of 15 /15
1

JPK...Tugasan: Bangunkan Jadual Pembahagian Penilaian & Soalan Penilaian Pengetahuan 2.00 ptg –5.00 ptg : Pembentangan Jadual Pembahagian Penilaian & Soalan Penilaian Pengetahuan

  • Upload
    others

  • View
    64

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of JPK...Tugasan: Bangunkan Jadual Pembahagian Penilaian & Soalan Penilaian Pengetahuan 2.00 ptg...

Page 1: JPK...Tugasan: Bangunkan Jadual Pembahagian Penilaian & Soalan Penilaian Pengetahuan 2.00 ptg –5.00 ptg : Pembentangan Jadual Pembahagian Penilaian & Soalan Penilaian Pengetahuan

JPK

1

Page 2: JPK...Tugasan: Bangunkan Jadual Pembahagian Penilaian & Soalan Penilaian Pengetahuan 2.00 ptg –5.00 ptg : Pembentangan Jadual Pembahagian Penilaian & Soalan Penilaian Pengetahuan

JPKPENGENALAN KURSUS

2

1. Kursus ini memberi pendedahan mengenai

tatacara Pembangunan Soalan Latihan

Kemahiran bagi memenuhi keperluan Unit

Kompetensi (CU) dalam NOSS

2. Memberi penerangan berkaitan dokumentasi

dan pelaksanaan penilaian Sistem Persijilan

Kemahiran Malaysia (SPKM)

Page 3: JPK...Tugasan: Bangunkan Jadual Pembahagian Penilaian & Soalan Penilaian Pengetahuan 2.00 ptg –5.00 ptg : Pembentangan Jadual Pembahagian Penilaian & Soalan Penilaian Pengetahuan

JPKOBJEKTIF KURSUS

1) Memandu arah pembangun soalan dalam

membangunkan soalan latihan kemahiran;

2) Memastikan soalan yang dibangunkan adalah

sahih, boleh percaya dan mencukupi; dan

3) Menyelaras soalan latihan kemahiran bagi

tujuan persijilan.

3

Page 4: JPK...Tugasan: Bangunkan Jadual Pembahagian Penilaian & Soalan Penilaian Pengetahuan 2.00 ptg –5.00 ptg : Pembentangan Jadual Pembahagian Penilaian & Soalan Penilaian Pengetahuan

JPKCARTA ALIR PEMBANGUNAN WIM DAN

PELAKSANAAN PENILAIAN

Pe

nil

aia

n

PE

MB

AN

GU

NA

N

SO

AL

AN

4

Page 5: JPK...Tugasan: Bangunkan Jadual Pembahagian Penilaian & Soalan Penilaian Pengetahuan 2.00 ptg –5.00 ptg : Pembentangan Jadual Pembahagian Penilaian & Soalan Penilaian Pengetahuan

JPK

CARTA ALIR PENTAULIAHAN FASILITATOR NOSS/WIM/SOALAN

9

Page 6: JPK...Tugasan: Bangunkan Jadual Pembahagian Penilaian & Soalan Penilaian Pengetahuan 2.00 ptg –5.00 ptg : Pembentangan Jadual Pembahagian Penilaian & Soalan Penilaian Pengetahuan

JPKJADUAL KURSUS

8.00 pg – 10.00 pg : Taklimat Penilaian berdasarkan COPTPA

10.30 pg – 1.00 ptg : Taklimat Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)

2.00 ptg – 5.00 ptg : Tugasan: Bangunkan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)

8.00 mlm – 10.30 mlm : Pembentangan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)

Nota:

Sarapan pagi (7.00 – 8.00 pg)

Minum pagi (10.00 – 10.30 pg)

Makan tengahari (1.00 – 2.00 ptg)

Minum petang (5.00- 5.30 ptg)

Makan malam (7.00 – 8.30 mlm)

Minum malam (10.30 – 11.00 mlm)

8.00 pg – 10.00 pg :Taklimat Pembangunan Soalan (Pengetahuan)

10.30 pg – 1.00 ptg :

Tugasan: Bangunkan Jadual Pembahagian Penilaian & Soalan Penilaian Pengetahuan

2.00 ptg – 5.00 ptg :

Pembentangan Jadual Pembahagian Penilaian & Soalan Penilaian Pengetahuan

8.00 mlm – 10.30 mlm :

Pembentangan Jadual Pembahagian Penilaian & Soalan Penilaian Pengetahuan

HARI 1

HARI 2

HARI 3

5

2.00 ptg : Pendaftaran (Check In)

