Kaedah-kaedah Pegawai Majlis (Kelakuan dan Tatatertib)

 • View
  224

 • Download
  12

Embed Size (px)

Transcript

 • KAEDAH KAEDAH PEGAWAI MAJLIS

  (KELAKUAN DAN TATATERTIB) Syahrul Azrin bin Ghazali Penasihat Undang-Undang

  Majlis Bandaraya Ipoh

 • TIDAK HADIR TANPA CUTI (KAEDAH 27-31)

  TERMASUKLAH JIKA TIADA DI TEMPAT KERJA BAGI APA-APA JUA TEMPOH MASA

  KETUA JABATAN LAPOR KEPADA J/KUASA TATATERTIB

  JIKA TIDAK DAPAT DIKESAN, SERAH DI ALAMAT TERAKHIR DIKETAHUI.

  SIARKAN NOTIS DI DALAM SURATKHABAR.

  BERHAK DILUCUT EMOLUMEN. LUCUT EMOLUMEN BUKAN HUKUMAN.

 • KETERLIBATAN DI DALAM PROSIDING JENAYAH (KAEDAH 32 -37)

  BILA TERIMA MAKLUMAT, LAPOR KEPADA JAWATANKUASA.

  BERHAK UNTUK TAHAN DARIPADA BERTUGAS.

  JIKA SABIT KESALAHAN, BERHAK UNTUK GANTUNG TUGAS SEHINGGA KES DIDENGAR OLEH JAWATANKUASA TATATERTIB.

  HANYA BOLEH JALANKAN PENDENGARAN TATATERTIB SEHINGGA KES JENAYAH SELESAI.

  BOLEH TERUSKAN JIKA PROSIDING TIDAK BERGANTUNG KPD PERTUDUHAN

 • PROSEDUR (KAEDAH 38-45)

  TIDAK BOLEH BUANG KERJA @ TURUN PANGKAT KECUALI STLH DIBERIKAN HAK UNTUK DIDENGAR

  SELEPAS WUJUD PRIMA FACIE, PERLU BAGI NOTIS REPRESENTASI KPD PEGAWAI

  JAWATANKUASA PENYIASATAN BOLEH DIWUJUDKAN

 • PROSEDUR BAGI KES TATATERTIB

  1. LAPORAN DARIPADA KETUA JABATAN

  2. URUSETIA SEDIAKAN KERTAS KERJA UNTUK PENENTUAN OLEH PENGERUSI JAWATANKUASA TATATERTIB 1 (KAEDAH 40 - BUKAN DENGAN TUJUAN BUANG KERJA ATAU TURUN PANGKAT) SAMA ADA IANYA DI BAWA KE JAWATANKUASA TATATERTIB 1 ATAU JAWATANKUASA TATATERTIB 2 (KAEDAH 41 - DENGAN TUJUAN KERJA ATAU TURUN PANGKAT)

  3. DISYORKAN MENGGUNAKAN FORMAT YANG STANDARD UNTUK SEMUA KES

 • CONTOH ISI KANDUNGAN LAPORAN/KERTAS KERJA

  MENGANDUNGI LATAR BELAKANG PERKHIDMATAN PEGAWAI

  MENGANDUNGI BUTIRAN KESALAHAN YANG DIPERTUDUHKAN

  KRONOLOGI KES MULAI LAPORAN DARIPADA KETUA JABATAN DAN TINDAKAN -TINDAKAN DI PERINGKAT JABATAN SEBELUM

  DIRUJUK KEPADA PENGERUSI JAWATANKUASA

  SABITAN LAMPAU/REKOD KES-KES LAMPAU

  SYOR DARI URUSETIA

 • PENENTUAN SAMA ADA KES DIBAWA UNTUK PERTIMBANGAN JAWATANKUASA TATATERTIB 1 @ 2

  *JAWATANKUASA 1 DIPENGERUSIKAN OLEH SETIAUSAHA

 • KEAHLIAN JAWATANKUASA

  DATUK BANDAR/YDP /SETIAUSAHA PENGERUSIKAN JAWATANKUASA

  PEGAWAI YANG MENANGGUNG KERJA TIDAK BOLEH GANTIKAN PENGERUSI/AHLI JAWATANKUASA

  PEGAWAI YANG MEMANGKU BOLEH GANTIKAN PENGERUSI/AHLI JAWATANKUASA

 • PROSEDUR BAGI KES TATATERTIB (SAMBUNGAN)

