16
aleko aleko usika usika Euskal Herriko Euskal Herriko musika munduaren musika munduaren agerkaria agerkaria DAR DAR taldearen diska berriaren taldearen diska berriaren aurkezpena aurkezpena KOP KOP taldearekin solasean taldearekin solasean Manowar Manowar talde handia Euskal talde handia Euskal Herrian Herrian 2010eko abendua 1.go alea K M

Kaleko Musika

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Euskal Herriko musikaren aldizkaria

Citation preview

Page 1: Kaleko Musika

aalleekkooaalleekkoo uussiikkaauussiikkaaEEuusskkaall HHeerrrriikkoo EEuusskkaall HHeerrrriikkoo mmuussiikkaa mmuunndduuaarreennmmuussiikkaa mmuunndduuaarreenn

aaggeerrkkaarriiaaaaggeerrkkaarriiaa

DDAARRDDAARR ttaallddeeaarreenn ddiisskkaa bbeerrrriiaarreennttaallddeeaarreenn ddiisskkaa bbeerrrriiaarreennaauurrkkeezzppeennaaaauurrkkeezzppeennaa

KKOOPP KKOOPP ttaallddeeaarreekkiinn ssoollaasseeaannttaallddeeaarreekkiinn ssoollaasseeaann

MMaannoowwaarrMMaannoowwaarr ttaallddee hhaannddiiaa EEuusskkaallttaallddee hhaannddiiaa EEuusskkaallHHeerrrriiaannHHeerrrriiaann

22001100eekkoo aabbeenndduuaa11..ggoo aalleeaa

K M

Page 2: Kaleko Musika
Page 3: Kaleko Musika

- Berriak- Berriak 4-54-5

- Diskoak- Diskoak 6-76-7

- Kontzertuz Kontzertu- Kontzertuz Kontzertu 8-98-9

- Elkarrizketa- Elkarrizketa 10-11-1210-11-12

- Kronika- Kronika 13-1413-14

- Gomendioak - Gomendioak 1515

AAAAuuuurrrrkkkkiiiibbbbiiiiddddeeeeaaaa

K.M K.M 33

KKaalleekkoo MMuussiikkaaEEuusskkaall HHeerrrriikkoo mmuussiikkaa mmuunndduuaarreenn aaggeerrkkaarriiaa

Non Zer:Non Zer:

Page 4: Kaleko Musika

BBBBeeeerrrrrrrriiiiaaaakkkk

ABIAN DA HARROBIA ZUZENKONTZERTU EGITASMOA

Euskal Herriko musika alternatiboa sustatzearekin batera,Donostiako kontzertu proposamena aberastea xede daukaHarrobia Zuzen kontzertu sortak.

44 K.MK.M

On Stage argazki erakuske-ta Zarautzen

Juxe rock argazkilariaren On Stage era-kusketaren zati bat ikusgai dagoZarautzeko 310 Skate Project dendanurtarrilaren 21 arte.

Rip taldeko Portu etaKarlosi omenaldia

Larunbatean, azaroaren 13an, RIP tal-deko Portu eta Karlosi omenaldia egin-go zaie Arrasateko Gaztetxean,22:00etatik hasita. Gorroto, MalosTiempos, Carrocerías eta beste taldebatzuek joko dute. RIp-eko taldekideakere igoko dira oholtzara.

Sexty Sexers taldearenazken kontzertua

Duela denboratxo bat entzun.com-eniragarri genizuen bezala, Sexty Sexerstaldeak bere ibilbidea eten egingo du.Azken kontzertua asteburu honetanizango da Hondarribiko Psilocybeneaaretoan.

Dagoeneko abian da HR!Z edoHarrobia Zuzen KontzertuPrograma egitasmoa. Gureeszenan nabarmentzen direneuskal taldeak Gipuzkoako hiri-burura ekarriko ditugu.Zuzeneko proposamena, berriz,inguruko talde hasiberri batekinosatuko dugu. Hau da, bi taldekosatuko dute emanaldi bakoit-za: bidea egin duen batek,bidea egingo duen beste bate-kin batera.Kontzertu programa-ren jatorria Sektor Rock irrat-saioa da (Herri Irratia). "Irratitikzuzenekoetara jauzi egitea era-baki genuen, baita lortu ere.Dena dela, kontzertu bakarraegin ondoren, programarenhamar urtetik gorako ibilbideaeten egin zen eta kontzertu pro-gramaren ideia ere", azaldudute ekimenaren arduradunek.Horrela sortu ziren Harrobia

Lantzen Euskal Herriko musika alter-natiboa babesteko ekimena etaHarrobia uhinzine edo irratsaioa(egun Info Zazpi bidez zein sareanentzun daitekeena). Gerora, iraganhurbileko ideia berreskuratu etaHarrobia Zuzen kontzertu programasortu zuten.Gunea. Donostiako DokaKafe Antzokia da zuzenekoetarakohautatu duten lekua.Maiztasuna.Zuzenekoak noizean behin edo gut-xienez bi hilabetean behin izangodira.

