JongLibertairen Magazine (2)(2)

  • View
    238

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

JongLibertairen Magazine - zomer 2011

Transcript

D r i e M a a n D e L i J K S e n i e U W S b r i e F J o n g L i b e r ta i r e n

JongLibertairen MagazineJaargang 2 - editie 2

Standpunt over prostitutie, onderwijs en de oorlog in Afghanistan LDD: Puinhoop of gloeiende as? Welk type libertarir ben jij? Filmavond For Liberty geslaagd ondanks lage opkomst Schrijf je in voor de zomeruniversiteit! Nieuw: Libertaire bibliotheek!

Dubbelinterview Moniek Denhaen en Demi braet

De politici van morgen zijn JONG en LIBERTAIR!

3

coverfoto

LDD Partijraad

COLOFONEindredactie: Dieter Keuten, David Neyskens VU: JongLibertairen vzw Omwentelingsstraat 8-10, 1000 Brussel

I n d i t n u m m e r. . .Een vrouw die er vrijwillig voor kiest om tegen betaling haar lichaam aan te bieden, moet dit als een normale en legale handelsactiviteit kunnen organiseren.6. Politieke Raad Prostitutie __________

Als we onze troepen in Afghanistan willen steunen, moeten we ze terug naar huis halen. Dat is de enige correcte oplossing.8. Persbericht Afghanistan __________

Bevinden we ons op de puinhoop van een ter ziele gegane partij, of staan we midden in de as waaruit we straks als een feniks zullen herrijzen?13. LDD Partijraad __________

Welk type libertarir ben jij? 14. Cartoon__________

In some ways, our prosperity is very fragile when governments are in charge. 15. Libertweets En verder: Voorwoord Editoriaal 5 5 Filmavond 12 Lezersbrieven 18 Internationaal 21

VooraaneDitoriaaL VoorWoorD

Dieter Keuten HoofdredacteurBeste Lezer, De vakantie staat voor de deur! Voor de politici is het zomerreces al begonnen. Veel verschil zal dit echter niet maken, de complete stilstand is al jaren een feit. Compleet hallucinant werd de situatie afgelopen week met de bekentenissen van onze Minister van Financin over het Griekse schuldig verzuim, SMS-gate van onze Premier (al werd hem door de reguliere media een hand boven het hoofd gehouden) en de NMBS waar het wanbeheer stilaan het kookpunt bereikt. Een getroffen reiziger quote: Ik ben beschaamd om Belg te zijn!. Het schaamtegevoel neemt dus de bovenhand bij de burgers, in de Wetstraat daarentegen heerst het cynisme. Ondertussen wordt NV-A slapend rijk terwijl de andere Vlaamse partijen niet meer weten van welk hout peilen maken. Het trieste aan deze situatie is natuurlijk dat de Vlaams nationalisten er belang bij hebben de patstelling zo lang mogelijk in stand te houden om hun gelijk te bewijzen. De klok tikt door, de staatsschuld dikt aan, investeringen blijven achter, de sociale zekerheid blijft onbetaalbaar, geld blijft stromen naar de Waalse hangmatten, alle immigranten blijven welkom en de politieke kaste wentelt zich verder in luxe. Is nationalisme hierop het antwoord? Misschien deels, maar volgens mij is dit vooral symptoombestrijding. De feiten geven meer dan ooit gelijk aan het Libertarisme, aan ons om de zeepbel in de Vlaamse politiek te doorprikken!

David neyskens VoorzitterToen Hayek zijn bekende werk Road to Serfdom schreef, droeg hij het op aan de socialists of all parties. Wie zijn nu al die socialisten in alle partijen? De socialisten uit alle partijen zijn de mensen die ons leven extra willen reguleren omdat dat zogezegd goed is voor ons, zo kan je de geluidslimiet voor festivals en het rookverbod in cafs perfect toeschrijven aan deze socialisten uit alle partijen. Ook over de torenhoge belastingen in ons land bestaat er consensus. Mocht deze er niet zijn dan waren de belastingen in ons land al een pak lager geweest aangezien elke partij eens aan de macht er niks aan deed om de belastingen terug te brengen tot een aanvaardbaar(der) niveau. Ook in onze partij zijn er mensen die allerhande zaken willen regelen via de overheid om belangengroepen te beschermen. Zij dwalen! Hierdoor komen we bij het echte probleem in onze politiek en dat is dat er geen keuze is tussen de partijen. Ons politiek systeem zit opgesloten in een n partijsysteem met verschillende vleugels. Want als puntje bij paaltje komt zien we dat er tot nog toe geen enkele partij is geweest die eenmaal aan de macht een ander beleid heeft gevoerd. En dan bedoel ik een beleid van minder overheid, minder regulering, minder belastingen. Het is aan ons om te zeggen dat de overheid uit de weg moet zodat de private sector kan doen wat het het best doet: jobs, welzijn en welvaart creren . Ondertussen zijn we bij Hayeks Serfdom (slavernij) aangekomen, we zijn er ons enkel nog niet volledig van bewust maar we worden behandeld als slaven. Het zal er niet op beteren maar het is net zoals Edmund Burke zei: all that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing Daarom doen we voort!

