KAJI SELIDIK - mdsb.gov.my .ringkasan kajian/soal selidik bil. seksyen 3 : pelaksanaan osc 3.0 ya

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of KAJI SELIDIK - mdsb.gov.my .ringkasan kajian/soal selidik bil. seksyen 3 : pelaksanaan osc 3.0 ya

 • KAJI SELIDIK UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)

  DI PIHAK BERKUASA TEMPATAN

  K ET

  U A

  P ER

  U N

  D IN

  G K

  A W

  A LA

  N P

  EM A

  JU A

  N

  JABATAN KERAJAAN TEM PATAN

  KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN

 • PARAMETERS KAJIAN/SOAL SELIDIK

  • Sasaran Kajian- 98 OSC di 98 PBT Semenanjung Malaysia • Bilangan Yang Menjawab – 98 Responden (100%)

  KATEGORI SOALAN

  • SEKSYEN 1 : Struktur Perjawatan OSC– 6 SOALAN (27.27%) • SEKSYEN 2 : Pengendalian Mesyuarat OSC– 8 SOALAN (36.36%)

  • SEKSYEN 3 : Pelaksanaan OSC 3.0– 8 SOALAN (36.36%)

  • Keseluruhan – 22 Soalan (100%)

 • BIL. SEKSYEN 1: STRUKTUR PERJAWATAN OSC YA TIDAK

  1. Unit Pusat Setempat (OSC) ditempatkan di bawah seliaan Pejabat Yang Dipertua dan bertanggungjawab kepada Yang Dipertua

  85 13

  2. Pegawai lantikan KPKT kekal di Unit OSC 89 9 3. Kakitangan Sokongan OSC kekal di Unit OSC 78 20 4. Kakitangan OSC menerima arahan untuk melaksanakan tugas selain OSC? 78 20 5. Tugas-tugas lain membebankan fungsi Unit OSC 28 70 6. Kekuatan asal pegawai sokongan dan skop OSC dikekalkan di OSC selaras waran perjawatan 86 12

  SEKSYEN 2 : PENGENDALIAN MESYUARAT OSC YA TIDAK 1. Mesyuarat Jawatankuasa OSC diadakan sekurang-kurangnya 2 minggu sekali 73 25 2. Mesyuarat Jawatankuasa OSC ditangguhkan sebab ketidakhadiran Ahli Majlis 9 89 3. Kelulusan bersyarat tapi tiada syarat disertakan 3 95 4. Keurusetiaan Mesyuarat Jawatankuasa OSC dikendalikan oleh unit lain selain Unit OSC 3 95 5. Unit OSC mengurusetia Mesyuarat Jawatankuasa OSC dan membentangkan kertas perakuan 76 22 6. Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa OSC diedarkan dalam tempoh 3 hari sementara minit mesyuarat 7 hari 93 5

  7. Syarat-syarat yang tidak bertulis, tidak dibincangkan dan tidak diminitkan tetapi menjadi sebahagian dari keputusan mesyuarat dan dimaklumkan kepada pemohon

  19 79

  8. Permohonan yang gagal dipinda dalam tempoh 28 hari (2 kali Mesyuarat Jawatankuasa OSC) adalah di TOLAK 57 41

  SEKSYEN 3 : PELAKSANAAN OSC 3.0 YA TIDAK 1. Bundle permohonan dibuka, disemak dan diselaras di Unit OSC 68 30

  2. Pemohon diminta mendapatkan sendiri ulasan-ulasan teknikal bagi melengkapkan dokumen dan membolehkan Mesyuarat Jawatankuasa OSC diadakan

  12 86

  3. Notis permulaan kerja di tapak diedarkan pada hari yang sama penerimaan notis 66 32 4. Unit OSC menerima pemakluman peringkat interim dan failkan 66 32 5. Unit OSC menyelaras pemeriksaan interim dengan agensi-agensi yang berkaitan 49 49 6. Unit OSC menyelaras pemeriksaan akhir dengan agensi-agensi yang berkaitan 60 38 7. Unit OSC memantau pengeluaran surat-surat pengesahan CCC 80 18

  8. Unit OSC menyemak salinan-salinan borang F dan borang G yang dikemukakan dan memulangkan semula kepada pemohon sekiranya tidak lengkap

  80 18

 • RINGKASAN KAJIAN/SOAL SELIDIK

  • Secara keseluruhan 66% (65 PBT) mematuhi struktur perjawatan OSC dan fungsi Unit OSC manakala 34% (33 PBT) tidak melaksanakan sepenuhnya

  Secara keseluruhan 77% (75 PBT) mengendalikan mesyuarat OSC mengikut dokumen ISO manakala

  23% (23 PBT) tidak mematuhi sepenuhnya

  Secara keseluruhan 54% (53 PBT) melaksanakan OSC 3.0 sepenuhnya manakala 46% (45 PBT) masih tidak