  4. SEKIRANYA DIDAPATI KESALAHAN TIDAK WAJAR UNTUK DIBUANG KERJA ATAU TURUN PANGKAT, URUSETIA PERLU BERI NOTIS REPRESENTASI KEPADA PEGAWAI BERKENAAN KESALAHAN YANG DIPERTUDUHKAN

  5. BERI TEMPOH 21 HARI UNTUK PEGAWAI JAWAB, MULAI TARIKH TERIMA NOTIS

  6. NOTIS PERLU SERAH KEPADA PEGAWAI @ AHLI KELUARGA PEGAWAI

  7. PERLU NYATAKAN DI DALAM REKOD SERAHAN TELAH SERAH KEPADA SIAPA, WAKTU DAN TEMPAT SERAHAN

  8. PEGAWAI JUGA BOLEH DIPANGGIL PADA WAKTU PENDENGARAN UNTUK BERIKAN PENJELASAN LANJUT BERKENAAN REPRESENTASI ATAU PERTUDUHAN TERSEBUT

 • KANDUNGAN PERTUDUHAN

  SATU PERTUDUHAN YG JELAS

  NAMA PENUH, NO. K/P, SKIM PERKHIDMATAN,GELARAN JAWATAN,TEMPAT BERTUGAS

  FAKTA SALAHLAKU TARIKH, MASA, TEMPAT (LAMPIRAN JIKA PERLU)

  KAEDAH YANG DILANGGAR

 • KANDUNGAN SURAT PERTUDUHAN

  TARIKH, RUJUKAN FAIL,PERINGKAT DOKUMEN

  ALAMAT PEGAWAI, MELALUI DAN SALINAN KPD KJ

  TAJUK YANG JELAS; DENGAN TUJUAN BUANG KERJA @ TURUN PANGKAT ATAU SEBALIKNYA

  NYATAKAN AKIBAT JIKA SABIT KESALAHAN

 • KANDUNGAN SURAT PERTUDUHAN

  TEMPOH UTK BELA DIRI 21 HARI

  SEKIRANYA TIADA REPRESENTASI, MAKA DIANGGAP ANGGOTA BERSETUJU DENGAN PERTUDUHAN DAN HUKUMAN BOLEH DIJATUHKAN OLEH J/KUASA

  SURAT PERTUDUHAN DITANDATANGANI OLEH PENGERUSI JAWATANKUASA TATATERTIB

 • KANDUNGAN SURAT PERTUDUHAN

  SERTAKAN SURAT AKUAN TERIMA DAN LAMPIRKAN

  SERAHAN KE DIRI ATAU A.R BERDAFTAR

 • REPRESENTASI

  JAWAB DLM TEMPOH DIBERIKAN MELALUI KETUA JABATAN

  KETUA JABATAN PERLU BERI ULASAN BAGI REPRESENTASI PEGAWAI

  SETELAH TAMAT TEMPOH DIBERIKAN, SEDIAKAN KERTAS KERJA UNTUK PERTIMBANGAN JAWATANKUASA DENGAN @ TANPA REPRESENTASI

 • MESYUARAT JAWATANKUASA

  DIJALANKAN SEBERAPA SEGERA YANG MUNGKIN

  MINIT MESYUARAT PERLU MENGANDUNGI ASAS-ASAS KEPUTUSAN JAWATANKUASA DAN JUGA HUKUMAN YANG JELAS TERMASUK BERKAITAN JUMLAH ATAU BILANGAN ATAUPUN MASA

 • KEPUTUSAN JAWATANKUASA

  KEPUTUSAN DIHANTAR SECARA BERTULIS

  MAKLUMKAN BAHAWA PEGAWAI BERHAK UTK BUAT RAYUAN KEPADA JAWATANKUASA RAYUAN TATATERTIB YANG BERKENAAN

 • REKOD KEPUTUSAN

  PERLU REKOD DI DALAM REKOD PERKHIDMATAN, KECUALI AMARAN PENTADBIRAN

  JIKA ADA RAYUAN, HANYA REKOD SELEPAS RAYUAN DIDENGAR

  JIKA DIBEBASKAN, MAKA TIDAK PERLU REKOD APA-APA DI DALAM REKOD PERKHIDMATAN

 • 9. SEKIRANYA KES PEGAWAI DIRUJUK KE JAWATANKUASA TATATERTIB 2 BAGI TUJUAN BUANG KERJA @ TURUN PANGKAT, MAKA KERTAS KERJA TERSEBUT PERLU DIBENTANGKAN DI DALAM JAWATANKUASA TATATERTIB 2 BAGI PENENTUAN PRIMA FACIE KES

