Jungovo čitanje Goetheova Fausta

 • View
  216

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • Igor Grbi

  Odjel za humanistike znanosti

  Sveuilite Jurja Dobrile u Puli

  Jungovo itanje Goetheova Fausta

  U dvadeset svezaka Sabranih djela Carla Gustava Junga,1 kojima moramo

  pribrojiti i spise to su ostali u njih neukljueni, nije lako pronai tekst koji u izlaganje

  ne uvodi Goethea, u rasponu od usputnog spomena do cijelih stranica posveenih

  ovom ili onom aspektu njegova djela. Jung pritom, bar u praksi, Goetheovo djelo

  poistovjeuje s Faustom nije mi poznato da igdje upuuje na bilo koje drugo

  njegovo djelo dok protagonista Fausta Jung iitava kao knjievnu projekciju

  samoga Goethea, ali, vidjet emo, i ovjeka u irem smislu, pogotovo kranskog, a

  njemakog na osebujan nain. Faust je bio posrednim povodom i cijelog jednog

  Jungovog djela, kasnog i hermetikog Mysteriuma coniunctionis (Jung 1999, 5), koje

  moemo smatrati i iscrpnim komentarom Goetheova djela. Toliko Jungovo

  ustrajavanje na tom klasiku postaje jasnije im shvatimo da je za nj Faust bio

  paradigmatski tekst, knjiga njegovog ivota i knjiga u kojoj je ispisan ivot maltene

  svakog ovjeka njegova civilizacijskoga kruga. Njegovo je znaenje smatrao utoliko

  duboko univerzalnim, a intimno se s lakoom prepoznavao u njegovoj drami. Jungu je

  bila poznata legenda prema kojoj je njegov istoimeni djed i rektor Bazelskog

  sveuilita bio Goethovo nezakonito dijete (v. Jung 2004, 63), ali samo povrno i

  pristrano itanje Jungovih tekstova moe dovesti do zakljuka da je on Goethom bio

  opinjen zbog svog mogueg srodstva s tako slavnim pretkom, a ne Goethom kao

  autorom njemu toliko znakovitog Fausta i ovjekom u ijem je ivotu prepoznavao

  znakove zavidnog ucjeljenja linosti. Tu Jung nasljeduje Nietzschea, svoje drugo

  veliko nadahnue, za kojega je Goethe bio najupojedinaeniji pojedinac svih vremena,

  na pragu natovjeka, bie koje je teilo cjelovitosti, ne odvajajui se od ivota i crpei

  1 The Collected Works of C. G. Jung (1953-1983), prir. Gerhard Adler, Michael Fordham, William

  McGuire i Herbert Read, prev. R. F. C. Hull (sv. 2 L. Stein i D. Riviere), London: Routledge and

  Kegan Paul, Ltd.; New York: Bollingen Foundation.

 • 2

  iz njega sve.2 "Zaratustra je bio Nietzscheov Faust [...]" (isto, 150). Kako je onda

  otac analitike psihologije itao Fausta?

  Jo sasvim mladog Junga s Faustom je za njegovih kolskih dana upoznala

  majka. Ta sibilska sila u njegovom ivotu u jednom mu je trenutku "iznenada i bez

  uvoda rekla: 'Mora ovih dana proitati Goetheova Fausta.'". Nakon to je na

  policama knjinice svoga oca pastora pronalazio samo djela razvodnjene i bljutave

  duhovnosti, Faust ga je smjesta zabljesnuo kao neto sasvim novo:

  Legao mi je na duu poput udotvornog melema. "Evo, napokon", mislio sam, "nekoga

  tko uzima avla za ozbiljno i ak sklapa s njime krvni ugovor s protivnikom koji ima

  mo da osujeti Boji plan o stvaranju savrenoga svijeta." (Isto, 93-94)

  Shrvan svojim narastajuim djeakim sumnjama u slubenu religijsku istinu,

  prvenstveno dojmom da se problema zla koji e ga doivotno zaokupljati umjesto

  da ga rijei, ova tek olako rijeila, Jung je u Faustu doao do utjene spoznaje da u

  svojim mukama nije sam:

