Jut Ran Jazar Ja

Embed Size (px)

Text of Jut Ran Jazar Ja

Stephenie Meyer JUTRANJA ZARJA Prevedla Urka Willewaldt Lektorirala Tina Benedii Uredila Sandra Stevanovi Tehnino uredil tefan kvorc Direktorica zalonitva Mojca Benedii Izdala in zaloila Uila International, zaloba, d.o.o., Tri, 2009 Za zalobo Sreko Mrvar Natisnjeno v EU Prva izdaja, naklada 1000 izvodov Copyright 2008 Stephenie Meyer Knjiga je izla v sodelovanju z zalobo Little, Brown and Company, New York, ZDA Osebe in dogodki, ki se pojavijo v romanu, so izmiljeni. Vsaka podobnost z osebami, ivimi ali mrtvimi, je zgolj nakljuna in nenamerna.Brez pisnega dovoljenja Zalobe je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakrnem koli obsegu ali postopku, hkrati s fotokopiranjem, tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki v okviru doloil Zakona o avtorski in sorodnih pravicah.

CIP - Kataloni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjinica, Ljubljana 821.111(73)-312.9 MEYER, Stephenie, 1973Jutranja zarja / Stephenie Meyer ; [prevedla Urka Willewaldt]. - 1. izd. - Tri : Uila International, 2009 Prevod dela: Breaking dawn ISBN 978-961-00-0810-1 246104320

Knjigo posveam svoji nindi/agentki Jodi Reamer. Hvala, ker me varuje pred padcem v brezdanjo globino.

Hvala tudi moji najljubi glasbeni skupini, ki si je nadela tako primerno ime Muse in ki je bila s svojo glasbo pri ustvarjanju sage nenehen navdih.

PRVA KNJIGA

BELLA

Otrotvo ne traja od rojstva do doloene starosti,ko otrok odraste in odvre otroke stvari. Otrotvo je kraljestvo, v katerem nihe ne umre. Edna St. Vincent Millay

1. ZAROENA

ne strmi vate. Ker pa niti sama sebi nisem znala prepriljivo lagati, sem morala preveriti. Z avtomobilom sem stala pred enim od treh semaforjev v naem mestu in akala na zeleno lu. Skrivaj sem pogledala desno v enoprostorcu je sedela gospa Weber in se s celotnim trupom obraala v mojo smer. Nepremino je strmela vame. Nejeverno sem trznila. Spraevala sem se, emu od sramu ni umaknila pogleda. Saj je bolanje v ljudi e vedno nespodobno, mar ne? Kaj to ni veljalo tudi zame? Potem sem se spomnila, da so stekla na avtomobilu tako zatemnjena, da verjetno sploh ni vedela, da v avtomobilu sedim jaz, kaj ele da bi pomislila, da sem jo zasaila. Poskuala sem se potolaiti, da v resnici ne strmi vame, temve v avtomobil. Moj avtomobil. Zavzdihnila sem. Pogledala sem e na levo in zastokala. Na ploniku sta kot vkopana stala peca. Namesto da bi prekala cesto, kajti na semaforju je gorela zelena lu, sta samo nejeverno strmela vame. Za njima je skozi izlobeno okno svoje majhne trgovine s spominki prav tako vame topoglavo buljil gospod Marshall. Vsaj z nosom se ni pritisnil ob steklo. e ne. Na semaforju se je prigala zelena lu. Hotela sem im hitreje pobegniti, zato sem brez razmiljanja z nogo na vso mo pritisnila na stopalko za plin tako sem po navadi h gibanju prisilila svoj izmueni kamion.

