of 18/18
Małgorzata Braunek Jabłoń w ogrodzie morze jest blisko Małgorzata w rozmowie o życiu z Arturem Cieślarem

Jabłoń w ogrodzie, morze jest blisko

 • View
  328

 • Download
  74

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jabłoń w ogrodzie, morze jest blisko. Małgorzata Braunek w rozmowie o życiu z Arturem Cieślarem Małgorzata Braunek - we wszystkich odsłonach... Ikona polskiego kina u szczytu sławy, rozczarowana dotychczasowym życiem, także sobą, wyrusza do Indii i Tybetu, gdzie spotyka Dalajlamę. Odkrywa świat buddyzmu i samą siebie. Pytanie „kim jestem?” powraca do niej obsesyjnie. Dlatego wytrwale kroczy drogą zen. W końcu sama zostaje nauczycielką buddyzmu - prowadzi medytacje. Po latach nieoczekiwanie wraca na ekrany. Dlaczego i czy wbrew sobie? O swoich wątpliwości, wyborach życiowych i rodzącej się świadomości tego, kim naprawdę jest... o fascynującym i kolorowym życiu, z dystansem i poczuciem humoru rozmawia z Arturem Cieślarem.

Text of Jabłoń w ogrodzie, morze jest blisko

 • Magorzata Braunek

  Jabo w ogrodzie morze jest

  blisko

  Jabo w ogrodzie

  morze jest blisko

  Magorzata

  Braunek

  Ikona polskiego kina u szczytu sawy, rozczarowana dotych-czasowym yciem, take sob, wyrusza do Indii i Tybetu, gdzie spotyka Dalajlam. Odkrywa wiat buddyzmu i sam siebie.

  Pytanie kim jestem? powraca do niej obsesyjnie. Dlatego wytrwale kroczy drog zen. W kocu sama zostaje nauczycielk buddyzmu prowadzi medytacje.

  Po latach nieoczekiwanie wraca na ekrany. Dlaczego i czy wbrew sobie?

  O swoich wtpliwociach, wyborach yciowych i rodzcej si wiadomoci tego, kim naprawd jest... o fascynujcym i kolo-rowym yciu, z dystansem i poczuciem humoru rozmawia z Arturem Cielarem.

  Kim jest Magorzata Braunek? Kim jest kobieta, ktra budzi dobre i ciepe uczucia mi-lionw widzw po latach znw majcych szans oglda j na maym ekranie? Jak wyglda jej ycie? Kim s ludzie wok niej? Kim najblisi: m Andrzej Krajewski i dzieci Xawery uawski i Orina Krajewska? Kim byli ci, ktrych ju nie ma: rodzice, nauczyciele, mentorzy, zmarli przyjaciele? W jakiej mierze czuje si speniona, a w ja-kiej wci nienasycona i poszukujca? Jakim procesem jest jej ycie? I jak je rozumie? Mnstwo pyta i ta jej opowie...

  ze wstpu Artura Cielara

  Artur Cielar. Rocznik 67. Pisarz, podrnik. Autor ksiek: Kobieta metafizyczna, Czarny kot noc, Tajemnicza Wyspa Wiel-

  kanocna, Wschd i Zachd. Spotkania, Kobieta metamuzyczna.

  Uwaa, e najciekawszy jest zawsze drugi czowiek, a dziki

  pisaniu i fotografowaniu wiat umiera wolniej. Jego rozmowy

  i reportae ukazuj si w magazynie o ksikach Papermint.

