Jouw Keuze

 • View
  223

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hoe maak je nu de juiste keuze? Waar moet je op letten als je een studierichting kiest, welke hogeschool past daar het beste bij en welke vorm van studeren spreekt je het meest aan?

Text of Jouw Keuze

 • STUDEREN AAN DE HOGESCHOOL

  OVERZICHT

  hbo-opleidingen

  2011-2012

  STUDENTEN AAN HET WOORDKiezen, studeren en de praktijk

  STROOM INVan havo, vwo of mbo naar hbo

  JouwKeuze

  EEN BIJZONDERE STUDIE Waarom niet?

 • 2 | 2011-1012 Jouw Keuze

  AlgEMENE INfORMATIEAlles wat je moeten weten over een hbo-opleiding

  ORINTEREN Check de open dagen van alle hogescholen via

  studiekeuze123.nl

  OvERzIcHT Alle opleidingen van alle hogescholen op een rij

  INSTROOM Van vooropleiding naar hbo

  STUDEREN & DE PRAKTIJKStudenten delen hun verhaal

  4 16

  14

  6

  8 1817

  12 19

  17

  4

  12 19

  6

  20

  colofon

  Voor nabestellingen kan deze brochure in pakketten van 25 exemplaren worden besteld (zolang de voorraad strekt) bij: EDG Media, t.a.v. Jouw Keuze, Postbus 40266, 3504 AB Utrecht, fax: 030-2417046 of via: www.primaonderwijs.nl/hbo-raad.

  inhoud

  Redactie: HBO-raad, Marissa Blijham Cordinatie: EDG Media (Sanne Dorland, Bram Lammers) Ontwerp en vormgeving: Menno van der Veen Beeld: Annabel Jeuring, Andy van Tilborg (coverfoto), Arenda Oomen, Arno van Kempen, Ernst Dirksen, FR-Fotografie/Waldo Aikema, Gert Jan Koster, Maarten Sprangh, Avans Hogeschool, Gereformeerde Hogeschool, Hogeschool Zeeland, NHTV internationaal hoger onderwijs Breda, Saxion Hogeschool Druk: IPP Printers Verspreiding: EDG Media

  Copyright 2011 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgenomen of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel de grootst mogelijke zorg is besteed aan de inhoud van dit magazine, kunnen er geen rechten aan worden verleend.

  2011-2012JouwKeuze

  OvER DE gRENS Internationale ambities? Bekijk de mogelijkheden

  bIJzONDERE STUDIESDe ervaring van studenten

  AANMElDEN Regel alles via studielink

  AfgESTUDEERDDiploma op zak. En dan?

  WEbSITES Begin je orintatie online. Handig overzicht van

  de websites van alle hogescholen

 • Jouw Keuze 2011-1012 | 3

  In dit nummer van Jouw Keuze vertellen we je alles over

  studeren aan de hogeschool. Je vindt een handig overzicht

  van alle door de overheid bekostigde opleidingen aan de

  hogeschool (dat betekent recht op studiefinanciering). Daarnaast

  is er informatie over hoe je je kunt aanmelden, eventuele

  instroomregelingen en internationale trajecten. Uiteraard komen

  aankomend studenten, studenten die momenteel studeren aan

  een hogeschool, en tevens afgestudeerden die inmiddels een baan

  hebben, uitgebreid aan het woord. Hun tips en ervaringen kunnen

  jou helpen om tot een juiste keuze te komen voor een studie.

  bRUg NAAR MAATScHAPPIJDe hogeschool is veel meer dan een opleidingsinstituut. De

  meeste studies zijn praktijkgericht, zodat je al snel ervaart welke

  carriremogelijkheden er zijn. De combinatie van theoretische

  kennis, onderzoeksvaardigheden en de toepassing daarvan in de

  praktijk middels stages en projecten zorgt ervoor dat je na je studie

  uit veel verschillende beroepen en uiteenlopende functies kunt

  kiezen. Als je na je afstuderen een baan vindt, kun je ook nog

  blijven deelnemen aan onderwijsprogrammas van de hoge-

  scholen. Zo kun je bijvoorbeeld verder studeren op masterniveau.

  Je volgt dan veelal een internationaal georinteerde opleiding,

  waarna je de titel master mag dragen.

  KENNIS & PRAKTIJKHogescholen zijn de laatste jaren ontwikkeld tot kennisinstituten.

  Er is meer aandacht voor onderzoeken en projecten die in

  opdracht van bijvoorbeeld ziekenhuizen en bedrijven in de regio

  worden verricht. Studenten krijgen hierdoor veel mogelijkheden

  om hun kennis direct in de praktijk toe te passen.

  TOEKOMSTStuderen aan de hogeschool betekent: een theoretische basis,

  ruime onderzoeksvaardigheden, concreet en praktisch werken,

  serieuze stages en ongekend veel internationale mogelijkheden.

  Klaar voor jouw toekomst in het hoger beroepsonderwijs?

  Test dan op studiekeuze123.nl waar je interesses liggen en zie wanneer de hogescholen hun deuren voor jou openzetten. Veel

  succes met het kiezen van de opleiding die bij jou past!

 • 4 | 2011-1012 Jouw Keuze

  De hogeschool:

  Kennis en praktijk ineen

  Om toegelaten te worden tot een

  hogeschool moet je aan een aantal

  voorwaarden voldoen. De eerste

  vereiste is een havo-, vwo- of mbo-

  diploma. Ook moet je profiel aansluiten bij

  de hbo-opleiding die je graag wilt volgen.