Aurten ere Durangoko Azokan egongo da MusikHerria

Aurten MusikHerriak bere 73. lana kaleratuko du Durangoko Azokan. Gure katalogoa gure stand-ean eskuratu ahalizango da formatu fisikoan, baina, urtero legez, disko guztiak doan eskuratzeko aukera ere izango da norberaren memo-ria eramangarria gure stand-era eramanez gero. Gainera, datozen hilabeteetan 5 urte hauetan egin dugun lanaren diag-nostikoa, lorpenak, akatsak eta egoeraren azterketa egingo dugu eta martxoa aldera proiektuaren eraberritzea heldukoda. Euskal Herriko subjektu musikal herritarra, indartsua eta zorrotza bilakatzeko helburua daukagu eta horri ekingodiogu.

Page 5: Kaleko Musika

<<<<BBBBeeeerrrrrrrriiiiaaaakkkk>>>>

K.M K.M 55

Dagoeneko abiatu da Zuzen-zuzenean-en bigarren kan-paina urriaren erdialdera hasi zen Euskal Herriko taldeakbertako aretoetan duten programazioa nabarmenki handit-zeko. Eusko Jaurlaritzako Kultura Sailak Kultura Live aretopribatuen elkartearekin elkarlanean bideraturiko kanpainahonek 50 kontzertutik gora ditu programatuta eta 70 euskaltalde inguruk parte hartuko dute. 20 kontzertutik gora buru-tu dira Zuzen-Zuzenean ekimenaren barruan. Ideia nagusiabertako musika gertuko aretoetan eta preziorik onenetaneskaini ahal izatea da.Bigarren edizio honetan emanaldiekondoko eskema jarraituko dute: talde telonero lokal edo“emergente” bi (gutxienez) eta talde nagusia. Aurtengoberrikuntza, formatu misto baten frogatzea da, non atzerri-ko talde ezagun xamar batekin euskal banda batek jokoduen telonero gisa. Esaterako, Fly Shit Jingo de Lunch-ekinaritzekoak dira edota Acapulco Gold Diggers Sex Museum-ekinN

ZUZEN-ZUZENEAN KONTZERTU ZIRKUITUA EUSKALHERRIKO ARETOETAN

Berri Txarrak taldearen irudi bat. Argazkia: GOR

Galdakaoko Guzur Aretxa Kultur Elkarteak antolatuta, hila-ren 13an, larunbata, Arkaitz Estiballes galdakoztarrarekinarituko da bertsotan Fredi Paya algortarra, Gandasegieskolan egingo duten bazkarian. Hitzordua 14:30ean jarridute eta txartelak 12 eurotan daude. Egun berean,Lorebeltz, Powerages (AC/DCri tributua), Doctor Deseo,S.A. eta Esne Beltza-rekin batera emango du kontzertuaSiroka talde leioaztarrak, 18:30etik aurrera. Horretarako,karpa erraldoia jarriko dute Iturrondo plazan. Guzur Aretxaelkarteak 25 urte bete ditu aurten. Hori dela eta, aste osokoegitaraua prestatu dute ekimenez beteriko mende laurdenaospatzeko. Egun handiena larunbata izango dute.Jaialdirako sarrerak aldez aurretik eros daitezke hainbattokitan, 17 eurotan; tartean, Algortako UK tabernan.Aurretik erosi ezin dutenek, bestalde, egunean bertaneskuratu ahal izango dute 20 eurotan. Hala ere, antolatzai-leek jakinarazi dutenez, karpak toki mugatuak izango ditu.

GUZUR ARETXA ELKARTEAREN URTEURRENA OSPATUKO DUTE GALDAKAON

Siroka taldea arituko da jaialdian. Argazkia: Ukberri

Page 6: Kaleko Musika

DDDDiiiisssskkkkooooaaaakkkk

6 K.M K.M

KALEAN DA DALE KE AUN RESPIRA (DAR)TALDEAREN LEHENENGO DISKA

"Unas pokas monedas" izenburuko diskoan estilo anitzeko abestiak aurki ditzakegu; bai musikaaldetik, rock, punk, ska edo hardcore doinuak jorratzen dituztelako; bai hitzen aldetik, gai ezberdineninguruan aritzen direlako.

