KADAR DAN SYARAT TUNTUTAN ELAUN,KEMUDAHAN DAN BAYARAN KPD

  • View
    47.824

  • Download
    8

Embed Size (px)

Transcript

KADAR DAN SYARAT TUNTUTAN ELAUN,KEMUDAHAN DAN BAYARAN KPD PEGAWAI PERKHID. AWAM KERANA MENJALANKAN TUGAS RASMI

Pek.Perbendaharaan Bil 3 Tahun 2003 dikeluarkan bertujuan utk menetapkan kadar dan syarat bagi seseorang pegawai menuntut elaun,kemudahan dan bayaran semasa bertugas rasmi mengikut Perintah Am Bab B Tafsiran; Gred Gred Gaji mengikut SSM mengikut Pek.Perkhidmatan Bil 4 Tahun 2002.

Ibu Pejabat Tempat biasa seseorang pegawai lapor diri. 25km jalan raya 16km jalan tanah yg boleh dilalui kenderaan bermotor 8km jalan basikal atau sungai

Tugas Rasmi Bermakna tugas yg berkaitan dgn tugas di pejabat selain daripada menghadiri kursus yang dibenarkan. Ketua Jabatan bertanggungjawab utk menentu dan mengesahkan jalan serta pengangkutan yg hendak digunakan oleh seseorang pegawai yg menjalankan tugas rasmi

Bertugas Rasmi Didalam Negeri Seseorang pegawai yg dikehendaki menjalankan tugas rasmi diluar Ibu Pejabatnya layak menuntut elaun,kemudahan dan bayaran mengikut kadar dan syarat spt; Elaun Makan Elaun Harian Bayaran Sewa Hotel Elaun Lojing Elaun Perjalanan Kenderaan Elaun Basikal

Elaun Makan Diberikan kpd seseorang pegawai yg menjalankan tugas-tugas rasminya diluar Ibu Pejabatnya bagi tempoh 24jam dan dikira dari waktu ia bertolak. Boleh dibayar utk masa bertugas kurang dari 3 bulan termasuk hari kelepasan am dan mingguan. Tidak boleh dibayar kalau lebih dari 3 bulan.

sambungan

Tidak layak dituntut jika kemudahan tersebut disediakan oleh pihak penganjur atau Kerajaan. Jika sebahagian saja kemudahan tersebut disediakan,pegawai hanya layak menuntut sebahagian makanan yg tidak disediakan.

Kadar sebahagian kemudahan makan yg tidak disediakan a) sarapan pagi 20% b) makan tengah hari - 40% c) makan malam - 40% dan

Sekiranya pihak penganjur menyediakan kemudahan berbentuk wang maka pegawai layak menuntut perbezaannya.

Kadar Elaun Makan Mengikut Gred (Sem.Malaysia)-Rasmi / KursusRASMIGREDUtama/A & Keatas Utama/ B&C 53 & 54 45 -52 41 44 17 40 1 - 16

KURSUSHOTEL S.Suite Superior Sebenar 180.00 160.00 100.00 80.00 LOJING 80.00 75.00 70.00 60.00 55.00 35.00 30.00 MAKAN 90.00 90.00 70.00 60.00 45.00 40.00 35.00 HOTEL Biasa Biasa Biasa 145.00 130.00 80.00 65.00

MAKAN 115.00 100.00 85.00 60.00 45.00 40.00 35.00

Kadar Elaun Perjalanan KenderaanKELAS A Gaji xKurang RM2020.30 SBL KELAS B Gaji xKurang RM1795.30 SBL KELAS C Gaji xKurang RM1193.54 SBL KELAS D Gaji xKurang RM1193.54 SBL KELAS E Gaji xKurang RM1193.54 SBL

CC

1400 keatas SEN 0.70 0.65 0.55 0.50 RM 350.0 0 325.0 0 385.0 0 -

1000 keatas SEN 0.60 0.55 0.50 0.45 RM 300.00 275.00 350.00 -

1000 kebawah SEN 0.50 0.45 0.40 0.35 RM 250.00 225.00 280.00 -

Tak Kurang 175 SEN 0.45 0.40 0.35 0.30 RM 225.00 200.00 245.00 -

Dibawah 175 SEN 0.40 0.35 0.30 0.25 RM 200.00 175.00 210.00 -

KM 500 500 700 1701

la E

H un

an ri a

Adalah separuh dari Elaun Makan dituntut oleh seseorang pegawai yang menjalankan tugas rasminya melebihi 8jam tapi kurang dari 24jam

