Click here to load reader

Kalendarz imprez 2016

 • View
  215

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Kalendarz imprez 2016

 • 2016

  KALENDARZ IMPREZKULTURALNYCH, SPORTOWYCH

  I TURYSTYCZNYCH

  Starostwo Powiatowew Mikoowie

 • Szanowni Pastwo,

  Kalendarz imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych 2016 zosta opracowany na podstawie materiaw przekazanych

  nam przez organizatorw imprez z gmin naszego powiatu.

  Cykliczna publikacja stanowi zbir przedsiwzi artystyczno kulturalnych i sportowo rekreacyjnych

  proponowanych przez instytucje kulturalne, placwki owiatowe, kluby sportowe i stowarzyszenia dziaajce na terenie powiatu.

  Przekazujc Kalendarz wyraam nadziej, e bogata oferta imprez zainteresuje Pastwa i zachci do uczestnictwa w yciu

  kulturalnym, sportowym i turystycznym powiatu mikoowskiego.

  Starosta Mikoowski

  Henryk Jaroszek

  2016Imprezy

  w powiecie mikoowskim

 • - 4 -

  Stycze Wystawa malarstwa Andrzej Marek Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w aziskach Grnych

  Stycze Wielka Orkiestra witecznej Pomocy Gimnazjum im. Noblistw Polskich w Ornontowicach

  9 i 23 stycznia Babski Comber Koo Gospody Wiejskich w Ornontowicach

  Stycze XXIV Fina Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy Miejski Dom Kultury w aziskach Grnych,Gimnazjum nr 1 w aziskach Grnych

  Stycze Dzie Logistyka dla gimnazjalistw Zesp Szk Energetycznychi Usugowych w aziskach Grnych

  Stycze III Powiatowy Przegld Jaseek Szkoa Podstawowa nr 2 w Orzeszu

  Stycze Powiatowy Konkurs z Historii i WOS-u Zesp Szk Orzesze

  Stycze 24. Fina Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy Gimnazjum nr 2 Orzesze -Zawada

  Stycze Warsztaty Jzykowe atwy Start Gimnazjum nr 2 Orzesze - Zawada

  11 stycznia Wielka Orkiestra witecznej Pomocy Dom Kultury Gosty

  Stycze XVIII Midzyszkolny Festiwal Kold i Pastoraek Gimnazjum nr 3 w aziskach Grnych ,Miejski Dom Kultury w aziskach Grnych

  Stycze XVIII Midzyszkolny Festiwal Kold i Pastoraek koncert galowy

  Gimnazjum nr 3 w aziskach Grnych, Miejski Dom Kultury w aziskach Grnych

  Stycze Koncert Charytatywny Gimnazjum nr 1 w Mikoowie

  Stycze V Powiatowy Festiwal Kold i Pastoraek Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikoowie

  Stycze I Miejski Konkurs Plastyczny Bajkowy Bohater Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikoowie

  10 stycznia I Okrgowy Koncert Koldw Parafii pw. Niepokalanego Serca Najwitszej Maryi Panny w aziskach Dolnych

  lski Zwizek Chrw i Orkiestr Okrg Mikoowski

  Kultura

 • - 5 -

  Stycze Powiatowy Konkurs Matematyczny dla gimnazjalistw II Liceum Oglnoksztacce w Mikoowie

  6 stycznia III Rodzinny Koncert Kold Schola przy parafii w Zgoniu, Radna Grayna Bortlik

  16 stycznia Koldowanie przy ognisku Stowarzyszenie Kulturalno Spoeczne Piwnica Orzesze -Woszczyce

  Stycze - Czerwiec

  Uniwersytet Trzeciego Wieku Miejski Dom Kultury w aziskach Grnych

  Stycze - Grudzie

  Prelekcje w szkoach Mikoowski Klub Krtkofalowcw

  5 lutego Tace narodw wiata Zesp Szk nr 2 Specjalnych w Mikoowie

  Luty Dyktando o tytu Mistrza Ortografii Miasta Orzesze dla mieszkacw Orzesza

  Szkoa Podstawowa nr 6Orzesze ZawiHonorowy Patronat Urzd Miasta Orzesze

  Luty Powiatowy Konkurs Wiedzy z Bezpieczestwa w Internecie

  Zesp Szk Orzesze

  11 lutego Midzynarodowy Dzie Jzyka Ojczystego Szkoa Podstawowa nr 4 w Mikoowie

  Luty Popis instrumentalny zespow OPP Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikoowie

  Luty OMNIBUS Konkurs wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie przedmiotw cisych i nauk technicznych

  Zesp Szk Energetycznych i Usugowych w aziskach Grnych

  Luty Ferie z ARTeri ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach

  Luty IV Biesiada lska Miejski Dom Kultury w aziskach Grnych

  Luty Koncert Karnawaowy w wykonaniu poczonych chrw Echo, Wanda , Moniuszko

  Miejski Dom Kultury w aziskach Grnych

  Luty Wystawa fotografii Grayna Boguta Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w aziskach Grnych

  12 lutego Rodzinne Zimowisko Stowarzyszenie Kulturalno-Spoeczne PiwnicaOrzesze - Woszczyce

  15-19 lutego Ferie dla dzieci Miejska Biblioteka Publiczna w Orzeszu

  Luty VI Powiatowy Konkurs Biologiczno-Ekologiczny dla gimnazjalistw Czowiek i rodowisko

  II Liceum Oglnoksztaccew Mikoowie

  Luty Powiatowy Konkurs Gwary lskiej dla gimnazjalistw I Liceum Oglnoksztacce w Mikoowie

  2-15 lutego Zimowe warsztaty dla dzieci - ferie Dom Kultury Gosty

  Luty Zabawa karnawaowa Zesp Szk w Wyrach

  16 stycznia Adoracja chrw i orkiestr przy bku w Bazylice o. Franciszkanw w Panewnikach

  lski Zwizek Chrw i Orkiestr Okrg Mikoowski

  Luty Ferie z Bibliotek Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach

  Kultura

 • Luty / Marzec Powiatowy Konkurs Chemiczny Zesp Szk Energetycznychi Usugowych w aziskach Grnych

  Marzec Powitanie wiosny Zesp Szk w Wyrach

  Marzec Powiatowe Dni Kultury Regionalnej Zesp Szk Energetycznych i Usugowych w aziskach Grnych

  8 marca Dzie Kobiet ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach, Urzd Gminy Ornontowice

  24 marca Przedwiteczne spotkanie spoecznoci POWROTU Powiatowej Modzieowej Szkoy Liderw z Samorzdem, zakadami prac, instytucjami spotkanie wielkanocne

  Stowarzyszenie Klub Abstynenta POWRT w Mikoowie , Powiatowa Modzieowa Szkoa Liderw, Powiatowy Klub Modzieowy

  Marzec Powiatowy Konkurs matematyczny dla gimnazjalistw Matematyka na co dzie

  Zesp Szk Energetycznych i Usugowych w aziskach Grnych

  Marzec Gminny Konkurs Recytatorski Zesp Szk w Wyrach

  Marzec Powiatowy Konkurs Literacki Twrczoci Wasnej uczniw Gimnazjum

  Gimnazjum im. Noblistw Polskich w Ornontowicach

  Marzec Gminny Konkurs Literacko Plastyczny Zesp Szk w Wyrach

  Marzec Koncert dla Pa z okazji Dnia Kobiet Dom Kultury Gosty

  Marzec / Kwiecie Wojewdzkie Konfrontacje Teatralne Dom Kultury Gosty

  Marzec XIV Powiatowy Konkurs Ortograficzny Zamane piro dla gimnazjalistw

  II Liceum Oglnoksztaccew Mikoowie

  Marzec Powiatowy Konkurs Informatyczny dla gimnazjalistw GIMKOMP

  II Liceum Oglnoksztacce w Mikoowie

  Marzec Dzie Kobiet Stowarzyszenie Razem = atwiej, Szkoa Podstawowa nr 9 w Orzeszu

  Marzec Powiatowy Konkurs Czytelniczy Zesp Szk Orzesze

  Marzec Powiatowy Konkurs z Matematyki dla klas I i II Gimnazjum

  Zesp Szk Orzesze

  Marzec Powiatowy Konkurs Profilaktyczny Gimnazjum nr 2 Orzesze Zawada

  Marzec Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojzycznej Gimnazjum nr 2 Orzesze Zawada

  Marzec - Kwiecie XIII Powiatowy Midzygimnazjalny Konkurs Jzyka Angielskiego

  Gimnazjum nr 3 Orzesze - Gardawice

  Marzec Czy byby dobrym technikiem? konkurs dla gimnazjalistw

  Zesp Szk Technicznych w Mikoowie

  Marzec Powiatowy Konkurs z Jzyka Polskiego dla gimnazjalistw

  I Liceum Oglnoksztacce w Mikoowie

  Luty / Marzec Premiera sztuki pt. Kopido ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach, Teatr Naumiony

  - 6 -

  Luty Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu Zesp Szk w Wyrach

  Kultura

 • Powiatowy Konkurs Jzykowy dla gimnazjalistw

  Powiatowy Konkurs Matematyczny dla gimnazjalistw

  Konkurs Midzyprzedszkolny I ja mam talent

  Piknik matematyczny powiatowy konkurs dla klas szstych szk podstawowych powiatu mikoowskiego