5

Politieke radenProStitUtie op zaterdag 21 mei 2011 was het opnieuw verzamelen geblazen in ons JongLibertairen Head Quarter voor een politieke raad rond prostitutie. CDH wilde immers bordeelbezoek strafbaar maken, omdat prostitutie volgens hen een ongelijke verhouding tussen mannen en vrouwen veronderstelt. onze jongeren zetten de tegenaanval in met sterk libertair geschut. JongLibertairen, de autonome jongerenbeweging van LDD, pleit ervoor om het oudste beroep ter wereld op dezelfde manier te behandelen als eender welke beroepsactiviteit. Sommige stemmen (zoals CDH) roepen op om een verbod in te stellen op bordeelbezoek. Zij vinden immers dat prostitutie een ongelijke verhouding tussen mannen en vrouwen veronderstelt. Voor JongLibertairen is seksualiteit een hoogst persoonlijke aangelegenheid. Zolang de seksuele handelingen plaats vinden tussen volwassenen die hier mee instemmen, is het niet aan de overheid om tussen te komen. Zolang de vrijheid van een ander echter niet geschaad wordt, staat het iedereen vrij om aan seksualiteit een persoonlijke invulling te geven. Een verbod op een bordeelbezoek is niet alleen onzinnig, maar werkt bovendien ook contraproductief. Het leidt immers nt tot de negatieve effecten die men met dit verbod wil beteugelen. Door een verbod zal prostitutie niet ophouden te bestaan, maar verder woekeren in de illegaliteit. Waar het een dankbare voedingsbodem vormt voor criminele organisaties, zoals mensenhandelaars. JongLibertairen verwerpt niet alleen een mogelijk bordeelverbod; maar pleit er ook voor om de huidige, beteugelende reglementering rond prostitutie uit het wetboek te schrappen om van prostitutie een normaal en (maffia)vrij beroep te maken. Denken we maar aan het alcoholverbod van vorige eeuw dat de voedingsbodem voor de maffia was. Door de opheffing van het alcoholverbod en de daaropvolgende concurrentie met eerlijke handelaars is de maffia zijn greep op de alcoholhandel kwijtgeraakt. Als fundamenteel argument voor de volledige legalisering, beroept JongLibertairen zich op het zelfbeschikkingsrecht (zoals hierboven reeds aangegeven). Elk individu kan beschikken over zijn eigen lichaam en de vruchten daarvan. Een vrouw die er vrijwillig voor kiest om tegen betaling haar lichaam aan te bieden, moet dit als een normale en legale handelsactiviteit kunnen organiseren. Daardoor wordt prostitutie aan het criminele milieu onttrokken, met een beter statuut en mr wettelijke beschermingsmogelijkheden voor de prostituee als gevolg. Overigens wordt ook de pooier hierdoor uit de illegale schemerzone gelicht. Niet als eigenaar van de prostituees, maar als zakenpartner waarmee zij een wettelijke arbeidsovereenkomst kunnen afsluiten of op zelfstandige basis mee kunnen samenwerken. Na afloop, mag het al verbazing wekken, keerde iedereen rechtstreeks huiswaarts. We mogen dan wel vrijheidslievend zijn, een ommetje langs de rosse buurt lieten we toch liever aan ons voorbijgaan.

JongLibertairen verwerpt niet alleen een mogelijk bordeelverbod; maar pleit er ook voor om de huidige, beteugelende reglementering rond prostitutie uit het wetboek te schrappen.

Politieke radenonDerWiJS op de politieke raad rond onderwijs van 18 juni 2011 hield Vlaams LDD-parlementslid boudewijn bouckaert een vurig betoog. Pinksteren mocht dan wel al een week geleden zijn, zijn enthousiasme wist onze libertaire geest toch in lichterlaaie te zetten. Het resultaat is een standpunt dat streeft naar een grondige hertekening van ons onderwijslandschap. In de huidige situatie wordt het onderwijs in ons land publiek gefinancierd, maar voor een stuk privaat uitgevoerd door de scholen uit het vrije net. Vanuit libertarisch standpunt is onderwijs echter geen publiek, maar een privaat goed: de persoonlijke levenssfeer staat centraal. Er is bijgevolg geen enkel argument om onderwijs (privaat goed) via de overheid (publiek goed) te regelen. We realiseerden ons echter ook dat de overgang van een publiek gefinancierd onderwijssysteem naar een private onderwijsmarkt niet iets is wat onmiddellijk in zijn totaliteit te realiseren valt. Een tussenstap kan volgens ons bestaan in het implementeren van een vouchersysteem, waarbij de scholen niet langer rechtstreeks gefinancierd worden maar in de vorm van onderwijscheques die vrij op de onderwijsmarkt kunnen besteed worden. Op het einde van de bijeenkomst kwamen we tot drie strijdpunten in verband met onderwijs: Leerkrachten moeten gewone werknemers worden van de school waarin ze werken. Hierdoor krijgen we meer gemotiveerde leerkrachten in de school. Vrije schoolkeuze voor de ouders/leerlingen met behulp van een vouchersysteem om tot een transparante financiering van het onderwijs te komen. Vrije eindtermen zodat zowel aan de vraag naar een meer conservatieve of een meer progressieve onderwijs aanpak kan voldaan worden. Er is geen enkel argument om onderwijs via de overheid te regelen.

7

Het aanbieden van onderwijs via de markt (privatiseren) versterkt een aantal van de huidige ideen achter het Vlaamse onderwijslandschap (vrije keuze van school, een school kan vrij opgericht worden mits aan een aantal voorwaarden is voldaan), maar gaat daarin nog een stap verder. De leerkracht is niet langer een ambtenaar, maa