  Wicej na: www.arturcieslar.com

  Cena detal. 39,90 z

  Magorzata Braunek we wszystkich odsonach

  w rozmowie o yciu z Arturem Cielaremw

  rozmow

  ie o yciu

  z Arturem

  Cielarem

  okladka_MALGORZATA_BRAUNEK_druk.indd 1okladka_MALGORZATA_BRAUNEK_druk.indd 1 2012-08-28 13:48:402012-08-28 13:48:40

 • Wydawnictwo ZnakKrakw 2012

  Magorzata Braunek

  w rozmowie o yciu z Arturem Cielarem

  Jabo w ogrodzie morze jest

  blisko

 • 9Kiedy przed laty poznaem Magorzat Braunek, przeprowadzajc zbni rozmow do ksiki Kobieta metafi zyczna, pierwsze pytanie, jakie jej zadaem, brzmiao: KIM JESTE? Nie ebym nie wiedzia, e ikon kina polskiego, aktork budzc tyle zachwytw, ile kon-trowersji wblatach szedziesitych ibsiedemdziesitych, nauczy-cielk buddyzmu wbtradycji zen. Dla mnie, jeszcze jako nastolatka, bya Olek zbPotopu ibwynios Izabel ck zbLalki, pani, kt-r dobrze znaem ze srebrnego ekranu. Po latach za spotykaem j wbcentrach buddyjskich podczas wsplnych medytacji. Majc wiadomo, e praktykuje buddyzm ibjest osob sigajc do g-bokich pokadw siebie samej, liczyem na to, e pokusi si obroz-winicie tego tematu, moe nawet wyczerpanie go. Bo pytanie:

 • 10

  KIM JESTEM? dotyka caej naszej istoty, caego naszego ycia. Jest czym fundamentalnym. Wbzasadzie wszyscy nieustannie powinni-my je sobie zadawa.

  Ta ksika, ktra powstawaa przez cztery pory roku podczas niezliczonych spotka-rozmw, jest prb odpowiedzi na to pytanie. Jest opowieci objej yciu dowiadczeniach szczcia ibcierpienia, wielu przemianach, przez ktre przechodzia niewiadomie za spra-w odmian losu, ibtych, ktrym poddawaa si cakiem wiadomie poprzez praktyk duchow ibangaowanie si wbwane projekty spoeczne.

  W jej yciu, decyzjach, spenieniach ibniespenieniach, cigych poszukiwaniach ibodkryciach kady moe si przejrze. Co jednak nie znaczy, e jej obraz jest posgowy. Jej naturalno, poczucie hu-moru ibwraliwo na kad chwil, kade spotkanie, ktre niesie ycie, nigdy by na to nie pozwoliy.

  Nasze spotkania odbyway si wbdomu Magosi ib jej ma Andrzeja Krajewskiego. Cenna bya dla mnie moliwo przygl-dania si ich zwizkowi, ich mioci, ich codziennoci. Para yjca ze sob wbharmonii ibpartnerstwie od trzydziestu siedmiu lat budzi zrozumiae zaciekawienie. Rozmowy przerywane byy gotowaniem, opowieciami, czytaniem wierszy, ktre Andrzej wanie tumaczy ibdzieli si nimi na bieco, by potem znw siada do wielkiego sto-u wbjadalni ibspisywa to, co pomyli gowa.

  I tak topniay niegi, zakwitay magnolie, umiera pies Coco, lato zniewalao upaami, cucio burzami, abjesie pachniaa maro-kaskim tainem, ktry Magosia chtnie gotowaa. Bywao, e mia-limy si jak dzieciaki, bywao, e pakalimy, kiedy nagle historia przywoywana przez Magosi poruszaa do gbi. Pamitam, jak pewnego popoudnia rozmawialimy obcierpieniu zwierzt, obbezna-dziei samsary uwarunkowaniu wiata, wbktrym obecnie yjemy. Abza potem obok bawice si przedszkolaki pieway piosenki obwio-nie, lecie, jesieni, jakby nam czas odmierzay... Ibmiay si tak pik-nie, ibwszystko byo jednym ibdoskonaym.

 • Kim jest Magorzata Braunek? Kim jest kobieta, ktra budzi dobre ibciepe uczucia milionw widzw po latach znw majcych szans oglda j na maym ekranie? Jak wyglda jej ycie? Kim s ludzie wok niej? Kim najblisi: m Andrzej Krajewski ibdzieci Xawery uawski ibOrina Krajewska. Kim s ci, ktrych ju nie ma: rodzice, nauczyciele, mentorzy, przyjaciele? Wbjakiej mierze czuje si speniona, a w jakiej wci nienasycona ibposzukujca? Jakim procesem jest jej ycie? Ibjak je rozumie? Mnstwo pyta ibta jej opowie...