  10. JIKA DIPUTUSKAN DI DALAM MESYUARAT JAWATANKUASA TERSEBUT BAHAWA WUJUD PRIMA FACIE, MAKA SURAT PERTUDUHAN AKAN DIHANTAR KEPADA PEGAWAI

  11. PEGAWAI DIBERIKAN TEMPOH 21 HARI UNTUK MEMBUAT REPRESENTASI BERTULIS TENTANG PERKARA YANG DIPERTUDUHKAN TERHADAPNYA

  12. JIKA TIADA REPRESENTASI @ REPRESENTASI TIDAK MEMBEBASKAN PEGAWAI DARIPADA PERTUDUHAN,MAKA JAWATANKUASA TATATERTIB BERHAK UNTUK MENIMBANG DAN MENJATUHKAN HUKUMAN TERHADAP PEGAWAI

  13. JAWATANKUASA TATATERTIB BERHAK UNTUK TUBUHKAN JAWATANKUASA SIASATAN

  PROSEDUR BAGI KES TATATERTIB (SAMBUNGAN)

 • JAWATANKUASA SIASATAN

  TIDAK KURANG DRPD 2 ORANG

  KETUA JABATAN DAN PEGAWAI LERIH RENDAH TIDAK BOLEH JADI AHLI JAWATANKUASA SIASATAN

  BOLEH PANGGIL SAKSI

  PEGAWAI BOLEH SOAL SIASAT SAKSI

  DOKUMEN PERLU DIKEMUKA KPD PEGAWAI SEBELUM DIJADIKAN BUKTI

 • KUASA JAWATANKUASA 2 (RAYUAN)

  JATUHKAN HUKUMAN SEPERTI YANG DISYORKAN; BUANG KERJA @ TURUN PANGKAT

  MENGAKASKAN HUKUMAN

  MEMBEBASKAN PEGAWAI

 • HUKUMAN TATATERTIB (KAEDAH 46-51)

  AMARAN

  DENDA

  LUCUT HAK EMOLUMEN

  TANGGUH PERGERAKAN GAJI

  TURUN GAJI

  TURUN PANGKAT

  BUANG KERJA

  *BOLEH DIKENAKAN SALAH SATU ATAU KOMBINASI HUKUMAN

 • AMARAN

  MEMBAWA MAKNA BAHAWA PEGAWAI DIDAPATI BERSALAH DAN HUKUMAN LEBIH BERAT AKAN DIKENAKAN JIKA ULANGI

  MEMADAI DIREKOD SEBAGAI AMARAN, TIDAK PERLU AMARAN PERTAMA, KEDUA, TERAKHIR ATAU SEBAGAINYA

  AMARAN PENTADBIRAN TIDAK DIREKODKAN DI DALAM BUKU PERKHIDMATAN

 • DENDA

  DENDA TIDAK BOLEH DIKENAKAN MELEBIHI 3 HARI EMOLUMEN

  JIKA DENDA LEBIH DARI SEKALI DALAM SATU BULAN, TIDAK BOLEH LEBIH DARIPADA 15% EMOLUMEN

 • LUCUTHAK EMOLUMEN

  SESUAI DIKENAKAN UTK KESALAHAN TIDAK HADIR BERTUGAS TANPA KEBENARAN

  DIKIRA DARI TARIKH PEGAWAI TIDAK HADIR BERTUGAS MELAINKAN DIPUTUSKAN SELAINNYA OLEH JAWATANKUASA

 • TANGGUH PERGERAKAN GAJI

  SESUAI UNTUK PEGAWAI YANG BELUM MENCAPAI GAJI MAKSIMUM

  TEMPOH HUKUMAN TIDAK KURANG 3 BULAN

  KUATKUASA TAHUN BERIKUTNYA

  TPG BERUBAH KPD TARIKH HUKUMAN BERAKHIR DAN SELANJUTNYA

  HILANG SENIORITI BERDASARKAN TEMPOH HUKUMAN

 • TURUN GAJI

  SESUAI JIKA PEGAWAI TELAH CAPAI GAJI MAKSIMUM

  TEMPOH HUKUMAN TIDAK BOLEH MELEBIHI 3 KALI KENAIKAN GAJI (3 TAHUN)