Bayaran Sewa HotelPegawai yang menjalankan tugas diluar Ibu Pejabatnya layak menuntut Bayaran Sewa Hotel(BSH) yang disokong oleh resit mengikut had maksimumnya atau Elaun Lojing mengikut kadar yang ditentukan

Bayaran Sewa Hotel Tuntutan hendaklah berpatutan dan munasabah. Tidak boleh dibayar utk masa bertugas melebihi 3 bulan express termasuk HKA dan mingguan. Layak tuntut service charge keatas BSH. Tidak layak dituntut jika kemudahankemudahan ini disediakan oleh Kerajaan /Penganjur.

Elaun Perjalanan Kenderaan Seseorang pegawai yg menggunakan kenderaan sendiri bagi menjalankan tugas rasmi sama ada didalam atau diluar Ibu Pejabat adalah layak menuntut Elaun Perjalanan Kenderaan. Walaubagaimana pun Ketua Jabatan adalah bertanggungjawab utk menentukan cara pengangkutan yang hendak digunakan itu.

Jarak perjalanan bertugas rasmi bagi tiap-tiap satu bulanA 500 km pertama 70 501-1,000km 65 1,001-1,700 km 55 1.701 dan seterusnya 50 B 60 55 50 45 C

Kelas D 45 40 35 30 E 40 35 30 25

(sen/km)

50 45 40 35

Elaun Basikal Seseorang pegawai yg menggunakan basikal sendiri bagi menjalankan tugas rasmi adalah layak menuntut Elaun Basikal mengikut kadar berikut; melebihi 10hari bagi bulan itu RM70.00 kurang 10hari bagi bulan itu 0.20 sen/ km

Awam Seseorang pegawai yg tidak menggunakan kenderaan sendiri bagi menjalankan tugas rasmi adalah layak menuntut Tambang Pengangkutan Awam spt; Teksi/Kereta Sewa/Bas/Motobot/Jenis Pengangkutan Lain dalam kategori ini. Kereta Api/Motobot dan Jenis Pengangkutan Lain dalam kategori ini . Gred Kelas 27 dan ke atas Kelas Satu 1-26 Kelas Dua

Belanja Pelbagai Seseorang pegawai sama ada bertugas diluar atau didalam Ibu Pejabat adalah layak menuntut Belanja Pelbagai spt berikut; b) Bayaran telefon.telegram,bayaran pos dan bayaran faks atas urusan rasmi; c) Belanja dobi yg disokong dgn resit apabila pegawai menginap diluar Ibu Pejabat tidak kurang dari 3 malam.

Belanja Pelbagaia) bayaran cukai lapangan terbang; b) bayaran Excess Baggage utk barangbarang rasmi yang disokong dgn resit dan c) Bayaran letak kereta,tol, dan tambang feri yang disokong dengan resit

ELAUN,KEMUDAHAN DAN BAYARAN KERANA MENGHADIRI ISTIADAT PENGURNIAAN

Seseorang pegawai atau pesara yang diundang dan menghadiri Istiadat Pengurniaan utk menerima Pingat atau Darjah Kebesaran Persekutuan atau Negeri adalah layak menuntut elaun, kemudahan dan bayaran seolah-olah menjalankan tugas rasmi. Bagi pesara tuntutan hendaklah dikemukakan kpd JPM dan kadarnya adalah mengikut gred jawatan yg akhir sebelum bersara.

TAMBANG PERJALANAN BAGI PENEMPATAN SELEPAS LANTIKAN PERTAMA

layak menuntut tambang perjalanan bagi diri dan keluarganya dari rumah kediaman ke tempat ianya diarahkan bertugas mengikut kelayakan tambang perjalanan yg layak diperolehi setelah memegang jawatan yg ditawarkan. Keluarga bermaksud,jika pegawai lelaki adalah isteri dan anak-anaknya begitu juga sebaliknya. Anak-anak tanggungan dibawah 21 tahun.

Senarai Semak Bagi Penyediaan TuntutanBerkaitan Dengan Tuntutan Perjalanan / Pertukaran / Perpindahan

Penyataan Tuntutan Perjalanan - Satu salinan buku akaun simpanan-bagi staff baru - Hendaklah menggunakan satu akaun dgn bayaran gaji - Mesti diisi dgn lengkap - Tandatangan Ketua Unit - Surat Arahan Rasmi / Pertukaran / Penempatan - Resit , Bil -bil , Tol (hendaklah digamkan pd kertas A4 mengikut tarikh - Kenderaan sendiri Kepunyaan org lain surat kebenaran diperlukan.