  VIII Powiatowy Festiwal Nauki

  Jubileusz 55 lecia

  Wystawa malarstwa Jzef Hetman

  Widowisko muzyczne z udziaem zespou Rado

  aziskie spotkanie teatralne

  Koncert Pieni Pasyjnych w kociele w Bujakowie

  Eliminacje Rejonowe Konkursu Piosenki Dziecicej Wygraj Sukces

  XXIII Przegld Pieni lskiej im. Adolfa Dygacza lskie piewanie Eliminacje Rejonowe

  IV Powiatowa Gala Taneczna

  XX Jubileuszowe Ponadregionalne Mikoowskie Seminarium Trzewociowe na temat : Strategie Profilaktyczne Ograniczajce Zjawiska Dysfunkcji Spoecznej wrd Modziey

  XVII Edycja Regionalnej Powiatowej Modzieowej Szkoy Liderw sesja wiosenna

  Powiatowy Konkurs Historyczny dla szk ponadgimnazjalnych

  I Mikoowski Turniej Wiedzy o Hiszpanii

  Jubileuszowy Koncert zespou Guitar Inspire

  Powiatowy Konkurs Easy English z jzyka angielskiego dla uczniw szk podstawowych

  Konkurs Na Skrzydach Wyobrani

  - 7 -

  Marzec I Liceum Oglnoksztacce w Mikoowie

  Marzec I Liceum Oglnoksztacce w Mikoowie

  15 marca Przedszkole nr 6 w Mikoowie

  15 marca Gimnazjum nr 2 w Mikoowie

  Marzec Zesp Szk nr 3 w Mikoowie

  Marzec Przedszkole nr 1 w Mikoowie

  Marzec Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w aziskach Grnych

  Marzec Miejski Dom Kultury w aziskach Grnych

  Marzec Miejski Dom Kultury w aziskach Grnych

  6 marca lski Zwizek Chrw i Orkiestr Okrg Mikoowski

  Marzec Miejski Dom Kultury w aziskach Grnych

  Marzec - Kwiecie Urzd Miejski w aziskach Grnych, Miejski Dom Kultury w aziskach Grnych, Zesp Pieni i Taca lsk

  Marzec Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikoowie

  21 marca Stowarzyszenie Klub Abstynenta POWRT" w Mikoowie

  11,12,13 marca Stowarzyszenie Klub Abstynenta POWRT" w Mikoowie,Powiatowa Modzieowa Szkoa Liderw

  Kwiecie I Liceum Oglnoksztacce w Mikoowie

  Kwiecie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikoowie

  Kwiecie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikoowie

  Kwiecie Gimnazjum im. Noblistw Polskich w Ornontowicach

  Marzec I Liceum Oglnoksztacce w Mikoowie

  II Powiatowy Konkurs Wiedzy KulturoznawczejMarzec Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikoowie

  Kultura

 • - 8 -

  Kwiecie Powiatowy Konkurs Matematyczny Szkoa Podstawowa nr 8 Orzesze - Mociska

  Kwiecie Powiatowy turniej wiedzy poarniczej Zarzd Oddziau Powiatowego Zwizku Ochotniczych Stray Poarnych RP

  Kwiecie Wystawa rkodziea artystycznego mieszkacw Ornontowic

  Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach

  Kwiecie V Powiatowe Dyktando z Jzyka Niemieckiego Gimnazjum nr 3 Orzesze - Gardawice

  Kwiecie - Maj XV Powiatowy Konkurs Wiedzy Ekologicznej Gimnazjum nr 3 Orzesze - Gardawice

  Kwiecie IX Midzyprzedszkolny Przegld Tacw, Piosenek i Gwary lskiej

  Przedszkole nr 1 Orzesze

  Kwiecie/Maj XV British Song Festival Gimnazjum nr 1 w Mikoowie

  Kwiecie/Maj I Powiatowy Konkurs Jzyka Angielskiego Speak up Your Mind

  Gimnazjum nr 1 w Mikoowie

  Kwiecie IV Powiatowy konkurs ortograficzny dla uczniw szk podstawowych

  Gimnazjum nr 1 w Mikoowie

  Kwiecie/Maj Konkurs Ze sztuk na ty Gimnazjum nr 1 w Mikoowie, Miejski Dom Kultury w aziskach Grnych

  KwiecieCzerwiecLipiecWrzesie PadziernikListopad

  Dyskoteka dla modziey szkolnej powiatu mikoowskiego p/h POTRAFI BAWI SI BEZ UYWEK

  Mikoowski Powiatowy Klub Modzieowy, Gimnazjum nr 1 w Mikoowie, Nr 4 w Mikoowie, Gimnazjum w Gostyni

  Kwiecie Miejski Konkurs Jzyka Angielskiego Szkoa Podstawowa nr 5 w Mikoowie

  Kwiecie/Maj IV Powiatowy Konkurs Jzyka Niemieckiego Gimnazjum nr 1 w Mikoowie

  Kwiecie Powiatowy konkurs Sudoku Gimnazjum nr 2 w Mikoowie

  1 kwietnia Noc z Andersenem Miejska Biblioteka Publiczna w Orzeszu

  21 kwietnia Wiosenne spotkanie z literatur Miejska Biblioteka Publiczna w Orzeszu

  2 kwietnia Koncert Papieski Totus Tuus w kociele w aziskach Grnych

  lski Zwizek Chrw i Orkiestr Okrg Mikoowski

  Kwiecie Dni Promocji Zdrowia Zesp Szk Energetycznych i Usugowych w aziskach Grnych

  Kwiecie Wystawa malarstwa Irena Bayca Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w aziskach Grnych

  Oglnopolska Akcja Krwiodawstwa Motosercew Miejskim Domu Kultury w aziskach Grnych

  Kwiecie Klub Motocyklowy Drako

  Kultura

 • - 9 -

  Kwiecie/Maj Mistrz Klawiatury Zesp Szk w Gostyni

  21 maja Bitwa Wyrska Bj o Gosty Urzd Gminy Wyry

  Maj Biesiada z okazji Dnia Matki Dom Kultury Gosty

  Maj Konkurs Powiatowy Polskie Parki Narodowe Zesp Szk w Wyrach

  Maj Powiatowy Konkurs Czy znasz swoje lektury? Szkoa Podstawowa nr 10 Orzesze Woszczyce

  Maj Mam talent Zesp Szk w Wyrach

  13 maja Noc Bibliotek Miejska Biblioteka Publiczna w Orzeszu

  Maj Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Gimnazjum im. Noblistw Polskich w Ornontowicach

  14 maja Festyn Straacki w Zawadzie Ochotnicza Stra Poarna Jakowice/ Sotys/ Rada Soecka

  21 maja VII Piknik Integracyjny Zesp Szk nr 2 Specjalnych w Mikoowie

  Maj Powiatowy Konkurs z Jzyka Niemieckiego Deutschmeister

  Gimnazjum im. Noblistw Polskich w Ornontowicach

  Maj IV Powiatowy Konkurs Matematyczny dla uczniw szk podstawowych

  Gimnazjum nr 1 w Mikoowie

  Maj Midzygimnazjalna debata modziey Gimnazjum nr 2 Orzesze - Zawada

  Maj Powiatowy Konkurs z Jzyka Niemieckiego Gimnazjum nr 2 Orzesze - Zawada

  Maj Jzykowy Dzie Dziecka dla przedszkola Gimnazjum nr 2 Orzesze - Zawada

  Maj II Powiatowe Zawody Pomocy Przedmedycznej Gimnazjum nr 3 Orzesze - Gardawice

  Maj Powiatowy konkurs Szalone Liczby Zesp Szk nr 3 w Mikoowie

  Maj Wybieram wolno Powiatowy konkurs profilaktyczny Gimnazjum nr 2 w Mikoowie

  Maj Tydzie Bibliotek Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach

  Kwiecie/Maj ZAV Junior Gosty 2016 Zesp Szk w Gostyni

  Kwiecie III Midzyszkolny Konkurs Plastyczny Moja ulubiona bajka

  Zesp Szk w Gostyni

  Kwiecie Tydzie Ekologiczny Zesp Szk w Wyrach

  Kwiecie Powiatowy Konkurs Historyczny Gra terenowa dla gimnazjalistw Od Wikingw do Mongow (redniowiecze)

  II Liceum Oglnoksztacce w Mikoowie

  Kultura

 • - 10 -

  Maj Ksika Podaj dalej Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w aziskach Grnych

  Maj Turniej wiedzy o aziskach Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w aziskach Grnych

  Maj Wystawa fotografii Marek wierski Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w aziskach Grnych

  2 maja wito flagi Miejski Dom Kultury w aziskach Grnych

  Maj XIX edycja konkursu wiedzy dla gimnazjalistw Wiem wszystko - eliminacje

  Miejski Dom Kultury w aziskach Grnych

  Maj XI Powiatowy Konkurs W Krainie Bajek i Bani

  Zesp Szkolno-Przedszkolny w Ornontowicach

  Maj XV edycja konkursu Ze sztuk na ty - eliminacje Miejski Dom Kultury w aziskach Grnych

  Maj XII Konfrontacje Nauczycieli Miejski Dom Kultury w aziskach Grnych

  Maj III lski Fajer Miejski Dom Kultury w aziskach Grnych

  Maj Turniej gier planszowych Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikoowie

  Maj XIV Powiatowy Konkurs Poetycki Bez tytuu Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikoowie

