12
Dom Tomazo w Pino - Toskania, 2007, olej, 30 cm x 40 cm M A L A R S T W O J E R Z Y M A R T Y N Ó W

Jerzy Martynów MALARSTWO

  • Upload
    olchaw

  • View
    228

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Dom Tomazo w Pino - Toskania, 2007, olej, 30 cm x 40 cm

M A L A R S T W O J E R Z Y M A R T Y N Ó W

M A L A R S T W O J E R Z Y M A R T Y N Ó W

Gdy ma się w sobie tyle różnych pasji... Gdy rozprzestrzenia się po-między Gdańskiem a Warszawą, Tarnowem a Aix-en-Provence... Gdy śpiewa się bluesa malując zakole rzeki Białej... Gdy szanuje się do-bre wino i czci kobiecą pierś... Gdy podziwia się Bonarda i mknie sa-

mochodem w mroźną styczniową noc... Gdy zamyśla się na chwilę w ogrodach Giverny, smakuje pył południa, lub w zapamięta-niu notuje akwarelą nadciągającą burzę, gdzieś nad jeziora-mi... - to malarstwo jest nieodłączną czę-

ścią bytu. Jest dopełnieniem, do-powiedzeniem obrazu człowieka, który kocha życie, wiosenny plener, słońce Prowansji i jesienny polski deszcz.

Urodzony w 1956 roku w Tarnowie. Studiował na Wydziale Malarstwa i Wydziale Architektury Wnętrz Akade-mii Sztuk Pięknych w Krakowie. Uzy-skał dyplom z malarstwa w pracow-ni prof. Włodzimierza Buczka w 1985 roku. * Zorganizował 42 indywidualne wystawy oraz brał udział w ponad 30 wystawach zbiorowych w kraju oraz za granicą, między innymi we Francji, Danii, Niem-czech, Kanadzie, Belgii. * Założyciel tarnowskiej grupy artystycznej „TA”. Uprawia malarstwo, ar-chitekturę wnętrz, gra-fikę użytkową, rzeźbę, małe formy architek-toniczne. * Zrealizował kilkadziesiąt nowocze-snych i stylowych wnętrz, lokali oraz prywatnych posesji w kraju (między innymi w Tarnowie, Krako-wie, Zakopanem, Warszawie, Gdańsku, Gdyni, Poznaniu, Kruszwicy, Inowrocła-wiu), jak i za granicą (we Frankfurcie, Paryżu, Chartres).

art. malarz Witold Pazera

Nad jeziorem - Litwa, 2005, olej, 50 cm x 60 cm

Chaty na Litwie, 2005, olej, 50 cm x 60 cm

Pod światło - Litwa, 2005, olej, 50 cm x 60 cm

Deszcz w Krynicy, 2005, olej, 90 cm x 110 cm

Przedwiośnie, 2005, suchy pastel, 60 cm x 35 cm ►

Miasteczko Salut - Prowansja, 2010, olej, 70 cm x 80 cm

St. Ambroix - Prowansja, 2010, olej, 70 cm x 80 cm

Wystawa Malarstwa (autorska) Uzes, FrancjaWystawa "Kolor i Światło", Muzeum Okręgowe Tarnów, PolskaWystawa Malarstwa Słupsk, PolskaWystawa Malarstwa (autorska) Strasbourg, Parla-ment Europejski, FrancjaWystawa Malarstwa (autorska) Prowansja, Francja, "Galeria La Portes"Wystawa Malarstwa (autorska) Giverny, Francja, "Galeria 60"Wystawa Malarstwa (autorska) Florencja, WłochyWystawa Malarstwa (autorska) Prowansja, Francja, "Galeria La Portes"Wystawa poplenerowa Krynica, PolskaWystawa Malarstwa (autorska) Prowansja, Francja, "Galeria La Portes"Wystawa Malarstwa (autorska) Certalo, WłochyWystawa "Mistrz i uczeń" TCK Tarnów, PolskaWystawa Malarstwa (autorska) Prowansja, Francja, "Galeria La Portes"Wystawa poplenerowa Krynica, PolskaWystawa Malarstwa (autorska) Prowansja, Francja, "Galeria La Portes"Wystawa "Mistrz i uczeń" TCK Tarnów, PolskaWystawa Malarstwa (autorska) Prowansja, Francja, "Galeria La Portes"Wystawa poplenerowa Krynica, PolskaWystawa "Mistrz i uczeń" TCK Tarnów, PolskaWystawa Malarstwa (autorska) Prowansja, Francja, "Galeria La Portes"Wystawa "Mistrz i uczeń" TCK Tarnów, PolskaWystawa poplenerowa Krynica, PolskaWystawa Malarstwa (autorska) Prowansja, Francja, "Galeria La Portes"Wystawa Malarstwa (autorska) Rzym, WłochyWystawa Malarstwa (autorska) Antwerpia (Schoten), BelgiaWystawa Malarstwa (autorska) Prowansja, Francja, "Galeria La Portes"Wystawa Malarstwa (autorska) Prowansja, Francja,

