Izvjestaj o obavljenoj reviziji izvjestaja o porijeklu ... DPS-a.pdf  Podnosilac izbornih lista je

 • View
  243

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Izvjestaj o obavljenoj reviziji izvjestaja o porijeklu ... DPS-a.pdf  Podnosilac izbornih lista...

 • DRI broj: Podgorica

  O O

  DPS

  40113-04-45a, 14.mart 20

  OBAVLJENPRIKUPLJ

  DA POBIJMILO UK

  DRA5/63 014. godine

  NOJ REVIZJENIH I UT

  P

  JEDI CETINKANOVI

  CVNA REV

  I Z VZIJI IZVJETROENIHPODNOSIO

  NJE MIL I DPS ZA

  (ko

  Podgoric

  Crna GorVIZORSK

  V J E T

  TAJA O PH SREDSTAOCA IZBOR

  O UKAN

  A NAU PE

  onani izvje

  ca, mart 2014

  ra

  KA INSTIT

  T A J PORIJEKLAVA ZA IZRNIH LISTA

  NOVI, DPETNJICU taj)

  4. godine

  TUCIJA

  LU, VISINI IZBORNU KATA:

  PS ZA NA MILO UK

  I STRUKTUKAMPANJU

  MOJKOKANOVI

  URI U

  VAC

 • Strana 2 od 14

  SADRAJ

  I UVODNI DIO .................................................................................................................................... 4

  1.1. PRAVNI OSNOV ...................................................................................................................... 4 1.2. PODACI O PODNOSIOCU IZBORNIH LISTA .......................................................................... 4 1.3. FINANSIRANJE IZBORNIH KAMPANJA ................................................................................. 4 1.4. PREDMET REVIZIJE ............................................................................................................... 5 1.5. CILJ REVIZIJE ......................................................................................................................... 5

  II UTVRENO INJENINO STANJE ............................................................................................... 5

  2.1. OTVARANJE POSEBNOG RAUNA ...................................................................................... 5 2.2. IZVJETAJI O PORIJEKLU, VISINI I STRUKTURI PRIKUPLJENIH I UTROENIH

  SREDSTAVA ZA IZBORNU KAMPANJU ................................................................................. 5 2.3. LOKALNI IZBORI U PRIJESTONICI CETINJE ......................................................................... 6

  2.3.1. Prikupljena sredstva za finansiranje izborne kampanje za izbor odbornika u Skuptinu Prijestonice Cetinje .......................................................................................................... 6

  2.3.2. Utroena sredstva za izbornu kampanju za izbor odbornika u Skuptinu Prijestonice Cetinje ............................................................................................................................. 6

  2.3.2.1. Trokovi za predizborne skupove ................................................................................. 7 2.3.2.2. Trokovi za reklamne spotove i reklamni materijal ....................................................... 7 2.3.2.3. Trokovi angaovanja opunomoenih predstavnika ..................................................... 7 2.3.2.4. Reijski trokovi i trokovi opte administracije ............................................................ 7

  2.3.3. Nedostajua sredstva ....................................................................................................... 8

  2.4. LOKALNI IZBORI U OPTINI MOJKOVAC .............................................................................. 8

  2.4.1. Prikupljena sredstva za finansiranje izborne kampanje za izbor odbornika u Skuptinu Optine Mojkovac ............................................................................................................ 8

  2.4.2. Utroena sredstva za izbornu kampanju za izbor odbornika u Skuptinu Optine Mojkovac ......................................................................................................................... 9

  2.4.2.1. Trokovi za predizborne skupove ................................................................................. 9 2.4.2.2. Trokovi za reklamne spotove i reklamni materijal ....................................................... 9 2.4.2.3. Trokovi angaovanja opunomoenih predstavnika ..................................................... 9 2.4.2.4. Reijski trokovi i trokovi opte administracije .......................................................... 10

  2.5. LOKALNI IZBORI U OPTINI PETNJICA ............................................................................... 10

  2.5.1. Prikupljena sredstva za finansiranje izborne kampanje za izbor odbornika u Skuptinu Optine Petnjica ............................................................................................................ 10

  2.5.2.1. Trokovi za predizborne skupove ............................................................................... 11 2.5.2.2. Trokovi angaovanja opunomoenih predstavnika ................................................... 11 2.5.2.3. Reijski trokovi i trokovi opte administracije .......................................................... 11

 • Strana 3 od 14

  2.6. ZBIRNI PREGLED PRIKUPLJENIH I UTROENIH SREDSTAVA ZA IZBORNE KAMPANJE ..... 12

  III ZAKLJUNE KONSTATACIJE ..................................................................................................... 12

  3.1. PRIKUPLJENA SREDSTVA ZA FINANSIRANJE IZBORNIH KAMPANJA ............................. 13 3.2. UTROENA SREDSTVA ZA IZBORNE KAMPANJE ............................................................. 13 3.3. NEDOSTAJUA SREDSTVA ................................................................................................ 13

 • Strana 4 od 14

  I UVODNI DIO

  1.1. PRAVNI OSNOV

  Pravni osnov za vrenje revizije sadran je u:

  Zakonu o Dravnoj revizorskoj instituciji (Sl. list RCG br. 28/04, 27/06 i 78/06 i Sl. list CG br. 15/07);

  Zakonu o finansiranju politikih partija (Sl. list CG br. 49/08, 49/10, 40/11, 42/11, 60/11 i 01/12); Godinjem planu revizija Dravne revizorske institucije za 2014. godinu (br. 4011-06-1540 od

  27.12.2013. godine); Odluci Kolegijuma IV, nadlenog za vrenje revizije (br. 40113-04-45 od 14.01.2014. godine).