  Maj - Czerwiec Okrgowy Koncert chrw w parku w Ornontowicach (nowy amfiteatr)

  lski Zwizek Chrw i Orkiestr Okrg Mikoowski

  Czerwiec XV Mikoowski Festiwal Muzyczny Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikoowie

  7 czerwca Wiosenny Koncert Dla Najbliszych cz. I Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikoowie

  8 czerwca Wiosenny Koncert Dla Najbliszych cz. II Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikoowie

  Czerwiec Popis instrumentalny zespow OPP Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikoowie

  Czerwiec XV edycja konkursu Ze sztuk na Ty fina oraz wernisa wystawy prac

  Miejski Dom Kultury w aziskach Grnych

  Czerwiec Caa Polska Czyta Dzieciom Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach

  Czerwiec Fina XVIII edycji konkursu wiedzy dla gimnazjalistw Wiem wszystko

  Miejski Dom Kultury w aziskach Grnych

  Czerwiec Koncert uczniw Ogniska Muzycznego DO RE MI

  Miejski Dom Kultury w aziskach Grnych

  Czerwiec Premiera spektakl teatru BAZA Miejski Dom Kultury w aziskach Grnych

  Maj Wystawa malarstwa portrety Felicja Kozielska Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w aziskach Grnych

  Maj Jubileusz Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach

  Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach

  Kultura

 • - 11 -

  Czerwiec witojaskie Dni azisk Tereny rekreacyjno-sportowe Basenu abka aziska Grne

  Czerwiec Powiatowy Konkurs Pokaz talentw Zesp Szk nr 3 w Mikoowie

  Czerwiec Spotkania integracyjne Dzieci dzieciom Zesp Szk nr 3 w Mikoowie

  Czerwiec Czytam i rozumiem wiat powiatowy konkurs czytania ze zrozumieniem

  Gimnazjum nr 2 w Mikoowie

  Czerwiec Festyn rodzinny Rada Soecka w Orzeszu

  4 czerwca Odjazdowy bibliotekarz Miejska Biblioteka Publiczna Orzesze

  4 czerwca Festyn rodzinny Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji w Orzeszu Zazdroci Doroli Dzieciom

  4 czerwca Mikoajek Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji w Orzeszu Zazdroci Doroli Dzieciom

  11 czerwca Rajd rowerowy Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji w Orzeszu Zazdroci Doroli Dzieciom

  11 czerwca Festyn rodzinny Szkoa Podstawowa nr 9 w Orzeszu - Zgoniu , Rada Rodzicw, Rada Soecka, Stowarzyszenie Razem = atwiej

  15 czerwca Obchody 10 lecia istnienia Zespou Szk nr 1 Specjalnych w Mikoowie

  Zesp Szk nr 1 Specjalnych w Mikoowie

  Czerwiec Jubileusz 25 lecia Gminy Wyry Urzd Gminy Wyry

  Czerwiec Piknik Szkolny Zesp Szk w Wyrach

  Czerwiec Dzie Dziecka na sportowo Gminne Przedszkole w Gostyni, Rada Rodzicw

  Czerwiec Wojewdzki Zlot Orkiestr Dtych Dom Kultury Gosty

  Czerwiec XIII wieczna biesiada wojw i rycerzy Dom Kultury Gosty

  Czerwiec - Wrzesie

  Imprezy plenerowe w parku ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach

  Lipiec Festyn Gminny Dom Kultury Gosty

  Lipiec Letnie warsztaty dla dzieci - wakacje Dom Kultury Gosty

  Lipiec / Padziernik

  Konkurs fotograficzny Gmina Wyry w obiektywie Urzd Gminy Wyry

  30 lipca Festyn Rodzinny Stowarzyszenie Kulturalno Spoeczne Piwnica Orzesze Woszczyce

  Czerwiec Dzie Dziecka ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach

  Kultura

 • - 12 -

  Lipiec Impresje Mikoowskie Plener Modych Gimnazjum nr 1 w Mikoowie

  Lipiec XVI Plener Malarski im. Sylwestra Majzla Miejski Dom Kultury w aziskach Grnych

  Lipiec / Sierpie Wakacje z Bibliotek Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach

  Lipiec / Wrzesie Wakacyjny Konkurs fotograficzny Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach

  Lipiec - Sierpie Wystawa fotografii Grupy eF z Orzesza Powiatowa i Miejska Bilbioteka Publiczna w aziskach Grnych

  13 sierpnia Festyn Zgoski Rada Soecka, Sotys, Radna

  27 sierpnia Zawadzki Bieg z Kartoflem Radny Bartomiej Marek Orzesze - Zawada

  27 sierpnia Festyn doynkowy Sotys, Rada Soecka Orzesze - Woszczyce

  Sierpie Ornontowicka Gra Terenowa OGR ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach, Urzd Gminy Ornontowice, Gminna Biblioteka Publiczna

  27 sierpnia Festyn doynkowy Sotys, Rada Soecka Orzesze - Mociska

  28 sierpnia Doynki w Gardawicach Rada Soecka Gardawic

  Sierpie Festyn Doynkowy Dom Kultury Gosty

  13 wrzenia XIII Powiatowa Mikoowska Kampania Spoeczna ACUCH CZYSTYCH SERC

  Stowarzyszenie Klub Abstynenta POWRTT, Mikoowski Klub Modzieowy, Powiatowa Modzieowa Szkoa Liderw

  Wrzesie Sesja Wyjazdowa do Parlamentu RP w Warszawie i Debata w Parlamencie n/t : PROFILAKTYKA UZALENIE WSRD MODZIEY

  Stowarzyszenie Klub Abstynenta POWRT w Mikoowie,Powiatowa Modzieowa Szkoa Liderw

  23,24,25 wrzenia XVII Edycja Regionalnej Powiatowej Modzieowej Szkoy Liderw sesja jesienna

  Stowarzyszenie Klub Abstynenta POWRT w Mikoowie,Powiatowa Modzieowa Szkoa Liderw

  Wrzesie Doynki Gminno Parafialne w Ornontowicach ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach, Starostowie Doynek

  2 wrzenia Obchody Wrzeniowe Urzd Gminy Wyry

  Wrzesie Narodowe Czytanie Dom Kultury Gosty

  Wrzesie Europejski Dzie Jzykw, Dzie Europejczyka Zesp Szk w Wyrach

  Wrzesie Festyn Doynkowy Rada Soecka Orzesze - Zawi

  Lipiec Wakacje z ARTeri ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach

  Kultura

 • - 13 -

  Wrzesie Narodowe Czytanie Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach

  Wrzesie Plener Malarski Odkrywamy Skarby lskiej Ziemi Dom Pomocy Spoecznej w Orzeszu

  Wrzesie Zakoczenie lata Miejski Dom Kultury w aziskach Grnych

  Wrzesie Dni Patronalne ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach

  Wrzesie VI aziski Festiwal Grski Pod Gr Miejski Dom Kultury w aziskach Grnych

  Wrzesie Konkurs fotograficzny Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w aziskach Grnych

  Wrzesie Wystawa malarstwa Akwarela Andrzej Marek Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w aziskach Grnych

  9 wrzenia Zjazd im. M. Dziedziela w Orzeszu lski Zwizek Chrw i Orkiestr Okrg Mikoowski

  23 wrzenia II Koncert Pieni Maryjnych w Kocielew aziskach Dolnych

  lski Zwizek Chrw i Orkiestr Okrg Mikoowski

  Wrzesie / Padziernik

  Tydzie Zakazanych Ksiek Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach

  Wrzesie - Grudzie

  Uniwersytet Trzeciego Wieku Miejski Dom Kultury w aziskach Grnych

  Padziernik Zbiorowa wystawa grupy malarskiej MDK Poudnie Podlesie

  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w aziskach Grnych

  Padziernik Konkurs Ksiki Mwionej dla osb niewidomych i sabo widzcych

  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w aziskach Grnych

  Padziernik XVIII Puchar Polski Kanarkw Ksztatnych Miejski Dom Kultury w aziskach Grnych, Klub Hodowcw Kanarkw Ksztatnych

  Padziernik IV Festiwal Pamici Roberta Siwczaka w Miejskim Domu Kultury w aziskach Grnych

  Zesp KAWITACJA

  Padziernik Dyktando z Jzyka Niemieckiego Deutschdiktat Gimnazjum im. Noblistw Polskich w Ornontowicach

  1 padziernika wito Kartofla Stowarzyszenie Kulturalno Spoeczne Piwnica Orzesze Woszczyce

  19 padziernika Dzie Seniora Rada Soecka Gardawic

  27 padziernika Urodziny Kubusia Puchatka Miejska Biblioteka Publiczna w Orzeszu

  Padziernik / Grudzie

  VIII Powiatowy Konkurs Fotografii Ekologicznej Zesp Szk nr 1 Specjalnych w Mikoowie

  Padziernik Jesienny Konkurs Kulinarny Dom Kultury Gosty

  3 wrzenia Festyn Doynkowy Sotys, Rada Soecka Orzesze - Zazdro

  Kultura

 • - 14 -

  Padziernik XIV Powiatowy Konkurs z Fizyki Gimnazjum nr 3 Orzesze Gardawice

  Padziernik / Listopad

  Jesienne Spotkania z Ksik Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach

  Listopad Wystawa Malarska Dom Kultury Gosty

  Listopad Andrzejki Zesp Szk w Wyrach

  Listopad Andrzejki w remizie Ochotnicza Stra Poarna Ornontowice

  Listopad Powiatowy Konkurs Jzykw Obcych dla gimnazjalistw (jzyk angielski i jzyk niemiecki)

  II Liceum Oglnoksztacce w Mikoowie

  Listopad Powiatowy Konkurs Kulturoznawczy o krajach Niemiecko Anglojzycznych

  Gimnazjum nr 2 Orzesze - Zawada

  Listopad VII Powiatowy Konkurs Wiedzy o yciu i Twrczoci Henryka Sienkiewicza

  Gimnazjum nr 3 Orzesze - Gardawice

  Listopad XI Powiatowy Konkurs Poezji i Prozy Rozliczenia z wojn

  Zesp Szk Orzesze

  10 listopada Jesiennie spotkanie z literatur Miejska Biblioteka Publiczna w Orzeszu

  Listopad Konkurs Powiatowy English Speaking Countries Gimnazjum im. Noblistw Polskich w Ornontowicach

  Listopad Koncert Zaduszkowy ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach

  Listopad XII Integracyjna Biesiada lska Zesp Szk Nr 2 Specjalnych w Mikoowie

  Listopad Powiatowa sesja na temat historii i kultury lska Zesp Szk Technicznych w Mikoowie

  Listopad aziskie wito Muzyki Polski Zwizek Chrw i Orkiestr / oddzia Mikow

  Listopad Wystawa malarstwa Irena Bayca Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w aziskach Grnych

  Listopad XIII Miejski Turniej Listopadowe Zaduszki Literackie Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikoowie

  Grudzie XII Miejski Konkurs plastyczny Obrzdy Boonarodzeniowe tradycje i symbole

  Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikoowie

  Listopad Koncert jesienny zespow keyboardowych cz. I Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikoowie

  Listopad Koncert jesienny zespow keyboardowych cz. II Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikoowie

  Grudzie Popis Barbrkowy zespow gitarowych i keyboardowych

  Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Mikoowie

  Padziernik VIII Powiatowy Konkurs Gwarowy Szkoa Podstawowa nr 10 Orzesze-Woszczyce

  Kultura

 • - 15 -

  Grudzie Kiermasz witeczny Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach

  Grudzie Powiatowy Konkurs witeczny Weihnachten Gimnazjum im. Noblistw Polskich w Ornontowicach

  Grudzie Spotkanie z czytelnikami Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w aziskach Grnych

  Grudzie Strojenie choinki ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach

  6 grudnia Przedwiteczne spotkanie spoecznoci POWROTU Powiatowej Modzieowej Szkoy Liderw z Samorzdem, zakadami prac, instytucjami spotkanie ze w. Mikoajem

  Stowarzyszenie Klub Abstynenta POWROT w Mikoowie, Powiatowa Modzieowa Szkoa Liderw, Powiatowy Klub Modzieowy

  15 grudnia Przedwiteczne spotkanie spoecznoci POWROTU Powiatowej Modzieowej Szkoy Liderw z Samorzdem, zakadami prac, instytucjami spotkanie z opatkiem

  Stowarzyszenie Klub Abstynenta POWROT w Mikoowie, Powiatowa Modzieowa Szkoa Liderw, Powiatowy Klub Modzieowy

  Grudzie Wystawa poplenerowa aziska 2016 Miejski Dom Kultury w aziskach Grnych

  Grudzie aziskie Koldowanie Miejski Dom Kultury w aziskach Grnych

  Grudzie Obchody 55 lecia szkoy Zesp Szk nr 3 w Mikoowie

  Grudzie Strojenie choinki Rada Soecka , Fundacja w. Jana Chrzciciela Orzesze

  Grudzie II Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV i AIDS Gimnazjum nr 3 Orzesze Gardawice

  18 grudnia Kiermasz Boonarodzeniowy Stowarzyszenie Kulturalno Spoeczne Piwnica Orzesze-Woszczyce

  Grudzie Dzie Regionalny, tradycje lskie Zesp Szk w Wyrach

  Grudzie Kiermasz witeczny Zesp Szk w Wyrach

  Grudzie Mikoaj dla dzieci Dom Kultury Gosty

  Grudzie Jarmark Adwentowy Dom Kultury Gosty

  Grudzie Kiermasz boonarodzeniowy Gminne Przedszkole w Gostyni, Rada Rodzicw

  Grudzie Jaseka Gminne Przedszkole Wyry

  Grudzie / Stycze

  Jaseka Zesp Szk w Wyrach

  Grudzie Wystawa malarstwa Zofia Kluczyk Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w aziskach Grnych

  Kultura

 • OrganizatorMiesic Nazwa imprezy

  SportSportSportSport

  - 16 -

  1 stycznia Pokazowy mecz sparingowy w ramach Wielkiej Orkiestry witecznej Pomocy

  SMUKS Orzesze

  Stycze VI Mistrzostwa Gminy Wyry w Narciarstwie Alpejskim Urzd Gminy Wyry

  9-10 stycznia III Noworoczny Turniej Tenisa Ziemnego par deblowych Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  10 stycznia VII Wojewdzki Halowy Turniej Piki Nonej o Puchar Burmistrza Miasta

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  12 stycznia Noworoczny Turniej Powiatowej Amatorskiej Ligi Tenisa Stoowego

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  12 stycznia Zawody baraowe w pice rcznej dziewczt szk podstawowych

  Uczniowski Klub Sportowy Trjka Mikow

  14 stycznia Zawody baraowe w pice rcznej chopcw szk podstawowych

  Uczniowski Klub Sportowy Trjka Mikow

  Stycze Unihokej dla uczniw szk podstawowych Szkoa Podstawowa nr 3 w Mikoowie

  16,20,30 stycznia II liga siatkwki kobiet KS POLONIA aziska Grne

  16 stycznia Halowy Turniej Piki Nonej o Puchar Prezesa KS Polonia

  KS POLONIA aziska Grne

  17 stycznia Halowy turniej piki nonej chopcw rocznik 1998/1999 Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  19 stycznia Zawody powiatowe w grach i zabawach dla szk podstawowych

  Uczniowski Klub Sportowy Trjka Mikow

  22 stycznia Zawody rejonowe w grach i zabawach dla szk podstawowych

  Uczniowski Klub Sportowy Trjka Mikow

  23 stycznia Halowy Turniej piki nonej chopcw rocznik 2000 Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  23 styczniasoboty - cay rok

  GRAND PRIX azisk Grnych w Tenisie Stoowym dla uczniw SP, G, LO

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Stycze Powiatowe Zawody Szk Podstawowych, Gimnazjalnych w Narciarstwie. Puchar Burmistrza Miasta w Narciarstwie Alpejskim dla gimnazjw

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  24 stycznia Halowy Turniej piki nonej chopcw rocznik 2001/2002

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacjiaziska Grne

  Sport

 • - 17 -

  7 stycznia Powiatowe zawody w pice rcznej chopcw szk ponadgimnazjalnych

  I Liceum Oglnoksztacce w Mikoowie, Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Stycze-Grudzie

  Turniej Mini piki siatkowej Szkoa Podstawowa nr 2 w Orzeszu

  Stycze Poznaj pierwsze kroki na lodzie zorganizowane zajcia nauki jazdy na ywach

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Stycze Pierwsze kroki z hokejem zorganizowane zajcia nauki gry w hokeja

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Stycze BiegamBoLubi oglnopolska akcja zachcajca do biegania

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Stycze VIII Halowy Turniej Piki Nonej dla uczniw klas 4-6 mikoowskich szk podstawowych

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Stycze Bal przebieracw Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej lskiego Ogrodu Botanicznego w Mikoowie

  31 stycznia Halowy Turniej piki nonej chopcw rocznik 2005 Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  21 stycznia Powiatowe Mistrzostwa w Koszykwce Dziewczt Szk Ponadgimnazjalnych

  Zesp Szk Technicznych w Mikoowie, Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  21 stycznia Powiatowe Mistrzostwa w Koszykwce Chopcw Szk Ponadgimnazjalnych

  II Liceum Oglnoksztacce w Mikoowie, Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  31 stycznia Zimowy Bieg Orzeski Fundacja Rozwoju Kultury, Wychowania i Sportu Aktywni w Orzeszu

  Stycze Konkurs Formacji Tanecznych Gimnazjum nr 1 w Mikoowie

  Stycze - Luty Wyjazdy na narty Zakad Gospodarki Zasobami Gminy w Ornontowicach

  Stycze - Marzec Wyjazdy dzieci z Ornontowic na lodowisko Tafla w Gliwicach

  Zakad Gospodarki Zasobami Gminy w Ornontowicach

  Stycze - Marzec Liga Piki Halowej 2015/16 runda II Stowarzyszenie Sportu, Kultury i Turystyki Alternatywa Orzesze / Adam Kurpas

  Stycze - Kwiecie

  Powiatowa Liga Siatkwki Fundacja Rozwoju Kultury, Wychowania i Sportu Aktywni Orzesze

  Stycze - Grudzie Fitness na trawie cotygodniowe zajcia dla Pa Zakad Gospodarki Zasobami Gminy w Ornontowicach

  Stycze - Marzec Powiatowa Amatorska Halowa Liga piki nonej Stowarzyszenie Sportu, Kultury i Turystyki Alternatywa Orzesze

  Stycze - Marzecponiedziaki, rody

  Popoudniowe oglnodostpne wyjazdy narciarskie Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  30 stycznia Halowy Turniej piki nonej chopcw rocznik 2003/2004

