of 12 /12
KHAT THULUTH

Jenis-Jenis Khat

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jenis-Jenis Khat

Text of Jenis-Jenis Khat

Page 1: Jenis-Jenis Khat

KHAT THULUTH

Page 2: Jenis-Jenis Khat

KHAT NASAKH

Page 3: Jenis-Jenis Khat

KHAT DIWANI

Page 4: Jenis-Jenis Khat
Page 5: Jenis-Jenis Khat
Page 6: Jenis-Jenis Khat

KHAT DIWANI JALI

Page 7: Jenis-Jenis Khat

KHAT MUHAQQAQ

Page 8: Jenis-Jenis Khat

AL-QURAN ABAD KE-9 BERTULISAN KHAT KUFI

Page 9: Jenis-Jenis Khat

AL-QURAN ABAD KE-13 BERTULISAN KHAT MUHAQQAQ

Page 10: Jenis-Jenis Khat

AL-QURAN ABAD KE-14 BERTULISAN KHAT NASAKH

Page 11: Jenis-Jenis Khat

AL-QURAN ABAD KE-13 BERTULISAN KHAT MAGHRIBI

Page 12: Jenis-Jenis Khat

AL-QURAN CINA BERTULISAN KHAT ‘SINI’