3.00 ptg – 5.00 ptg : Taklimat Kursus

8.00 mlm – 10.30 mlm : Pengenalan Kepada JPK

Page 7: JPK...Tugasan: Bangunkan Jadual Pembahagian Penilaian & Soalan Penilaian Pengetahuan 2.00 ptg –5.00 ptg : Pembentangan Jadual Pembahagian Penilaian & Soalan Penilaian Pengetahuan

JPKJADUAL KURSUS

8.00 pg – 10.00 pg : Taklimat Pembangunan Soalan (Prestasi)

10.30 pg – 1.00 ptg : Tugasan: Bangunkan Soalan Penilaian Prestasi

2.00 ptg – 5.00 ptg : Pembentangan Soalan Penilaian Prestasi

8.00 mlm – 10.30 mlm : Pembentangan Soalan Penilaian Prestasi

8.00 pg – 10.00 pg : Pembetulan Dokumen

10.30 pg – 12.00 tgh :Penyerahan Hasil Kerja Peserta, Rumusan & Majlis Penutup

12.00 tgh : Check Out

HARI 4

HARI 5

6

Nota:

Sarapan pagi (7.00 – 8.00 pg)

Minum pagi (10.00 – 10.30 pg)

Makan tengahari (1.00 – 2.00 ptg)

Minum petang (5.00 – 5.30 ptg)

Makan malam (7.00 – 8.30 mlm)

Kudapan (10.30 – 11.00 mlm)

Check Out (12.00 tgh)

Page 8: JPK...Tugasan: Bangunkan Jadual Pembahagian Penilaian & Soalan Penilaian Pengetahuan 2.00 ptg –5.00 ptg : Pembentangan Jadual Pembahagian Penilaian & Soalan Penilaian Pengetahuan

JPK

• Keselamatan diri

• Keselamatan pihak lain

• Keselamatan harta benda sendiri

• Keselamatan harta benda pihak lain

KESELAMATAN

7

Page 9: JPK...Tugasan: Bangunkan Jadual Pembahagian Penilaian & Soalan Penilaian Pengetahuan 2.00 ptg –5.00 ptg : Pembentangan Jadual Pembahagian Penilaian & Soalan Penilaian Pengetahuan

JPK

UNTUK KAKITANGAN AWAM SAHAJA

(Guna borang KP4 – borang akan disahkan oleh pihak CIAST)

DIHANTAR SEGERA (sebelum 5 hb. bulan berikutnya)

PASTIKAN DOKUMEN LENGKAP

DOKUMEN YANG PERLU DILAMPIRKAN

Surat tawaran menghadiri bengkel

Salinan kad pengenalan

Salinan hadapan buku bank / penyata bank (akaun gaji)

Salinan penyata touch n’ go.

Salinan penyata gaji terkini.

Surat kebenaran yang disahkan oleh ketua jabatan bagi perjalanan

melebihi 240 km (jika perlu)

Pengesahan tidak membuat tuntutan perjalanan oleh ketua jabatan

TUNTUTAN PERJALANAN

8

Page 10: JPK...Tugasan: Bangunkan Jadual Pembahagian Penilaian & Soalan Penilaian Pengetahuan 2.00 ptg –5.00 ptg : Pembentangan Jadual Pembahagian Penilaian & Soalan Penilaian Pengetahuan

JPK

Berpakaian sopan mengikut waktu pejabat

Bersedia dinilai oleh fasilitator

Bersifat terbuka untuk berbincang & berkongsi pengalaman semasa

sesi kursus

Boleh bekerjasama, membimbing dalam kerja kumpulan & menghormati

pendapat rakan kursus

Bersedia & boleh menerima teguran semasa sesi pembentangan oleh

fasilitator & rakan kursus

Hadir dengan tujuan belajar atau memperolehi ilmu

PERATURAN SEMASA KURSUS

9

Page 11: JPK...Tugasan: Bangunkan Jadual Pembahagian Penilaian & Soalan Penilaian Pengetahuan 2.00 ptg –5.00 ptg : Pembentangan Jadual Pembahagian Penilaian & Soalan Penilaian Pengetahuan

JPK

o Nama peserta

o Agensi tempat bertugas

o Bidang kemahiran semasa/Program latihan

o Pengalaman pekerjaan berkaitan

PENGENALAN DIRI

10

Page 12: JPK...Tugasan: Bangunkan Jadual Pembahagian Penilaian & Soalan Penilaian Pengetahuan 2.00 ptg –5.00 ptg : Pembentangan Jadual Pembahagian Penilaian & Soalan Penilaian Pengetahuan

JPK

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRANDepartment Of Skills Development

11

Page 13: JPK...Tugasan: Bangunkan Jadual Pembahagian Penilaian & Soalan Penilaian Pengetahuan 2.00 ptg –5.00 ptg : Pembentangan Jadual Pembahagian Penilaian & Soalan Penilaian Pengetahuan