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacjiaziska Grne

  Sport

 • - 18 -

  Stycze - Grudzieponiedziaki/ czwartki

  Liga piki rcznej modziczek i juniorek modszych Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Stycze/Luty Zawody powiatowe w narciarstwie zjazdowym dziewczt i chopcw szk ponadgimnazjalnych

  Starostwo Powiatowe w Mikoowie

  1 lutego Zawody powiatowe w biegach ywiarskich dziewczt i chopcw szk podstawowych

  Uczniowski Klub Sportowy Trjka Mikow

  Luty Miejskie Zawody Siatkwki Dziewczt i Chopcw Gimnazjum nr 2 Orzesze - Zawada

  Luty Orzeski Turniej Piki Halowej Stowarzyszenie Sportu, Kultury i Turystyki Alternatywa Orzesze / Adam Kurpas

  Luty Biegi ywiarskie dla uczniw szk podstawowych Szkoa Podstawowa nr 4 Mikow

  Luty Siatkwka dla uczniw szk podstawowych Szkoa Podstawowa nr 3 Mikow

  Luty Narciarstwo Alpejskie dla uczniw szk podstawowych Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Luty Turniej Finaowy Powiatowej Amatorskiej Halowej Ligi Piki Nonej

  Stowarzyszenie Sportu, Kultury i Turystyki Alternatywa Orzesze

  Luty Ferie na lodowisku (bezpatne lizgawki, nauka jazdy na ywach)

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  13 lutego Halowy Turniej piki nonej chopcw rocznik 2006 Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Luty Ferie dla aktywnych zorganizowane zajcia dla dzieci i modziey w czasie ferii zimowych

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Luty Oglnodostpna akcja Pywaj na odlego XV edycja

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Luty Uroczysto wrczenia tytuw Mikoowianin Roku 2015 bal karnawaowy

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Luty V Halowy Turniej Gimnazjalistw w Pice Nonej o Puchar Dyrektora MOSiR

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Luty V Turniej koszykwki Silesia Cup 2015 Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Luty Narty czyli aktywny sposb na zim Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej lskiego Ogrodu Botanicznego w Mikoowie

  Stycze - Grudziesoboty

  Sobotnia Liga Bowlingowa cykliczna impreza rozgrywana przez cay rok jeden raz w miesicu

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Stycze - Grudziesoboty, niedziele

  Amatorska Liga Siatkwki Stycze, Luty, Marzec, Kwiecie, Padziernik, Listopad, Grudzie

  Fundacja Rozwoju Kultury, Wychowania i Sportu Aktywni w Orzeszu

  Stycze - Grudzieczwartki

  IV Liga Tenisa Stoowego Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Stycze - Grudziewtorki

  Wojewdzka Amatorska Liga tenisa stoowego Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Luty VI Targi Edukacyjne Powiatu Mikoowskiego Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Sport

 • - 19 -

  26 lutego Feryjny Turniej Badmintona oglnodostpny dla dzieci i modziey powiatu mikoowskiego

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  14 lutego Bowlingowy Amatorski Turniej Par WALENTYNKI Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  6,7 lutego i w trakcie roku

  Wojewdzki Turniej Kwalifikacyjny w tenisie stoowym w kategorii AK, MODZIK, KADET, JUNIOR, SENIOR

  lski Zwizek Tenisa Stoowego, Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  23 lutego Turniej tenisa stoowego Jednostek Ochotniczych Stray Poarnych powiatu mikoowskiego

  Zarzd Oddziau Powiatowego Zwizkw Ochotniczych Stray Poarnych RP

  Luty Zawody miejskie w koszykwce dziewczt Gimnazjum nr 2 w Mikoowie

  7 lutego Zimowy Bieg Orzeski Fundacja Rozwoju Kultury, Wychowania i Sportu Aktywni w Orzeszu

  Luty Zawody w Narciarstwie Alpejskim o puchar Burmistrza Miasta aziska Grne

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Luty Bieg Charytatywny Gimnazjum nr 1 w Mikoowie

  Luty / Marzec lizgawka na Stadionie Zimowym w Tychach Urzd Gminy Wyry

  Marzec Bieg Wyrski na dystansie 10 km Urzd Gminy Wyry/ Inception

  5 marca Halowy Turniej piki nonej chopcw rocznik 2007 Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  6 marca Halowy Turniej piki nonej chopcw rocznik 2008 Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  8 marca Wielkanocny Turniej Powiatowej Amatorskiej Ligi Tenisa Stoowego

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Marzec Siatkwka dla uczniw gimnazjw Gimnazjum nr 2 Mikow

  Marzec Pika rczna dla uczniw gimnazjw Gimnazjum nr 1 w aziskach Grnych

  Marzec Pierwszy krok szermierczy zawody szermiercze dla dzieci o Puchar Dyrektora MOSiR

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Luty Koszykwka dla uczniw gimnazjw Gimnazjum nr 2 Mikow

  Luty Biegi ywiarskie dla uczniw gimnazjw Gimnazjum nr 1 Mikow

  26 lutego Feryjny Turniej Tenisa Stoowego oglnodostpny dla dzieci i modziey powiatu mikoowskiego

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Luty Narciarstwo Alpejskie dla uczniw gimnazjw Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  22-26 lutego Ferie na sportowo (otwarte zajcia z badmintona, tenisa stoowego, wyjazdy na narty)

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  17 lutego II liga siatkwki kobiet KS POLONIA aziska Grne

  Sport

 • - 20 -

  Marzec Pika rczna dla uczniw szk podstawowych Szkoa Podstawowa nr 6 w aziskach Grnych

  15 marca Zawody powiatowe w mini siatkwce dziewczt i chopcw szk podstawowych

  Uczniowski Klub Sportowy Trjka Mikow

  16 marca Zawody powiatowe w siatkwce dziewczt szk gimnazjalnych

  Uczniowski Klub Sportowy Trjka Mikow

  6 marca Turniej bowlingowy DZIE KOBIET 2016 Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  20 marca V witeczny Turniej Badmintona ZAJCZEK 2016 Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  12-13 marca Midzynarodowy Turniej Piki Rcznej dziewczt o Puchar Burmistrza Miasta aziska Grne

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  3 marca Zawody powiatowe w siatkwce dziewczt i chopcw szk ponadgimnazjalnych

  I Liceum Oglnoksztacce w Mikoowie, Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Marzec Powiatowy turniej gier komputerowych Zesp Szk Technicznych w Mikoowie

  Marzec Turniej Tenisa Stoowego o Puchar Dyrektora Szkoy Szk Ponadgimnazjalnych powiatu mikoowskiego

  II Liceum Oglnoksztacce w Mikoowie

  24 kwietnia Mistrzostwa Orzesza w kolarstwie szosowym ze startu wsplnego

  Fundacja Rozwoju Kultury, Wychowania i Sportu Aktywni w Orzeszu

  5 lub 6 kwietnia Powiatowe Zawody w Pice Nonej Chopcw Szk Ponadgimnazjalnych

  Zesp Szk Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach, MOSiR Mikow

  3 kwietnia VII witeczny Turniej Bowlingowy ZAJCZEK 2016

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  2 kwietnia XV Otwarte Mistrzostwa Powiatu Mikoowskiego w Tenisie Stoowym

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Kwiecie Pika nona dla uczniw gimnazjw Gimnazjum nr 2 Mikow

  2-3 kwietnia Wielkanocny Turniej Tenisa Ziemnego par deblowych Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Marzec X Gminny Festiwal Piki Siatkowej Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Marzec Igrzyska Przyszych Olimpijczykw VI edycja gier i zabaw dla uczniw klas 1-3 szk podstawowych

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Marzec XIII Turniej Szermierczy o Puchar Burmistrza Miasta Mikoowa

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Marzec 24 Godzinny Maraton Pywacki: - VI edycja Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Marzec Mistrzowie Biaego Orlika - fina oglnopolski Orodek Rekreacyjny Planty, Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Marzec MBS Cup Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Marzec Tuniej archidiecezjalny ministrantw w pice nonej Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Sport

 • - 21 -

  Kwiecie XII Mikoowski Rodzinny Rajd Rowerowy Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Kwiecie Mistrzostwa Mikoowa w karate Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Kwiecie Czwartki Lekkoatletyczne XXII edycja oglnopolskich zawodw dziecicych w LA

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Kwiecie 5 Rajd Mikoowski wycigi samochodowe Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Kwiecie - Wrzesie

  Liga Orlika Stowarzyszenie Sportu, Kultury i Turystyki Alternatywa/ Adam Kurpas

  Kwiecie - Wrzesie

  Rajdy Rowerowe Stowarzyszenie Sportu, Kultury i Turystyki Alternatywa / Adam Kurpas

  Kwiecie/ Maj Nordic Walking Chodz z kijami szkolenie i doskonalenie techniki

  Urzd Gminy Wyry

  Kwiecie/ Maj Midzyszkolny Turniej Szachowy wietlic Gimnazjw rejonu Mikoowa

  Gimnazjum nr 1 w Mikoowie

  30 kwietnia - 1 maja

  Midzynarodowy Turniej piki rcznej mczyzn im. Jana Olszwki

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Maj Zawody zamkowe w Chudowie Mikoowski Klub Krtkofalowcw SP9PKS w Mikoowie

