Click here to load reader

JUS 2111 Introduksjonsforelesning Statsforfatningsrett ... · PDF file JUS 2111 Introduksjonsforelesning Statsforfatningsrett, folkerett og menneskerettigheter Førsteamanuensis Jon

 • View
  7

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of JUS 2111 Introduksjonsforelesning Statsforfatningsrett ... · PDF file JUS 2111...

 • JUS 2111 Introduksjonsforelesning

  Statsforfatningsrett, folkerett og

  menneskerettigheter

  Førsteamanuensis

  Jon Christian Fløysvik Nordrum

  Onsdag 15. august 2018

  http://www.jus.uio.no/ior/personer/vit/joncn/index.html

 • Oversikt over semesteret

  • Praktisk informasjon

  • Reform 1: Digital eksamen (Lovdata Pro Eksamen)

  • Reform 2: Eksamen i Silurveien

  • Reform 3: Canvas

  • Oversikt over semesteret

  • Hva er folkerett, menneskerett og statsrett?

  • Noen studietips

  JCFN 2018 2

 • Hvem har ansvaret på JUS 2111?

  Statsforfatningsrett: Inger Johanne Sand

  Folkerett: Malcolm Langford

  Menneskerettigheter: Vibeke Blaker Strand

  Studieårsansvarlig lærer: Jon Christian F. Nordrum

  JCFN 2018 3

 • Fagene

  • Statsforfatningsrett (10 stp.)

  • Folkerett (5 stp.)

  • Menneskerettigheter (5 stp.)

  • Ex.fac. (JFEXFAC04)

  JCFN 2018 4

 • JUS 2111 – ET KREVENDE SEMESTER

  OFFENTLIG RETT – ET KREVENDE FAGFELT I SPENNINGER MELLOM JUSS

  OG POLITIKK

  JCFN 2018 5

 • Det pedagogiske opplegget

  • Vanlige pedagogisk opplegg: forelesninger, kurs, kursoppgave og PBL

  • Nytt pedagogisk tilbud – Introduksjonskurs til offentligrettslig metode

  – Obligatorisk prosedyreøvelse i folkerett

  – Felles fakultetsoppgave

  – Praktikumsforelesning

  • Samordnet undervisning

  • Podcast, litteratur og evaluering

  JCFN 2018 6

 • Samordnet undervisning mellom statsforfatningsrett, folkerett og

  menneskerettigheter

  JCFN 2018 7

  Generell og institusjonell

  del Rettigheter Prosedyreøvelse

  Undervisning i alle fag hele semesteret

 • JCFN 2018 8

  Master i rettsvitenskap, JUS2111- (3. semester) -plan for høsten 2018

  Høstferi e?

  13-18 aug 20-25 aug 27-31 aug 3-7 sep 10-14 sep 17-21 sep 24-28 sep 1-5 okt 8-12 okt 15-19 okt 22-26 okt 29-2 nov 5-9 nov 12-16 nov 19-23 nov 26-30 nov 3-7 des

  10-14 des 17-21 des

  Fag: ukenummer: 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

  Introduksjon/metode F 2 F 2

  Introduksjon/metode, K 6 tre timer per gang K 6 tors og

  fre

  Statsforfatningsrett forelesning F 22 F 8 F 4 F 8 F 2

  Statsforfatningsrett K 14 K 4 K 4 K 6

  Statsforfatningsrett kursoppgavegjennomgang K 2

  K 2

  Folkerett forelesning F 12 F 2 F 6 F4

  Folkerett K 10 K 4 K 2 K 4

  Gjennomgang av fakultetsoppgave

  felles for alle tre fag - F 2 innleveri

  ng F 2

  Folkerett prosedyreøvelse K2 innlev av

  prosesskriv K2 prosedyre-

  øvelse

  PBL i Folkerett/MR, K 4 PBL 4

  Menneskerettigheter, F 12 F 6 F 6

  Menneskerettigheter, K 10 K 6 K 4

  Menneskerettigheter, kursoppgavegjennomgang K 2

  K 2

  Exfac, F 21 F 5 F 6 F 6 F 4

  Exfac, K 14 K 4 K 6 K 4

  Kildesøk folkerett og MR K4 ?? K 2 K 2

  Manduksjoner F 6 F 4 F 2

  Kurs i lovdata, K 3 K 2 K 1

 • Introduksjonskurs i offentligrettslig metode

  • Tilbud som starter denne uken

  • Ta med PC

  • Case-basert opplegg

  • 2 x 3 timer

  JCFN 2018 9

 • Obligatorisk prosedyreøvelse i folkerett

  • Foregår i fakultetets rettssal

  • Innlevering av prosesskrift i uke 45

  • Prosedyreøvelse i uke 46

  • Nærmere info i folkerettsundervisningen

  JCFN 2018 10

 • Emnesidene

  JCFN 2018 11

 • Semestersidene

  JCFN 2018 12

 • Semestersidene

  JCFN 2018 13

 • Canvas!

  JCFN 2018 14

 • CANVAS

  • Informasjon på nettsidene

  • Spør Infosenteret og Juriteket

  • Infomøte i auditorium 4 (DA, Urbygningen), torsdag 6. september kl. 12:15

  • Hvor mye funksjonalitet som tas i bruk beror på faglærerne.