Tuntutan Perpindahan;Perpindahan Masuk / keluar Kuarters Atas arahan Ketua Jabatan layak membuat tuntutan. Perpindahan Keluar / masuk kuarters MESTILAH dimaklumkan pada Bahagian Kewangan utk urusan potongan gaji. Berpindah masuk dari kuarters / rumah sewa ke rumah atas Pinjaman Perumahan layak dgn syarat; - Salinan surat Nikah / Kad Pengenalan - Surat kelulusan Bhg Kew/Pin.Perumahan Kjaan - Surat Masuk / Keluar Kuarters

Senarai Semak Bagi Penyediaan Daftar BayaranTuntutan EKLWBB dan Elaun Lebih Masa

Penyataan Tuntutan - Satu salinan buku akaun simpanan-bagi staff baru - Mesti diisi dgn lengkap Butiran Tugas. - Tandatangan Ketua Unit - Hendaklah menggunakan satu akaun dgn bayaran gaji - Dikira menggunakan kaedah 24jam. - 12.00pm = 00.00pm , 01.00(am) = (13.00pm) - 1.15 =13.25pm@ 01.25am - 1.30 =13.50pm@ 01.50am - 1.45 =13.75pm@ 01.75am - Kelulusan dari Ketua Jab.Bagi ELM > gaji.

Serba s edikit B e Perjala nan / P rkaitan Denga ertukar an / Pe n Tuntutan rpindah an / EL M

Dicetak dgn komputer. Borang hendaklah dihantar ke pejabat pada atau sebelum 5hb bulan yang dituntut tersebut. Tuntutan mileage tidak boleh dtuntut menggunakan borang yang sama untuk bulan yang berlainan dan tidak boleh diasingkan aktiviti yang berlainan dgn menggunakan borang berasingan. Tuntutan yang tidak lengkap akan dikuiri Jangan di staplekan Tuntutan ELM/EKLWBB bersama dengan tuntutan Perjalanan asingkan.

Elaun Lebih Masa Mengikut peraturan di dalam SSB, semua staf sokongan (Kumpulan B Ke Bawah) adalah layak untuk menuntut elaun lebih masa dengan syarat kerja-kerja yang dilakukan hendaklah dengan arahan daripada Ketua Jabatan.

KEADAAN YANG MEMBOLEHKAN KERJA LEBIH MASA

Ketua Jabatan dikehendaki menentukan supaya sesuatu 1tuntutan bayaran lebih masa itu hendaklah bagi kerja-kerja . yang sangat mustahak dan tidak boleh dibuat secara sewenang-wenangnya sahaja.

Corak kerja lebih masa yang dibenarkan adalah meliputi semua jenistugas perkhidmatan kaunter, pemerosesan penyeliaan dan pengawasan dengan tertakluk kepada syarat-syarat seperti berikut :-

A.Kerja-kerja kecemasan2 Kerja-kerja mustahak dan tidak boleh ditangguhkan kepada hari . berikutnya,jika ditangguhkan boleh memudaratkan perkhidmatan. 3 Kerja-kerja yang dikehendaki dibuat oleh staf adalah melebihi . daripada bidang tugasnya. 4 Kerja-kerja yang diperlukan diuruskan dalam jangkamasa yang . terhad.

B. KELAYAKAN ELAUN LEBIH MASA 1 Pada masa kadar tuntutan elaun lebih masa yang boleh dituntut oleh kakitangan . adalah tidak boleh melebihi daripada 1/3 gaji sebulan atau 64 jam. Walaubagaimanapun kakitangan masih boleh diberi elaun lebih masa melebihi daripada 1/3 gaji dengan menepati syarat-syarat berikut :1 Semua kakitangan yang terlibat dalam sesuatu urusan ditempat yang sama telah . menjalankan tugas lebih masa yang melebihi had 1/3 daripada gaji sebulan. (i) 2 Kakitangan yang tidak boleh membuat kerja-kerja lebih masa telah membuat . pengakuan dengan Surat/Sijil melebihi 1/3 daripada gaji sebulan. (ii) 3 Sesuatu keadaan yang difikirkan sangat-sangat munasabah tetapi terkeluar daripada . panduan (i) dan (ii). 4 Tuntutan tersebut hendaklah dipersijilkan oleh Pegawai Tertinggi di dalam . Kumpulan A.