Jaarverslag 2011 - 2012

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Die Jaarverslag van die FW de Klerk Stigting (finansiele jaar 2011 - 2012), met aanvulings en hoogtepunte van die Stigting, asook sy Sentrum vir Grondwetlike Regte.

Text of Jaarverslag 2011 - 2012

  • 1. eedsame Oplossing van Konflikte Bevordering van Kommunikasie Navorsing en Kommunikasidministrasie en Fondsinsameling STIGTING Personeel Aktiwiteite Paneel van Deskundiges rsoneel Kommunikasie Finasile State Boodskap van die Voorsitter Verslag van die Uitvoere rekteur Missie Bevordering van die Vreedsame Oplossing van Konflikte Bevordering van Kommunika Navorsing en Kommunikasie Administrasie en Fondsinsameling STIGTING Personeel Aktiwiteit neel van Deskundiges SGR Personeel Kommunikasie Finasile State Boodskap van die Voorsitterslag van die Uitvoerende Direkteur Missie Bevordering van die Vreedsame Oplossing van Konflikt Jaarverslag vordering van Kommunikasie Navorsing en Kommunikasie Administrasie en Fondsinsameling STIGTING rsoneel Aktiwiteite Paneel van Deskundiges SGR Personeel Kommunikasie Finasile Statoodskap van die Voorsitter Verslag van die Uitvoerende Direkteur Missie Bevordering vaneedsame Oplossing van Konflikte Bevordering van Kommunikasie Navorsing en Kommunikasi 2011-2012dministrasie en Fondsinsameling STIGTING Personeel Aktiwiteite Paneel van Deskundiges rsoneel Kommunikasie Finasile State Boodskap van die Voorsitter Verslag van die Uitvoere rekteur Missie Bevordering van die Vreedsame Oplossing van Konflikte Bevordering van Kommunika Navorsing en Kommunikasie Administrasie en Fondsinsameling STIGTING Personeel Aktiwiteit neel van Deskundiges SGR Personeel Kommunikasie Finasile State Boodskap van die Voorsitte rslag van die Uitvoerende Direkteur Missie Bevordering van die Vreedsame Oplossing van Konflikt vordering van Kommunikasie Navorsing en Kommunikasie Administrasie en Fondsinsameling STIGTING rsoneel Aktiwiteite Paneel van Deskundiges SGR Personeel Kommunikasie Finasile Statoodskap van die Voorsitter Verslag van die Uitvoerende Direkteur Missie Bevordering vaneedsame Oplossing van Konflikte Bevordering van Kommunikasie Navorsing en Kommunikasidministrasie en Fondsinsameling STIGTING Personeel Aktiwiteite Paneel van Deskundiges rsoneel Kommunikasie Finasile State Boodskap van die Voorsitter Verslag van die Uitvoere rekteur Missie Bevordering van die Vreedsame Oplossing van Konflikte Bevordering van Kommunika Navorsing en Kommunikasie Administrasie en Fondsinsameling STIGTING Personeel Aktiwiteit neel van Deskundiges SGR Personeel Kommunikasie Finasile State Boodskap van die Voorsitte rslag van die Uitvoerende Direkteur Missie Bevordering van die Vreedsame Oplossing van Konflikt vordering van Kommunikasie Navorsing en Kommunikasie Administrasie en Fondsinsameling STIGTING rsoneel Aktiwiteite Paneel van Deskundiges SGR Personeel Kommunikasie Finasile Statoodskap van die Voorsitter Verslag van die Uitvoerende Direkteur Missie Bevordering vaneedsame Oplossing van Konflikte Bevordering van Kommunikasie Navorsing en Kommunikasidministrasie en Fondsinsameling STIGTING Personeel Aktiwiteite Paneel van Deskundiges rsoneel Boodskap vanFinasile State Boodskap van die