Dale ke Aun Respira (DAR)Uribe Kostako talde gazteakbere lehenengo diskoakaleratu berri du.MusikHerria herri diskoetxe-ak ekoiztuta, zortzi abestiberri dakartza "Unas pokasmonedas" izeneko lanak;baita 2007an grabatutakomaketaren lau kantak, jotabat eta HamaikaTelebistaren laguntzaz egin-dako bideoklipa ere. Lauurteko ibilbidean hainbat tal-deren iturritik edan du aipa-tu seikoteak eta hori nabar-menki erakusten du CDberriak. Ska doinuetatikrock-punk doinuetara doanlana da eta, grabaketan,besteak beste, FernandoReincidentes taldeko abes-laria, ObrintP a s - e k oA l b e r t o( t r onpe ta )eta Marcos(tronboia), eta NatyPeinadas por la Ley banda-ko ahotsa izan dituztelaguntzaile. Gaur goizean,hedabideei aurkeztu dietelana DAR taldekoek (mp3),Bilboko Zazpi KaleetakoGatazka Gunean. Jendeaurreko aurkezpena, aldiz,larunbat honetan, hilak 6,egingo dute GetxokoTxorimalo gaztetxean,

20:00etan. Sarrera 3 euro-tan egongo da eta, horrekinbatera, diskoa oparituko

dute. Hilaren27an, berriz,L a u d i o k ogaz t e t xeanjoko dute.

Oraingo honetan, ez dasartzeagatik ordaindu beharizango eta CD berria 3eurotan erosteko aukeraemango dute. Ordutikaurrera, disko dendetanegongo da eskuragarri DARtaldearen "Unas pokasmonedas" lana, 5 eurorentruke. Besteak beste, errea-litate ekonomikoa, EuskalHerriko gatazka politikoa,

emakumeek sufritzen dutenbiolentzia edo ekologiariburuz dihardute. Hau da,euren inguruan dutena"ahalik eta argien islatzen"saiatu dira diskoan.Taldekideen erreferentziakoso desberdinak eta anitzakdira, baina DARekoeknahiago dute "entzuleekdiskoa entzun eta iritziaematea". Diskoaren disei-nua Ritxi eta Ines laguneklandu dute, Unairen lagunt-zaz.

MusikherriaDAR taldearen lehenengodiskoa aurkeztekoBilboko Zazpi KaleetakoGatazka Gunea aukeratuizana ez da kasualitatea,Gorka ChamorroMusikherria herri diskoet-xeko kideak azaldu due-nez. Bere hitzetan,"Gatazka Gunea bezala-ko proiektuekin, musikamundua, kultur mundua,negozio zikin bat bainogehiago dela pentsatzendugunok bagarela argigeratzen da, eta horrega-tik eroso sentitzen dugugure burua hemen".

“Nahiago dugu entzuleek diskoaentzun eta haiek iritzia ematea”

Page 7: Kaleko Musika

<<<<DDDDiiiisssskkkkooooaaaakkkk>>>>

K.M K.M 77

GonjasufiSan Diegoko raper, abeslari,

disc jockey eta yoga irakasle bat da.1990eko hamarkadaren hasieratik,Masters of the Universe taldearen barne-an batik bat, hainbat grabaketa plazaratuizan ditu baina Flying Lotus kaliforniar hiphop musikari handiaren “Los Angeles”(2008) lanean azaltzeak eman du benetanmundu mailan ezagutzera. Bultzadahorren laguntzaz eta Gaslamp Killerekoizlearen zuzendaritzaren azpianbere lehen lana plazaratu du.

Antton Iturbe

A fuego negro aspalditikezagutzen dugunok, badakigu

hango sukaldean doinu beltzak nagusidirela. Taberna eta jatetxe izateaz gain,

argitalpen ezberdinei esker, Donostiakoeragile kulturala ere bilakatu da. 2008an AFuego Negro, pintxos y viñetas komiki libu-rua kaleratu zuten. Marrazkiei esker, taber-naren sorrera ezagutu genuen. Orain aur-kezten diguten Pintxatu diskoan, bertanentzun daitezkeen doinuez gain, beresukaldeko giroekin bat datozen kan-

tuak entzun ditzakegu.Arkaitz Villar

T h eBite Bartzelonako taldea

da eta In my town bere lehendabi-ziko lan luzea. Joan den mendeko

70eko hamarkadaren hondar urteetaragaramatza disko honek, alegia, 77kopunkera, revival-mod doinuetara etapower-popera. Diskoa guztiz borobila ezbada ere, dohain asko ditu talde hau kon-tuan hartzeko: indarra, zuzentasuna,konposizio onak, bidezidor antzuetanez galtzeko abileziaN

Sagardantza

Page 8: Kaleko Musika

KKKKoooonnnnttttzzzzeeeerrrrttttuuuuzzzz kkkkoooonnnnttttzzzzeeeerrrrttttuuuu

8 8 K.MK.M

Page 9: Kaleko Musika

KKKKoooonnnnttttzzzzeeeerrrrttttuuuuzzzz kkkkoooonnnnttttzzzzeeeerrrrttttuuuu

K.M K.M 99

Page 10: Kaleko Musika

EEEEllllkkkkaaaarrrrrrrriiiizzzzkkkkeeeettttaaaa

10 10 K.M K.M

KOP TALDEA, ACCIÓ DIRECTA DISKOA AZTERGAIKOP Kataluniako hardcore taldea Euskal Herrian izan da berriki bere azken diskoa, Acciódirecta (Propaganda Pel Fet, 2010) aurkezten. Ez da arraroa Euskal Herria aukeratzeabirari ekiteko, urteak dira gure herriari elkartasuna adierazi diotela, eta bertan lagun han-diak eta kolaboratzaile onak dituzte. Hala ere, taldea 1998an sortu zenetik, denborarengorabeherak jasan izan behar ditu, Juanra KOPeko abeslariaren bost urteko kartzelaldiabarne. Zutik mantendu dute burua, dena den, eta 2009an 40tik gora kontzertu eskaini zituz-ten Herriak soilik salba dezake herria biraren barruan.

