jadual 2012

Embed Size (px)

Text of jadual 2012

PAKEJ MATA PELAJARAN TINGKATAN 4, 2012 SMK TOK MUDA ABDUL AZIZ. BIL TINGKATAN MATAPELAJARAN TERAS BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS PENDIDIKAN ISLAM MATEMATIK SEJARAH SIVIK DAN KENEGARAAN PJK BIOLOGI PHYSICS CHEMISTRY ADDITIONAL MATHEMATICS LKJ PHYSICS CHEMISTRY ADDITIONAL MATHEMATICS PRINSIP AKAUN PHYSICS CHEMISTRY ADDITIONAL MATHEMATICS EKONOMI ASAS SENI VISUAL ICT SENI VISUAL PERDAGANGAN ERT/ REKA CIPTA MPV PERDAGANGAN

01

SEMUA TINGKATAN

401-RK 02 402 03 403 04 404 05 405 06 07 406

08

407

MPV SENI VISUAL

PAKEJ MATA PELAJARAN TINGKATAN 5, 2012 SMK TOK MUDA ABDUL AZIZ. BIL TINGKATAN MATAPELAJARAN TERAS BAHASA MELAYU BAHASA INGGERIS PENDIDIKAN ISLAM MATEMATIK SEJARAH SIVIK DAN KENEGARAAN PJK

01

SEMUA TINGKATAN

501-RK 02

502 03

503 04

504 05 505 06

EST BIOLOGI/LKJ PHYSICS CHEMISTRY ADDITIONAL MATHEMATICS EST PRINSIP AKAUN ICT CHEMISTRY ADDITIONAL MATHEMATICS EST BIOLOGI/LKJ PHYSICS CHEMISTRY ADDITIONAL MATHEMATICS PEN. MORAL SAINS EKONOMI ASAS PEN SENI VISUAL/ PERDAGANGAN REKA CIPTA / ERT SAINS PEN. MORAL MPV PEN SENI VISUAL/ PERDAGANGAN

PAKEJ MATA PELAJARAN TINGKATAN 6, 2012 SMK TOK MUDA ABDUL AZIZ. BIL 01 TINGKATAN SEMUA TINGKATAN MATAPELAJARAN PENGAJIAN AM MUET

02 601 701 PERAKAUNAN/ MATHEMATIS S EKONOMI PENGAJIAN PERNIAGAAN

03 602 702 PENGAJIAN PERNIAGAAN / PENDIDIKAN SENI EKONOMI BAHASA MELAYU

04 603 703 EKONOMI / PENDIDIKAN SENI BAHASA MELAYU PENGAJIAN PERNIAGAAN

05 604 704 PENGAJIAN PERNIAGAAN/ EKONOMI / PENDIDIKAN SENI BAHASA MELAYU SEJARAH

Pengerusi Tn. j Kamarazaman Bin Hj Remly

Pengetua

Timbalan Pengerusi 1 ik Hjh Fatimah Bt Meor Amaludin Pen. Kanan Timbalan Pengerusi II Tn. Hj Mohamed Kamel Bin Abdul Hamid Pen. Kanan Tingkana Enam Timbalan Pengerusi III En Ahmad Zabidi Bin Soffian Pen Kanan HEM Timbalan Pengerusi IV ik Arbaiyah Bt Mohd Jaafar Pen. Kanan Koko

Setiausaha En. Khairul Kamel Bin Hj Ahmad

AJK En. Mohd Rahimi Bin Mat Rashid En. Jamaluddin Bin Abdullah - uru Kanan Bahasa Pn. Syarifah Zawyah Bt Syed Bakri - uru Kanan Sains dan Matematik