  1.2. PODACI O PODNOSIOCU IZBORNIH LISTA

  Predsjednik Crne Gore je (odlukama br. 01-1493, br. 01-1494 i br. 01-1539 od 02.09.2013. godine, Sl. list CG br. 26/13 i br. 28/13) raspisao izbore za odbornike u skuptinama optina Mojkovac i Petnjica i Skuptini Prijestonice Cetinje sa datumom odravanja 16.11.2013. godine.

  Rjeenjem Izborne komisije Prijestonice Cetinje, br. 01-014/13-50 od 21.10.2013. godine,

  utvrena je i proglaena izborna lista za izbor odbornika u Skuptinu Prijestonice Cetinje pod nazivom DPS Da pobijedi Cetinje Milo ukanovi. Rjeenjem Optinske izborne komisije Mojkovac, br. 01- 45 od 21.10.2013. godine, utvrena je i proglaena izborna lista za izbor odbornika u Skuptinu Optine Mojkovac pod nazivom DPS Za na Mojkovac Milo ukanovi i Rjeenjem Optinske izborne komisije Petnjica br. 21 od 21.10.2013. godine utvrena je i proglaena izborna lista pod nazivom DPS Za nau Petnjicu Milo ukanovi, za izbor odbornika u Skuptinu Optine Petnjica.

  Subjekt predmetne revizije je Podnosilac izbornih lista: DPS Da pobijedi Cetinje Milo

  ukanovi, DPS Za na Mojkovac Milo ukanovi i DPS Za nau Petnjicu Milo ukanovi. Shodno objavljenim konanim izbornim rezultatima od strane optinskih izbornih komisija,

  Podnosilac izbornih lista je: na lokalnim izborima u Cetinju osvojio devetnaest (19) mandata, na lokalnim izborima u Mojkovcu osvojio sedamnaest (17) mandata i na lokalnim izborima u Petnjici osvojio petnaest (15) mandata. 1.3. FINANSIRANJE IZBORNIH KAMPANJA

  Podnosioci izbornih lista mogu prikupljati sredstva za finansiranje izborne kampanje iz javnih i privatnih izvora u skladu sa Zakonom o finansiranju politikih partija.

  Pravo na budetska sredstva ima politika partija, koalicija ili grupa graana koja uestvuje na izborima i osvoji najmanje jedan poslaniki, odnosno odborniki mandat. Sredstva u visini od 20% raspodjeljuju se u jednakim iznosima podnosiocima izbornih lista, u roku od osam dana od dana potvrivanja izborne liste. Podnosiocu izbornih lista: DPS Da pobijedi Cetinje Milo ukanovi, DPS Za na Mojkovac Milo ukanovi i DPS Za nau Petnjicu Milo ukanovi, po ovom osnovu iz budeta lokalnih samouprava opredijeljen je iznos od 545,48, a sredstva u iznosu od 80% raspodjeljuju se podnosiocima izbornih lista srazmjerno broju osvojenih mandata. Podnosiocu izbornih lista po osnovu osvojenih mandata u Prijestonici pripada iznos od 5.964,67, u Mojkovcu iznos od 2.312,00 i u Petnjici iznos od 971,25.

 • Strana 5 od 14

  1.4. PREDMET REVIZIJE

  Predmet revizije su izvjetaji o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utroenih sredstava za izbornu kampanju za lokalne izbore odrane dana 16.11.2013. godine, Podnosioca sledeih izbornih lista:

  DPS Da pobijedi Cetinje Milo ukanovi; DPS Za Na Mojkovac Milo ukanovi i DPS Za nau Petnjicu Milo ukanovi.

  1.5. CILJ REVIZIJE Cilj predmetne revizije bio je da se provjeri:

  da li su izvjetaji o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utroenih sredstava za izbornu

  kampanju sastavljeni i dostavljeni u skladu sa vaeim propisima; da li izvjetaji obezbjeuju istinit, pouzdan i taan pregled prikupljenih i utroenih sredstava; da li se izvjetaji zasnivaju na vjerodostojnoj dokumentaciji i da li su sredstva za izbornu kampanju prikupljena i utroena u skladu sa Zakonom.

  II UTVRENO INJENINO STANJE

  2.1. OTVARANJE POSEBNOG RAUNA Shodno lanu 14 Zakona o finansiranju politikih partija (Sl. list CG br. 42/11...01/12), podnosilac

  izborne liste je u obavezi da otvori poseban iro-raun za finansiranje izborne kampanje kod institucije ovlaene za poslove platnog prometa na kojem e se uplaivati prikupljena sredstva za finansiranje trokova izborne kampanje i isti se ne moe koristiti u druge svrhe.

  Takoe je,