Kajian Kes

Embed Size (px)

Text of Kajian Kes

1.0 LATAR BELAKANG KAJIAN KESKisahstealing time ini telah ditulis oleh Robert Carter, seorang guru yang mempunyai pengalaman mengajar selama 7 tahun. Sebagai seorang guru tahun 4, beliau telah menetapkan satu standard pada setiap awal tahun iaitu dengan memastikan semua pelajar tahu akan had dan batasan bagi sesuatu tingkah laku yang dapat diterima di dalam bilik darjahnya (baris 1-3, para 1). Robert percaya kepada ketegasan tetapi perlulah dikuatkuasakan bersama undang-undang yang adil, dan dia dapati murid-muridnya dapat mematuhi standard yang beliau tetapkan (baris 4-5, para 1). Robert juga percaya, jika dia berlaku adil dengan murid-muridnya, maka mereka juga akan berlaku adil dengannya (baris 5-6, para 1). Kesannya, bilik darjah tersebut menjadi seperti sebuah komuniti kecil di mana setiap ahlinya tahu apa yang perlu diharapkan dan bagaimana untuk berkelakuan baik pada setiap masa.Robert juga dapati murid-murid yang sentiasa mendatangkan masalah di dalam kelas turut berubah seperti yang dia harapkan (baris 6-10, para 1). Semester musim luruh berlangsung seperti yang Robert harapkan. Dia sangat gembira apabila Andy dan Matin, murid yang mempunyai latar balakang dan tingkahlaku bermasalah serta lemah dalam akademik telah menunjukkan peningkatan terhadap kemampuan mereka. Kara, seorang murid yang juga bermasalah tingkahlaku turut menunjukkan kemajuan atas bantuan guru pendidikan khas. Begitu juga David, seorang murid daripada kelas bermasalah pembelajaran telah disahkan normal bagi mata pelajaran harian pendek yang bukan akademik.David akan datang ke kelas Robert pada waktu pagi untuk roll call ,kutipan wang makan tengah hari, ikrar taat setia dan sebagainya. David juga menghadiri kelas seni, muzik dan PJ bersama murid kelas Robert. Tidak lama kemudian, selepas, cuti Krismas, David telah layak untuk ditempatkan di dalam kelas biasa sekurang-kurangnya 51 peratus setiap hari. Kini, Robert menjadi guru matematik David (baris 4-7, para 3). Tidak lama kemudian, Robert dapat menghidu permulaan kepada pengakhiran apa yang dirasakan tahun persekolahan yang menarik. Bagi subjek matematik, David tidak menghantar tugasan dan tidak menyiapkan kerja yang Robert berikan. Semasa Robert mengajar, David akan membuat bunyi yang pelik dan mengganggu Robert dan pelajar lain. (David akan menghempas buku dengan kuat atas lantai, mengetuk-ngetuk pensil di atas meja, dan membuat bising di mejanya). David tidak menghiraukan teguran Robert. Robert menganggap tingkah laku David itu sebagai satu gangguan serangan yang kejam dan tidak sopan (para 4).Tingkah laku David menjadi bertambah teruk. dia selalu menjerit bahawa dia mahu kembali ke kelassebenar bersama guru yang sebenar. Dia langsung tidak memberi Robert peluang