En. Zaini Safaren Bin Mat- uru Kanan V K

Pn. Roshafizah Bt Che Ros - uru Kanan Kemanusiaan

N Bil

Guru.: M/Pel Ti

. aa

NamaGuru.: Bil M/Pel Ti

. aa

NamaGuru.: Bil M/Pel Ti

. aa

NamaGuru.: Bil M/Pel Ti

. aa

NamaGuru.: Bil M/Pel Ti

. aa

NamaGuru.: Bil M/Pel Ti

. aa

PENGIRAAN GURU SUBJEK TING MATA PELAJARAN JUMLAH WAKTU SEMINGGU GURU KELAS

SATU BAHASA MALAYSIA BAHASA INGGERIS

GURU SUBJEK MENGIKUT MATA PELAJARAN 2012 SMK TOK MUDA ABDUL AZIZ. Bil 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27Pe e ua Hj Fa himah Bt Neor Amaludi Ahmad Zabidi Bi Soffia Arbaiyah Bt Mohd Jaafar Haji Mahyuddi Bi Omar Jamaludi Bi Abdullah Sharifah Zawyah Bt Saiyed Ba ri Roshafizah Bt Che Ros Haji Mohd Khairi Bi Khalil Hjh Shari i bt Ramli Hjh Zaito bt Di Jayi thi a/p R. Subrama iam Kamaruzzama Bi Mat Isa Hjh Khadijah Bt Mohd Yusoff Khairol Adha Bi Mohd Mo htar Lim Chiew Ngoh Mohd Asri Bi Abd Majid Mohd Hasbllah Bi Saad Mohd Isa Ansori Bin Abdul Mutalib Haji Mohd Kamel Bin Abd. Hamid Norhayati Bt Yusoff Putri Noor Aini Bt Megat Yunus Rohani Bt Abdul Rahman Rozlina bt Omar Zaini Safaren bin Mat Abu Ba ar Martin b Abdullah Ahmad Tamizi Bin Mohd Yatim$ $ $ " # ! "

Nama Guru

Ko

101

102

28 Bil 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Hjh Atirah bt Mohd Yatim

Nama GuruAzha bin Yaacob Badrul Hisham Bin Ibrahim Chan Kwai Peng Fazida Hazni Bt Ismail Hamidah Bt Basyir Ahmad Junasunderam Hanida bt Rani Hafinaz bt Bahari @ Me hari Huzir Bin Hussin @ Husain Jasmin Jayamalar a/p Kandasamy Jemes Selvarjoo a/p Rama Jumaidah Bt Yusof Khairul Kamel Bin Hj Ahmad Lailatul Hamzam bt Abdullah Lonaziah bt Sulaiman Mat za i bin Ali Maznah bt Mohd Isa Md. Nor Hisham Bin Musa Mohd Rahimi Bin Mat Rashid% %

Kod

M/P Ting

M/P Ting

M/P Ting

M/P Ting

M/P Ting

M/P Ting

M/P Ting

M/P Ting

M/P Ting

M/P Ting

M/P Ting

M/P Ting

M/P Ting

Jlh

Nahzatulliza Bt Abdul Khalil Nor Anita Bt Mat Isa Norazlan Bt Abdul Wahab Noor Hasnah Bt Mat Jali Noor Khasnah Bt Mat Diat Hjh Nor Mazila Bt Daud Nor Za iah Bt Abdul Kadir Noor Sarah Bt Abu Kassim Norizan Bt Idris%

Bil 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83Nur Aisyah Bt Zainal

Nama GuruNur Sabiha Bt Mohamad Aun Hj Othman Bin Yahya Pra ash a/l Subramaniam Puteri Johariah Bt Megat Abdullah Rahina Azlinda bt Abdul Karim Ramasunthary a/p Ramasamy&

Kod

M/P Ting

M/P Ting

M/P Ting

M/P Ting

M/P Ting

M/P Ting

M/P Ting

M/P Ting

M/P Ting

M/P Ting

M/P Ting

M/P Ting

M/P Ting

Jlh

Rodziah Bt Ramli Roshidah Bt Abdul rahman Rosli Bin Ariffin Hjh Rosliza Bt Mohammed Remly Samsudin Bin Salleh Sharuddin B Kassim Suhana Bt Abdul Halim Sunith Jaya sunderam a/l Palasingam Sutinah Bt Bajuri&

Hjh Titiya a Bt Jajuri Wan Azrina Bt Wan Nawang Zahrul B Panda Ibrahim Zuraiha Bt Abdul Ghani Abdul Rahim bin Abdul Hamid Mazida bt Mahmud Rashidah bt Othman Azhaida bt Muhammad Nor Aziah Bt Za aria& &

84

Syed Hafiz b Syed Idris

Bil 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

Nama GuruZainab Bt Abdul Rahman Fazilah bt Abdul Karim Wan Norhafizah bt Wan Ibrahim Suaibah Bt Mohd Hijazi Norhanim bt Ahamad Zamari Mazney Bt Ibrahim