"Galeria La Portes"Wystawa Malarstwa (autorska) Prowansja, Francja, "Galeria La Portes"Wystawa Malarstwa (autorska) Prowansja, Francja, "Galeria La Portes"Wystawa Malarstwa (autorska) Prowansja, Francja, "Galeria La Portes"Wystawa Malarstwa (autorska) Paryż, Francja, "Galeria Perspective"Wystawa Malarstwa (autorska) Prowansja, Francja, "Galeria La Portes"Wystawa Malarstwa (autorska), Tarnów Moscice, Polska "Galeria DK AZOTY"Wystawa Malarstwa "Obrazy Prowansji" BWA Tarnów, PolskaWystawa Malarstwa (autorska) Paryż, Francja, "Galeria Perspective"Wystawa Malarstwa (autorska) Winnipeg, Kanada, "Art Galeria"Wystawa Malarstwa (autorska) Guilvinec Bretania, FrancjaWystawa Malarstwa (autorska) Paryż, Francja, "Galeria Perspective"Wystawa "Mistrz i uczeń" TCK Tarnów, PolskaWystawa Malarstwa (autorska) Bretania, FrancjaWystawa Malarstwa (autorska) BWA Tarnów, PolskaWystawa "Mistrz i uczeń" TCK Tarnów, PolskaWystawa Malarstwa (autorska) Paryż, Francja, "Galeria Perspective" Wystawa Malarstwa (autorska) BWA Tarnów, PolskaWystawa "Mistrz i uczeń" TCK Tarnów, PolskaWystawa Malarstwa Wielkoformatowego, Tarnów (au- torska) Polska, "Galeria Przyjaciół Ziemi tarnowskiej"Wystawa Malarstwa (autorska) BWA Tarnów, PolskaWystawa Grafiki (autorska) BWA Tarnów, PolskaWystawa Malarstwa (autorska) BWA Gorlice, PolskaWystawa Malarstwa (autorska) Toruń, PolskaWystawa Malarstwa (autorska) Kopenhaga, DaniaWystawa Malarstwa (autorska) Kraków, Polska, "Galeria Forum"

Wystawy:

2012 -2012 -

2012 -2011 -

2010 -

2009 -

2009 -2009 -

2008 -2008 -

2007 -2007 -2007 -

2006 -2006 -

2006 -2005 -

2005 -2005 -2004 -

2004 -2004 -2003 -

2003 -2002 -

2002 -

2001 -

2000 -

1999 -

1998 -

1998 -

1997 -

1996 -

1995 -

1993 -

1993 -

1992 -

1992 -

1992 -1991 -1991 -1991 -1990 -

1990 -1990 -1988 -

1987 -1987 -1987 -1986 -1985 -1985 -

Sekwana pod Les Andelus - Normandia, 2009, akwarela, 56 cm x 76 cm

ISBN: 978-83-63753-04-7

Wydawca: Biuro Wystaw Artystycznych „U Jaksy” w MiechowieAdres: Plac Kościuszki 3a, 32-200 Miechów, tel/fax: 41 383 07 95Strona www: http://u-jaksy.miech.pl, e-mail: [email protected] graficzne: Paweł OlchawaDruk: Drukarnia SKLENIARZ, ul. Lea 118, 30-133 Kraków

GAL

ERIA

„U JAKSY” W MIECHOW

IE

BIU

RO

W

YS TAW AR TY STYCZNY

CH

Czarny Staw Gąsienicowy, 2005, suchy pastel, 82 cm x 110 cm