  Napokon sam naao potvrdu da postoje ili da su postojali ljudi koji su uviali zlo i

  njegovu univerzalnu mo i jo vanije tajanstvenu ulogu koju igra u oslobaanju

  ovjeka od tame i patnje. U toj mjeri, Goethe je u mojim oima postao prorok. (Isto, 94)3

  U Faustovoj alopojci [M]eni u grudi dviju je dua stan, / I jedna bi od druge da

  se lui (Faust 1112-1113) Jung je zaas prepoznao vlastitu raskoljenost na, kako ih je

  do smrti nazivao, linost br. 1 i linost br. 2. Za razliku od prve, "dnevne" linosti,

  [L]inost br. 2 je, s druge strane, osjeala da je u tajnoj vezi sa srednjim vijekom kakav je

  utjelovljavao Faust, s naslijeem proslosti koje je oito duboko dirnulo Goethea. Stoga

  je i za Goethea a to mi je bila velika utjeha linost br. 2 bila stvarnost. Faust mi je,

  kako sam sada pomalo okiran shvatio, znaio vie od moga omiljenog Evanelja po

  Ivanu. U Faustu je bilo neeg to je izravno diralo moje osjeaje. Ivanov Krist mi je bio

  2 O meuproimanju Goethea, Nietzschea i Junga vidi Huskinson 2004, dok Bishop 2008 smjeta

  Junga u kontekst njemake klasike te povlai niz biografskih i intelektualnih paralela izmeu njega i

  Goethea. Akademski je pak primjer zlonamjernog tendencioznog itanja Junga i u tom smislu knjiga

  Richarda Nolla (Noll 1996), prema kojemu se Jung i Nietzscheovim udivljenjem Goetheom koristio da

  i samom sebi, kao samozvanom potomku potonjeg, pripie svojstva natovjeka. 3 Jung je smatrao da je Nietzsche izgubio razum upravo zato to je zanemario injenicu da se u svojim

  duhovnim hrvanjima naao sred jedne marginalizirane, ali itekako postojee zapadne tradicije, pa u

  tako samonametnutoj duhovnoj samoi naprosto nije mogao izdrati toliko optereenje.

 • 3

  stran, a jo udaljeniji mi je bio Spasitelj iz drugih evanelj. Faust je, s druge strane, bio

  ivi ekvivalent linosti br. 2, i bio sam uvjeren da je on bio taj odgovor koji je Goethe dao

  svome vremenu. Taj mi uvid nije pruio samo utjehu, nego i vei osjeaj unutarnje

  sigurnosti i svijest o pripadanju ljudskoj zajednici. Vie nisam bio izdvojen i puka

  neobinost, igra okrutne prirode. Moj zatitnik i autoritet bio je sm veliki Goethe. (Isto,

  131)

  U istoj se "autobiografiji"4 Jung kasnije jo jednom iscrpnije prisjea svog

  prvog, mladenakog itanja Fausta:

  Faust je u meni dotaknuo neku strunu i toliko me ganuo da nisam mogao ne smatrati to

  neim osobnim. Povrh svega, probudio je u meni problem suprotnosti dobra i zla, duha

  i materije, svjetla i tame. Faust, taj nerazborit, kratkovidan filozof, susree tamnu stranu

  svoga bia, svoju zlokobnu sjenu, Mefistofelesa, koji unato svojim negacijskim

  osobinama predstavlja istinskoga duha ivota, nasuprot jalovu uenjaku koji lebdi na

  rubu samoubojstva. Moja unutarnja protuslovlja pojavila su se ovdje u dramskoj formi.

  Goethe je doista napisao osnovne crte i obrazac mojih unutarnjih sukoba i rjeenja.

  Dihotomija Faust-Mefistofeles u meni se spojila u jednu osobu, a ta osoba bio sam ja.

