Jaarverslag 2014

 • View
  217

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ons jaarverslag van 2014 kan u hier raadplegen.

Transcript

 • FFiieettsseenncceennttrruumm MMoobbiieell MMoobbiieell VVZZWW eenn MMoobbiieell VVZZWW SSWWPP

  JJAAAARRVVEERRSSLLAAGG 22001144

 • Mobiel vzw en Mobiel Sociale Werkplaats vzw - jaarverslag 2014

  2

  Voorwoord

  In 2014 verhuurde Mobiel bijna 10.000 fietsen, voor een moment of op lange

  termijn, een absoluut record. 20% van die verhuur gebeurt op een

  geautomatiseerde manier, nl via Blue-bike. Deze fiets die hoofdzakelijk aan

  stations wordt uitgeleend is een product van de NMBS en Fietsenwerk, koepel

  van sociale fietsondernemingen. Waar we 10 jaar geleden nog met handen

  en voeten moesten uitleggen hoe de fiets als openbaar vervoer kan

  functioneren, is dit heden ten dage bijna doorgedrongen in de

  maatschappij. Zeg maar OV- fiets 1.0. Mobiel ziet toekomst in dit verhaal en

  zoekt met een private partner naar de ontwikkeling van de 2.0 versie. De fiets

  die je met een smartphone ontgrendelt en na je rit weer gesloten achterlaat,

  wachtend op zijn volgend klant.

  City Mobiel, ons filiaal aan de Veemarkt, moest er aan geloven. Uit de grond

  gestampt vanuit een toeristische n mobiliteitsvisie die ondertussen

  achterhaald is. Gratis fietsen uitdelen werd overgenomen door Blue-bike

  (anno 2015 aan 1,00 per dag) en toerisme en fietsen organiseer je beter aan de as waar recreatief gefietst wordt in deze stad, nl de Leie.

  Een ander opmerkelijk feit in 2014 was de doorbraak van de elektrische fiets

  en iets meer schoorvoetend: de bakfiets. Mobiel zag het aankomen en

  probeert aan de noden van deze nieuwlichters tegemoet te komen. Met

  onze ligging aan het station pasten we onze semipublieke, maar beveiligde

  stalling, aan door extra plaats te voorzien voor dure fietsen die bovendien

  meer plaats innemen.

  Wie ook mee surfte op het succes van de elektrische fiets was De Testkaravaan, een product van de provincie West-Vlaanderen waarbij de werknemers van bedrijven, een karavaan fietsen gedurende 3 weken konden

  uittesten. Lang genoeg om de smaak van een ander woon-werkverkeer te

  proeven en goed te bevinden. De Testkaravaan is zon succes dat de provincie er nog 2 extra jaren proeverij aan toevoegt.

  En dat die fietsen van bij ons komen vinden wij dan weer getuigen van

  smaak!

  Gunter De Baerdemaeker

  directeur

 • Mobiel vzw en Mobiel Sociale Werkplaats vzw - jaarverslag 2014

  3

  Inhoudstafel

  Inhoudstafel ........................................................................................................................ 3

  1. Verhuur ................................................................................................................................ 5

  1.1 Aantal huurfietsen ...................................................................................................... 5

  1.2 Klantengroepen .......................................................................................................... 6

  Verhuur aan groepen: ................................................................................................. 6

  Verhuur aan individuen:.............................................................................................. 6

  Verhuur aan studenten: .............................................................................................. 7

  Verhuur aan bedrijven, organisaties en overheden: ......................................... 7

  Verhuur aan lagere en middelbare scholen: ....................................................... 7

  B-Dagtrip: ......................................................................................................................... 7

  Verhuur vanuit het Pompstation Bossuit: ................................................................ 7

  Personeelsfietsen: .......................................................................................................... 8

  Blue-bikes: ........................................................................................................................ 8

  1.3 Diefstal huurfietsen ..................................................................................................... 8

  Diefstallen: ....................................................................................................................... 8

  Diefstalverzekering voor studentenfietsen: ............................................................ 8

  2. Verkoop ............................................................................................................................... 8

  2.1 Verkoop van fietsen .................................................................................................. 8

  Verkoop van tweedehands fietsen: ....................................................................... 8

  Instroom ....................................................................................................................... 8

  Verkoop ....................................................................................................................... 9

  Verkoop van ex-huurfietsen: ...................................................................................... 9

  Verkoop via consignatie: ............................................................................................ 9

  Verkoop einde reeks modellen: ............................................................................... 9

  2.2 Verkoop van fietskaarten en accessoires: .......................................................... 9

  3. Diensten ............................................................................................................................... 9

  3.1 Bewaakte fietsenstalling: .......................................................................................... 9

  3.2 fietspunt Kortrijk: ........................................................................................................ 10

  3.3 Fietswasinstallatie: .................................................................................................... 11

  3.4 Openbare fietspompen: ........................................................................................ 11

  3.5 Afhaalpunt strijkdienst Makkie: ............................................................................. 11

  4. Activiteiten ........................................................................................................................ 11

  4.1 Fietsarrangementen: ............................................................................................... 11

  4.2 Fietslessen: .................................................................................................................. 11

  4.3 Herstelcursussen: ....................................................................................................... 11

  4.4 Activiteiten in het kader van het duurzaamheidscharter ............................ 12

  4.5 Sportkampen ............................................................................................................. 12

  4.6 Verhuur vergaderzaal ............................................................................................. 12

  4.7 Medewerking aan verschillende evenementen: ........................................... 12

  5. Mobiel informeert ........................................................................................................... 17

  5.1 Website: ....................................................................................................................... 17

  5.2 Nieuwsbrieven: .......................................................................................................... 17

  5.3 Sociale media ........................................................................................................... 17

  5.4 Documentatiemateriaal: ....................................................................................... 17

  5.5 Bedrijfsbezoeken: ...................................................................................................... 17

  6. Personeel ........................................................................................................................... 18

  7. Mobiel in de media ........................................................................................................ 20

 • Mobiel vzw en Mobiel Sociale Werkplaats vzw - jaarverslag 2014

  4

  8. Bestuur ................................................................................................................................ 20

  8.1 Raad van Bestuur ..................................................................................................... 20

  8.2 Algemene Vergadering ......................................................................................... 20

  9. Partners en samenwerkingsverbanden ................................................................... 21

  10. Financiering en subsidies ............................................................................................ 22

  11. Tabellen ........................................................................................................................... 23

 • Mobiel vzw en Mobiel Sociale Werkplaats vzw - jaarverslag 2014

  5

  1. Verhuur

  1.1 Aantal huurfietsen

  Type fiets 2014

  Aanhangfiets 3

  Aanhangfiets WeeHoo 3

  Elektrische bakfiets AZOR 1

  Bakfiets Gazelle 7

  Bakfiets Gazelle elektrisch 0

  Biking Mobilies trailer 2

  Blue-bikes 28