  SEKSYEN 1: STRUKTUR PERJAWATAN OSC

  SEKSYEN 2 : PENGENDALIAN MESYUARAT OSC

  SEKSYEN 3 : PELAKSANAAN OSC 3.0

 • RINGKASAN KAJIAN/SOAL SELIDIK

  BIL. SEKSYEN 1: STRUKTUR PERJAWATAN OSC YA TIDAK

  1. UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC) DITEMPATKAN DI BAWAH SELIAAN PEJABAT YANG DIPERTUA DAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA YANG DIPERTUA

  85 PBT (86.7%)

  13 PBT (13.3%)

  2. PEGAWAI LANTIKAN KPKT KEKAL DI UNIT OSC 89 PBT (90.8%)

  9 PBT (9.2%)

  3. KAKITANGAN SOKONGAN OSC KEKAL DI UNIT OSC 78 PBT (79.6%)

  20 PBT (20.4%)

  4. KAKITANGAN OSC MENERIMA ARAHAN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS SELAIN OSC? 78 PBT (79.6%)

  20 PBT (20.4%)

  5. TUGAS-TUGAS LAIN MEMBEBANKAN FUNGSI UNIT OSC 28 PBT (28.6%)

  70 PBT (71.4%)

  6. KEKUATAN ASAL PEGAWAI SOKONGAN DAN SKOP OSC DIKEKALKAN DI OSC SELARAS WARAN PERJAWATAN

  86 PBT (87.8%)

  12 PBT (12.2%)

  SEKSYEN 1: STRUKTUR PERJAWATAN OSC

 • RINGKASAN KAJIAN/SOAL SELIDIK

  BIL. SEKSYEN 2: PENGENDALIAN MESYUARAT OSC YA TIDAK

  1. MESYUARAT JAWATANKUASA OSC DIADAKAN SEKURANG-KURANGNYA 2 MINGGU SEKALI 73 PBT (74.5%)

  25 PBT (74.5%)

  2. MESYUARAT JAWATANKUASA OSC DITANGGUHKAN SEBAB KETIDAKHADIRAN AHLI MAJLIS 9 PBT (9.2%)

  89 PBT (90.8%)

  3. KELULUSAN BERSYARAT TAPI TIADA SYARAT DISERTAKAN 3 PBT (3%)

  95 PBT (97%)

  4. KEURUSETIAAN MESYUARAT JAWATANKUASA OSC DIKENDALIKAN OLEH UNIT LAIN SELAIN UNIT OSC

  3 PBT (3%)

  95 PBT (97%)

  5. UNIT OSC MENGURUSETIA MESYUARAT JAWATANKUASA OSC DAN MEMBENTANGKAN KERTAS PERAKUAN

  76 PBT (77.6%)

  22 PBT (22.4%)

  6. KEPUTUSAN MESYUARAT JAWATANKUASA OSC DIEDARKAN DALAM TEMPOH 3 HARI SEMENTARA MINIT MESYUARAT 7 HARI 93 PBT (94.9%)

  5 PBT (5.1%)

  7.

  SYARAT-SYARAT YANG TIDAK BERTULIS, TIDAK DIBINCANGKAN DAN TIDAK DIMINITKAN TETAPI MENJADI SEBAHAGIAN DARI KEPUTUSAN MESYUARAT DAN DIMAKLUMKAN KEPADA PEMOHON

  19 PBT (80.6%)

  79 PBT (19.4%)

  8. PERMOHONAN YANG GAGAL DIPINDA DALAM TEMPOH 28 HARI (2 KALI MESYUARAT JAWATANKUASA OSC) ADALAH DI TOLAK

  57 PBT (58.2%)

  41 PBT (41.8%)

  SEKSYEN 2 : PENGENDALIAN MESYUARAT OSC

 • RINGKASAN KAJIAN/SOAL SELIDIK

  BIL. SEKSYEN 3 : PELAKSANAAN OSC 3.0 YA TIDAK

  1. BUNDLE PERMOHONAN DIBUKA, DISEMAK DAN DISELARAS DI UNIT OSC 68 PBT (69.4%)

  30 PBT (30.6%)

  2. PEMOHON DIMINTA MENDAPATKAN SENDIRI ULASAN-ULASAN TEKNIKAL BAGI MELENGKAPKAN DOKUMEN DAN MEMBOLEHKAN MESYUARAT JAWATANKUASA OSC DIADAKAN

