Jamstveni Kriteriji MBO VGA

  • View
    11

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

Kriteriji oteenja kod zamjena u jamstvu - Asus matine ploe i grafike karticeRevizija 1.0

1

Sastavio: Berislav piranec

Cilj MR SERVISA je jasno i transparentno prikazati jamstvene kriterije proizvoaa vezane za fizika oteenja na komponentama. Odnosno, prikazati to proizvoa prihvaa kod jamstvenih servisa, a to ne. Ovdje opisani kriteriji su definirani od strane proizvoaa i koriste se u ovlatenom servisu prije testiranja svake pojedine komponente. Nastojali smo prikazati to vei broj primjera koje imamo prilike vidjeti u svakodnevnom poslovanju. Takoer, nastojali smo koncipirati kriterije fizikih oteenja na nain koji je lako razumljiv krajnjem korisniku. MR servis nije u mogunosti zamijeniti komponentu u jamstvu ukoliko ne prolazi bilo koji od navedenih kriterija. Kriterije je definirao proizvoa, a ovlateni servis je ugovorno obvezan drati ih se bez iznimke. MR servis nije ovlaten donijeti odluku mimo dolje definiranih kriterija, ili jednostavnije reeno, MR servis ne odluuje koje oteenje moe, a koje ne moe proi pod jamstvo, o tome odluuje proizvoa.2

Osnovno i najvanije kod reklamacija ureaja s izloenim elektronikim komponentama (matina ploa, memorija, HDD, grafika kartica) jest to da komponente u sluaju reklamacije moraju biti dostavljane u antistatikoj ambalai (vreici), a na utoru za procesor (na matinoj ploi) mora biti zatitni poklopac, koji slui upravo zatiti od oteenja kod transporta i manipulacije. Sve ) od komponente reklamirane mimo ovog pravila e biti tretirane kao servis van jamstva. 1.1 Fiziko oteenje vodova prekinuti vodovi na P PCB-u

Oteenje

KomentarManje od 2 linije, bez oteenja PAD-a

Popravakprihvaeno

Zamjena--

U jamstvunaplata

Van jamstvanaplata

Prekinuti vodovi na PCB-u (slike 1~3)

Vie od 2 linije ili oteeni PAD

Na zahtjev korisnika

--

naplata

naplata

Do oteenja najee dolazi: nepaljivom ugradnjom PC komponenti na MBO neadekvatnom zatitom u transportu *u sluaju da kupac pristane na popravak, MR SERVIS alje MBO na troak krajnjeg korisnika u ASUS centralni servis. Transport u ASUS servis, popravak i transport nazad u MR SERVIS moe aju potrajati i do 60 dana. U sluaju nemogunosti popravka MBO/VGA korisniku e biti naplaeni samo logistiki trokovi (transport, carinski trokovi). nosti ki trokovi)

3

1.2

Fiziko oteenje socketa CPU savinuti pinovi, prisutnost termalne paste

OteenjeSavinuti pinovi (slika 4) Potrgani pinovi ili preko 2 savniuta pina (slika 6) Prisutnost termalne paste u socketu (slika 5)

Komentarpotrebno ispraviti pniove popravak ekonomski neisplativ potrebno oistiti pastu

Popravakprihvaeno

Zamjena--

U jamstvunaplata

Van jamstvanaplata

odbijeno

--

--

--

odbijeno

--

--

--

Do oteenja najee dolazi: nepaljivom ugradnjom CPU-a na MBO nepaljivim skidanjem CPU-a sa MBO pretjeranim stavljanjem termalne paste na CPU neadekvatnom zatitom u transportu *u sluaju da kupac pristane na popravak, MR SERVIS alje MBO na troak krajnjeg korisnika u ASUS centralni servis. Transport u ASUS servis, popravak i transport nazad u MR SERVIS moe potrajati i do 60 dana. U sluaju nemogunosti popravka MBO/VGA korisniku e biti naplaeni samo logistiki trokovi (transport, carinski trokovi)

4

1.3 Fiziko oteenje PCB-a Lomovi i otkinuti dijelovi PCB PCB-a

Oteenje

Komentar

Popravak

Zamjena

U jamstvu

Van jamstva

Lom PCB-a (slike 7~8)

popravak nije mogu

--

--

--

--

Odlomljeni mali dio PCB-a na kojem s obje strane nema vodova (slika 9)

na zahtjev korisnika

prihvaeno

--

naplata

naplata

Do oteenja najee dolazi: uslijed pada / udarca neadekvatnom zatitom u transportu *u sluaju da kupac pristane na popravak, MR SERVIS alje MBO na troak krajnjeg korisnika u ASUS centralni servis. Transport u ASUS servis popravak i transport nazad u MR SERVIS moe aju vis, potrajati i do 60 dana. U sluaju nemogunosti popravka MBO/VGA korisniku e biti naplaeni samo logistiki trokovi (transport, carinski trokovi) ki