JPKCARTA ORGANISASI JPK

WILAYAH UTARA

WILAYAHSABAH

WILAYAH SELATAN

WILAYAHTENGAH

PEJABATWILAYAH

KETUA PENGARAH JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN

TIMBALAN KETUA PENGARAH (OPERASI)

TIMBALAN KETUA PENGARAH (PEMBANGUNAN)

PENGARAH CIAST

BAHAGIAN SistemLatihan

DualNegara(SLDN)

BAHAGIANNational

OccupationalSkill

Standard(NOSS)

BAHAGIANMalaysian

OccupationalSkill

Qualification(MOSQ)

BAHAGIANKhidmat

Pengurusan & SumberManusia(KPSM)

BAHAGIANPenguatkuasaan &

Kawalselia(P&KS)

BAHAGIANPerancanganPenyelidikan

& Pembangunan(PP&P)

BAHAGIANKerjasamaStrategik

(BKS)

WILAYAHTIMUR

WILAYAHSARAWAK

BAHAGIANPejabat

PemantauanProject(PMO)

12

Page 14: JPK...Tugasan: Bangunkan Jadual Pembahagian Penilaian & Soalan Penilaian Pengetahuan 2.00 ptg –5.00 ptg : Pembentangan Jadual Pembahagian Penilaian & Soalan Penilaian Pengetahuan

JPK

PROGRAMPERANCANGAN

& PEMBANGUNAN

LATIHAN(PPL)

PROGRAMPEMBELAJARANELEKTRONIK &MULTIMEDIA

(PEM)

PROGRAM PEMBANGUNANPROFESIONAL

KEMAHIRAN(SPD)

PROGRAM PEMBANGUNAN

PENGAJARKEMAHIRAN

(PPK)

PENGARAH CIAST

i) Melahirkan tenaga pengajar

kemahiran baru

ii) Meningkatkan kemahiran

tenaga pengajar/industri

iii) Menyediakan kemudahan

penyewaan peralatan dan

mesin serta khidmat nasihat

teknikal kepada Pusat

Bertauliah Awam dan

Swasta.

iv) Kursus jangka panjang

- VTO

- DLKM

v) Kursus jangka panjang

- Modular

- Customised

i) Melaksanakan program Train

of Trainer (master teacher,

SLDN)

ii) Melaksanakan kursus

peningkatan kemahiran

kepada penyelia industri

iii) Melaksanakan kursus

peningkatan kemahiran

mengajar kepada pengajar

ILKA dan ILKS

iv) Melaksanakan

VTO/\VTE/VTM Fast Track

i) Bertanggungjawab dalam

memberi perakuan

pengiktirafan kelayakan

mengajar di pusat

bertauliah JPK awam dan

swasta.

- PP, PPD, PPB, PPPLV,

PPDPLV(VTO), PSLDN,

COACH (industri)

ii) Menyelaras program

latihan antarabangsa

dengan kerjasama EPU

(MTCP, TCTP)

iii) Menyelaras pertandingan

kemahiran Malaysia

(World Skills,PKM,

Panasonic dll.)

iv) Direktori Pakar Industri

Negara (DPIN)

i) Merancang dan melaksanakan kursus

pembangunan & fasilitator

- NOSS (DESCUM)

- WIM

- CUDBAS

- Pembangunan Soalan

- Kemahiran Fasilitator

ii) Merancang dan melaksanakan

pembangunan mesin, peralatan dan

kemudahan latihan mengikut keperluan

semasa

iii) Menyelaras kursus-kursus baru untuk

keperluan tenaga pengajar CIAST dan

agensi berkaitan

iv) Merancang dan melaksanakan

pembangunan profil pengajar kemahiran

i) Menjaga, mengurus dan

memantau perjalanan aplikasi

sistem e-training dan e-pengajar

ii) Menyediakan keperluan sistem &

menyelenggara aplikasi dan

perkakasan berkaitan ICT

iii) Melaksanakan kursus / latihan

e-training melalui kursus-kursus

pembangunan jangka pendek

PROGRAMKELAYAKAN

KEKOMPETENAN(KK)

CARTA ORGANISASI CIAST

13

Page 15: JPK...Tugasan: Bangunkan Jadual Pembahagian Penilaian & Soalan Penilaian Pengetahuan 2.00 ptg –5.00 ptg : Pembentangan Jadual Pembahagian Penilaian & Soalan Penilaian Pengetahuan

MENGARUSPERDANA LATIHAN KEMAHIRAN MALAYSIA

TERIMA KASIH

16