KADAR BAYARAN / ELAUN - BAYARAN... · KADAR BAYARAN / ELAUN TAHUN MINIT PERKARA KADAR 2004 3.3/1/2004…

  • View
    226

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

KADAR BAYARAN /

ELAUN

KADAR BAYARAN / ELAUN

TAHUN

MINIT

PERKARA

KADAR

1998

14/1998 (14.1.3)

32/1998

Elaun sekali mesyuarat bagi ahli-ahli Jawatankuasa Kecil selain dari LPU Bayaran Pensyarah, Tutor dan Penunjuk Ajar Sambilan - Pindaan melalui minit

14/3/2008

RM150.00 sekali mesyuarat

1999

10/1/1999

Hadiah Pingat Emas Canselor dan Pingat Emas Naib Canselor

Pingat Emas Canselor Nilai - RM3,000.00 Bilangan Hadiah - 1 Pingat Emas Naib Canselor Nilai - RM1,000.00 Bilangan Hadiah - 8 Pingat Lembaga Pengarah UPSI Nilai - RM1,500.00 Bilangan Hadiah - 1

2002

10/4/2002

Pembayaran Kerja-Kerja Penerbitan - Bayaran Terjemahan Melalui Pindaan Minit 9/2/2015

Rujuk Lampiran 1

2003

13/1/2003

17/2/2003

18.2/2/2003

6/3/2003

Bayaran Pegawai Perubatan Locum Bayaran Khidmat Pemeriksaan Kesihatan Diri di Pusat Kesihatan UPSI Skim Pembayaran Pelajar Bekerja -pindaan melalui minit 11/2/2013 Gaji Pembantu Penyelidik UPSI - Pindaan melalui minit

15/1/2012

RM40.00 sejam Tuntutan perbatuan dan bayaran tol turut ditanggung oleh UPSI RM80.00 seorang - untuk pelajar dan kakitangan UPSI RM3.50/ jam - Mengikut jumlah jam bekerja RM25.00/ hari - Mengikut kadar harian bekerja RM500.00/ bulan - Mengikut bulan bekerja Rujuk Lampiran 2

KADAR BAYARAN / ELAUN

TAHUN

MINIT

PERKARA

KADAR

2004

3.3/1/2004

9/3/2004

7/2/2004

7/4/2004

8/4/2004

11/4/2004

Elaun Sewa Rumah Kepada Felo Luar Kampus Kadar Bayaran Kerja Penyelidikan Kadar Pemeriksa Luar, Profesor Pelawat bagi Program Akademik UPSI Elaun Skim Zamalah Siswazah Bayaran Honorarium Pemeriksa Disertasi Luar Negara Mulai 2005 - Pindaan melalui minit

13/2/2012 Kadar Bayaran Kerja-Kerja Penyelidikan Bagi Pembantu Lapangan (Enumerator)

RM300.00 sebulan termasuk kos utiliti (elektrik, air dan telefon) Upah memasukkan data - RM1.50 - RM2.00 per responden Upah menaip - RM3.00 per kertas Upah Transcribe - RM3.00 per kertas bagi tulisan langkau 2 baris Rujuk Lampiran 3 Elaun Bulanan Sarjana : RM1,300.00 PhD : RM1,500.00 Yuran Pengajian (Yuran berkala lain dibayar sendiri oleh calon) Sarjana : 3,900.00 PhD : RM9,900.00 Bantuan pembentangan hasil penyelidikan dalam persidangan ( Untuk Setahun) Sarjana : RM500.00 PhD : RM500.00 Tempoh bagi Sarjana 18 bulan dan boleh disambung 6 bulan (maksima) Tempoh bagi PhD maksima 3 tahun (tiada sebarang penyambungan) Peringkat Sarjana - USD 300.00 Peringkat PhD - USD 500.00 mulai tahun 2005 - RM15.00 hingga RM30.00/ hari (Bergantung kepada jumlah/ bebanan kerja yang diputuskan oleh penyelidik bagi sesuatu penyelidikan)