5

1.4

Fiziko oteenje komponenti male pasivne komponente, prikljuci, kondenzatori, otpornici, induktor induktori

Oteenje

Komentarbez oteenja vodova i PCB-a Veliko oteenje uz potrgan PCB i oteenje vodova

Popravakna zahtjev korisnika

Zamjena--

U jamstvunaplata

Van jamstva--

Oteenje komponenti na PCB-u (slike 10~15)

odbijeno

--

--

--

6

Do oteenja najee dolazi: nepravilnim koritenjem koritenjem sile kod ugradnje / vaenju komponenti uslijed pada / udarca neadekvatnom zatitom u transportu *u sluaju da kupac pristane na popravak, MR SERVIS alje MBO na troak krajnjeg korisnika u ASUS centralni servis. Transport u ASUS servis, popravak i transport nazad u MR SERVIS moe potrajati i do 60 dana. U sluaju nemogunosti popravka MBO/VGA korisniku e biti naplaeni samo logistiki trokovi (transport, carinski trokovi)

2.1 Oksidacija PCB-a i komponenti

7

Oteenje

KomentarAko je potvrena korisnikova krivnja,npr: (a) prisutnost tekuine (b) neadekvatan nain ienja oksidacije Ako je potvrena proizvoaeva krivnja Oksidacija iskljuivo komponente (ne i PCB) potvreno korisnikovom grekom

Popravak

Zamjena

U jamstvu

Van jamstva

odbijeno

--

--

--

Oksidacija PCB-a (slike 16~21)

--

prihvaeno

bez naplate

naplata

prihvaeno

--

naplata

naplata

Oksidacija komponenti (slike 16~21) Oksidacija iskljuivo komponente (PCB nije) potvreno proizvoaevom grekom prihvaeno -bez naplate naplata

Do oksidacije najee dolazi: koritenjem raunala u vlanoj prostoriji prolijevanjem tekuine po MBO ili VGA

*u sluaju da kupac pristane na popravak, MR SERVIS alje MBO na troak krajnjeg korisnika u ASUS centralni servis. Transport u ASUS servis, popravak i transport nazad u MR SERVIS moe potrajati i do 60 dana. U sluaju nemogunosti popravka MBO/VGA korisniku e biti naplaeni samo logistiki trokovi (transport, carinski trokovi) **Proizvoa pregledom reklamirane MBO ili VGA procjenjuje da li je oksidacija nastala grekom u proizvodnji ili nepravilnim koritenjem

8

2.2 Spaljen PCB

Oteenje

KomentarKorisnikova greka / via sila

Popravak--

Zamjenaprihvaeno

U jamstvunaplata

Van jamstvanaplata

Spaljen PCB (slike 22~24) Greka u proizvodnji -prihvaeno bez naplate naplata

*u sluaju da kupac pristane na popravak, MR SERVIS alje MBO na troak krajnjeg korisnika u ASUS centralni servis. Transport u ASUS servis, popravak i transport nazad u MR SERVIS moe potrajati i do 60 dana. U sluaju nemogunosti popravka MBO/VGA korisniku e biti naplaeni samo logistiki trokovi (transport, carinski trokovi) **Proizvoa pregledom reklamirane MBO ili VGA procjenjuje da li je kvar nastao grekom u proizvodnji ili nepravilnim koritenjem Do spaljivanja PCB-a najee dolazi: koritenjem neke druge neispravne komponente strujnim udarom prolijevanjem tekuine po MBO ili VGA nestrunim spajanjem komponente

9

3.0 Serijski broj na ureaju

OteenjeOteenje ili manjak serijskog broja na ureaju * serijski broj na ambalai ureaja nije predmet jamstva te se kao takav ne uvaava

KomentarNeitljiv serijski broj

Popravakna zahtjev korisnika

Zamjena--

U jamstvunaplata

Van jamstvanaplata

Nedostatak serijskog broja Oteenje/manjak/neitljivost dijela serijskog broja

na zahtjev korisnika na zahtjev korisnika

---

naplata naplata

naplata naplata

*u sluaju da kupac pristane na popravak, MR SERVIS alje MBO na troak krajnjeg korisnika u ASUS centralni servis. Transport u ASUS servis, popravak i transport nazad u MR SERVIS moe potrajati i do 60 dana. U sluaju nemogunosti popravka MBO/VGA korisniku e biti naplaeni samo logistiki trokovi (transport, carinski trokovi) Najei uzroci oteenja serijskog broja: nepaljivo lijepljenje raznih naljepnica preko serijskog broja, te kod pokuaja skidanja nastaje oteenje prolijevanje tekuine po serijskom broju *ukoliko cijela naljepnica nedostaje (kao na slici 27) provjerite kuite svojeg raunala u kojem se moda nalazi!. Takvu naljepnicu zajedno sa karticom donesite u ovlateni servis. Ne pokuavajte sami vratiti, skinuti ili manipulirati na bilo koji nain naljepnicom serijskog broja na ureaju!

10