Barne egituraketa handi baten ostean, hauxe da KOPenlehen diskoa esanguratsu bezain esperoa. 2007an, kart-zelatik irten nintzenean taldekideekin hitz egin eta KOPproiektuak oraindik ere bazuela gaurkotasunik eta jarraitze-ko asmoa nuela adierazi nien. Musikari berriak bilatu eta2009an bira handi bati ekin genion “Herriak soilik salbadezake herria” izenekoa, eta Kolonbian, Alemanian, Italian,Espainian, Euskal Herrian eta Katalunian 40tik gora kont-zertu eskaini genituen. Bira bukatutakoan, disko berrikokantak prestatzen hasi ginen. 8-10 hilabete eman genituenkonposatzen eta uztailean eta iraila bitartean, PaxkalEtxeparek Bardoizen (Lapurdi) duen estudioan grabatugenuen diskoa.Euskal Herrian grabatu duzue diskoa, esan duzunbezala, Paxkal Etxepareren estudioan, zergatik?Lotura

handia izan dugu betidanik Euskal Herriarekin baina Paxkalbera izan zen 2009ko bira horren zuzeneko teknikaria,KOP kidetzat dugu bera. Paxkalek apustu handia egin zuengure alde zuzenekoetan teknikari gisa aritzeko, Ipar EuskalHerritik Kataluniara etortzen zen zuzenekoetan lan egiteko,eta ildo honetatik, eskerrak emateko tenorean geunden.Berak gure aldeko apustua egin zuen eta guk, trukean bereestudioan grabatu nahi izan dugu diskoa. Bestetik, KOPekoazpiegiturako beste kidetzat dugu bera, ondo ezagutzen dutaldearen esentzia eta jarrera, eta argi du guk nahi duguna.Bardoizen eman genuen hilabete t'erdi lanean, eta dizipli-narik gogorrena ezarri zigun, eta horri esker lortu duguemaitzarik onena, diskoan ikusten den legez.Kolaborazio pilo izan duzue disko honetan, ohikoaKOPen diskoetan. Bai, ohikoa da kolaboratzaileenganajotzea, izan ere, aurreko diskoan Fernando Kuraia izan zenKOPen abestietan ahotsa jarri zuena, ni kartzelan egonbitartean. Ezinezkoa izan nuen bertan abestea, baina hit-zak idatzi eta diseinuan parte hartu nuen, hala nola, disko-ak murgildu behar zuen kontzeptu politikoa definitzen. Horidela eta, eta Fernandok egindako esfortzua eskertzearren,proposatu genion lan berri honetan kolaboratzea. Were arenot angels abestian berak abesten du. Euskaraz, gaztele-raz eta katalaneraz abesten dugun Antinazis abestianCarlitos Non Serviumek eta Koma taldeko Brigik lagundudigute eta azkenik, Selektah Kolektiboko DZ, nire ustezEuskal Herriko Hip Hop talderik onenetako bat, skratxaksartzen aritu da. Kartzelan egon naizen bitartean EstatuEspainiarraren errepresioa jasaten, talde askok agertudigute elkartasuna, eta oso erreza da gauean eta rock androllean zaudenean egotea, zailagoa da egoera latzetanmantentzea horregatik, elkartasuna eta laguntza eskainidiguten lagun askori espazio bat zabaldu nahi izan diegudisko berrian.Zaletuek gogoz hartu dute disko berria, zuek nola gel-ditu zarete egin eta gero?Oso gustura. Erabat ase gaudeemaitzarekin, goi mailako grabazio profesionala da.

Acció directa taldearen lehen diskoa da barne egitura-keta sendo bat burutu ostean. Gogoz dabil taldea etagogoz hartu dute zaletuek azken disko hau. 2011an,60tik gora kontzertu eskainiko dituzte, Alemania,Kolonbia, Italia, Euskal Herria eta Espainiako eszenato-kietara eramango dituena. Hardcoreak, oraindik ere,badu mezurik. Miriam Garzia

KOP taldearen talde argazkia

Page 11: Kaleko Musika

<<<<EEEEllllkkkkaaaarrrrrrrriiiizzzzkkkkeeeettttaaaa>>>>

K.M K.M 1111

LAUROBA, GOIZEAN BADA ERE, FRESKOLauroba taldeak ia urte oso a darama disko berria zuzenean aurkezten: Egunarekin, aurre-ko lanaren ildoa jarraitzen duena. Iker Laurobarekin mintzatu gara taldeaz, diskoaz etaeuren egungo egoeraz. Hauxe da erantzun diguna.

