of 12 /12
M A L A R S T W O J E R Z Y M A R T N Ó W Dom Tomazo w Pino - Toskania, 2007, olej, 30 cm x 40 cm

Jerzy Martynów. Malarstwo

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Jerzy Martynów. Malarstwo

 • M A L A R S T W O J E R Z Y M A R T N W

  Dom Tomazo w Pino - Toskania, 2007, olej, 30 cm x 40 cm

 • M A L A R S T W O J E R Z Y M A R T N W

  Gdy ma si w sobie tyle rnych pasji... Gdy rozprzestrzenia si po-midzy Gdaskiem a Warszaw, Tarnowem a Aix-en-Provence... Gdy piewa si bluesa malujc zakole rzeki Biaej... Gdy szanuje si do-bre wino i czci kobiec pier... Gdy podziwia si Bonarda i mknie sa-

  mochodem w mron styczniow noc... Gdy zamyla si na chwil w ogrodach Giverny, smakuje py poudnia, lub w zapamita-niu notuje akwarel nadcigajc burz, gdzie nad jeziora-mi... - to malarstwo jest nieodczn cz-

  ci bytu. Jest dopenieniem, do-powiedzeniem obrazu czowieka, ktry kocha ycie, wiosenny plener, soce Prowansji i jesienny polski deszcz.

  Urodzony w 1956 roku w Tarnowie. Studiowa na Wydziale Malarstwa i Wydziale Architektury Wntrz Akade-mii Sztuk Piknych w Krakowie. Uzy-ska dyplom z malarstwa w pracow-ni prof. Wodzimierza Buczka w 1985 roku. * Zorganizowa 42 indywidualne wystawy oraz bra udzia w ponad 30 wystawach zbiorowych w kraju oraz za granic, midzy innymi we Francji, Danii, Niem-czech, Kanadzie, Belgii. * Zaoyciel tarnowskiej grupy artystycznej TA. Uprawia malarstwo, ar-chitektur wntrz, gra-fik uytkow, rzeb, mae formy architek-toniczne. * Zrealizowa kilkadziesit nowocze-snych i stylowych wntrz, lokali oraz prywatnych posesji w kraju (midzy innymi w Tarnowie, Krako-wie, Zakopanem, Warszawie, Gdasku, Gdyni, Poznaniu, Kruszwicy, Inowroca-wiu), jak i za granic (we Frankfurcie, Paryu, Chartres). art. malarz Witold Pazera

 • Nad jeziorem - Litwa, 2005, olej, 50 cm x 60 cm

 • Chaty na Litwie, 2005, olej, 50 cm x 60 cm

 • Pod wiato - Litwa, 2005, olej, 50 cm x 60 cm

 • Deszcz w Krynicy, 2005, olej, 90 cm x 110 cm

  Przedwionie, 2005, suchy pastel, 60 cm x 35 cm

 • Miasteczko Salut - Prowansja, 2010, olej, 70 cm x 80 cm

 • St. Ambroix - Prowansja, 2010, olej, 70 cm x 80 cm

 • Wystawa Malarstwa (autorska) Uzes, FrancjaWystawa "Kolor i wiato", Muzeum Okrgowe Tarnw, PolskaWystawa Malarstwa Supsk, PolskaWystawa Malarstwa (autorska) Strasbourg, Parla-ment Europejski, FrancjaWystawa Malarstwa (autorska) Prowansja, Francja, "Galeria La Portes"Wystawa Malarstwa (autorska) Giverny, Francja, "Galeria 60"Wystawa Malarstwa (autorska) Florencja, WochyWystawa Malarstwa (autorska) Prowansja, Francja, "Galeria La Portes"Wystawa poplenerowa Krynica, PolskaWystawa Malarstwa (autorska) Prowansja, Francja, "Galeria La Portes"Wystawa Malarstwa (autorska) Certalo, WochyWystawa "Mistrz i ucze" TCK Tarnw, PolskaWystawa Malarstwa (autorska) Prowansja, Francja, "Galeria La Portes"Wystawa poplenerowa Krynica, PolskaWystawa Malarstwa (autorska) Prowansja, Francja, "Galeria La Portes"Wystawa "Mistrz i ucze" TCK Tarnw, PolskaWystawa Malarstwa (autorska) Prowansja, Francja, "Galeria La Portes"Wystawa poplenerowa Krynica, PolskaWystawa "Mistrz i ucze" TCK Tarnw, PolskaWystawa Malarstwa (autorska) Prowansja, Francja, "Galeria La Portes"Wystawa "Mistrz i ucze" TCK Tarnw, PolskaWystawa poplenerowa Krynica, PolskaWystawa Malarstwa (autorska) Prowansja, Francja, "Galeria La Portes"Wystawa Malarstwa (autorska) Rzym, WochyWystawa Malarstwa (autorska) Antwerpia (Schoten), BelgiaWystawa Malarstwa (autorska) Prowansja, Francja, "Galeria La Portes"Wystawa Malarstwa (autorska) Prowansja, Francja,