Kod

M/P Ting

M/P Ting

M/P Ting

M/P Ting

M/P Ting

M/P Ting

M/P Ting

M/P Ting

M/P Ting

M/P Ting

M/P Ting

M/P Ting

M/P Ting

Jlh

ANALISA GURU GANTI 2010 SMK TOK MUDA ABDUL AZIZ. BULAN : Bil 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 .. Nama Guru / Tari hHaji Kamarazaman Bin Haji Remly Hjh Fathimah Bt Neor Amaludin Ahmad Zabidi Bin Soffian Arbaiyah Bt Mohd Jaafar Haji Mahyuddin Bin Omar Jamaludin Bin Abdullah Sharifah Zawyah Bt Saiyed Ba ri Roshafizah Bt Che Ros Haji Mohd Khairi Bin Khalil Hjh Sharini bt Ramli Hjh Zaiton bt Din Jayinthi a/p R. Subramaniam Kamaruzzaman Bin Mat Isa Hjh Khadijah Bt Mohd Yusoff Khairol Adha Bin Mohd Mo htar Lim Chiew Ngoh Mohd Asri Bin Abd Majid Mohd Hasbllah Bin Saad Mohd Isa Ansori Bin Abdul Mutalib Haji Mohd Kamel Bin Abd. Hamid Norhayati Bt Yusoff Putri Noor Aini Bt Megat Yunus( ( '

b/b

Jlh

23 24 25 26 27 28 Bil 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Rohani Bt Abdul Rahman Rozlina bt Omar Zaini Safaren bin Mat Abu Ba ar Martin b Abdullah Ahmad Tamizi Bin Mohd Yatim Hjh Atirah bt Mohd Yatim)

Nama Guru/ Tari hAzha bin Yaacob Badrul Hisham Bin Ibrahim Chan Kwai Peng Fazida Hazni Bt Ismail Hamidah Bt Basyir Ahmad Junasunderam Hanida bt Rani Hafinaz bt Bahari @ Me hari Huzir Bin Hussin @ Husain Jasmin Jayamalar a/p Kandasamy Jemes Selvarjoo a/p Rama Jumaidah Bt Yusof Khairul Kamel Bin Hj Ahmad Lailatul Hamzam bt Abdullah Lonaziah bt Sulaiman Mat za i bin Ali Maznah bt Mohd Isa Md. Nor Hisham Bin Musa Mohd Rahimi Bin Mat Rashid Mohd Za i Bin Abdullah Nahzatulliza Bt Abdul Khalil Nor Anita Bt Mat Isa Norazlan Bt Abdul Wahab Noor Hasnah Bt Mat Jali Noor Khasnah Bt Mat Diat) ) )

0

b/b

Jlh

53 54 55 56

Hjh Nor Mazila Bt Daud Nor Za iah Bt Abdul Kadir Noor Sarah Bt Abu Kassim Norizan Bt Idris1

Bil 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Nama Guru/ Tari hNur Aisyah Bt Zainal Nur Sabiha Bt Mohamad Aun Hj Othman Bin Yahya Pra ash a/l Subramaniam Puteri Johariah Bt Megat Abdullah Rahina Azlinda bt Abdul Karim Ramasunthary a/p Ramasamy Mohd Shahril Bin Shaari Rodziah Bt Ramli Roshidah Bt Abdul rahman Rosli Bin Ariffin Hjh Roslizar Bt Mohammed Remly Samsudin Bin Salleh Sharuddin B Kassim Suhana Bt Abdul Halim Sunith Jaya sunderam a/l Palasingam Sutinah Bt bajuri Syaiful Bahari B. Abd Rahman Hjh Titiya a Bt Jajuri Wan Azrina Bt Wan Nawang Zahrul B Panda Ibrahim Zuraiha Bt Abdul Ghani Abdul Rahim bin Abdul Hamid Mazida bt Mahmud1 1 1

2

b/b

Jlh

81 82 83 84

Rashidah bt Othman Azhaida bt Muhammad Nor Aziah Bt Za aria Syed Hafiz b Syed Idris3