  Artur Cielar

  Magorzata Braunek i Artur Cielar przy pracy

 • 12

  Jakie jest Twoje pierwsze wspomnienie z dziecistwa? Morze. Bezkresna przestrze. Pierwsze wiadome prze-

  ycie nieograniczonej przestrzeni poczucie wyzwolenia odbtego, co mnie do tej pory ograniczao. To dao mi jak niezwyk rado ibpo-czucie szczcia. Do tego najchtniej si odwouj.

  Mam te przed oczami jeszcze inny obraz, bardzo impresyjny, pozlepiany zbpuzzli. Oto le wbeczku wbmoim pierwszym domu wbSzamotuach. Widz fragment okna zasonity ciemn kotar, sto-lik ibdrzwi, przez ktre wchodzi mama. Odkada torebk, siada przy mnie ibzaczyna mi piewa koysanki. Jedna zbnich napawa mnie

 • lkiem: ksiyc wzeszed ju, wbbramie stoi nocny str, abgrony pies szarpie mu sukienk. Mogam mie zaledwie p roku.

  Potem zamieszkalimy wbLesznie, gdzie przeyam cudowne trzy lata, a do pewnej nocy... Obudzono mnie nagle. Zdenerwowana mama porwaa mnie na rce, bo jacy nieznani ludzie chcieli spraw-dzi, co mam wbeczku, wywalajc zbniego wszystko, cznie zbma-teracem. Najbardziej si baam, e zrobi krzywd mojej porcelano-wej lalce. Dostaam j na Gwiazdk. Pamitam te wyjtkowe wita Boego Narodzenia. Przyjechali dziadkowie ibmoja przyrodnia sio-stra Ewa, crka taty, ktor uwielbiaam ibchciaam by taka jak ona.

  Pamitne Boe Narodzenie z rodzicami i przyrodni siostr Ew

 • 14

  Mam jeszcze jeden okruch pamici, kiedy ojca zabrano do wi-zienia nasza jamniczka Figa biega po domu jak oszalaa ibpiszczy, krcc si wok wasnego ogona, abkiedy przestaje, zaczyna obija si obciany. To podobno zbtsknoty za nim. Niestety, mama musiaa j upi.

  Szczliwe dziecistwo prysno jak baka mydlana. Z dzisiejszej perspektywy tak to moe wyglda, e

  okres beztroski miaam za sob, ale ja tak tego nie czuam, chocia musiaymy zbmam wbkrtkim czasie opuci mieszkanie. Mama po-pakowaa do skrzy, co si dao, ibtak wysiadymy zbpocigu na stacji Bytom. Zamieszkaymy wbdomu rodzinnym mamy ubbabci Idy ibdwch sistr mamy, Oli ibMarty.

  Co takiego stao si z ojcem? By winiem politycznym? Tu po wojnie komunici dobierali si do

  skry wszystkim, ktrzy mieli cokolwiek wsplnego zbprzedwojenn pastwowoci. Mj ojciec Wadysaw Braunek by ofi cerem kawale-rii. Po wojnie proponowano mu wstpienie do wojska, ale odmwi. Uwaa, e wczesne wojsko ju nie byo polskie, ibnie mg tego legi-tymizowa. Nie by zreszt jedynym, ktry powzi tak decyzj.

  Stracia poczucie bezpieczestwa? Byam przed tym wszystkim bardzo chroniona, otoczona rodzinn opiek, mioci ze strony mamy, babci, ciotek. Nie czuam zagroenia. Albo to wypieraam. Dzieci przecie to potrafi , abpoza tym s bardziej ni doroli osadzone wbtu ibteraz.

  Wszystko troch inaczej przeywaj. Czyli przeprowadzkado Bytomia bya dla Ciebie pewnie bardziej przygod nigwatown, wymuszon przez los zmian? Byam za maa, eby oce-

  nia, czym to byo. Rodzina nagle staa si wiksza tu obok bya moja ukochana babcia Ida. Ibdwie ciocie. Marta, panna zbzasadami, ibOla rozwdka. yam wbbezpiecznej kobiecej komunie.