Nihe ne strmi vate, sem se spodbujala. Nihe ne strmi vate. Nihe

14

STEPHENIE MEYER

Avtomobilski motor je zarenal kot divji panter, ki se pripravlja na napad, in vozilo je z veliko hitrostjo skoilo naprej. Moje telo se je zaradi pospeka z vso silo pribilo na rn usnjeni sede in zdelo se mi je, da se mi je elodec zaril v hrbtenico. Av! sem zastokala, ko sem iskala stopalko za zaviranje. Ohranila sem mirno kri in komaj opazno pritisnila na zavoro. Avtomobil se je kljub temu e v istem hipu popolnoma ustavil. Nisem imela moi, da bi se ozrla okoli sebe in pogledala, kaj si o vsem skupaj mislijo opazovalci. e je pred tem e kdo ugibal, kdo sedi za volanom avtomobila, zdaj ni bilo nobenega dvoma ve. S konico evlja sem neno pritisnila na stopalko za plin in jo samo za pol milimetra potisnila proti dnu vozila. Avtomobil je takoj speljal. Uspelo mi je pripeljati do cilja na bencinsko postajo. e mi ne bi zmanjkovalo bencina, sploh ne bi zavila v mesto. Zadnje dneve sem ivela v pravem pomanjkanju. Na primer, zmanjkalo mi je epkov s okoladnim nadevom; tudi vezalke za evlje bi nujno potrebovala. In vse to odpovedovanje samo zato, ker se nisem hotela pojavljati v javnosti. Kot bi sodelovala na tekmovanju, sem v nekaj sekundah odprla avtomobilski pokrov, odvila ep, ez italnik potegnila kartico in v odprtino za gorivo potisnila roko. Seveda nikakor nisem mogla vplivati na hitrost vrtenja tevilk na tevcu, ki so se premikale skrajno poasi, skoraj kot bi me namerno hotele razjeziti. Dan ni bil jasen a taknega vremena so bili prebivalci mesta Forks v zvezni dravi Washington vajeni. Vseeno se mi je zdelo, kot bi okoli mene sevala posebna svetloba, ki naj bi poglede vseh usmerjala na mojo levico, kjer se je bleal prekrasen prstan. V taknih trenutkih kadar sem na hrbtu utila zvedave poglede mimoidoih sem dobila obutek, da prstan oddaja utripajo neonski napis: Poglejte me, poglejte me. Dobro sem vedela, kako neumno je zaradi tega biti v takni zadregi. Je bilo sploh pomembno, kaj so si ljudje mislili o moji zaroki? In o mojem novem avtomobilu? In o mojem skrivnostnem sprejemu na prestini kolid? In o bleei rni plailni kartici, ki sem jo imela v hlanem epu in me je v tistem trenutku gala kot razbeljeno elezo? telo je samo mnenje mojih starev. Saj, komu mar, kaj si mislijo drugi, sem zabrundala sama pri sebi.

15

Ahm, gospodina? sem za seboj zasliala moki glas. Obrnila sem se in e v istem hipu mi je bilo al. Zraven bleeega terenskega vozila, vrh katerega sta bila privezana popolnoma nova kajaka, sta stala neznana moka. Nihe od njiju ni gledal vame. Vsa njuna pozornost je bila usmerjena v moj avtomobil. e sem isto odkrita, tega nikoli ne bom popolnoma razumela. Ponosna sem bila nase, ker sem sploh razlikovala simbole razlinih avtomobilskih znamk. In moj avtomobil je bil sicer res bleee rn, poloen in lep, a vendar je bil samo avtomobil. Oprostite, ker vas motiva. Ali bi nama lahko povedali, kaken avtomobil imate? me je vpraal viji moki. Uh, mercedes je, kajne? e res, mi je moki potrpeljivo vljudno odgovoril, medtem ko je njegov manji spremljevalec samo zavil z omi. To mi je jasno. Zanima pa me, ali je ... Ali vozite mercedesa guardian? Moki je zadnjo besedo izgovoril s posebnim spotovanjem. Pomislila sem, da bi se verjetno odlino razumel z Edwardom Cullenom, mojim ... mojim zaroencem (samo nekaj dni pred poroko se res ni imelo ve smisla sprenevedati). Niti v Evropi naj e ne bi bili na triu, je nadaljeval moki, kaj ele tu. Medtem ko je on poznavalsko opazoval zunanjo linijo vozila meni se ni zdel ni kaj drugaen od drugih Mercedesovih limuzin, toda kaj pa jaz vem o tem? , sem se jaz v mislih poigravala z besedami zaroenec, poroka, mo itn. Vse skupaj se nekako ni ujemalo s celotno sliko. Po drugi strani pa sem bila vzgojena, da se moram zdrzniti e ob sami misli na padajoo belo ipkasto obleko in opke. Celo ve. Nikakor mi ni uspelo zdruiti podobe umirjenega, resnobnega, spotljivega in zdolgoasenega moa z Edwardovo podobo. Kot bi poskuala nadangelu nadeti podobo raunovodje. Nikakor si ga nisem mogla zamisliti v tako vsakdanji vlogi. Kot vedno, kadar sem pomislila na Edwarda, sem se znala v posebnem fantazijskem svetu. Neznanec se je moral odkaljati, da me je priklical nazaj v resninost; e vedno je akal, da mu odgovorim na zastavljeno vpraanje o modelu mojega mercedesa. Kaj pa vem, sem odkrito priznala.