Rafa CabezaLauroba taldearen talde argazkia

Egunarekin disko berria, Gauari Gauarekin aurrekoa-ren jarraipen bat da edo kontrapuntu bat? Trilogia batosatzea-edo zer bilatu duzue izenburuarekin?Jarraipena bezala hartzen dugu guk, musika estilo aldetikildo beretik jarraitzen dugu, baita letra kontuetan ere, etaEgunarekin abestia disko honen abestirik esanguratsuene-tarikoa denez, izen hori jartzea erabaki genuen. Gaua etaeguna presente daude gure abestietan, hurrengo diskorakobagabiltza ideia berriekin buruanNAbesti gehienak amodio-desamodio eta sexu eta erla-zioen inguruan mugitzen diraG Gusura sentitzen zaraeremu horietan? Sexu erlazioen inguruan edozein sentit-zen da gustura! Egia da abesti gehienak gai horien inguru-koak direla, baino nik uste gure abestiei dagokien gaiakdirela, oso hippyak gara, maitasunak birarazten du mun-dua. Parrandarako tartea ere aurkitzen dugu, baina oroko-rrean, diskoa lasaiagoa dela esan dezakegu.Heldutasunera heldu da taldea edo? Egia da, agian aurre-ko diskoa baino lasaiagoa da, baina Lauroba izaten jarrait-zen du, gure ibilbidean zehar ez gara inoiz estilo zehatzbatera mugatu, eta disko hau ere ez da salbuespen bat,lasaiagoa izatea, agian urteak aurrera doazenaren seinaleizan daitekeNProdukzio aldetik aurrerapauso berri bat eman duzue.Lorentzo recordsen grabatu zenuten, zer moduz Joanzen? Lan dezente hartu genuen disko hau prestatzen,estudiora sartu aurretik maketa bat grabatu genuen betibezala, eta ordu dezente sartu genituen gauza bakoitzabere lekuan joan zedin. Aitor Ariñorekin Lorentzon grabat-zea itzela izan da, urte dezenteko esperientzia daukaAitorrek, eta hori bere lan egiteko moduan antzematen da,gauza zehatz bat nahi duzula esan orduko berak badakinola lortu, gure presupuestoak baimentzen badigu hanedukiko gaitu hurrengo diskoa grabatzeko ere. Kolaborazio asko egon ez arren, batzuk egon badau-de... Xabi Bandiniren kasuan, taldekide danok oso gustukodugu Kerobia, eta Xabiren abesteko modua izugarria da.Abesti berean Shakirrek ere kolaboratu zuen, Pakistangoabeslari bat da bera, aspaldi genuen elkarrekin kolaborat-zearen ideia buruan, eta abestia, etorkinek bizi behar iza-ten duten egoera latzari buruzkoa denez, ba egokia iruditu

zitzaigun.Bestalde, Organiks taldeko Fredi Pelaezek grabatuzituen hammond, rhodes, eta sinteak. Fredi nire teklatuirakaslea da Donostiako musika eskolan. Bere estudiorajoan ginen biok, nik teklatuak grabatzeko asmotan, bainohain flipatuta utzi ninduen bere jotzeko moduarekin, azke-nean berari grabatzea proposatu niola. Izugarrizkoa izanda bere ukitua disko honetan. Azkenik Laida eta JuneIturriak abestu zuten ere “Eskerrak irten nintzen” abestian.Duela ez asko, aldaketak egon dira taldean. Badirudibaxu jolearekin gafea duzuelaG Nor da taldekideberria? Borja Fernandezekin bi urte igaro ditugu, eta zora-garriak izan dira. Azkenean gure bideak banatzea erabakigenuen, baino hitz onak besterik ez ditugu berarentzat,asko diogu eskertzeko. Taldekide berria Ane Bastida da,Eztake taldean jotzen duen baxu jole trebe azpeitiarra.Gurekin hasi eta aste pare batera lehen kontzertua emanzuen Laurobako baxu jole bezala, izugarria izan da eginduen lana hain denbora gutxian zuzenean aritzeko prestegoteko. Bideo pare bat atera duzue jada, nolakoa izan da hauekgrabatzeko esperientzia? Egunarekin singlearen bideoaArkatzbakar estudioko Joseba Larratxerekin grabatu dugu.Aurreko diskoko Ez nintzen irten behar abestiaren bideokli-pa berarekin grabatu genuen, eta argi genuen errepikatze-ko moduko esperientzia izan zela, ideiaz josita dago, etaizugarrizko ikutua du. Muxu batekin kantuaren bideoa XabiZabaleta eta Alvaro Manzanorekin grabatu dugu.