  "Galeria La Portes"Wystawa Malarstwa (autorska) Prowansja, Francja, "Galeria La Portes"Wystawa Malarstwa (autorska) Prowansja, Francja, "Galeria La Portes"Wystawa Malarstwa (autorska) Prowansja, Francja, "Galeria La Portes"Wystawa Malarstwa (autorska) Pary, Francja, "Galeria Perspective"Wystawa Malarstwa (autorska) Prowansja, Francja, "Galeria La Portes"Wystawa Malarstwa (autorska), Tarnw Moscice, Polska "Galeria DK AZOTY"Wystawa Malarstwa "Obrazy Prowansji" BWA Tarnw, PolskaWystawa Malarstwa (autorska) Pary, Francja, "Galeria Perspective"Wystawa Malarstwa (autorska) Winnipeg, Kanada, "Art Galeria"Wystawa Malarstwa (autorska) Guilvinec Bretania, FrancjaWystawa Malarstwa (autorska) Pary, Francja, "Galeria Perspective"Wystawa "Mistrz i ucze" TCK Tarnw, PolskaWystawa Malarstwa (autorska) Bretania, FrancjaWystawa Malarstwa (autorska) BWA Tarnw, PolskaWystawa "Mistrz i ucze" TCK Tarnw, PolskaWystawa Malarstwa (autorska) Pary, Francja, "Galeria Perspective" Wystawa Malarstwa (autorska) BWA Tarnw, PolskaWystawa "Mistrz i ucze" TCK Tarnw, PolskaWystawa Malarstwa Wielkoformatowego, Tarnw (au- torska) Polska, "Galeria Przyjaci Ziemi tarnowskiej"Wystawa Malarstwa (autorska) BWA Tarnw, PolskaWystawa Grafiki (autorska) BWA Tarnw, PolskaWystawa Malarstwa (autorska) BWA Gorlice, PolskaWystawa Malarstwa (autorska) Toru, PolskaWystawa Malarstwa (autorska) Kopenhaga, DaniaWystawa Malarstwa (autorska) Krakw, Polska, "Galeria Forum"

  Wystawy:

  2012 -2012 -

  2012 -2011 -

  2010 -

  2009 -

  2009 -2009 -

  2008 -2008 -

  2007 -2007 -2007 -

  2006 -2006 -

  2006 -2005 -

  2005 -2005 -2004 -

  2004 -2004 -2003 -

  2003 -2002 -

  2002 -

  2001 -

  2000 -

  1999 -

  1998 -

  1998 -

  1997 -

  1996 -

  1995 -

  1993 -

  1993 -

  1992 -

  1992 -

  1992 -1991 -1991 -1991 -1990 -

  1990 -1990 -1988 -

  1987 -1987 -1987 -1986 -1985 -1985 -

 • Sekwana pod Les Andelus - Normandia, 2009, akwarela, 56 cm x 76 cm

  ISBN: 978-83-63753-04-7

  Wydawca: Biuro Wystaw Artystycznych U Jaksy w MiechowieAdres: Plac Kociuszki 3a, 32-200 Miechw, tel/fax: 41 383 07 95Strona www: http://u-jaksy.miech.pl, e-mail: [email protected] graficzne: Pawe OlchawaDruk: Drukarnia SKLENIARZ, ul. Lea 118, 30-133 Krakw

  GA

  LERI

  A U J

  AKSY W MIECHOW

  IE

  BIU

  RO

  W

  YS TAW AR TY STY

  CZN

  YC

  H

 • Czarny Staw Gsienicowy, 2005, suchy pastel, 82 cm x 110 cm