  HUKUMAN BERKUATKUASA SERTA MERTA PADA TAHUN SEMASA

  TPG BERUBAH

  HILANG SENIORITI

 • TURUN PANGKAT

  DALAM SATU SKIM YANG SAMA

  JIKA PEGAWAI TELAH DINAIKKAN PANGKAT SECARA HAKIKI SEBELUM INI DAN KENAIKAN TELAH DISAHKAN

  KUP BUKAN KENAIKAN PANGKAT

 • BUANG KERJA

  TIDAK BOLEH BACKDATE DARIPADA TARIKH MESYUARAT TATATERTIB TERSEBUT

 • KAEDAH JAWATANKUASATATATERTIB DAN RAYUAN

 • JAWATANKUASA DAN KEAHLIAN

  JAWATANKUASA TATATERTIB BIDANG KUASA KEANGGOTAAN RAYUAN

  PENGURUSAN DAN

  PROFESSIONAL

  SEMUA KES TATATERTIB

  1. DB/YDP 2. SETIAUSAHA 3. 2 AHLI MAJLIS

  1. YB SUK 2. YB L.A 3. 2 AHLI MAJLIS

  KUMPULAN SOKONGAN

  DENGAN TUJUAN BUANG KERJA @

  TURUN PANGKAT

  1. DB/YDP 2. SETIAUSAHA 3. 2 AHLI MAJLIS

  1. YB SUK 2. YB L.A 3. 2 AHLI MAJLIS

  KUMPULAN SOKONGAN

  BUKAN DENGAN TUJUAN BUANG KERJA @ TURUN

  PANGKAT

  1. SETIAUSAHA 2. 2 AHLI MAJLIS 3. KETUA JABATAN

  1. DB/YDP 2. TSUK (M) 3. 2 AHLI MAJLIS

 • PROSEDUR RAYUAN

  DIBUAT DLM TEMPOH 14 HARI KEPUTUSAN BERTULIS DITERIMA OLEH ANGGOTA

  RAYUAN DIKEMUKAKAN KEPADA KETUA JABATAN

  KETUA JABATAN DLM TEMPOH 30 HARI KEMUKA KEPADA J/KUASA TATATERTIB BERSERTA ULASAN

  J/KUASA TATATERTIB SEDIAKAN REKOD PROSIDING

 • PROSEDUR RAYUAN

  REKOD PROSIDING, ALASAN KEPUTUSAN, RAYUAN PERLU DIHANTAR KEPADA J/KUASA RAYUAN TATATERTIB BERKENAAN DI DALAM TEMPOH 30 HARI DARI TARIKH PENERIMAAN RAYUAN

 • BIDANGKUASA J/KUASA RAYUAN

  HANTAR SEMULA KES UTK PERTIMBANGAN SEMULA

  MENGESAHKAN KEPUTUSAN JAWATANKUASA TATATERTIB

  MENGESAHKAN KEPUTUSAN BERKENAAN KESALAHAN TETAPI UBAH HUKUMAN KEPADA YG LEBIH RINGAN

  MENGAKAS KEPUTUSAN/HUKUMAN DAN BEBASKAN PERAYU

 • TAHAN @ GANTUNG KERJA (KAEDAH 52-58)

  BOLEH TAHAN KERJA BG MAKSUD SIASATAN TIDAK LEBIH 2 BULAN DENGAN GAJI PENUH

  BOLEH TAHAN KERJA DENGAN SEPARUH GAJI JIKA KEHADIRAN AKAN MENGGENDALAKAN SIASATAN. TIADA HAD MASA.

  GANTUNG KERJA TIDAK BERHAK UNTUK EMOLUMEN.

  KELUAR NEGERI TANPA KEBENARAN JUGA ADALAH KESALAHAN TATATERTIB

 • PENAMATAN DEMI KEPENTINGAN AWAM (KAEDAH 59)

  PENAMATAN KERJA DEMI KEPENTINGAN AWAM ADALAH TINDAKAN SECARA TERUS

  PEGAWAI