Bil 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

Nama Guru/ Tari hZainab Bt Abdul Rahman Fazilah bt Abdul Karim Wan Norhafizah bt Wan Ibrahim Suaibah Bt Mohd Hijazi Norhanim bt Ahamad Zamari Mazney Bt Ibrahim Masni Bt Rosli Rabiatul Adawiyah Bt Abdul Wahab Noorasse im Bt Jamaluddin Norhani Bt Abdul Raza3 3

4

b/b

Jlh

Cadangan Waktu Gabung Jadual Waktu 2011 SMK Tok Muda Abdul Aziz. Bil Mata Pelajaran Nama Guru Tingkatan

Bil

Mata Pelajaran

Nama Guru

Tingkatan

Cadangan Tenaga Pengajar Untuk Sesi Persekolahan 2011 Bil 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Nama Guru Pn. Mazney Bt Ibrahim Pn. Roshidah Bt Abdul Rahman Pn. Hafida Hazni Bt Ismail Pn. Fazilah Bt Abdul Karim Pn. Jumaidah Bt Yusof En. Azha B Yaacob Pn. Rozlina Bt Omar Cik Wan Norhafizah Bt Wan Ibrahim En. Mohd Isa Ansori Bin Abdol Mutalib En. Samsudin Bin Salleh Pn. Puteri Johariah Bt Megat Abdulllah En. Zaini Safaren Bin Mat Cik Hjh Rosliza Bt Hj M. Ramley Pn. Hamidah Bt. Basyir A. J Pn. Hjh Khadijah Bt Mohd Yusuf Ketua Panitia Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Arab EST Sejarah Geografi Pendidikan Islam Pengetahuan Moral Seni Visual Pen. Jasmani dan Kesihatan Sivik dan Kenegaraan KH ERT Ekonomi Asas LKJ Terima Borang (T.tgn/ Tarikh) Serah Borang ( T.tgn / Tarikh)

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

En. Mohd Rahimi Bin Mat Rashid Pn. Zainab Bt Abdul Rahman Cik Hjh Athirah bt Mohamad Isa En. Sharudin Bin Kassim Pn. Nor Aziah bt Zakaria Pn. Ramasunthary a/p Ramasamy En. Zahrul Bin Pandak Ibrahim Pn. Mazida bt Mahmud Pn. Hanida Bt Rani Pn. Nor Zakiah bt Abdul Kadir Pn. Hjh Titiyaka Bt Jajuri En. Mohd Asri B Abdul Majid Pn. Norhayati bt Yusoff Pn. Rohani Bt Abdul Rahman En. Khairol Adha B Mokhtar Pn. Puteri Noraini Bt Mgt Yunus Pn. Rodziah Bt Ramli Pn. Jayinthi a/p R. Subramaniam

Prinsip Akaun Perdagangan Matematik Tambahan Reka Cipta Grafik Berkomputer ICT Matematik Sains Biologi Kimia Fizik Sejarah T6 Bahasa Melayu T6 Ekonomi Perakaunan Pengajian Am P. Perniagaan MUET

Borang Analisa Mata Pelajaran Mengikut Kelas 2011 (Perubahan Ke Bil 1 2 3 4 5 6 Kelas 101 102 103 104 105 106

..)

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

107 201 202 203 204 205 206 207 301 302 303 304 305 306 307 401 402 403 404 405 501 502 503 504 505 506 507

39 40 41

Borang Analisa Mata Pelajaran Mengikut Kelas 2011 (Perubahan Ke Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Bil 1 Kelas 601 602 603 604 701 702 703 704 Kelas 601 602 603 604 701 702 703 704 Kelas 601

..)

2 3 4 5 6 7 8 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8

602 603 604 701 702 703 704 Kelas 601 602 603 604 701 702 703 704

Agihan Waktu Surau 2011Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bil Kekang Kelas 101 102 103 104 105 106 107 201 202 203 Guru P.Islam Guru Surau Waktu Hari

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

204 205 206 207 301 302 303 304 305 306 307 401 402 403 404 405 501 502 503 504 505 506 507

Agihan Waktu PJK 2011

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Bil Kekang Kelas 101 102 103 104 105 106 107 201 202 203 204 205 206 207 301 302 303 304 305 306 307 401 402 403 404 405 501 502 503 504 505 506

Guru PJK Lelaki

Guru PJK Perempuan

Waktu

Hari

33

507