Page 12: Kaleko Musika

<<<<EEEEllllkkkkaaaarrrrrrrriiiizzzzkkkkeeeettttaaaa>>>>

12 12 K.MK.M

DOCTOR DESEO, IZAN GINENAREN ISLAProbokatzailea, zirikatzailea, zuzenetako benetako gurua, giro barrokoen maitale, bilbotarpetoa... Gauza asko esan daitezke Francis Diezi buruz, eta segur aski denak ez dira egiaizango, baina egia dena zera da, 20tik gora urte daramatzala eszenatokietan bere ikusle-riaren gozamenerako, eta esperientziak beti ematen duela gradu bat. Doctor Deseok berehamabigarren diskoa atera berri du, Deseo: Cartografia Imposible (Baga Biga, 2010) eta,dagoeneko zuzenekoetan murgilduta dabil, leku askotan sarrerak agortu dituztela.Arrakastaren giltzarriari ondo helduta, talde bilbotarrak desira du abiapuntu eta helmuga.Nor erresisti daiteke? Myriam Gartzia

Doctor Deseo taldea

zioenaren arabera, desira energia higierazle bakarra da.Bestetik, ideologia eta erlijio gehienak hau abolitzen etaukatzen saiatu dira. Musikalki, lau puntu kardinalak aukera-tu ditugu. Torok (Aitor Agiriano, gitarra jolea), Fender gita-rrekin oso lan ona egin du eta rock and roll keinuak sartuizan ditugu, horra mendebaldea. Gitarra aflamenkatuak eresartu ditugu eta horra hegoaldea. Iparretik ere egin dugu,galduta eta beti bila. Ekialdea, mila eta bat gauak gogora-razten duten soinu arabiarrak, Sherezadek bere istorioetankontatzen zuena burua ez galtzeko. Azalaren diseinua ere bat dator desiraren kontzeptua-rekin. Lur Merinok egin du diseinua eta argazkiak, zoraga-rriak, sentsualak, Txema Francorenak dira, erabat islatzendute diskoan agertzen dena. Gorputzaren zatiak aukeratuditugu, gure gorputza delako joko-eremua. Desiraren kultu-raren alde egiten dugu iraultzailea delakoan, desiratzenduten gizarteek, osasuntsuagoak baitira. Desiratzen ereikasi beharra dago, ez da erreza, baina benetan nahi iza-nez gero, hoberena da desira horren atzetik jotzea, nahizeta bidean galdu eta mina eragin, hori baita bizitzarenbenetako irakaspena.Berriro ere, rock and rollaren familia handia babestuaegin duzue disko berria, hainbat kolaborazio izan ditu-zue eta. Benetan plazer handia da Anari edota AioraRenteria bezalako ahotsen laguntza izatea. Aiora ia-ia tal-deko kide da dagoeneko, bera gabe taldea apur bat galdu-ta dabil. Azken diskoaren Sodomako Sagarra abestian berelaguntza izan dugu, abestia Edorta Jimenezek idatzitakoada eta rolen aldaketa proposatzen digu. Leire Maturanarenahotsa ere izan dugu lagun, Agus Perezen biola edo MikelPirisek, bere saxo eta txirularekin benetako giro arabiarraksortu dituena... Soinu aldetik, uste dugu disko honek orainarte egin ditugun diskoetatik soinurik onena duela. IñigoEtxebarrietak eta Iñaki Anton “Uoho”k lan bikaina egin dute.Laugarren diskoa da dagoeneko Uohorekin eta egia esan,ikaragarria da, etxean bezala sentiarazten gaitu.

Dagoeneko zuzenekoetan murgilduta zabiltzate, lekuaskotan “sarrerak agortuta” kartelarekin. Bai, berriro eregurpil eroari beste buelta bat emateko prest gaude.Zuzenekoak emateko gogotsu gabiltza, horretarako garaeta horretarako lan egiten dugu eta. Zango zabalik gaudelarrua jotzeko prest, buru-belarri arituko gara eta benetanez dakigu zer gertatuko den. Desira, abiapuntu eta helmuga. Zeintzuk dira azkendisko honen osagaiak? Doctor Deseo izena dugu etabazen garaia desiraz, bere horretan, hitz egiteko.Horregatik disko kontzeptuala da, 10 abestiz osatuta dagoeta desiraren eremuetan eta desiraz eginak daude. Egindugun kartografia, txikitasunaren kartografia da, gure gor-putza abiapuntu hartzen duena, gure larru eta azalarenbarrutik, desiraren alde argienak eta ilunenak abiapuntuizanik, bere amildegien bila. Batzuetan, desira horrek, pla-zera ematen du zoriontasunetik egina baita, baina bestebatzuetan, errealitateak eta desirak topo egiten duten ere-muetan, mina sortzen du, min intentsua. Azken honekgauza asko erakutsi ahal digu, irakasle ona izan daiteke.Desiraren inguruan asko idatzi izan da. Aristoteles berak