16

STEPHENIE MEYER

Ali dovolite, da se fotograrava z njim? Celo sekundo sem potrebovala, preden sem dojela, kaj eli. Res? Radi bi se fotograrali z mojim avtomobilom? Jasno. Kdo pa mi bo brez dokaza verjel, da sem ga videl? Hja, prav. Velja. Iz odprtine sem hitro potegnila roko za toenje bencina, potem pa sedla na svoj sede. Medtem je navdueni obudovalec iz prtljanika svojega avtomobila potegnil fotoaparat. S prijateljem sta se izmenino fotograrala pred mojim avtomobilom, potem pa fotograrala e njegov zadek. Kako pogream svoj stari kamion, sem zastokala sama pri sebi. Zares zelo prirono celo preve prirono , da je mojemu izmuenemu kamionu sapa pola le nekaj tednov za tem, ko sva z Edwardom sklenila enostranski dogovor, ki je med drugim vkljueval tudi menjavo mojega dotrajanega vozila. Edward je prisegal, da je bil popoln kolaps kamiona priakovan; kamion je imel dolgo in plodno ivljenje, ki se je konalo zaradi naravne obrabe materialov. Vsaj tako je trdil Edward. Njegove zgodbe seveda nisem imela monosti preveriti, kaj ele da bi kamion z lastnim znanjem lahko poskusila oiviti. Moj najljubi mehanik pa ... Svoje misli sem sredi stavka na silo ustavila. Raji sem prisluhnila glasovom neznancev, ki so prodirali skozi stene mojega avtomobila. ... sem gledal video posnetek, ki je prikazoval, kako so vanj metali ognjene krogle. Barva karoserije se ni niti malo nagubala. Seveda ne. ez tega prijateljka lahko pelje celo tank. Za na trg ni najprimerneji. Narejen je za diplomate z Blinjega vzhoda, trgovce z orojem in narkomanske mogotce. Misli, da je ona nekdo? je manji neznanec vpraal tie. Glavo sem od sramu sklonila. Vsa kri mi je stekla v lica. Huh, je rekel viji neznanec. Mogoe. Ne vem, zakaj bi lovek potreboval protiraketna stekla in dvotonski neprebojni oklep avtomobilske karoserije. Zagotovo je nekaj posebnega. Neprebojni oklep avtomobilske karoserije. Dvotonski neprebojni oklep avtomobilske karoserije. In protiraketna stekla? Krasno. Le kaj se je zgodilo z dobrimi starimi protistrelnimi stekli? No, seveda je bilo vse skupaj dokaj smiselno za loveka s sprijenim smislom za humor.

17

Saj ne da ne bi priakovala, da bo Edward izkoristil prilonost in ob sklenitvi dogovora poskrbel, da bo lahko dal ve, kot bi kadar koli prejel. Strinjala sem se, da bo lahko kupil nadomestno vozilo, ko bo moj kamion odsluil svoje; seveda nisem priakovala, da bo tisti trenutek priel tako kmalu. V hipu ko sem bila prisiljena priznati, da moj kamion komaj e zmore opravljati svoje poslanstvo, sem vedela, da me bo z nadomestnim avtomobilom spravil v zadrego. Postala bom sredie pozornosti. In