  Maj Powiatowe zawody siatkwki plaowej chopcw i dziewczt

  Zesp Szk w Gostyni

  10 maja Zawody powiatowe w druynowych zawodach lekkoatletycznych dziewczt i chopcw szk gimnazjalnych

  Uczniowski Klub Sportowy Trjka Mikow

  13 maja Zawody powiatowe w czwrboju la dziewczt i chopcw szk podstawowych

  Uczniowski Klub Sportowy Trjka Mikow

  Kwiecie V Streetbalowe Mistrzostwa lska Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Kwiecie Turniej Tenisa Stoowego o Puchar Dyrektora Szkoy dla szk gimnazjalnych powiatu mikoowskiego

  II Liceum Oglnoksztacce w Mikoowie

  Kwiecie Mikoowska Liga Maluchw III Edycja Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  3 kwietnia VII Otwarte Mistrzostwa Orzesza w Kolarstwie Grskim 2015 o Puchar Burmistrza Miasta Orzesza

  Fundacja Rozwoju Kultury, Wychowania i Sportu Aktywni w Orzeszu

  Kwiecie Mistrzostwa lska LZS w tenisie stoowym lski Zwizek Tenisa Stoowego, Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Kwiecie Radiozlot gra terenowa na Soniej Grze Mikoowski Klub Krtkofalowcw SP9PKS w Mikoowie

  15-17 kwietnia GRAND PRIX POLSKI AKW w Tenisie Stoowym lski Zwizek Tenisa Stoowego, Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  23 kwietnia Mistrzostwa Miasta Orzesza w jedzie indywidualnej na czas (kolarstwo szosowe)

  Fundacja Rozwoju Kultury, Wychowania i Sportu Aktywni w Orzeszu

  Sport

 • - 22 -

  Maj Pika nona dla uczniw szk podstawowych

  Maj Druynowe zawody lekkoatletyczne dla uczniw gimnazjw

  Maj Mistrzostwa Modzikw Okrgowego Zwizku Krglarskiego

  Maj Powiatowe Mistrzostwa w Siatkwce Plaowej Chopcw i Dziewczt Szk Ponadgimnazjalnych

  Maj Turniej siatkwki kobiet o Puchar Jana Olbrychta Posa do Parlamentu Europejskiego

  Maj Wiosenne Biegi Przeajowe (szkoy)

  7 maja XXII Amatorski Modzieowy Turniej Koszykwki o Puchar Burmistrza Miasta

  Maj IX Bieg Uliczny o aziskie licie im. A. Kalei (5 km)

  17 maja Zawody rejonowe w czwrboju la dziewczt i chopcw szk podstawowych

  18 maja Zawody rejonowe w druynowych zawodach lekkoatletycznych dziewczt i chopcw szk gimnazjalnych

  22 maja VI Otwarte Mistrzostwa azisk Grnych w badmintonie o Puchar Burmistrza

  28-29 maja XIV Otwarty Turniej Tenisa Stoowego dla dzieci i modziey

  Szkoa Podstawowa nr 6 aziska Grne

  Gimnazjum nr 1 Mikow

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Zesp Szk Technicznych w Mikoowie, Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne / KS POLONIA

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Uczniowski Klub Sportowy Trjka Mikow

  Uczniowski Klub Sportowy Trjka Mikow

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Maj Rodzinna Majwka z MOSiR na Soniej Grze Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Maj Piknik integracyjny Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Maj International Mikow Cup zawody karate Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Maj Wyrolujmy nud zorganizowane zajcia nauki jazdy na rolkach

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow, Plac Harcerski

  Maj Czwrbj lekkoatletyczny dla uczniw szk podstawowych

  Szkoa Podstawowa nr 3 Mikow

  Maj Turniej Minisiatkwki Kinder + Sport - fina wojewdzki

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Maj Polska Biega biegi przeajowe dla dzieci i modziey Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Maj XIX Mikoowska Powiatowa Spartakiada Abstynencka Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Orodek Rekreacyjny Planty, Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Maj X Grand Prix Mikoowa w tenisie stoowym fina Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Maj VII Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Dyrektora MOSiR

  Sport

 • - 23 -

  Maj I Rejonowy Przegld Formacji Tanecznych

  Maj Ornontowice CUP Turniej piki nonej U-11

  Maj Zawody powiatowe w siatkwce plaowej dziewczt i chopcw

  Maj - Wrzesie Amatorska Liga Tenisa Ziemnego

  Maj/ Czerwiec Europejski Tydzie Sportu

  Maj/ Czerwiec Spartakiada Przedszkolakw z Hektorem

  Maj/ Czerwiec VIII Turniej Dzikich Druyn w Pice Nonej kat. modzik, junior

  Maj/ Czerwiec Spartakiada sportowa dla dzieci i rodzicw

  Czerwiec Turniej Piki Nonej Dziewczt

  Czerwiec Szkolny Piknik Sportowy

  Czerwiec Zawody Wdkarskie dla dzieci do lat 14 z okazji Dnia Dziecka

  Gimnazjum im Noblistw Polskich w Ornontowicach

  GKS Gwarek, Ornontowice

  Zesp Szk Technicznych w Mikoowie, Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Zakad Gospodarki Zasobami Gminy w Ornontowicach

  Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Mikoowski

  Urzd Gminy Wyry

  Gminne Przedszkole Wyry

  Zesp Szk Energetycznych i Usugowych w aziskach Grnych

  Zesp Szk w Gostyni

  Koo Wdkarskie aziska Grne

  Maj Polska Biega Edycja 2015

  19 maja Powiatowe zawody w sztafecie szwedzkiej 4x100m dziewczt i chopcw szk ponadgimnazjalnych

  29 maja Turniej tenisa stoowego dla modziey gimnazjalnej i szk ponadgimnazjalnych w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu

  Maj Ornontowicki Dzie Sportu

  29 maja Majwka wraz z zabaw taneczn

  Maj Streetbollowe Mistrzostwa lska

  Zakad Gospodarki Zasobami Gminy w Ornontowicach

  Nauczyciele powiatu mikoowskiego

  Uczniowski Klub Tenisa Stoowego SOK Orzesze

  Zakad Gospodarki Zasobami Gminy w Ornontowicach

  LKS GARDAWICE ,Orzesze

  UKS Silesia Mikow

  Maj Rajd rowerowy Zakad Gospodarki Zasobami Gminy w Ornontowicach

  28 maja Turniej tenisa stoowego dla amatorek i amatorw w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu

  21 maja II Bieg Integracyjny Zespou Szk Nr 2 Specjalnych

  Uczniowski Klub Tenisa Stoowego SOK Orzesze

  Zesp Szk Nr 2 Specjalnych w Mikoowie

  VII Orzeski Turniej Mini Piki Siatkowej o Puchar Przewodniczcego Rady Miasta Orzesze Turniej Eliminacyjny i Turniej Finaowy

  28 maja XIX Mikoowska Powiatowa Spartakiada Abstynencka Stowarzyszenie Klub Abstynenta POWRT w Mikoowie

  Maj SMUKS Orzesze

  Sport

 • - 24 -

  Czerwiec Turniej Skata o Puchar Burmistrza Mikoowa Miejski Orodek Sportu i Rekreacji MikowRestauracja Replay

  Czerwiec Pikarski Piknik Rodzinny GKS Gwarek ,Ornontowice

  Czerwiec Dzie Dziecka Zawody w podnoszeniu ciarw Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Czerwiec Spartakiada Przedszkolakw z Hektorem Przedszkola, Policja aziska Grne

  Czerwiec witojaski Turniej Skata o Puchar Burmistrza Miasta Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Czerwiec Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Miasta Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne oraz Miejski Dom Kultury w aziskach Grnych

  Czerwiec Turniej Podnoszenia Ciarw o Puchar Burmistrza Miasta z okazji Dni witojaskich

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Czerwiec Zawody Wdkarskie dla dzieci z okazji witojaskich Dni azisk

  Koo Wdkarskie aziska Grne

  Czerwiec Turniej Siatkwki Plaowej Kobiet o Puchar Burmistrza Miasta

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Czerwiec Amatorska Liga Tenisa Ziemnego Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Czerwiec VIII zawody pywackie z okazji Dnia dziecka dla uczniw szk podstawowych

  Czerwiec Otwarte Mistrzostwa Mikoowa w BNO

  Czerwiec IX Spartakiada Przedszkolakw z Hektorem

  Czerwiec Dzie dziecka na Soniej Grze

  Czerwiec Rajd Rowerowy Powiatu Mikoowskiego

  Czerwiec LipiecSierpie

  Kino Plenerowe na Soniej Grze

  Czerwiec Pokaz talentw na Soniej Grze

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow Kryta Pywalnia Aqua Plant

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Czerwiec Ornontowice CUP Turniej piki nonej U-15

  Czerwiec Dzie dziecka z bilardem i dartem

  Czerwiec Gry i zabawy z okazji Dnia Dziecka na Orlikach oraz krytej pywalni

  GKS Gwarek, Ornontowice

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow - Klub Allinone

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Czerwiec Siatkwka plaowa dla uczniw szk podstawowych

  Czerwiec Siatkwka plaowa dla uczniw gimnazjw

  Szkoa Podstawowa Gosty

  Zesp Szk Gosty

  Sport

 • - 25 -

  21 czerwca Turniej MASTERS Amatorskiej Ligi Tenisa Stoowego

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Czerwiec Pikarski Dzie Dziecka LKS Woszczyce, Orzesze

  4 czerwca Turniej tenisa stoowego dla dzieci szk podstawowych z okazji Dnia Dziecka