Page 13: Kaleko Musika

KKKKrrrroooonnnniiiikkkkaaaa

K.M K.M 1313

MANOWARDurango, Landako gunea

2010-9-10

Durangora etortzea beti plazera bada, zer esan antolatu dituzten hiru heavy rock kontzer-tu hauekin! Alice Cooper eta Motörhead etorriko dira udazken honetan, nora eta Durangora!Heavy eta rock familia zur eta lur dago, maila honetako taldeek hemen joko dutela oraindiksinetsi ezinik bezala. Eta haien aurretik, New Yorkeko Manowar oldarkorrak izan ditugupasa den ostiralean. “Manowar”-ek “gizona ala guda” esan nahi du – “Man or war” –. Guda,mitologia, ohorea eta heavy metala, beste edozeren gainetik, dira taldearen ardatz nagu-siak. Heavyarekiko fideltasuna betidanik defendatu badute ere, azken aldian zaila egiten daJoey Dimaio baxularia eta liderraren hitzak aintzakotzat hartzea. “Benetako metala” behineta berriz izan du bere ahoan taldearen historian zehar, baina orain “benetako jarraitzaile-ak” eta “ez benetakoak” banantzen hasia da eta nekagarri bihurtzen ari da azken urteetan.

Urko AnsaTRIBUAREN HITZ GALDUAK

Kontzertuaren aldeko argumentu bat, Joey aho beroak ustebaino bakarrizketa amaiezin gutxiago egin zituela da, etahorrez gain gugana euskaraz zuzendu zela kontuan hart-zen badugu (gazteleraz eta ingelesez ere) ez zen haingaizki joan gaua. Euskaraz, gainera, bi hitz baino gehiagoegin zituen. Mordoxka bat izan ziren eta harrigarria badaere, ez zuen batere gaizki egin. Honela, Hand of Doomekizan zuen gauarekin hasteko ohorea, eta momentuz soinutxarra bazen ere gauzek itxura ona zuten. Denbora pasaahala, ordea, eta klasikoen faltan, indarra galtzen joanziren. Ez potentziagatik ezta dezibelioengatik ere (gogoradezagun Guiness errekorra daukatela honetan), kantenaukeraketagatik baizik. Die for metal eta Loki god of firekaspertu egin gintuzten. Horrez gain giroa lasaiegi zegoenManowar izateko, baina Let the gods decide, House ofDeath eta batez ere Warriors of the world united ikusgarriak(azken hamarkadako beraien piezarik onenak) nahi dute-

nean aurkari gutxi dituztela frogatu ziguten. Publikoak bar-nean zeraman piztia itzartu zuten. Honez gain, Eric Adamsabeslariak publikoarekin kontaktu handia dauka, irribarreaahoan eta estiloa. Joey Dimaiok berak baxuan dauzkanparegabeko postura eta poseen moduan, baina hau tipogogorraren paperean guztiz sartua daukagun bitartean,bestea harreman publikoaren arduraduna da momentuaskotan. Dena den, erretiratu zirenean ordu arteko balant-zea erdiparekoa zen niretzat bai ingurukoentzat ere, kantaon batzuk eta momentu apalxeago batzuk bizitu baikeni-tuen, eta, espero genuen moduan klasiko bakar bat ere ez.Ondorengoak, ordea, harrituta utzi gintuen. Diori buruz hit-zegiten hasi zen Joey eta ondoren Black SabbathenHeaven And Hell berbera jo zuten. Landako gunea bestegauza batn bihurtu zen: aztoratutako metalzale zoro multzobat, gau osoan ikusi ez genuena. Baina oraindik gehiagoerotu ginen euskal eta kanpotik etorritako heavyak: sorpre-saz Kings of Metal, Hail and Kill tribuaren himnoa dena..