KADAR BAYARAN / ELAUN

TAHUN

MINIT

PERKARA

KADAR

2005

9/2/2005

13/2/2005

8/3/2005

Kadar Bayaran Perkhidmatan Oleh Unit Editorial, Pusat Bahasa Moden Kadar Bayaran Kepada Ahli Jawatankuasa Pengajian Program Sarjana Muda/ Penasihat Luar/ Pakar Rujuk - Pindaan melalui minit

9/4/2011 Bayaran Tiket Kapal Terbang dan Penginapan Hotel Kepada Penasihat Luar/ Pakar Rujuk Yang Dijemput Untuk Mesyuarat di UPSI

RM500.00 untuk setiap kali mesyuarat Rujuk Lampiran 4

2006

8/1/2006

11/1/2006

12/1/2006

16/1/2006

Bayaran Instruktur Ko-Kurikulum Pembayaran Saguhati Kepada Penulis Siri Kompilasi Buku Sarjana Malim Daripada Kalangan Kakitangan Akademik UPSI IPM UPSI Pembayaran Elaun/ Saguhati Bagi Institut Peradaban Melayu (IPM) Kadar Bayaran Pendaftaran Peralatan Elektrik di Kolej Kediaman UPSI

~ Tiada elaun perbatuan dan tol untuk instruktur ko-kurikulum dari kalangan pelajar/kakitangan ~ RM25.00 sejam untuk orang luar

(kakitangan kerajaan) tertakluk had maksima bulanan (Pekeliling

Perbendaharaan Bil. 1/2005) iaitu 1/2 daripada gaji pokok sebulan

~ RM20.00 sejam untuk pelajar/ kakitangan (Maksimum 4 jam/ seminggu untuk Pelajar) Bayaran saguhati RM300.00 bagi artikel/ penulisan 80 halaman ke atas (double spacing A4) untuk artikel-artikel yang telah dibentangkan di simposium/ seminar/ persidangan sahaja. Rujuk Lampiran 5 Rujuk Lampiran 6

Jenis Perkhidmatan

Kadar Bayaran Setiap

Halaman (Pelajar)

Kadar Bayaran Setiap Halaman

(Kakitangan)

Kadar Bayaran Setiap Halaman

(Pihak Luar)

1. Penyunting 2. Pembaca Proof 3. Terjemahan

RM5.00 RM3.00 RM5.00

RM10.00 RM5.00

RM10.00

RM12.00 RM7.00

RM12.00

KADAR BAYARAN / ELAUN

TAHUN

MINIT

PERKARA

KADAR

2006

17.3/1/2006 Kenaan Bayaran Untuk Borang Sebutharga UPSI

RM5.00 setiap naskah sebutharga kecil (perolehan kerja tidaK melebihi RM20,000.00 dan perolehan khidmat/ bekalan diantara RM20,000.00 - RM50,000.00) RM20.00 setiap naskah sebutharga rasmi (perolehan kerja diantara RM20,000.00 - RM200,000.00 dan perolehan khidmat/ bekalan diantara RM50,000.00 - RM200,000.00)

2007

8/1/2007

10/2/2007

11/2/2007

12/2/2007

15.1/2/2007

Kadar Bayaran Honorarium Bagi Penceramah Program Anjuran Pusat Islam UPSI Elaun Pengajian Program Kedoktoran Nova Southeastern University (NSU), Florida, USA Untuk Kakitangan UPSI Elaun Saguhati Penyelaras IPG yang menguruskan PKPG dan Program B.Ed (TESL) di IPG Saguhati Kepada Pensyarah UPSI Bagi Program DPLI Kadar Elaun Pelajar Mewakili/Mengikuti Aktiviti-Aktiviti Universiti - Pindaan melalui minit 10/3/2015

Rujuk Lampiran 7

ELAUN RM

Elaun Buku 1,000.00

Elaun Perkakas 600.00

Elaun Tesis (dibayar sekali sahaja di akhir pengajian)

1,200.00

RM500.00 per semester mulai semester 1 sesi 2005/2006. - RM50.00 sejam bagi tugas mengajar

melebihi jam hakiki seminggu (over and above)

- Had tuntutan tidak melebihi bulan gaji

pokok (termasuk elaun pensyarah sambilan lain, jika ada).