  Uczniowski Klub Tenisa Stoowego SOK w Orzeszu

  Czerwiec V Orzeski Bieg Uliczny Fundacja Rozwoju Kultury, Wychowania i Sportu Aktywni w Orzeszu

  Czerwiec IX Spartakiada Przedszkolakw z Hektorem Przedszkole nr 1 w Orzeszu

  Czerwiecwtorki

  Wojewdzka Amatorska Liga tenisa stoowego Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Lipiec Wycieczka Krasiejw Zakad Gospodarki Zasobami Gminy w Ornontowicach

  Lipiec Turniej kwalifikacyjny w siatkwce plaowej w ramach Mistrzostw Miast lskich pary mieszane

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Lipiec II GRAND PRIX w siatkwce plaowej Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne, DECATHLON

  10 czerwca XVI Amatorski Turniej Siatkwki z okazji Dni witojaskich

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  11 czerwca VII Turniej Mikstw Siatkarskich z okazji Dni witojaskich

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  18 czerwca GRAND PRIX azisk Grnych w Tenisie Stoowym dla uczniw podsumowanie

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  18 czerwca Finaowy Turniej GRAND PRIX azisk Grnych w Tenisie Stoowym dla uczniw SP, G, LO powiatu

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Czerwiec XVI Regionalny Dzie Treningowy Programu Aktywnoci Motorycznej Olimpiad Specjalnych

  Orodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy Wyry

  23 czerwca XXIV Turniej Siatkwki dziewczt szk powiatu mikoowskiego

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  25 czerwca Sobotnia Liga Bowlingowa turniej MASTERS podsumowanie

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  26 czerwca VI Otwarty Turniej Racketlona (tenis ziemny, tenis stoowy, badminton, squash) Mistrzostwa azisk

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  6 czerwca XII Otwarty Turniej Bowlingowy z okazji Dni witojaskich

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  6 czerwca XII Bawcie si z nami Waszymi rwienikami Zesp Szk Nr 2 Specjalnych w Mikoowie

  Czerwiec Mecz Pnoc Poudnie Zakad Gospodarki Zasobami Gminy w Ornontowicach

  Czerwiec Szkolna Olimpiada Sportowa Zesp Szk w Wyrach

  Czerwiec Turniej siatkwki plaowej Kompanii Wglowej Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Czerwiec Mistrzostwa Orzesza w Pice Nonej Stowarzyszenie Sportu, Kultury i Turystyki Alternatywa/ Adam Kurpas

  Sport

 • - 26 -

  28 sierpnia VII Turniej Badmintona KONIEC WAKACJI Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  29 sierpnia VI Turniej Bowlingowy KONIEC WAKACJI Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Sierpie Rodzinny turniej koszykwki Zakad Gospodarki Zasobami Gminy w Ornontowicach

  Sierpie Rodzinny turniej piki nonej LKS Woszczyce, Orzesze

  Sierpie IX Grand Prix Mikoowa w siatkwce plaowej Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Sierpie VIII Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Dyrektora MOSiR

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Sierpie VIII Piknik Rodzin Zastpczych Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Sierpie Rajd grski Zakad Gospodarki Zasobami Gminy w Ornontowicach

  Lipiec Mini Strongman VIII edycja zawodw dla siaczy Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Lipiec/ Sierpie Lato dla aktywnych zorganizowane zajcia dla dzieci i modziey w czasie wakacji

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Lipiec/ Sierpie Nauka gry w golfa na Soniej Grze Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Lipiec/ Sierpie II aziskie rolkowanie Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne, DECATHLON

  Lipiec/ SierpiePoniedziaek - Pitek

  LATO W MIECIE oglnodostpne zajcia sportowe dla dzieci i modziey (siatkwka, badminton, tenis stoowy)

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Lipiec/ Sierpie Amatorska Liga Tenisa Ziemnego Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Lipiec/ Sierpie Turniej Bowlingowy Wakacyjny JOKER Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne, Stowarzyszenie ELEKTRO

  Sierpiewtorki

  Puchar Lata w tenisie stoowym dla dzieci, modziey i seniorw

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Sierpie Wycieczka w Beskidy Zakad Gospodarki Zasobami Gminy w Ornontowicach

  17 lipca Festyn sportowy wraz z zabaw taneczn LKS GARDAWICE , Orzesze

  Lipiecwtorki

  Cykl wakacyjny turniejw dzieci, modziey i seniorw w tenisie stoowym : Puchar Lata

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Lipiec Turniej dzikich druyn w pice nonej szkoy podstawowe i gimnazjalne

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Lipiec Turniej dzikich druyn w pice nonej kat. open Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  3 lipca LATO W MIECIE Otwarty Turniej Badmintona WAKACJE 2016

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Sport

 • - 27 -

  Wrzesie V Turniej o Puchar Burmistrza Miasta Mikoowa w Pice Siatkowej Chopcw

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Wrzesie Czwartki Lekkoatletyczne XXIII edycja oglnopolskich zawodw dziecicych LA

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Wrzesie Powiatowa Spartakiada Osb Niepenosprawnych Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Wrzesie Jesienne Biegi Przeajowe Zakad Gospodarki Zasobami Gminy w Ornontowicach

  Wrzesie Powiatowa Liga LA dziewczt i chopcw szk ponadgimnazjalnych

  Nauczyciele powiatu mikoowskiego

  Wrzesie X Turniej Piki Siatkowej Plaowej Urzd Gminy Wyry

  Wrzesie Miejski turniej piki nonej dziewczt Szkoa Podstawowa nr 5 w Mikoowie

  Wrzesie Miejski turniej piki nonej chopcw Szkoa Podstawowa nr 5 w Mikoowie

  Wrzesie VIII Turniej Dzikich Druyn w Pice Nonej kat. OPEN

  Urzd Gminy Wyry

  Wrzesie Oglnodostpna akcja Pywaj na odlego XVI edycja

  Miejski Orodek Sportu i RekreacjiMikow

  Wrzesie VII Oglnopolski Turniej Orlika o Puchar Premiera RP w pice nonej

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Wrzesie Bilardowy turniej mistrzw wraz z pokazem trikw bilardowych

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Wrzesie PKO Bieg Charytatywny II edycja Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Wrzesie Turniej siatkarski seniorek Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Wrzesie XIII Mikoowski Rodzinny Rajd Rowerowy z okazji oglnopolskiej akcji Dzie bez samochodu

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Wrzesie Biegi dzieci i modziey podczas XIV Mikoowskiego Biegu Ulicznego im. Henryka Biskupiaka

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Wrzesie XIV Mikoowski Bieg Uliczny im. Henryka Biskupiaka Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Wrzesie XIII Powiatowa Mikoowska Kampania acuch czystych serca turniej piki nonej

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Wrzesie VI Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar Przewodniczcego Rady Miasta pary deblowe

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Wrzesie Miejskie Jesienne Biegi Przeajowe Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Wrzesie IV Otwarty Turniej Bowlingowy o Puchar Dyrektora MOSiR

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Wrzesie Amatorska Liga Tenisa Ziemnego Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Wrzesie Mistrzostwa Powiatu Mikoowskiego w Badmintonie

  Fundacja Rozwoju Kultury, Wychowania i Sportu Aktywni w Orzeszu

  Sport

 • - 28 -

  Padziernik Amatorskie Mistrzostwa Polski w Pywaniu FAMILY CUP X edycja

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  PadziernikListopad

  Halowy turniej piki siatkowej jednostek OSP powiatu mikoowskiego

  Zarzd Oddziau Powiatowego ZOSP RP

  Padziernik Sztafetowe biegi przeajowe dla uczniw szk podstawowych

  Szkoa Podstawowa nr 1 aziska Grne

  Padziernik Sztafetowe biegi przeajowe dla uczniw gimnazjw Gimnazjum nr 1 aziska Grne

  Padziernik Zawody miejskie w pice rcznej szk gimnazjalnych Uczniowski Klub Sportowy Trjka Mikow

  Padziernik - Grudzie

  Orzeska Liga Piki Halowej 2016/17 runda I Stowarzyszenie Sportu, Kultury i Turystyki Alternatywa/ Adam Kurpas

  Padziernik - Grudzie

  Wyjazdy na lodowisko Tafla w Gliwicach Zakad Gospodarki Zasobami Gminy w Ornontowicach

  22 padziernika XV Otwarty Indywidualny Turniej Tenisa Stoowego z okazji Dnia Edukacji Narodowej

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Padziernik Amatorska Liga Tenisa Ziemnego podsumowanie Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Padziernik XVII Spartakiada osb niepenosprawnych (bowling) Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  7 padziernika XV Amatorski Turniej Siatkwki druyn mieszanych rozgrywany z okazji Dnia Edukacji Narodowej

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Padziernik Powiatowe zawody w tenisie stoowym dziewczt i chopcw szk ponadgimnazjalnych

  Zesp Szk Energetycznych i Usugowych aziska Grne, Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Padziernik XI Gminny Festiwal Piki Siatkowej Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Padziernik Turniej rycerski Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Padziernik Otwarte zawody w BNO Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Padziernik IV Otwarte Mistrzostwa wiata Kong Sao Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  30 wrzenia XVII Powiatowa Spartakiada Osb Niepenosprawnych pod Patronatem Starosty Mikoowskiego