Page 14: Kaleko Musika

<<<<KKKKrrrroooonnnniiiikkkkaaaa>>>>

14 14 K.M K.M

ZEA MAYSGasteizko gaztetxea

2010-10-22 Joni Ubeda

Aldapan kafea hartu eta gaztetxera bidean Zea Mays ent-zuteko irrika areagotzen ari zen. Gaztetxera sartu eta ema-naldia hastear zegoen. Taldekideak elkar besarkatzen ikusigenituen Jose Lastra teknikoaren soinu mahaitik.300 bat lagun erraz bildu ziren Gasteizko gauean. Hotzarenarrastorik ez, Sakana aldean ostatu hartu zuen nonbait.Esan bezala, jendetza bilduta zegoen, lehen ilaretan ema-kumezko gazte ugari eta xelebreren bat edo beste. Adineangora goazen askok, berriz, atzekaldetik jarraitu genuenemanaldia.Sekulako garapena izan du taldeak. Ardoaren pare, onduzjoan da urteotan. Soinu teknikariarentzat ez da talde zailaizango, bakoitza bere instrumentuarekin maisu bilakatudelako. Eta laurak bat eginez, sekulako konpenetrazioaerakusten ari dira taulagainera igotzen diren aldiro. Mailahandiko taldea da, kalitate handiko kantuak egitera iritsidena. Eta hori horrela, dena batera, ez da maiz ikustenEuskal Herrian.Atsekabetuta zegoen Aiora, kontzertuak aurrera egin ahalaahotsik gabe geratu baitzen. Meritu handia du, sufrituzaurrera egin zuelako. Saiatu zen, eta entzulegoari barka-mena eskatzen hasi zitzaionean txalo zaparrada jaso zuen.Disko berria aurkezten ari ziren Gasteizen. Diskogintzarengarai zail hauetan, Zea Maysek bete-betean asmatu dudisko berri honekin darabilen formularekin. Zuzenekoa etadiskoa biak batera saltzen ari dira aretoetan bertan.Hilabeteotako hamaika kontzertuetan, beraz, ehunka pert-sona izango dira kantu berriak zuzenean entzun eta diskoaetxera eraman dutenak. Taldea pozik, kantu-sorta berriairistarazteko helburua lortuko duelako. Entzulegoa pozik,gastu erantsitik gabe diskoa eskuetan ipini diotelako. Etadenak pozik, kontzertua amaituta denak gustora irten zire-lako. Zaletuak miresmena dio Zea Mays taldeari, kontzertua hasiaurretik ere entzulegoaren bedeinkazioa baduela somatzenbaita giroan. Luzaroan iraun dezala! Baditu formula honekbi eragozpen txiki. Lehena, kantu berrietan oinarriturikoerrepertorioa diskoa ezagutu gabe entzutea. Bigarrena, zerarraio egin gasteizko gautxorien artean diskoa onik iristekoetxera? Eragozpen txikiak, eramangarriak.

Zea Mays kontzertu batean

Getxoko Kema 'n Kaya Reggae Band talde gazteak berelehenengo musika emanaldia eskaini zuen SopelakoSunset tabernan. Gau osoan zehar reggae musikaz gozat-zeko aukera egon zen aipatu tokian. Izan ere, algortarrenaurretik hainbat talde musika jartzen ibili ziren giroa sortuz,hala nola, TDK Sound, Nebulla Selektah eta Dirtydansall.23:30ak aldera, reggae talde gaztearen ordua heldu zen.Urduritasunak alde batera utzi eta eszenatokira igo zirenordu beteko saioa eskaintzeko asmoz. Taberna bete-bete-rik zegoen, "jende ezaguna zegoen, baita ezezaguna ere.Kontzertua hasi bezain laster ikaragarrizko babesa eskainiziguten eta hori eskertzekoa da oso gustura sentitu ginela-ko", adierazi dute taldekoek. Kontzertuan zehar, beste ban-detako hainbat abeslari igo ziren haiekin kanta batzukabesteko. "Gurekin abestu zutenei eta kontzertua izanzena izaten lagundu zutenei eskerrak eman nahi dizkiegu",aipatu dutenez. Ordu beteko emanaldia eskaini osteanmusika jartzeari ekin zioten berriro ere lehen aipatuta disc-jockeyak.

KEMA `N KAYASunset taberna2010-10-20

Page 15: Kaleko Musika

GGGGoooommmmeeeennnnddddiiiiooooaaaakkkk

K.M K.M 1515

Minor Threat (Dischord) Zerbait berria aurkeztu zitzaidan MinorThreat-en lehen Ep-a entzun nuenean. Ezziren musikari onak, grabazioa ez zen kali-tate handikoa, baina zirrara erabatekoaizan zen. Dena zeukan!

M-ak (iz disketxea ) Fan sutsuak izan ginen. M-ak ikustearren,auto-stop egiteko prest ginen!

The Beach Boys (Capitol) Ez naiz kokaina zalea, beraz, egun bateanlagun bati eskatu nion kontsumitzean zersentitzen zen azaltzeko.

Muddy Waters (Chess) 1957an argitaratu zen disko hau, Chessdiskoetxean grabatutako singleen bildumabezala. Doinu berri hauekin, MuddyWaters-ek betirako aldatu zuen musikabeltzaren historia.

The Specials (Chrysalis) Ez da batere erreza, horrenbeste disko onentzun eta gero! The Specials taldeko lehe-nengoa izan daiteke nire aukera, bainabeste asko aipatuko nituzke, eta oso estiloezberdinetakoak.

Harpidetzaren ezaugarriakKaleko Musika aldizkaria bihilabetekari izatetik urtekari izatera pasa da. 16 orriko argitarapena izatetik, 144 liburu mar-dula izatera. Eta gainera, CD bilduma bat gehitu diogu 18 kanturekin! Luxuzko argitarapena. Sakoneko artikuluak, analisia eta iritzia 144 orritan zehar. Koloretan. Euskal Herriko eta kanpo-ko musika onenak testu eta argazki bilduma ikaragarrietan bilduta. Zure etxean eroso jaso ezazu harpidetzaren bitar-tez.Harpidetu eta eskuratu Kaleko Musika liburua + CDa 15 eurotan. Zure etxera bidaliko dizugu! Ez galdu aukera!

Page 16: Kaleko Musika