Voorsitter Verslag van die UitvoereKommunikasie die Voorsitter rekteur Missie Bevordering van die Vreedsame Oplossing van Konflikte Bevordering van Kommunika Verslag van die Uitvoerende Direkteur Navorsing en Kommunikasie Administrasie en Fondsinsameling STIGTING Personeel Aktiwiteit Missie neel van Deskundiges SGR Personeel Kommunikasie Finasile State Boodskap van die Voorsitte rslag van Bevordering van die Vreedsame Oplossing van Konfliktedie Uitvoerende Direkteur Missie Bevordering van die Vreedsame Oplossing van Konflikt vordering van Kommunikasie Navorsing en Kommunikasie Administrasie en Fondsinsameling STIGTING Bevordering van Kommunikasie rsoneel Aktiwiteite Paneel van Deskundiges SGR Personeel Kommunikasie Finasile Statoodskap van Navorsing en Kommunikasie die Uitvoerende Direkteur Missie Bevordering van die Voorsitter Verslag van eedsame Oplossing van Konflikte Bevordering van Kommunikasie Navorsing en Kommunikasidministrasie Administrasie en Fondsinsameling en Fondsinsameling STIGTING Personeel Aktiwiteite Paneel van Deskundiges rsoneel Stigting PersoneelKommunikasie Finasile State Boodskap van die Voorsitter Verslag van die Uitvoererekteur Missie Bevordering van die Vreedsame Oplossing van Konflikte Bevordering van Kommunika Aktiwiteite Navorsing en Kommunikasie Administrasie en Fondsinsameling STIGTING Personeel Aktiwiteit neel van Deskundiges SGR Personeel Kommunikasie Finasile State Boodskap van die Voorsitte Paneel van Deskundigesrslag van die Uitvoerende Direkteur Missie Bevordering van die Vreedsame Oplossing van Konflikt SGR Personeel vordering van Kommunikasie Navorsing en Kommunikasie Administrasie en Fondsinsameling STIGTING rsoneel Aktiwiteite Paneel van Deskundiges SGR Personeel Kommunikasie Finasile Stat Kommunikasieoodskap van die Voorsitter Verslag van die Uitvoerende Direkteur Missie Bevordering van Finasile Stateeedsame Oplossing van Konflikte Bevordering van Kommunikasie Navorsing en Kommunikasidministrasie en Fondsinsameling STIGTING Personeel Aktiwiteite Paneel van Deskundiges rsoneel Kommunikasie Finasile State Boodskap van die Voorsitter Verslag van die Uitvoere rekteur Missie Bevordering van die Vreedsame Oplossing van Konflikte Bevordering van Kommunika Navorsing en Kommunikasie Administrasie en Fondsinsameling STIGTING Personeel Aktiwiteit neel van Deskundiges SGR Personeel Kommunikasie Finasile State Boodskap van die Voorsitterslag van die Uitvoerende Direkteur Missie Bevordering van die Vreedsame Oplossing van Konflikt vordering van Kommunikasie Navorsing en Kommunikasie Administrasie en Fondsinsameling STIGTING rsoneel Aktiwiteite Paneel van Deskundiges SGR Personeel Kommunikasie Finasile Statoodskap van die Voorsitter Verslag van die Uitvoerende Direkteur Missie Bevordering vaneedsame Oplossing van Konflikte Bevordering van Kommunikasie Navorsing en Kommunikasidministrasie en Fondsinsameling STIGTING Personeel Aktiwiteite Paneel van Deskundiges rsoneel Kommunikasie Finasile State Boodskap van die Voorsitter Verslag van die Uitvoere rekteur Missie Bevordering van die Vreedsame Oplossing van Konflikte Bevordering van Kommunika Navorsing en Kommunikasie Administrasie en Fondsinsameling STIGTING Personeel Aktiwiteit neel