  JCFN 2018 15

 • Informasjon

  JCFN 2018 16

 • Semestersiden, Canvas, mine studier

  • Semestersiden og mine studier:

  JCFN 2018 17

 • JCFN 2018 18

 • Tilbakemeldinger, spørsmål, diskusjoner

  JCFN 2018 19

  Gjør mest mulig i Canvas!

 • Eksamen: Silurveien

  JCFN 2018 20

 • Evaluering, Silurveien

  JCFN 2018 21

 • Eksamen: Silurveien

  JCFN 2018 22

 • Eksamen: Silurveien

  JCFN 2018 23

 • Heldigital eksamen

  JCFN 2018 24

 • JCFN 2018 25

 • Evaluering: Lovdata Pro, eksamen

  JCFN 2018 26

 • Evaluering: Lovdata Pro, eksamen

  JCFN 2018 27

 • Evaluering: Lovdata Pro, eksamen

  JCFN 2018 28

 • JCFN 2018 29

  Evaluering: Lovdata Pro, eksamen

  Hva kan vi lese ut av disse tallene?

 • Veiledning

  JCFN 2018 30

 • JCFN 2018 31

 • Erfaringer (eksamensrettet kurs)

  JCFN 2018 32

 • Kort demonstrasjon

  JCFN 2018 33

 • JCFN 2018 34

 • JCFN 2018 35

 • Lovdata Pro

  JCFN 2018 36

 • Digitale rettskildeutvalg

  JCFN 2018 37

 • Inspera

  JCFN 2018 38

 • Tips

  • Gjør dere kjent med verktøyene

  • Lek dere med Lovdata Pro, prøv ut

  • Gå på kurs og spør

  • Bruk besøksdagene

  • Øv på eksamenssituasjon: Visualisering? Generalprøve?

  JCFN 2018 39

 • JCFN 2018 40

  Forbindelseslinjer i JUS 2111 og til JUS 2211

 • Hvorfor er disse fagene samlet?

  • Internasjonale menneskerettigheter er nært forbundet med statsforfatningsrett og folkerett

  – Menneskerettigheter er beskyttet både av Grunnloven og av folkerettslige forpliktelser

  – Forbindelsene mellom det internasjonale menneskerettighetsvernet og statsforfatningsretten ble styrket ved grunnlovsvedtaket i 2014

  • Utvidelse av Grunnloven med menneskerettigheter som er vernet av internasjonale menneskerettighetstraktater

  JCFN 2018 41

 • Hva handler statsforfatningsrett, folkerett og menneskerettigheter om? • Statsforfatningsrett: Hvilke grunnleggende

  rettsregler og prinsipper er den norske staten og rettssystemet bygget på? – Det rettslige forholdet mellom statsmaktene – Konstitusjonelt rettighetsvern

  • Folkerett: Hvilke rettslige normer gjelder i forholdet mellom stater?

  • Internasjonale menneskerettigheter: Hvilken rettsbeskyttelse har den enkelt i kraft å være menneske og gjennom konvensjoner som Norge er part i?

  JCFN 2018 42

 • Hva handler statsforfatningsrett, folkerett og menneskerettigheter om?

  • Offentlig rett, ikke privatrett

  – Privatrett regulerer forholdet mellom mer eller mindre autonome og likestilte parter

  – Offentlig rett fastsetter grunnleggende regler for

  • Staten, og forholdet mellom staten og borgerne

  • Forholdet mellom stater, forholdet mellom stater og den enkelte og internasjonale organisasjoners rettsforhold (FN, WTO, NATO mv.)

  JCFN 2018 43

 • Forbindelser mellom JUS 2111 og JUS 2211

  • Alminnelig forvaltningsrett bygger på statsforfatningsrett og generelle EØS-rettslige regler

  • Spesiell forvaltningsrett som miljørett og velferdsrett bygger på statsforfatningsrett, menneskerettigheter og EØS-rett

  • EØS-rett bygger på folkerett og statsforfatningsrett

  JCFN 2018 44

 • Forholdet til Ex fac

  • Ex fac gir verktøy for å analysere

  – Rettsnormer, og forskjeller mellom offentligrett og privat rett

  – Rettigheter

  – Juridisk språkbruk

  – Svakheter i rettsoppfatninger og juridiske resonnementer ut i fra interne juridiske og allmenne akademiske standarder

  – Forholdet mellom rett og samfunn

  JCFN 2018 45

 • MED FOLKERETT OG STATSRETT ER LANDET BYGGET

  What’s in it for me?

  JCFN 2018 46

 • Det sorte gull

  JCFN 2018 47

  Foto: Colourbox

 • JCFN 2018 48

 • De få magiske ord

  Lov 14. juni 1963 om utforskning og utnyttelse av undersjøiske naturforekomster

  § 1.Denne lov gjelder utforskning og utnyttelse av naturforekomster på havbunnen eller i dens undergrunn, så langt havets dybde tillater utnyttelse av naturforekomstene, såvel innenfor som utenfor de ellers gjeldende sjøgrenser, likevel ikke ut over midtlinjen i forhold til andre stater.

  § 2.Retten til undersjøiske naturforekomster tilligger staten. Kongen kan gi norske eller utenlandske personer, herunder også stiftelser, selskaper og andre sammenslutninger, adgang til å utforske eller utnytte naturforekomstene. Det kan settes bestemte vilkår for slike tillatelser.

  JCFN 2018 49

 • Institusjonene

  14. juni 1972: Den norske oljemodellen

  - Oljedirek