 • Babcia Ida Ciocia Klara

  Zdjcie lubne rodzicw

 • 16

  Jak si poznali rodzice? Tata jecha zbobozu jenieckiego wbWoldenbergu. Wb1945 roku wra-ca przez Katowice ibtam postanowi odwiedzi swego przyjaciela sprzed wojny. Wbkamienicy na schodach min si zbmam. Pikna brunetka zrobia na nim takie wraenie, e zapyta swego przyjacie-la, czy wie, kim ona jest. A,btobRutka Bemwna, moja dobra znajo-ma. Ibnawet jestem wbstanie wbto uwierzy, bo tata by niezwykle impulsywny, kochliwy, skonny do takich nagych poryww. Poznali si wbczerwcu, abwblistopadzie wzili lub!

  Bya wic dzieckiem mioci. Pnej mioci. Bez wtpienia. Mama praktykujca luteranka, ojciec katolik. Zanim go spotkaa, zbpoprzed-nim narzeczonym nie umiaa przez jedenacie lat doj do porozu-mienia, wbktrym Kociele ibobrzdku powinni wzi lub. Mama za Boga nie chciaa wej do kocioa katolickiego. Ibtak, kiedy ojciec si owiadczy, zanim powiedziaa tak, od razu przezornie spytaa: A gdzie ma by nasz lub, bo ja jestem protestantk?. Ojciec mach-n rk. Gdzie zechcesz, mnie wszystko jedno, dla ciebie nawet ibdo cerkwi bym poszed... Tobj uspokoio, abibupewnio, e wybraniec jest waciwy. Ibstao si, pobrali si.

  Patrz na fotografi, ktr masz w jadalni. Mama bya pikn kobiet. Na tej przedwojennej fotografi i wida moc-

  no opalon brunetk: ma biay kwiat za uchem, abwysoko na przed-ramieniu nosi ogromn bransoletk, na nodze drug. Zawsze je ko-chaa. Na przegubach doni nosia po kilka. Odziedziczyam po niej skonno do ekstrawagancji, cho jej, wbporwnaniu zbmoj, bya do stonowana. Mama nie zawsze akceptowaa mj nieco szalony styl. Zbczasem przestaa miebna mnie wpyw ibmusiaa si zbtym pogodzi. Mama przede wszystkim bya jednak elegantkbprzed-wojennego chowu. Do dzisiaj mam po niej przedwojenny kapelusz panam ibjasne irchowe rkawiczki. Na kad okazj wkadaa co stosownego. Rodzice chodzili na wycigi konne. Tata, byy uan, mia

 • 17

  przyjaci, ktrzy tak jak on kochali konie ibwycigi. To byo biedne, ale wytworne towarzystwo.

  Jej ekstrawagancja wyraaa si tylko w sposobie noszenia si? Nie tylko. Chciaa zosta podrniczk ibzwie-

  dza wiat. Najbardziej marzya obIndiach. Po latach pojechaam tam take dla niej.

  Crka spenia marzenie mamy adne. Miaa troch bajkowe wy-obraenie obIndiach. Dla niej to by niezwyky kraj maharadowie, orszaki na soniach, jogini, fakirzy, pena egzotyka. Chciaabym to kiedy zobaczy... mwia. Po latach, kiedy pojechaam na Wschd, musiaam jej wbszczegach wszystko opowiada, zwaszcza obIndiach, ktrych obrazek miaa mocno wyidealizowany. Pamitam, jak potrafi -a godzinami wbskupieniu wertowa atlasy. Bya wci niespokojnym duchem. Musiaa by wbruchu, chciaa odkrywa nieznane ldy. Jed-nak nie byo jej to dane. Myl, e takie zrzdzenie losu byo dla niej bardzo trudne. Ze wzgldu na przeszo ojca wadze nie wydaway jej paszportu. Moe wanie zbtego powodu stawaa si coraz bardziej za-mknita ibkrytyczna, zwaszcza wobec najbliszych. Nawet gdyby mia-a pienidze, nie moga nigdzie wyjecha. Niczym skarb przechowy-waa swj przedwojenny paszport. Oczywicie podrowaa na miar swoich moliwoci. Odwiedzaa Krakw, Katowice, Pozna ibwiele in-nych miast. Czsto zbni jedziam. Wbdziecistwie byam jakby wbcig-ej podry. Wiem te, e mama jedzia do wizienia we Wronkach na widzenia zbojcem. Mnie zabraa tam tylko raz. Chronia mnie przed tym dowiadczeniem. Dla mnie wizienie pozostawao wbsferze abs-trakcji. Mj wiat by inny, cho tata by zawsze jako wbnim obecny.

