of 12 /12
Jaroslav Uhel MALARSTWO

Jaroslav Uhel MALARSTWO

 • Author
  olchaw

 • View
  216

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Jaroslav Uhel MALARSTWO

 • Jaroslav Uhelm a l a r s t w o

 • Stara kanapa, 2013, olej i akryl na ptnie, 60 x 90 cm Martwa natura z jabkami, 2012, olej i akryl na ptnie, 90 x 90 cm

 • Jaroslav Uhelm a l a r s t w o

  w w w. u h e l . s k

  Jaroslav Uhel urodzi si 18 stycznia 1954 roku w Liptovsk Mikul na Sowacji.Studiowa na Uniwersytecie Macieja Bela w Baskiej Bystrzycy gdzie uzyska tytu doktora teorii sztuk wizualnych i ksztacenia. Studiowa rwnie na Akademii Sztuk Pik-nych w Warszawie, w ktrej uzyska tytu doktora sztuki. Jest czonkiem Sowackiego Zwizku Artystw Plastykw w Bratysawie. Pracuje jako pedagog na Uniwersytecie Macieja Bela w Baskiej Bystrzycy. Gwn dziedzin jego twrczoci jest malarstwo kameralne. W twrczoci podejmuje rne tematy, ale przede wszystkim interesuj go rozwaania religijne. Uczestniczy w ponad dziewidziesiciu wystawach zbiorowych i zorganizowa ponad trzydzieci wystaw indywidualnych. Znajduje czas na dziaal-no publicystyczn, wydaje artykuy po-wicone sztuce plastycznej i teorii sztuki.

  NEBUDEM CELKOM DALEKO

  Nezabudni na ma, ked sa vytratimaleko do vysilenej krajiny.Ked ti z rk vyklzne moja ruka,nebudem celkom aleko,no ani pri tebe.Nezabudni na ma,ked pridu tak dni,v ktorch mi u nikdy nezopakujenau budcnos,ktor nebola prichystan pre ns.Ete na ma nezabudni,lebo sa priskoro zotmie,nestihnem radu ani modlitbu.A ak by som sa ti z mysle na as vytratila,a potom nezbadane vrtila,netrp sa preto,lebo ke zvyky skazenostisa vrtia z mojich mylienok,chcela by som zo vetkho najskr,aby si nezabudol.Spomienky na maa svoj smtok mi u nedavj.

  Margita Dobrovicova

 • Malarska twrczo Jaroslava Uhela zaprasza widza do dialogu. Tre obrazw, wyraona barwnymi malarskimi znakami o bardzo bogatej symbolice, prowokuje widza do ich odczytywania i wciga do wdrwki po ogrodzie sztuki niczym nieskrpowanej. Spontaniczno i dua swoboda w wyraaniu artystycznych wizji, kt-re cechuje lekko i barwno kompozycji, przestrzenno, bogata faktura i rytmiczno, wyzwala odczuwanie pikna. Emanuje z nich zaduma, a kiedy indziej rado. Wielopaszczyznowo kompozycji stwarza wraenie rozbudowanej akcji, przenikajcych si wtkw, symbolicznych znacze. Posugiwanie si realistycznym rysun-kiem, przy jednoczesnym kreowaniu abstrakcyjnych przestrzeni, pozwala na poetycko-literacki opis podejmowa-nych malarskich wyzwa. Ich tematem jest czowiek i wszechwiat w sakralnym odczuwaniu jego istnienia. Ewa, jabko, Chrystus i Madonna w zaskakujcym zestawieniu z pasko malowanym szecianem lub prostoktem przedstawiaj tajemnic, ktr widz odczytuje poprzez zblienie si do dziea na odlego wyzwalajc samo-istne odczuwanie barwnych sygnaw i doznawanie wzruszenia. Wiedza pozwala zagbi si w bogatej treci obrazw, niedopowiedzianych labiryntw skojarze, a stopie wtajemniczenia uwarunkowany jest intelektualny-mi predyspozycjami odbiorcy. Widz staje si Tezeuszem wdrujcym po nici Ariadny, ktra prowadzi do tajemnicy zrozumienia artystycznego przesania.

  Krystyna Olchawa9 maja 2013 r.

  wity Jan Chrzciciel, 2011, olej i akryl na ptnie, 90 x 90 cm Biay Archa, 2011, olej i akryl na ptnie, 90 x 90 cm

  Odcinek z jabkiem, 2009, olej i akryl na ptnie, 120 x 100 cm

 • Radosny czas, 2012, olej i akryl na tekturze, 49 x 36 cm

 • Kim ja jestem... Panie?, 2011, olej i akryl na ptnie, 90 x 90 cm

 • Pokuta, 2010, olej i akryl na ptnie, 90 x 90 cm

  Po kpieli, 2010, olej i akryl na tekturze, 60 x 60 cm

  Latka, 2012, olej i akryl na ptnie, 40 x 30 cm

  Maryjo /Matko Boa/, 2012, olej i akryl na ptnie, 90 x 90 cm

  Do Ciebie, Ciebie, 2009, olej i akryl na ptnie, 100 x 90 cm

 • Owoce na stole, /Martwa natura/, 2013, olej i akryl na tekturze,

  68 x 48 cm

 • ISBN: 978-83-63753-05-4

  Wydawca: Biuro Wystaw Artystycznych U Jaksy w MiechowieAdres: Plac Kociuszki 3a, 32-200 Miechw, tel/fax: 41 383 07 95Strona www: http://u-jaksy.miech.pl, e-mail: [email protected] graficzne: Pawe OlchawaDruk: Drukarnia SKLENIARZ, ul. Lea 118, 30-133 Krakw

  GAL

  ERIA

  U JAKSY W MIECHO

  WIE

  BIU

  RO

  W

  YS TAW AR TY STY

  CZN

  YC

  H

  Wizyta, 2009, olej i akryl na ptnie, 60 x 80 cm

  Madonna z dzieckiem, 2009, olej i akryl na ptnie, 90 x 90 cm