untuk menjadi gurunya. Hubungan David dengan murid-murid lain menjadi bertambah buruk (para 5). Robert menjalankan pengajaran matematik menggunakan kaedah pengajaran korperatif. Keengganan David untuk menyiapkan tugasan menyebabkan markah kumpulannya merosot. Apabila ada rakan yang mahu membantunya, dia akan menolak dengan kasar usaha mereka. Hal ini menyebabkan rakan-rakan sekelasnya mula mengadu tentang perbuatannya itu (para 6).Pada hari David mengambil tugasan yang diberikan oleh Robert, dia telah mencampakkannya di atas meja. Hal ini menyebabkan Robert marah padanya sehinggalah waktu rehat tiba (para 7). Selepas waktu rehat, tingkah laku David menjadi bertambah teruk. Robert telah mengenakan time-out kepada David. Walaubagaimanapun, setelah tiba di tempat yang David perlu duduk, dia telah menghempaskan barang-barangnya dengan kuat menyebabkan Robert menjadi marah padanya. Robert kemudiannya membawa David ke meja pelajar di dalam pejabat pengetua (para 8).David berhasrat mahu bercakap sesuatu kepada Robert.Namun setelah bertemu Robert, dia hanya berkata,lupakan saja. Namun setelah sekian lama berdiam diri, akhirnya David meminta maaf atas segala perbuatannya tetapi dia tidak mahu semua rakan dalam kelasnya, merenungnya. Robert menjelaskan kepada David mengapa rakan-rakannya merenungnya. Namun, David yakin dia akan melakukan kerja dengan lebih baik jika mereka tidak merenungnya dan dia tidak suka Kevin menyibuk tentang dirinya. Semasa perundingan itu, David berjanji untuk berubah menjadi lebih baik. Tingkah laku David menjadi bertambah baik untuk beberapa hari selepas itu (para 10).Bagaimanapun, sekali lagi David menunjukkan tingkah laku seperti sedang marah pada semua orang. Robert tidak membenarkan David keluar rehat kerana dia tidak menyiapkan tugasan dan dia lebih banyak menghabiskan masa di bilik pengetua.Robert telah menjelaskan kepada pengetua tentang David (baris3-11, para 11).Suatu hari semasa David tiada di dalam kelas, Robert telah berbincang dengan pelajar-pelajar lain tentang tingkah laku David. Robert merasakan dia telah berlaku jujur terhadap para pelajarnya. Para pelajarnya merasakan David seperti seorang pembelot dan mereka tidak suka dia berada di dalam kelas tersebut (para 12). Suatu tengah hari, Robert tidak membenarkan David keluar rehat kerana dia tidak menyiapkan tugasan yang diberikan. David dibiarkan bersendirian di dalam kelas.Selepas waktu rehat, sekembalinya para pelajar ke dalam kelas, Bob mendapati jam tangannya telah hilang (para 13). Keesokan harinya, David berlari ke meja Robert dan memberitahu bahawa bapanya telah memberikan dia jam tangan. Robert meminta David menanggalkan jam tersebut. Setelah diteliti, Robert berasa begitu marah dan kecewa. Dia begitu yakin jam tangan tersebut milik Bob (para 14).

