Click here to load reader

Kalendarz 2013/2014

 • View
  217

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kalendarz ZHP na rok Harcerski 2013/2014

Text of Kalendarz 2013/2014

 • Kalendarz

  2013/2014

 • Opracowanie merytoryczne:phm. Agata Grzywacz, hm. Karol Gzyl,

  pwd. Marta Kasiska, phm. Aleksandra Tasz

  Autorzy zdj: wyw. Sebastian Godziszewski, Micha Kacprowicz,

  pwd. Izabela Krasucka, phm. Piotr Rodzoch, pwd. Pawe Wooch

  amanie i skad: Micha Kacprowicz

  Gwna Kwatera ZHPul. Marii Konopnickiej 6

  00-491 Warszawa

  ZHP jest czonkiem-zaoycielemwiatowych organizacji skautowych

  Copyright 2013 Zwizek Harcerstwa Polskiego

  World Association of Girl Guides and Girl Scouts

 • Kalendarz2013/2014

  12 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 2223 24 25 26 27 28 2930

  wrzesie

  1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 2728 29 30 31

  padziernik

  1 2 34 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 2425 26 27 28 29 30

  listopad

  12 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 2223 24 25 26 27 28 2930 31

  grudzie

  1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 1920 21 22 23 24 25 2627 28 29 30 31

  stycze

  1 23 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28

  luty

  1 23 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 2324 25 26 27 28 29 3031

  marzec

  1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 2728 29 30

  kwiecie

  1 2 3 45 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 2526 27 28 29 30 31

  maj

  12 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 2223 24 25 26 27 28 2930

  czerwiec

  1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 2728 29 30 31

  lipiec

  1 2 34 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 2425 26 27 28 29 30 31

  sierpie

 • Jeli mylicie, e nauka nie moe zaoferowa nic innego ni zadania domowe, podrcznikowe teksty czy nudne obliczenia, mylicie si. Rozbudcie w sobie i swoich wychowankach ch poznawania nowych rzeczy! Moe wsplnie z zastpem, grup projektow czy druyn dokonacie istotnego odkrycia lub wynalazku? Przeczytaj najnowsz naukowo-techniczn propozycj progra-mow ZHP na www.propozycje.zhp.pl

  Propozycjaprogramowa

  Propozycjaprogramowa

  Dziki tej propozycji programowej moemy przey kolejn rocznic odzy-skania niepodlegoci w sposb radosny, optymistyczny, inny ni zazwyczaj. rodowiska harcerskie wcz si w uroczystoci i pochwal si tym caej Pol-sce tworzc olbrzymi map Umiechw Niepodlegoci. Niech zamiast tra-dycyjnej listopadowej zadumy, na twarzach Polakw zawita szczery umiech.

  11 listopadaRado. Umiech. Niepodlego.

  Ruszy projekt Ambasadorzy Jamboree 2023, ktrego celem jest promowa-nie Polskiej kandydatury do organizacji wiatowego Jamboree Skautowego w 2023 roku, a take przyblienie zagadnie wsppracy zagranicznej i jej korzyci wynikajcej dla druyn. Stajemy na wysokoci zadania, szkolimy si, promujemy i wsppracujemy. Wcz si do projektu i zosta Ambasadorem Jamboree 2023! Wicej na www.fsj.zhp.pl oraz www.facebook.com/pl2023.

  Ambasadorzy Jamboree 2023

  Cisza Jak Ta, U Studni, Maestwo z Rozsdku - zagraj we Wrocawiu w sali dawnego kina Oko by wesprze Justyn w rehabilitacji po przesz-czepie puc, do ktrego doszo dziki wsparciu tysicy osb z caej Polski. Przyjd lub ogldaj na ywo w ZHP360 - to ju 26 padziernika o 18:00! Transmisj obejrzysz na stronie www.zhp.pl/360.

  Co nas czeka

  w nadchodzcym roku?

  ogldaj na ywo

 • 2013

  Od 5 do 8 grudnia w Warszawie obradowa bdzie 38. Zjazd ZHP. 193 uczest-nikw zjazdu wybierze na czteroletni kadencj Przewodniczcego i Naczel-nika ZHP oraz pozostae wadze naczelne. Zjazd wyznaczy najwaniejsze kierunki dziaalnoci ZHP na kolejne lata. To bez wtpienia najwaniejsze wydarzenie tej jesieni, ktre bdziecie mogli ledzi za porednictwem ZHP360 i mediw spoecznociowych. Ponad 70 godzin relacji na ywo na www.zhp.pl/360 i zjazd.zhp.pl. Ta historia wydarzy si na Twoich oczach!