  Drugim rijeima, bio sam izravno pogoen, i prepoznao to kao svoju sudbinu. Odatle su

  me sve krize u drami osobno pogaale u jednoj toki sam morao strastveno odobravati,

  u drugoj se protiviti. Niti jedno rjeenje me nije ostavljalo ravnodunim. Kasnije sam

  svjesno doveo u vezu svoje djelo s onim to je Faust prikazao: potivanje vjenih ljudskih

  prava, prepoznavanje "asnog starine", i kontinuitet kulturne i intelektualne povijesti.

  (Isto, 322-323)

  Bishop doista ne pretjeruje kad ustvruje da je Jung svoju osebujnu teoriju

  nesvjesnog razvijao upravo s obzirom na svoje iitavanje Fausta (Bishop 2008, 54).

  U Preobrazbama i simbolima libida (Jung 2006), tom prijelomnom djelu kojim se

  otisnuo od Freuda, Jung se, pobraja isti autor, vraa Faustu ak dvadeset jedan put

  (Bishop 2008, 58). To je kaotina knjiga koja je neposredno prethodila godinama

  duboke Jungove duhovne krize i u njoj se intenzivira njegova zaokupljenost

  Goetheovim djelom kao jednim od tradicionalnih svjedoanstava silaska ovjeka u

  vlastite dubine, iz kojih se vraa preporoen, a to e rei zaokruen:

  4 Navodnici trebaju oznaiti da je Jung svoja sjeanja, snove i razmiljanja tek diktirao bliskoj

  suradnici Anieli Jaff, koja ih je zatim i priredila za tisak. Knjiga je izala nakon Jungove smrti i

  postoje prijepori oko stupnja uredniine intervencije u izvorni transkript.

 • 4

  Kao i u svakog junaka, Faustova je udnja usmjerena prema tajni preporoda, besmrtnosti;

  njegov put vodi stoga prema moru i dolje, prema udovinom drijelu smrti, ije muke i

  skuenost oznaavaju istovremeno i novi dan [] (Jung 2006, 245)

  Jungovo se itanje Fausta tako postupno proiruje. Iako u njemu i dalje

  prepoznaje vlastitu sudbinu, sve vie uvia kako se on u osnovi tie ovjeka kao

  takvog, osobito zapadnog, i zadatka koji u ivotu pred njim stoji. U rascijepljenosti,

  tatini i klasinom hybrisu glavnog junaka on razaznaje i proroko ocrtavanje sudbine

  Nijemaca u 20. stoljeu (ili bar, iz dananje toke gledano, u njegovoj prvoj polovici)

  (Jung 2004, 321). Budui da je, na tragu okultistike predaje, sebe bio vrlo svjestan

  kao mikrokozmike kopije ljudskog i univerzalnog makrokozmosa, te da se, iako

  vicarac, smatrao batinikom prvenstveno njemake kulture, Jungu nije bilo teko

  uplesti se u Fausta vrlo osobno. Osjeao se krivim za smrt Filemona i Baukide,

  kao da sam u prolosti potpomogao izvrenje ubojstva tih dvoje staraca. Ta neobina

  ideja me uznemirila, i ja sam se smatrao odgovornim iskupiti se za taj zloin, ili sprijeiti

  da se on ponovi. (Isto)

  U pismu od 5. sijenja 1942. on se iste scene prisjea ovim rijeima:

  Odjednom mi je s uasom postalo jasno da sam primio Fausta kao svoje naslijee,

  tovie kao odvjetnik i osvetnik Filemona i Baukide, koji su, za razliku od natovjeka

  Fausta, domaini bogova sred doba beutnog i od Boga naputenog. (Jung 1973a, 309-

  -310)

  Jung dakle ita Fausta s velikim senzibilitetom i duboko proivljavajui svaki

  njegov stih, ali istodobno i vrlo kritiki. Radi se uistinu o drami, drami iji smjerokazi

  ne upuuju samo na cilj, nego upozoravaju i na sve stupi