Click here to load reader

Jiho česká univerzita v Českých Bud ějovicích Přírodov ... · PDF file Jiho česká univerzita v Českých Bud ějovicích Přírodov ědecká fakulta Seznam p řednášek

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Jiho česká univerzita v Českých Bud ějovicích Přírodov ... ·...

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

  Přírodovědecká fakulta

  Seznam přednášek

  2014−−−−2015

  Adresa: Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Branišovská 31 370 05 České Budějovice

  Telefon: Děkanát 387 772 244 Studijní oddělení 387 772 262, 387 772 268, 732 268 111

  Fax: 385 310 366

  E-mail: Děkanát [email protected] Studijní oddělení [email protected]

  www: http://www.prf.jcu.cz/

 • 2

  OBSAH

  Organizační struktura Přírodovědecké fakulty........................................................................ 6

  Seznam bakalářských akreditovaných studijních programů na PřF JU............................... 7

  Seznam magisterských akreditovaných studijních programů na PřF JU ............................. 8

  Seznam doktorských akreditovaných studijních programů na PřF JU................................. 9

  STUDIJNÍ PROGRAMY V PŘÍMÉ GESCI STUDIJNÍHO PRODĚKANA .......................... 10

  Bakalářský obor BIOLOGIE ................................................................................................................ 10

  Bakalářský obor BIOLOGIE PRO VZDĚLÁVÁNÍ............................................................................. 11

  Bakalářský obor BIOLOGIE, specializace ANTROPOLOGIE........................................................... 13

  Bakalářský obor ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA..................................................................... 14

  Bakalářský obor ARCHEOLOGIE....................................................................................................... 16

  Bakalářský obor TĚLESNÁ VÝCHOVA.............................................................................................. 17

  Magisterský obor UČITELSTVÍ BIOLOGIE PRO STŘEDNÍ ŠKOLY ............................................. 20

  Seznam kurzů nezajišťovaných jednotlivými katedrami či ústavy ....................................................... 21

  Seznam kurzů stejných na všech katedrách a ústavech......................................................................... 22

  KATEDRY A STUDIJNÍ PROGRAMY JIMI ZAJIŠŤOVANÉ.............................................. 23

  KATEDRA BOTANIKY (KBO) ................................................................................................ 23

  Magisterský obor BOTANIKA ............................................................................................................. 23 specializace BIONOMIE SINIC A ŘAS (ALGOLOGIE, FYKOLOGIE)..................................... 23 specializace MYKOLOGIE ............................................................................................................. 24 specializace SYSTEMATIKA VYŠŠÍCH ROSTLIN...................................................................... 24 specializace EKOLOGIE POPULACÍ A SPOLEČENSTEV ........................................................ 24 specializace VEGETAČNÍ EKOLOGIE (GEOBOTANIKA) ........................................................ 25 specializace ARCHEOBOTANIKA ................................................................................................ 25

  Seznam zajišťovaných předmětů........................................................................................................... 26

  Seznam přednášejících .......................................................................................................................... 29

  KATEDRA BIOLOGIE EKOSYSTÉMŮ (KBE)...................................................................... 30

  Bakalářský obor PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ............................................................................. 31 specializace KRAJINNÁ EKOLOGIE............................................................................................ 32 specializace HYDROBIOLOGIE.................................................................................................... 32 specializace EKOLOGIE PŮDY ..................................................................................................... 32 specializace GMO (GENETICKY MODIFIKOVANÉ ORGANISMY) ........................................ 33

  Magisterský obor BIOLOGIE EKOSYSTÉMŮ................................................................................... 33 specializace EKOLOGIE ................................................................................................................ 33 specializace HYDROBIOLOGIE.................................................................................................... 34 specializace PŮDNÍ BIOLOGIE .................................................................................................... 35 specializace APLIKOVANÁ EKOLOGIE ...................................................................................... 36 specializace BIOLOGIE OCHRANY PŘÍRODY ........................................................................... 37

  Seznam zajišťovaných předmětů........................................................................................................... 26

 • 3

  Seznam přednášejících .......................................................................................................................... 42

  KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE ROSTLIN (KEBR) ........................................ 44

  Magisterský obor EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE.......................................................................... 44 specializace FYZIOLOGIE ROSTLIN........................................................................................... 44

  Seznam zajišťovaných předmětů........................................................................................................... 26

  Seznam přednášejících .......................................................................................................................... 47

  KATEDRA FYZIOLOGIE ŽIVOČICHŮ (KFZ) ..................................................................... 47

  Magisterský obor EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE.......................................................................... 48 specializace FYZIOLOGIE ŽIVOČICHŮ ..................................................................................... 48

  Seznam zajišťovaných předmětů........................................................................................................... 48

  Seznam přednášejících .......................................................................................................................... 49

  KATEDRA GENETIKY (KGN) ................................................................................................ 50

  MAGISTERSKÝ OBOR EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE ............................................................. 50 specializace GENETIKA A GENOVÉ INŽENÝRSTVÍ ................................................................ 50

  Seznam zajišťovaných předmětů........................................................................................................... 48

  Seznam přednášejících .......................................................................................................................... 49

  KATEDRA MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE (KMB).................................................................. 53

  Magisterský obor EXPERIMENTÁLNÍ BIOLOGIE.......................................................................... 54 specializace BUNĚČNÁ A VÝVOJOVÁ BIOLOGIE .................................................................... 54

  Seznam zajišťovaných předmětů........................................................................................................... 54

  Seznam přednášejících .......................................................................................................................... 49

  KATEDRA MEDICÍNSKÉ BIOLOGIE (KME)....................................................................... 56

  Bakalářský obor BIOMEDICÍNSKÁ LABORATORNÍ TECHNIKA ................................................ 56

  Magisterský obor KLINICKÁ BIOLOGIE .......................................................................................... 58

  Seznam zajišťovaných předmětů........................................................................................................... 59

  Seznam přednášejících .......................................................................................................................... 49

  KATEDRA PARAZITOLOGIE (KPA)..................................................................................... 62

  MAGISTERSKÝ OBOR PARAZITOLOGIE ..................................................................................... 62

  Seznam zajišťovaných předmětů........................................................................................................... 63

  Seznam přednášejících .......................................................................................................................... 64

  KATEDRA ZOOLOGIE (KZO)................................................................................................ 65

  Magisterský obor ZOOLOGIE ............................................................................................................. 65 speci

Search related