  12 PBT (12.2%)

  86 PBT (87.8%)

  3. NOTIS PERMULAAN KERJA DI TAPAK DIEDARKAN PADA HARI YANG SAMA PENERIMAAN NOTIS 66 PBT (67.3%)

  32 PBT (32.7%)

  4. UNIT OSC MENERIMA PEMAKLUMAN PERINGKAT INTERIM DAN FAILKAN 66 PBT (67.3%)

  32 PBT (32.7%)

  5. UNIT OSC MENYELARAS PEMERIKSAAN INTERIM DENGAN AGENSI-AGENSI YANG BERKAITAN 49 PBT (50%)

  49 PBT (50%)

  6. UNIT OSC MENYELARAS PEMERIKSAAN AKHIR DENGAN AGENSI-AGENSI YANG BERKAITAN 60 PBT (61.2%)

  38 PBT (38.3%)

  7. UNIT OSC MEMANTAU PENGELUARAN SURAT-SURAT PENGESAHAN CCC 80 PBT (81.6%)

  18 PBT (18.4%)

  8. UNIT OSC MENYEMAK SALINAN-SALINAN BORANG F DAN BORANG G YANG DIKEMUKAKAN DAN MEMULANGKAN SEMULA KEPADA PEMOHON SEKIRANYA TIDAK LENGKAP

  80 PBT (81.6%)

  18 PBT (18.4%)

  SEKSYEN 3 : PELAKSANAAN OSC 3.0

 • RANKING 98 UNIT OSC SEMENANJUNG

  MALAYSIA

  K ET

  U A

  P ER

  U N

  D IN

  G K

  A W

  A LA

  N P

  EM A

  JU A

  N

  JABATAN KERAJAAN TEM PATAN

 • RANKING NEGERI

  PIHAK BERKUASA TEMPATAN(PBT) MD – MAJLIS

  DAERAH MP – MAJLIS PERBANDARAN

  MB- MAJLIS BANDARAYA

  S1 (27.27%)

  S2 (36.36%)

  S3 (36.36%)

  TOTAL 100%

  1 PERAK MD KERIAN 18% 32% 36% 86% 2 PAHANG MP BENTONG 23% 32% 32% 86% 3 SELANGOR MD SABAK BERNAM 23% 32% 32% 86% 4 PULAU PINANG MP SEBERANG PERAI 23% 36% 23% 82% 5 PAHANG MD CAMERON HIGHLANDS 18% 32% 32% 82% 6 TERENGGANU MP KEMAMAN 18% 36% 27% 82% 7 PAHANG MP KUANTAN 23% 32% 27% 82% 8 KEDAH MP KULIM 18% 36% 23% 77% 9 NEGERI SEMBILAN MD REMBAU 23% 27% 27% 77% 10 SELANGOR MB SHAH ALAM 23% 32% 23% 77% 11 PAHANG MP TEMERLOH 23% 36% 18% 77% 12 PERAK MB IPOH 23% 32% 23% 77% 13 JOHOR MP KULAI 23% 32% 23% 77% 14 KELANTAN MD PASIR PUTEH 23% 32% 23% 77% 15 SELANGOR MP AMPANG JAYA 18% 32% 27% 77% 16 JOHOR MD KOTA TINGGI 23% 32% 18% 73% 17 PAHANG MD H JERANTUT 18% 32% 23% 73% 18 JOHOR MP JOHOR BAHRU TENGAH 18% 32% 23% 73% 19 JOHOR MP MUAR 18% 32% 23% 73% 20 KELANTAN MD TANAH MERAH 23% 27% 23% 73%

 • RANKING NEGERI

  PIHAK BERKUASA TEMPATAN(PBT) MD – MAJLIS DAERAH MP – MAJLIS PERBANDARAN

  MB- MAJLIS BANDARAYA

  S1 (27.27%)

  S2 36.36%)

  S3 (36.36%)

  TOTAL 100%

  21 PAHANG MD LIPIS 23% 32% 18% 73% 22 JOHOR MP KLUANG 18% 32% 23% 73% 23 JOHOR MD TANGKAK 23% 27% 23% 73% 24 PERAK MD KAMPAR 18% 27% 27% 73% 25 JOHOR MB JOHOR BAHRU 23% 36% 14% 73% 26 JOHOR MD YONG PENG 23% 27% 23% 73% 27 KELANTAN MD PASIR MAS 18% 32% 23% 73% 28 KELANTAN MD GUA MUSANG 27% 23% 18% 68% 29 NEGERI SEMBILAN MP NILAI 23% 27% 18% 68% 30 JOHOR MD PONTIAN 18% 32% 18% 68% 31 PERAK MP KUALA KANGSAR 14% 36% 18% 68% 32 MELAKA MP JASIN 23% 27% 18% 68% 33 PERAK MP TAIPING 18% 32% 18% 68% 34 PERAK MD BATU GAJAH 23% 27% 18% 68% 35 PERAK MP MANJUNG 18% 32% 18% 68% 36 PERAK MD PERAK TENGAH 23% 27% 18% 68% 37 SELANGOR MD HULU SELANGOR 18% 32% 18% 68% 38 KELANTAN MD JELI 23% 23% 23% 68% 39 KEDAH MB ALOR SETAR 18% 27% 23% 68% 40 MELAKA MP ALOR GAJAH 14% 32% 23% 68%

 • RANKING NEGERI

  PIHAK BERKUASA TEMPATAN(PBT) MD – MAJLIS

  DAERAH MP – MAJLIS PERBANDARAN