  Het wordt daarnaast steeds gebruikelijker

  dat hogescholen individuele studiekeuze-

  gesprekken houden met aankomende

  studenten voordat zij zich inschrijven voor

  een studie. Doel hiervan is dat je beter kunt

  afwegen of je studiekeuze ook de juiste is.

  Bij een aantal bijzondere opleidingen,

  zoals de kunstopleidingen of de hogere

  hotelschool, moet je ook een toelatings-

  examen doen. Op grond van een auditie of

  presentatie wordt je talent beoordeeld. Pas

  na het halen van dit examen kun je worden

  ingeschreven. Mocht je niet worden

  toegelaten, krijg je veelal advies hoe je je

  talenten verder kunt ontwikkelen, om het

  een jaar later opnieuw te proberen.

  OPlEIDINgSvORMENDe meeste aankomend studenten kiezen

  ervoor om voltijd te gaan studeren. Je volgt

  dan vier jaar lang hoor- en werkcolleges

  aan de hogeschool van jouw keuze. Bij de

  meeste opleidingen volg je in je tweede,

  derde en soms vierde jaar stages, zodat je

  aan de praktijk kunt ruiken. Ook krijg je de

  kans een minor (een bijvak) te volgen. In

  het vierde jaar studeer je af.

  Een hbo-opleiding wordt uitgedrukt in

  Steeds meer jongeren kiezen voor een opleiding aan een hogeschool. Op hoge-scholen staat voorop dat je alles wat je leert direct in de praktijk kunt toepassen. Naast hard studeren is werkervaring opdoen dan ook een belangrijk onderdeel van een hbo-opleiding. Je theoretische kennis kun je tijdens stages en projecten direct toepassen op de werkvloer. Vanwege de praktische insteek vinden de meeste studenten na hun opleidingsnel een passende baan.

  Studenten die al eerder een studie

  hebben gevolgd, kunnen vrijstelling

  aanvragen. Beschik je over een mbo

  4-diploma en wil je een aansluitende

  hbo-opleiding volgen, dan kom je hier

  meestal voor in aanmerking. Dat

  betekent dat je je hbo-opleiding in drie

  jaar kunt afronden. Sommige hbo-

  opleidingen kennen ook een speciaal

  vwo-traject. Het is raadzaam nadere

  informatie aan te vragen bij de hoge-

  school waar je graag wilt studeren.

  Het unieke aan het hbo is dat je naast een stevige portie kennis veel kansen krijgt om ervaring op te doen in

  de praktijk

  SAXIO

  N H

  OGESCHOOL

 • Jouw Keuze 2011-1012 | 5

  Kennis en praktijk ineenEen hbo-diploma geeft recht op de bachelortitel. Dit is een

  internationale titel, die aangeeft dat je een opleiding in het hoger

  onderwijs (beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs) hebt

  afgerond. Aan de titel wordt in het hbo de afkorting toegevoegd van

  de opleiding die je hebt gevolgd. Hierdoor is voor je toekomstige werkgever meteen

  duidelijk wat je hebt gestudeerd. De titel Bachelor of Economics (BEc) bijvoorbeeld,

  mag je achter je naam zetten. Wanneer je een agrarische of technische hbo-opleiding

  hebt afgerond, mag je naast de internationale bachelortitel ook de Nederlandse titel

  ingenieur gebruiken. Deze titel komt voor je naam te staan.

  De meeste studenten met een bachelortitel gaan direct aan het

  werk. Maar je kunt ook verder studeren op masterniveau. Dit kan

  direct na je hbo-opleiding, maar ook na een aantal jaren werk-

  ervaring. De masteropleidingen zijn internationaal georinteerd.

  Dit betekent dat je diploma in heel Europa wordt erkend. Veel

  masteropleidingen worden in de Engelse taal gegeven. Zij worden

  door hogescholen en universiteiten aangeboden. Als je een master-

  opleiding hebt afgerond, mag je de titel master voeren. Deze titel komt, net als de

  bachelortitel, achter je naam te staan.

  In het studiejaar 2006-2007 is een nieuw onderwijstype in het hoger

  onderwijs gentroduceerd: de Associate degree-programmas. Dit

  zijn tweejarige programmas die leiden tot een nieuwe wettelijke

  graad: de Associate degree. Ad-programmas zijn een tussenstap op

  weg naar een bacheloropleiding en vooral aantrekkelijk voor

  mboers die aarzelen of zij nog verder zullen studeren. Ook zijn ze

  geschikt voor werkenden. In de arbeidsmarkt is een groeiende behoefte

  aan afgestudeerden met een opleidingsachtergrond tussen mbo 4- en

  hbo-bachelorniveau in. De programmas maken onderdeel uit van een bachelor-

  opleiding. Na het behalen van je Ad kun je nog verder studeren. Een Associate

  degree-programma wordt aangeboden door een hogeschool en de vooropleidings-

  eisen voor deelname zijn gelijk aan die voor de betreffende hbo-bacheloropleiding.

  Studenten die een Ad-programma volgen, hebben recht op studiefinanciering.

  Een aantal voorbeelden van Associate degree-opleidingen is Personeel & Arbeid,

  Accountancy, Chemische Technologie en Dier & Veehouderij. Bij de hogescholen

  kun je meer informatie krijgen over de aangeboden Ad-programmas.

  > Check het overzicht vanaf pagina 8 om te zien welke opleiding

  een Ad-programma aanbiedt

  ECTS-studiepunten. ECTS staat voor

  European Credit Transfer Syste