van Deskundiges SGR Personeel Kommunikasie Finasile State Boodskap van die Voorsitterslag van die Uitvoerende Direkteur Missie Bevordering van die Vreedsame Oplossing van Konflikt vordering van Kommunikasie Navorsing en Kommunikasie Administrasie en Fondsinsameling STIGTING rsoneel Aktiwiteite Paneel van Deskundiges SGR Personeel Kommunikasie Finasile Statoodskap van die Voorsitter Verslag van die Uitvoerende Direkteur Missie Bevordering vaneedsame Oplossing van Konflikte Bevordering van Kommunikasie Navorsing en Kommunikasidministrasie en Fondsinsameling STIGTING Personeel Aktiwiteite Paneel van Deskundiges rsoneel Kommunikasie Finasile State Boodskap van die Voorsitter Verslag van die Uitvoere rekteur Missie Bevordering van die Vreedsame Oplossing van Konflikte Bevordering van Kommunika Navorsing en Kommunikasie Administrasie en Fondsinsameling STIGTING Personeel Aktiwiteit neel van Deskundiges SGR Personeel Kommunikasie Finasile State Boodskap van die Voorsitte rslag van die Uitvoerende Direkteur Missie Bevordering van die Vreedsame Oplossing van Konflikt vordering van Kommunikasie Navorsing en Kommunikasie Administrasie en Fondsinsameling STIGTING rsoneel Aktiwiteite Paneel van Deskundiges SGR Personeel Kommunikasie Finasile Statoodskap van die Voorsitter Verslag van die Uitvoerende Direkteur Missie Bevordering vaneedsame Oplossing van Konflikte Bevordering van Kommunikasie Navorsing en Kommunikasidministrasie en Fondsinsameling STIGTING Personeel Aktiwiteite Paneel van Deskundiges rsoneel HANDHAWING vanState Boodskap van die Voorsitter Verslag van die UitvoereKommunikasie Finasile suid-afrika se nasionale akkoord rekteur Missie Bevordering van die Vreedsame Oplossing van Konflikte Bevordering van Kommunika Navorsing en Kommunikasie Administrasie en Fondsinsameling STIGTING Personeel Aktiwiteit

2. DIE FW DE KLERK STIGTING Hoe jy die FW de Klerk Stigting kan ondersteun Die Stigting is n klein nie-winsgewende organisasie met n beperkte begroting. Indien u n bydrae tot die Stigting wil lewer is daar verskeie metodes om n skenking te maak. Alle skenkings is van belasting aftrekbaar en word ontvang in terme van Artikel 18A van die Wet op Inkomstebelasting 58 van 1962.E-pos: info@fwdeklerk.org Tel: +27 (0) 21 930 36 22Aanlyn: www.fwdeklerk.org Direkte Skenking:Bank: ABSA Privaatbank Rekeningnaam: FW de Klerk Foundation TrustRekeningnommer: 406009 2839 Takkode: 632005 E-pos: info@fwdeklerk.orgWebtuiste: www.fwdeklerk.org Facebook: facebook.com/pages/FW-de-Klerk-Foundation/217696894929887 Twitter: twitter.com/FWdeKlerkFoun Zeezicht-gebou, Tygerberg-kantoorpark, 163 Hendrik Verwoerd-rylaan,Plattekloof, Kaapstad, 7500, Suid-AfrikaPosbus 15785, Panorama, 7506, Suid-AfrikaTel: +27 (0) 21 930 36 22 Faks: +27 (0) 21 930 38 98 E-pos: info@cfcr.org.zaWebtuiste: www.cfcr.org.za Twitter: twitter.com/theCFCRSentrum vir GRONDWETLIKEREGTE 3. JAARVERSLAG 2011-2012JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAGInhoud2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012 JAARVERSLAG 2011-2012Boodskap van die Voorsitter 2Verslag van die Uitvoerende Direkteur 3 DIE FW DE KLERK STIGTING Missie 4 Bevordering van die Vreedsame Oplossing van Konflikte5 Bevordering v