KADAR SEHARI (BERMALAM)

KADAR SEPARUH HARI

(TANPA BERMALAM)

RM15.00

RM10.00

KADAR BAYARAN / ELAUN

TAHUN

MINIT

PERKARA

KADAR

2008

12/3/2008

14/3/2008

Skim Pembantu Pengajar Siswazah (Graduate Teaching Assistant) Kadar Bayaran Pensyarah, Tutor dan Penunjuk Ajar Sambilan di UPSI

IJAZAH HAD SEMINGGU

HAD ELAUN SEBULAN

Sarjana Maksimum 6 jam

Tidak melebihi RM1,300

PhD Maksimum 8 jam

Tidak melebihi RM1,600

Rujuk Lampiran 8

2009

8/1/2009

16/1/2009

17/1/2009

3.1.4 (Petikan Minit

LPU)

Elaun Kerja Luar Waktu Bekerja Biasa (EKLWBB) Pusat Kesihatan Universiti Pendidikan Sultan Idris Peningkatan Had Kos Rawatan Pergigian Kakitangan UPSI -pindaan melalui minit 12/2/2013 Skim Pembantu Penyelidik Siswazah (Graduate Research Assistant) Kadar Pemberian Saguhati Prof. Adjung

HARI BERTUGAS

BERSEDIA DI LOKASI DAN DIPANGGIL BERTUGAS

MELEBIHI 4 JAM

KURANG DARI 4 jam

Hari Berkerja Biasa (selepas pukul 5:30 pm)

RM90/hari RM50/hari

Hari Cuti Mingguan dan Cuti Am

RM100/hari RM55/hari

Kenaikan daripada RM100.00 kepada RM150.00 setahun bagi satu keluarga.

KATEGORI

ELAUN MAKSIMUM

Sarjana RM1,300.00

PhD RM1,500.00

KADAR

BAYARAN FAEDAH &

KEMUDAHAN TEMPOH

LANTIKAN KUASA

MELULUS

Honorium: RM4,000/ setahun Elaun Harian: RM300.00 Mengajar: RM200/ Jam

Penginapan: Kadar Sebenar Pengangkutan: Kereta UPSI atau tuntutan rasmi Kapal Terbang: Kelas Perniagaan

1-2 Tahun

Senat/ Naib

Canselor

KADAR BAYARAN / ELAUN

TAHUN

MINIT

PERKARA

KADAR

2010

9/1/2010

Elaun Keluarga (EBK) Bagi Kakitangan Yang Menjalani Program Post Doktoral

JENIS ELAUN KADAR KEKERAPAN

Elaun Bantuan Keluarga

Mengikut tempat

program dijalankan

Dibayar sebulan sekali

Elaun Bantuan Sewa Rumah

(sekiranya berkaitan)

Dibayar sebulan sekali

Elaun Penempatan

Dibayar sekali sahaja

Elaun Pakaian Panas (sekiranya berkaitan)

Mengikut kadar yang

ditentukan

Sekali di awal pengajian

13/2/2010

Kadar Bayaran Honorarium Dan Kemudahan Lain Bagi Skim Sarjana Utama - Pindaan melalui minit

9/1/2011

SKIM TARAF HONORARIUM BULANAN(RM)

TUNTUTAN PERJALANAN

Skim Sarjana Utama (SSU)

Profesor RM8,000.00

Setara dengan DS45 Skim

Sarjana Khas (SSK)

Profesor Madya

RM4,000.00

Pensyarah RM3,000.00

13/4/2010

Elaun Kepada Pembantu Tadbir UPSI Untuk Membantu Dalam Urusan Peperiksaan ~ Menggantikan Khidmat Pembantu Peperiksaan Sambilan (PPS)

RM5.00/jam dan terhad kepada 6 jam/hari dikecualikan kepada kakitangan Unit Peperiksaan.