  Pno dotaro do mojej wiadomoci, e ojciec przeby wbwi-zieniu rozlegy zawa serca. Mglicie pamitam nieogolonego tat, lecego bez ruchu na ku. To mogo by wanie wbwiziennym szpitalu. Wyparam to wspomnienie, bo widocznie byo cikie ibdra-matyczne.

 • 18

  Jak dua bya Wasza rodzina? Poza rodzin zbBytomia miaam jesz-cze na lsku innych krewnych. WbOpolu mieszkali brat ibbratowa mamy wraz zbcrk Basi, nieco starsz ode mnie. Wwczas Basia bya moim ideaem, naladowaam j we wszystkim. Kiedy obie do-staymy pierwszy prawdziwy srebrny piercionek, Basia swj od razu zgubia, abja, gdy tylko to zauwayam, bez chwili namysu wy-rzuciam swj wbkrzaki.

  Ksiniczki bez piercionkw byy chyba nieszczliwe? eby byo miesznie, piercionek Basi odna-

  laz si, abmj nie. Dla niej byam gotowa wiele powici. Miaymy mnstwo wspaniaych pomysw, abnajlepsze przychodziy nocami. Pewnego razu wmwiymy sobie, e jestemy lunatyczkami ibna pewno, gdy tylko pojawi si ksiyc, jego moc sprawi, e wyjdzie-my przez okno ibbdziemy spacerowa po zewntrznych parapetach

  Z kuzynk Basi

 • 19

  ibdachach. Kiedy nadesza penia ibbyam ju prawie na zewntrz, na moje szczcie do pokoju wszed wujek ibzdj mnie zbparapetu. Ibtak do dzi nie przekonaam si, czy mog nocami chodzi po dachach! Majc sze lat, zapaliam wbdomu wujostwa pierwszego papierosa. Chciaymy zbBasi patrze na to wblustrze. Musiaymy wdrapa si na krzeso. Po pierwszym sztachu spadam zbniego zemdlona. Nieste-ty, ta przygoda nie uchronia mnie przed zgubnym wpywem naogu wbwieku szesnastu lat.

  Wrmy jeszcze do dziecistwa. Czsto wyjedaam zbbabci do ciot-ki Klary, do Nysy. Miaa pikny dom zbogrodem. Caymi dniami bawi-am si zbdziemi ssiadw. Tam wanie stryj nauczy mnie jedzi na rowerze. Kosztowao mnie to wiele miaam wiecznie poranio-ne kolana. Do dzi wspominam dugie spacery nad rzek. Poza tym stryj by zapalonym pszczelarzem, szczliwym posiadaczem kilku uli wbogrodzie lubiam sucha opowieci obzwyczajach pszcz, abzwaszcza obkrlowej matce. To dziki niemu od dziecka czuj si miodowym ekspertem.