  Po raz dwudziesty trzeci, my harcerki i harcerze Zwizku Harcerstwa Pol-skiego, chcemy przekazywa dalej ogie rozpalony w Betlejem w Grocie Na-rodzenia Paskiego Betlejemskie wiato Pokoju. Jest to Promyk Nadziei, ktrym po raz kolejny moemy dzieli si z kadym bez wyjtku na ras, jzyk, wiek czy zajmowane stanowisko. Ale aby najpierw mc przekazywa Dobr Nowin wiatu chcemy przede wszystkim Wyj z cienia swoich wad, zych nawykw i uprzedze. Bdmy zarwno wiadkami jak i posacami tego wyczekanego i tak niestrudzenie pilnowanego ciepa. Jeli chcesz do-wiedzie si wicej, zajrzyj na stron www.bsp.zhp.pl!

  Wyjd z cienia!

  Plebiscyt ma na celu wyonienie instruktorskich osobowoci roku 2013.Kadego dnia instruktorzy z caej Polski mierz si z trudnymi wyzwania-mi. Wsplnymi siami przyczymy si do promowania najlepszych harcer-skich postaw i dziaa. Gala z okazji Dnia Myli Braterskiej bdzie miejscem, gdzie ogoszone zostan wyniki gosowania. Do akcji moesz doczy na www.facebook.com/niezwyczajni.

  To coroczna propozycja Gwnej Kwatery ZHP na 2 maja - Dzie Flagi Rzecz-pospolitej Polskiej. Na jej stronach znajdziesz bank pomysw, sprawnoci i materiay wspierajce wychowanie patriotyczne i obywatelskie. Poznaj Pol-sk i bd z niej dumny. Dziaaj i zmieniaj j na lepsze kadego dnia! Propozy-cj znajdziesz wiosn na www.propozycje.zhp.pl!

  niezwyczajni2013

  PLEBISCYT INSTRUKTOR

  SKI ZHP

  Propozycjaprogramowa wito Flagi

  ogldaj na ywo

 • Terminy ferii

  w 2014 roku

  Wojewdztwo Termin ferii zimowych

  Dolnolskie 17 lutego - 2 marca

  Kujawsko-Pomorskie 17 lutego - 2 marca

  Lubelskie 17 lutego - 2 marca

  Lubuskie 17 lutego - 2 marca

  dzkie 20 stycznia - 2 lutego

  Maopolskie 20 stycznia - 2 lutego

  Mazowieckie 20 stycznia - 2 lutego

  Opolskie 20 stycznia - 2 lutego

  Podkarpackie 20 stycznia - 2 lutego

  Podlaskie 27 stycznia - 9 lutego

  Pomorskie 27 stycznia - 9 lutego

  lskie 3 lutego - 16 lutego

  witokrzyskie 3 lutego - 16 lutego

  Zachodniopomorskie 3 lutego - 16 lutego

  Warmisko-Mazurskie 3 lutego - 16 lutego

  Wielkopolskie 3 lutego - 16 lutego

 • 1 Pierwszy dzie szkoy

  6-8 18. Oglnopolski Rajd Szlakiem Wiey Spado-chronowej Hufiec ZHP Katowice

  13-14 15. Harcerskie EKO-Manewry Przerwanki 2013 Hufiec ZHP Wgorzewo

  13-15 Rajd Pamici Wrzenia 39 - Wizna 2014 Hufiec Nadnarwiaski ZHP w omy

  13-15Inauguracja Roku Harcerskiego 2013/2014 Chorgwi Krakowskiej ODKRYWAJ - Tarnw 2013

  Hufiec ZHP Tarnw

  13-15 wito Chorgwi dzkiej Chorgiew dzka ZHP

  13-15 I Manewry Techniczno-Ratownicze Chorgiew Kielecka ZHP

  19-22 21. Oglnopolski Harcerski Grski Rajd GranicaChorgiew Dolnolska ZHP

  20-22 22. Dni Chorgwi Mazowieckiej Chorgiew Mazowiecka ZHP

  27-29 Jezioraki 2013 Hufiec ZHP Grjec

  27-29 47. Spartakiada Druyn Wodnych i eglarskichChorgiew Gdaska ZHP

  27-29 21. Rajd Harcerski Gacek Hufiec ZHP Pionki

  27-29 44. Gra Nocna Cichociemni Hufiec ZHP Ziemi Cieszyskiej

  27-29 13. Rajd Szlakami Walk Grupy Kampinos AK Hufiec ZHP Jaktorw

  28Konferencja naukowa Udzia harcerstwa w odzyskaniu i zachowaniu niepodlegoci Polski na przestrzeni dziejw