2.0 ANALISA KES2.1Model Asertif Carter

BUKTI KAJIAN 1

Robert menyatakan kehendaknya kepada muridnya dengan menetapkan peraturan bilik darjah yang harus diikuti oleh mereka. (m/s 161, p 1, b 3-9)

2.2Teori Pelaziman Skinner dan Teori Maslow

2.3Teori Modifikasi Tingkah LakuRancangan untuk mengubah tingkah laku bermasalah ke satu matlamat yang telah ditetapkan dengan teknik atau kaedah yang sesuai

Teknik ModifikasiTingkah Laku

Guru perlulah sentiasa melakukan pemantauan, membuat penilaian dan menyimpan rekod salah laku murid

Menurut Skinner, dendaan membawa kesan kepada tempoh yang singkat sahaja. Kebiasaannya, tingkah laku yang tidak diingini oleh guru tidak akan diulangi oleh murid-murid seandainya cara ini dilakukan kerana ia memberi kesedaran serta keinsafan kepada mereka bahawa perbuatan mereka salah di sisi peraturan. Contoh dendaan yang boleh dilaksanakan adalah seperti berikut: Diberikan amaran secara lisan (memarahi) atau fizikal (merotan). Dibawa berjumpa dengan guru besar.

BUKTI KAJIAN 2

Robert menahan David dari keluar rehat. (m/s 162, p 4, b 6) Robert memarahi David yang enggan membuat latihan yang diberikan. (m/s 163, p 1, b 3) Robert menghantar David ke bilik Pengetua. (m/s 163, p 2, b 12)

BUKTI KAJIAN 3

Robert telah mengarahkan David untuk pergi ke belakang bilik darjah supaya dia tidak menganggu rakan lain.(m/s 163, p 2, b 6)

Time-out

Murid dihantar ke satu lokasi yang ditetapkan oleh guru kerana tidak menunjukkan tingkah laku yang dikehendaki guru. Contohnya, satu sudut di dalam bilik darjah (murid menghadap dinding), bilik kecil di luar kelas dan lain-lain. Masa diperuntukkan ialah di antara 1 hingga 10 minit, ianya bergantung kepada tahap masalah tingkah laku murid tersebut. Selepas masa time-out, guru perlu menerangkan kepada murid mengapa dia telah dihukum sedemikian. Arahan asal diberikan kepada murid tersebut. Jika masih ingkar, masa time-out akan ditambah.

2.4Pembelajaran Koperatif

BUKTI KAJIAN 4

Robert telah menggunakan kaedah pembelajaran koperatif ketika mengajar kelas Matematik.(m/s 162, p 4, b 1)

2.5Kepemimpinan Autoritarian

BUKTI KAJIAN 5

Robert tidak berpuas hati dengan David dan bertekad hendak menggunakan caranya sendiri.(m/s 164, p 1, b 7)

2.6Perbincangan

Robert bersetuju apabila David ingin melakukan perbincangan dengannya.(m/s 163, p 4, b 2)

2.7Model Disiplin Sosial

BUKTI KAJIAN 5

David cuba mendapatkan perhatian gurunya dengan mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran (P&P), menghempas buku di lantai dan mengetuk pensel di meja.(m/s 162, p 2, b 3)

3.0 CADANGAN STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH3.1Cadangan Penyelesaian Berdasarkan RujukanModel Akibat Logikal atau lebih dikenali sebagai Model Disiplin Sosial telah dipelopori oleh seorang tokoh iaitu Robert Dreikurs. Model ini dibentuk berasaskan empat premis asas Teori Sosial Adler. Fokus utama Dreikurs ialah mewujudkan suasana bilik darjah yang bersifat demokratik dan murid-murid rasa dipunyai. Oleh itu, guru yang ingin mengawal suasana dalam bilik darjah tidak seharusnya menggunakan hukuman. Fokus utama Dreikurs ialah mewujudkan suasana bilik darjah yang bersifat demokratik di mana murid-murid rasa dipunyai. Oleh itu, guru yang ingin kawalan bilik darjah yang baik, tidak seharusnya menggunakan hukuman. Menurut beliau, masalah tingkah laku dalam bilik darjah terdorong oleh motif-motif murid iaitu inginkan perhatian, menggunakan kuasa, membalas dendam, dan memaparkan kekurangan (Choong Lean Keow, 2009).Sikap David lebih ketara dalam motif pertama iaitu inginkan perhatian. Antara cadangan yang disyorkan bagi mengurangkan motif ini adalah dengan mengalihkan perhatian murid berkenaan. Cikgu Robert hendaklah mengubah strategi atau aktiviti pembelajaran seperti menyanyi, bersoal jawab yang lebih menarik minat David serta meninggalkan tingkah laku tersebut. Selain itu, Cikgu Robert meminta David duduk di tempat lain atau pergi ke Sudut Berfikir. Guru juga perlu memberi galakan kepada murid bermasalah dengan memberi peneguhan atas usaha mereka walaupun sedikit sahaja. Malahan, untuk mengelakkan tingkah laku David berterusan, lakukan sesuatu yang bersifat luar jangkaan seperti memasangkan lampu atau mainkan alat muzik.Kajian ini juga berkait rapat dengan Teori Pelaziman B.