  Umiesz rozpoznawa miody? Stryj uczy mnie, jak odrnia te pod-rabiane od prawdziwych. Wci pamitam smak wieego lipowego miodu. Uczestniczyam we wszystkich pracach pszczelarskichb od-woskowywaam mid, odwirowywaam go zbplastrw. Poniewa cig le gdzie biegaam ibszalaam zbdziemi, codziennie punktualnie obczwartej ciocia Klara stawiaa mi na ganku podwieczorek kakao ibgrub pajd chrupicego, wieego chleba zbmasem ibmiodem pro-sto zbula wanie! To jest mj smak dziecistwa. Klara bya agodnego serca ibdawaa mi duo swobody. Mogam buszowa po domu, zagl-da do wszelkich zakamarkw, wynajdywa rne ciekawe przedmio-ty. Namitnie si przebieraam. Wycigaam zbszafy sukienki ibbuty cioci. Szpilki dodaway mi powagi ibwzrostu. Malowaam si i prze-istaczaam, zmieniaam si dla samej siebie nie do poznania. Stawa-am przed lustrem ibzaczynaam swj spektakl, wasne improwizacje.

 • 20

  Wymylaam postaci ibich jzyk ibprzemawiaam do tych przebiera-cw, toczyam zbnimi dialog. To byy moje pierwsze ibostatnie cakiem autorskie spektakle. Nie pamitam, bym si kiedykolwiek nudzia. Wkrtce ojciec wyszed zbwizienia. Miaam wtedy sze lat. Nadal mieszkalimy wbBytomiu. Chodziam ju do pierwszej klasy.

  Wspominaa kiedy, e po tym jak tata w wyniku odwily znalaz si na wolnoci, pojechalicie z rodzicami nad morze. I tam zobaczya ten wielki bkit... Pojechalimy do Chapowa, gdzie

  przed wojn jedzia czsto mama. To byo jej ukochane miejsce. Tam wanie po raz pierwszy zobaczyam morze i... dosownie oszalaam na jego punkcie.

  Morze wielka, bezkresna przestrze? Ju od Gdyni towarzyszy mi specyficzny zapach, zbkadym podmuchem wiatru wpadajcy do przedziau. Mama wyjania, e tak wanie pachnie morze ibe to bardzo zdrowe, wic miaam ju odtd gboko wdycha ten jod. Gdzie za Gdyni na chwil ukaza si na horyzoncie niebieski skra-wek wody. O, morze! wykrzyknam. Widz morze! Szybko jed-nak znikno mi zboczu. Morze, jestem nad morzem, jutro zobacz morze, czuj morze powtarzaam sobie wbmylach przed snem. Sy-szaam je.

  Rano, gdy wbiegam na wydmy, zamurowao mnie! Zupenie jak wtedy, gdy majc dwa latka, pierwszy raz zobaczyam udeko-rowan ibrozwietlon prawdziwymi wieczkami choink. U mojej babci wbdomu mwio si, e to anioki ubieraj choink, i wbtym czasie dzieci nie miay wstpu do jadalnego, abdrzwi otwierano tu przed kolacj wigilijn. Wtedy, gdy ujrzaam to niebiaskie zjawisko, stanam bez tchu, zoywszy rczki jak do paciorka, ibtak trwaam bez ruchu dugo, bardzo dugo, a zaniepokojona mama zacza mnie woa, bym do niej podesza. Abja nic. Stoj wbita wbpodog. Niebmog si wbogle poruszy.

 • Naprawd pamitasz to wszystko, to, jak si wtedy czua? Doskonale pamitam ten stan: zbjednej strony

  olnienie ibch trwania wbnim wbnieskoczono, a zbdrugiejb nad-ludzki wysiek, by podbiec ibprzytuli si do mamy. Wbkocu si uda-o! Przemaszerowaam przez pokj i zbwielkim wysikiem objam j za szyj. To by ten ostatni raz, kiedy wbnaszym domu choink ubie-ray anioki.

  I tym razem byo podobnie. Mama lekko przeraona biega ku morzu ibwoaa mnie, eby mnie ruszy zbmiejsca, ebym si ockna, eby nie byo powtrki zbchoink. Czuam wtedy, jak ta bezbrzena przestrze wypenia mnie od rodka, moje oczy byy niczym szeroko otwarta luza, przez ktr woda przelewaa si we mnie, wypeniaa mnie, ibstawaam si tym, na co patrzyam, ibtraciam wbtym siebie. Byam tym! Tym czym bez pocztku, bez koca, bez jakichkolwiek granic. Ale ju chwil potem wracaam do siebie, maej Gosi, ktra ta-czy na play najdzikszy taniec szczcia. Padaam na piasek, posypywa-am nim gow, piewaam ibkrzyczaam. Abpotem, pamitam, obdziwo, wcale nie wbiegaam do wody, tylko delikatnie zamaczaam stopy ibpo-nownie zastygaam wbbezruchu, wbniemym ibcichym zachwycie.

