Click here to load reader

Jiho česká univerzita v Českých Bud ějovicích Přírodov ... · PDF file Entomologie Hydrobiologie Parazitologie Biologie ekosystémů Infekční biologie Zoologie Botanika Fyziologie

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Jiho česká univerzita v Českých Bud ějovicích Přírodov ... ·...

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

  Přírodovědecká fakulta

  Seznam přednášek

  2015−−−−2016

  Adresa: Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Branišovská 1760 370 05 České Budějovice

  Telefon: Děkanát 387 776 201 Studijní oddělení 387 772 262, 387 772 268, 732 268 111

  Fax: 385 310 366

  E-mail: Děkanát [email protected] Studijní oddělení [email protected]

  www: http://www.prf.jcu.cz/

 • 2

  OBSAH

  Organizační struktura Přírodovědecké fakulty........................................................................ 6

  Seznam bakalářských akreditovaných studijních programů na PřF JU............................... 7

  Seznam magisterských akreditovaných studijních programů na PřF JU ............................. 8

  Seznam doktorských akreditovaných studijních programů na PřF JU................................. 9

  STUDIJNÍ PROGRAMY V PŘÍMÉ GESCI STUDIJNÍHO PRODĚKANA .......................... 10

  Bakalářský obor BIOLOGIE ................................................................................................................ 10

  Bakalářský obor BIOLOGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ............................................................................. 11

  Bakalářský obor BIOLOGIE, specializace ANTROPOLOGIE........................................................... 13

  Bakalářský obor ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA..................................................................... 14

  Bakalářský obor ARCHEOLOGIE....................................................................................................... 16

  Bakalářský obor PSYCHOLOGIE ....................................................................................................... 17

  Bakalářský obor TĚLESNÁ VÝCHOVA.............................................................................................. 19

  Magisterský obor UČITELSTVÍ BIOLOGIE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY ............................................. 21

  Seznam kurzů nezajišťovaných jednotlivými katedrami či ústavy ....................................................... 23

  Seznam kurzů stejných na všech katedrách a ústavech......................................................................... 24

  KATEDRY A STUDIJNÍ PROGRAMY JIMI ZAJIŠŤOVANÉ.............................................. 25

  KATEDRA BOTANIKY (KBO) ................................................................................................ 25

  Magisterský obor BOTANIKA ............................................................................................................. 25 specializace BIONOMIE SINIC A ŘAS (ALGOLOGIE, FYKOLOGIE)..................................... 25 specializace MYKOLOGIE ............................................................................................................. 26 specializace SYSTEMATIKA VYŠŠÍCH ROSTLIN...................................................................... 26 specializace EKOLOGIE POPULACÍ A SPOLEČENSTEV ........................................................ 26 specializace VEGETAČNÍ EKOLOGIE (GEOBOTANIKA) ........................................................ 27 specializace ARCHEOBOTANIKA ................................................................................................ 27

  Seznam zajišťovaných předmětů........................................................................................................... 28

  Seznam přednášejících .......................................................................................................................... 31

  KATEDRA BIOLOGIE EKOSYSTÉMŮ (KBE)...................................................................... 33

  Bakalářský obor PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ............................................................................. 33 specializace KRAJINNÁ EKOLOGIE............................................................................................ 34 specializace HYDROBIOLOGIE.................................................................................................... 35 specializace EKOLOGIE PŮDY ..................................................................................................... 35 specializace GMO (GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY) ........................................ 35

  Magisterský obor BIOLOGIE EKOSYSTÉMŮ................................................................................... 35 specializace EKOLOGIE ................................................................................................................ 36 specializace HYDROBIOLOGIE.................................................................................................... 37 specializace PŮDNÍ BIOLOGIE .................................................................................................... 38 specializace APLIKOVANÁ EKOLOGIE ...................................................................................... 38 specializace BIOLOGIE OCHRANY PŘÍRODY ........................................................................... 40

 • 3

  Seznam zajišťovaných předmětů........................................................................................................... 41

  Seznam přednášejících .......................................................................................................................... 45

  KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE ROSTLIN (KEBR) ........................................ 47

  Magisterský obor EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE.......................................................................... 47 specializace FYZIOLOGIE ROSTLIN........................................................................................... 47

  Seznam zajišťovaných předmětů........................................................................................................... 48

  Seznam přednášejících .......................................................................................................................... 49

  KATEDRA FYZIOLOGIE ŽIVOČICHŮ (KFZ) ..................................................................... 50

  Magisterský obor EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE.......................................................................... 50 specializace FYZIOLOGIE ŽIVOČICHŮ ..................................................................................... 50

  Seznam zajišťovaných předmětů........................................................................................................... 51

  Seznam přednášejících .......................................................................................................................... 52

  KATEDRA GENETIKY (KGN) ................................................................................................ 52

  Magisterský obor EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE.......................................................................... 52 specializace GENETIKA A GENOVÉ INŽENÝRSTVÍ ................................................................ 52

  Seznam zajišťovaných předmětů........................................................................................................... 54

  Seznam přednášejících .......................................................................................................................... 55

  KATEDRA MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE (KMB).................................................................. 56

  Magisterský obor EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE.......................................................................... 56 specializace BUNĚČNÁ A VÝVOJOVÁ BIOLOGIE .................................................................... 56

  Seznam zajišťovaných předmětů........................................................................................................... 57

  Seznam přednášejících .......................................................................................................................... 58

  KATEDRA MEDICÍNSKÉ BIOLOGIE (KME)....................................................................... 59

  Bakalářský obor BIOMEDICÍNSKÁ LABORATORNÍ TECHNIKA ................................................ 59

  Magisterský obor KLINICKÁ BIOLOGIE .......................................................................................... 60

  Seznam zajišťovaných předmětů........................................................................................................... 61

  Seznam přednášejících .......................................................................................................................... 64

  KATEDRA PARAZITOLOGIE (KPA)..................................................................................... 65

  Magisterský obor PARAZITOLOGIE.................................................................................................. 65

  Seznam zajišťovaných předmětů........................................................................................................... 66

  Seznam přednášejících .......................................................................................................................... 67

  KATEDRA ZOOLOGIE (KZO)..................................................................................

Search related