  Chorgiew Krakowska ZHP

  28 12. Midzynarodowe Spotkanie Kolekcjonerw Skautowych w KrakowieChorgiew Krakowska ZHP

  30 Dzie Chopaka

  wrzesie

  Pn Wt r Cz Pt Sb Nd1

  2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 20 21 2223 24 25 26 27 28 2930

  Zloty i rajdy Festiwale

  Ksztacenie Zagranica

  Specjalnoci Rocznice i wita

  Eventy

 • Zloty i rajdy Festiwale

  Ksztacenie Zagranica

  padziernikPn Wt r Cz Pt Sb Nd

  1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 1314 15 16 17 18 19 2021 22 23 24 25 26 2728 29 30 31

  3-6 Seminarium pastoralne ICCS Gwna Kwatera ZHP

  4-6 Harcerska Gra Nocna Ludzie Meteora" Hufiec ZHP Tarnw

  4-6 Oglnopolskie Zawody ZHPw Ratownictwie Medycznym Gwna Kwatera ZHP

  5-6 Nurkowanie ze Zjawy IV w miejscuzatopienia Zawiszy Czarnego I CWM ZHP

  5-6 Kurs Nurkowania Wrakowego CWM ZHP

  5-6 20. Zlot Jachtw Dwumasztowych Niedwiedzie Miso" - Wgorzewo 2013 Hufiec ZHP Wgorzewo

  11-13 11. Turniej Antka Cwaniaka Chorgiew Gdaska ZHP

  11-13 13. Manewry Techniczno-Obronne HORNET" w Biedrusku46 GDH Czerwonych Beretw - WIDMO

  11-13 6. Raciborski Rajd Drogi Mlecznej Hufiec Ziemi Raciborskiej

  12 Seminarium o nowych formach pracy Gwna Kwatera ZHP

  12-13 Oglnopolska Zbirka Delegatw Gwna Kwatera ZHP

  14 Dzie Nauczyciela

  14-15 Regaty o Puchar Komendanta CWM ZHP CWM ZHP

  18-20 6. Zaz Harcerski Z kontekstu wyrwany" Hufiec ZHP Sulcin

  18-20 Zbirka Praca z kadr" Gwna Kwatera ZHP

  18-20 Akademia Ambasadorw Jamboree 2023 Fundacja wiatowe Jamboree

  19-20 2. Oglnopolski Festiwal Piosenki Harcerskiej, Turystycznej i eglarskiej Hufiec ZHP Brodnica

  19-20 Jamboree On The Air, Jamboree On The Internet

  25-27 Kurs Komendantw Szczepw Chorgiew Krakowska ZHP

  25-27 Kurs Kadry Ksztaccej Wierchy" Chorgiew Krakowska ZHP

  26 Koncert dla Justyny we Wrocawiu

  26 Chorgwiany Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej Chorgiew Gdaska ZHP

  26-27 Kurs manewrowania duym jachtem CWM ZHP

  26-27 Regionalna Zbirka Delegatw: Pnoc Gwna Kwatera ZHP

  28 Partyzancka Droga Krzyowa na Wykusie Hufiec ZHP Starachowice7. Powiatowy Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej

  Hufiec ZHP Powiatu Trzebnickiego

  34. Wysokokwalifikowany Nocny Rajd Pieszy Sezam, Jesie i Ty

  HKTP PTTK Sezam im. A. Kamiskiego w Koszalinie

  Cztery ywioy: Kursy Druynowych zuchowych, harcerskich, starszoharcerskichi wdrowniczych

  Chorgiew Dolnolska ZHP

 • Specjalnoci Rocznice i wita

  Eventy

  listopad

  Pn Wt r Cz Pt Sb Nd1 2 3

  4 5 6 7 8 9 1011 12 13 14 15 16 1718 19 20 21 22 23 2425 26 27 28 29 30

  1 Wszystkch witych

  2 Dzie Zaduszny

  5-11 13. Sztafeta Rowerowa po Ogie Niepodlegoci na 11 lis