomska poetnica

  D. Varat . AndreiAstronomska poetnica

  V. VujnoviAstronomija za uenike

  osnovne kole

  D. Roa:Opa astronomija 1

  V. VujnoviAstronomija za uenike

  osnovne koleD. Varat . Andrei

  Astronomska poetnicaV. Vujnovi

  Astronomija za uenikeosnovne kole

  Grafoskop igrafofolije, pribor

  za crtanje

  Edukativni poster-Sunce

  Drveni tap, visak,daica, olovka,

  milimetarski papir,ravnalo, bojice

  Edukativni poster-Mjesec

  Grafoskop igrafofolije

  TERENSKA NASTAVA

  TERENSKA NASTAVA(ZVJEZDARNICA)

 • MJESEC NAZIV NASTAVNE CJELINE,TEME, JEDINICE ZADACI I CILJEVI NASTAVE TIP SATA LITERATURANASTAVNASREDSTVA IPOMAGALA

  NAPOMENAPR