  Bardzo mistyczne byy te Twoje zalubiny z morzem. To dlatego jestem mu wierna do dzi. Co roku

  musz nad nie wraca. To jest dla mnie swoiste oczyszczenie, naj-gbsza odnowa na kadym poziomie: biologicznym, psychicznym ibduchowym. To mj prywatny gabinet odnowy, moje osobiste SPA, ktre mnie odradza, regeneruje ibdaje mi zastrzyk energii na cay rok. Morze? Gorco polecam.

  W gry nie jedzilicie z rodzicami? Rzadziej, cho pamitam take wypady do Biaego Dunajca, abpotem wycieczk do Zakopanego. Ze-mdlaam tam. Czuam si fatalnie ibodtd ju mylaam, e gry s dla mnie niebezpieczne. Doceniam ich pikno, majestat, ale pobyt wbgrach nie suy mi tak jak nad morzem.

 • Magorzata Braunek

  Jabo w ogrodzie morze jest

  blisko

  Jabo w ogrodzie

  morze jest blisko

  Magorzata

  Braunek

  Ikona polskiego kina u szczytu sawy, rozczarowana dotych-czasowym yciem, take sob, wyrusza do Indii i Tybetu, gdzie spotyka Dalajlam. Odkrywa wiat buddyzmu i sam siebie.

  Pytanie kim jestem? powraca do niej obsesyjnie. Dlatego wytrwale kroczy drog zen. W kocu sama zostaje nauczycielk buddyzmu prowadzi medytacje.

  Po latach nieoczekiwanie wraca na ekrany. Dlaczego i czy wbrew sobie?

  O swoich wtpliwociach, wyborach yciowych i rodzcej si wiadomoci tego, kim naprawd jest... o fascynujcym i kolo-rowym yciu, z dystansem i poczuciem humoru rozmawia z Arturem Cielarem.

  Kim jest Magorzata Braunek? Kim jest kobieta, ktra budzi dobre i ciepe uczucia mi-lionw widzw po latach znw majcych szans oglda j na maym ekranie? Jak wyglda jej ycie? Kim s ludzie wok niej? Kim najblisi: m Andrzej Krajewski i dzieci Xawery uawski i Orina Krajewska? Kim byli ci, ktrych ju nie ma: rodzice, nauczyciele, mentorzy, zmarli przyjaciele? W jakiej mierze czuje si speniona, a w ja-kiej wci nienasycona i poszukujca? Jakim procesem jest jej ycie? I jak je rozumie? Mnstwo pyta i ta jej opowie...

  ze wstpu Artura Cielara

  Artur Cielar. Rocznik 67. Pisarz, podrnik. Autor ksiek: Kobieta metafizyczna, Czarny kot noc, Tajemnicza Wyspa Wiel-

  kanocna, Wschd i Zachd. Spotkania, Kobieta metamuzyczna.

  Uwaa, e najciekawszy jest zawsze drugi czowiek, a dziki

  pisaniu i fotografowaniu wiat umiera wolniej. Jego rozmowy

  i reportae ukazuj si w magazynie o ksikach Papermint.

  Wicej na: www.arturcieslar.com

  Cena detal. 39,90 z

  Magorzata Braunek we wszystkich odsonach

  w rozmowie o yciu z Arturem Cielaremw

  rozmow

  ie o yciu

  z Arturem

  Cielarem

  okladka_MALGORZATA_BRAUNEK_druk.indd 1okladka_MALGORZATA_BRAUNEK_druk.indd 1 2012-08-28 13:48:402012-08-28 13:48:40