  Dom Pomocy Spoecznej w Orzeszu

  Wrzesie Powiatowy turniej piki nonej Ochotniczych Stray Poarnych

  Zarzd Oddziau Powiatowego ZOSP RP

  Wrzesie Halowy turniej piki nonej Ochotniczych Stray Poarnych

  Zarzd Oddziau Powiatowego ZOSP RP

  Wrzesie/ Padziernik

  Powiatowe Sztafetowe Biegi Przeajowe dziewczt i chopcw szk ponadgimnazjalnych

  Zesp Szk Energetycznych i Usugowych aziska Grne, Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Wrzesie Rajd Rowerowy Sprztanie wiata Zakad Gospodarki Zasobami Gminy w Ornontowicach

  Sport

 • - 29 -

  12-13 listopada IV Turniej Tenisa Ziemnego z okazji Dnia Niepodlegoci pary deblowe

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  6 listopada V Otwarty Turniej Badmintona 11 LISTOPADA Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  28 listopada Andrzejkowy Turniej Par na bowlingu Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Grudzie Turniej Barbrkowy Piki Nonej Chopcw Zesp Szk Energetycznych i Usugowych w aziskach Grnych

  Grudzie Oglnopolski Barbrkowy Turniej Krglarski o AZISKIE LICIE

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Grudzie Mikoaj na abce spotkanie z Mikoajem na lodowisku

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Listopad Zawody miejskie w pice rcznej chopcw szk podstawowych

  Uczniowski Klub Sportowy Trjka Mikow

  Listopad Zawody miejskie w koszykwce chopcw szk podstawowych

  Uczniowski Klub Sportowy Trjka Mikow

  Listopad Zawody miejskie w koszykwce dziewczt szk podstawowych

  Uczniowski Klub Sportowy Trjka Mikow

  Listopad Mistrzostwa Polski Energetykw w bowlingu Stowarzyszenie Elektro / Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Listopad Turniej Halowy Piki Nonej dla dzieci z okazji 11 listopada

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Listopad Halowy Turniej Ligi Maluchw rocznik 2007 i 2008 Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Listopad IX Mikoowska Jesie z Badmintonem turniej dla uczniw szk mikoowskich

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Listopad VII Midzynarodowe Wycigi Psich Zaprzgw Kamionka 2014

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Listopad Akcja Bezpieczne Miasto Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Listopad XXIV Midzynarodowy Turniej Piki Nonej o Puchar Burmistrza Mikoowa z okazji wita Niepodlegoci Polski

  Miejski Orodek Sportu i RekreacjiMikow

  Listopad Halloween Miejski Orodek Sportu i RekreacjiMikow

  11 listopada Turniej Bowlingowy z okazji Dnia Niepodlegoci Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Listopad Tenis stoowy dla uczniw szk podstawowych Szkoa Podstawowa nr 1 aziska Grne

  Listopad Tenis stoowy dla uczniw gimnajzw Gimnazjum nr 1 aziska Grne

  Listopad Liga JUNIORW tenis stoowy lski Zwizek Tenisa Stoowego

  Listopad Zawody miejskie w pice rcznej dziewczt szk podstawowych

  Uczniowski Klub Sportowy Trjka Mikow

  Listopad VI Turniej Tenisa Stoowego Urzd Gminy Wyry

  Sport

 • 28 grudnia witeczno Noworoczny Turniej Tenisa Stoowego dla dzieci

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Grudzie Miejskie Zawody Koszykwki Dziewczt i Chopcw Gimnazjum nr 2 Orzesze Zawada

  3 grudnia Powiatowe zawody w pice rcznej dziewczt szk ponadgimnazjalnych

  II Liceum Oglnoksztacce w Mikoowie, Miejski Orodek Sportui Rekreacji aziska Grne

  10 grudnia Turniej Pingpongowy Rycerski o Puchar Rakietkowej Przybicy (zawody sportowo-rekreacyjne dla dzieci szk podstawowych z okazji mikoajek)

  Uczniowski Klub Tenisa Stoowego SOK Orzesze oraz Fight Club Orzesze Niepokorni

  Grudzie Zawody miejskie w koszykwce chopcw Gimnazjum nr 2 w Mikoowie

  Grudzie lizgawka na Stadionie Zimowym w Tychach Urzd Gminy Wyry

  - 30 -

  Grudzie Zawody powiatowe w mini koszykwce chopcw szk podstawowych

  Uczniowski Klub Sportowy Trjka Mikow

  Grudzie Mikoaj na Bowlingu spotkanie z Mikoajem na krgielni

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Grudzie Turniej Barbrkowy halowej piki nonej szk ponadgimnazjalnych

  Zesp Szk Energetycznych i Usugowych w aziskach Grnych

  10 grudznia Barbrkowy Turniej Bowlingowy Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Grudzie Barbrkowy Turniej Podnoszenia Ciarw o Puchar Burmistrza Miasta

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Grudzie Powiatowy halowy turniej piki nonej rocznik 2005 i 2006

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Grudzie Badminton dla uczniw szk podstawowych Szkoa Podstawowa nr 6 aziska Grne

  Grudzie Koszykwka dla uczniw szk podstawowych Szkoa Podstawowa nr 3 Mikow

  Grudzie Badminton dla uczniw gimnazjw Gimnazjum nr 1 aziska Grne

  Grudzie Szachy dla uczniw gimnazjw Zesp Szk Ornontowice

  28 grudnia Otwarty witeczny Turniej Bowlingowy Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  18 grudnia VI witeczno Noworoczny Turniej Badmintona WIGILIA 2016

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji aziska Grne

  Grudzie VIII Turniej Halowy w Pice Nonej dla uczniw klas 1-3 mikoowskich szk podstawowych

  Miejski Orodek Sportu i RekreacjiMikow

  Grudzie VII Mikoajkowe Zawody w Akrobatyce Sportowej Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Grudzie IX Mikoajkowe Zawody Pywackie dla uczniw szk podstawowych

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Grudzie Mikoajki na lodzie otwarcie sezonu na lodowisku Miejski Orodek Sportu i Rekreacji Mikow

  Grudzie VI Turniej mini hokeja na lodzie o Puchar Dyrektora MOSiR

  Miejski Orodek Sportu i RekreacjiMikow

  Sport

 • OrganizatorMiesic Nazwa imprezy

  TurystykaTurystykaTurystykaTurystykaStycze-Grudzie

  Urzd Miejski w aziskach Grnych Wydzia Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu

  Luty SKKT Szkoa Podstawowa nr 5 w Mikoowie

  Luty Zesp Szk Technicznych w Mikoowie

  Luty Szkoa Podstawowa nr 5 w Mikoowie

  Kwiecie Zesp Szk w Gostyni

  Kwiecie Gimnazjum nr 2 w Mikoowie

  Kwiecie - Padziernik

  Urzd Miejski w aziskach Grnych, PTTK Oddzia Mikow

  14 maja Starostwo Powiatowe w Mikoowie i KTKol. przy PTTK O/Mikow

  Maj Zesp Szk w Wyrach

  Maj Zesp Szk w Gostyni

  Maj Urzd Gminy Wyry

  Maj Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach

  Maj Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrach

  Maj/ Czerwiec Gminne Przedszkole Wyry

  Czerwiec Zesp Szk w Wyrach

  Organizacja wycieczek turystyczno - rekreacyjnych dla rodzin

  Kulig w Beskidzie ywieckim

  II Rajd Zimowy ZST

  Kulig w Beskidzie ywieckim

  XVI Zaz Grski Szk Zaprzyjanionych

  Tajemnice Mikoowa gra miejska

  Rajdy grskie dla dzieci i modziey szkolnej

  XVII Rajd Rowerowy Powiatu Mikoowskiego

  XVI Zaz Grski Szk Zaprzyjanionych

  Rajd grski PTTK

  Gminny Rodzinny Rajd Grski

  Rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz

  Rajd Rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz

  Warsztaty etnologiczne w Cieszynie

  II Zaz Jurajski

  - 31 -

  Czerwiec GKS Gwarek OrnontowiceWiosenny Rajd Grski

  Turystyka

 • Czerwiec Zesp Szk w Gostyni

  11 czerwca Oddzia PTTK w Mikoowie

  Czerwiec Zesp Szk Technicznych w Mikoowie

  Czerwiec Szkoa Podstawowa nr 5 w Mikoowie

  Lipiec/Sierpie

  Urzd Miejski w aziskach Grnych Wydzia Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportu

  Lipiec lubSierpie

  Dom Pomocy Spoecznej w Orzeszu

  Sierpie Urzd Gminy Wyry

  Sierpie GKS Gwarek Ornontowice

  Wrzesie Zesp Szk w Gostyni

  Wrzesie GKS Gwarek Ornontowice

  Wrzesie Zesp Szk w Gostyni

  Wrzesie

  Wrzesie/ Padziernik

  10 wrzenia

  Wrzesie

  17 wrzenia

  30 wrzenia

  1 wrzenia - 30 listopada

  8 padziernika

  Padziernik

  Zesp Szk w Wyrach

  Urzd Gminy Wyry

  Oddzia PTTK w Mikoowie

  Szkoa Podstawowa nr 5 w Mikoowie

  Oddzia PTTK w Mikoowie

  Starostwo Powiatowe w Mikoowie PTTK O/Mikow

  Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji w Orzeszu Zazdroci Doroli Dzieciom

  KTKol. przy PTTK O/Mikow

  Zesp Szk w Gostyni

  - 32 -

  Rajd Rowerowy PTTK

  Modzieowy Rajd Grski(dla wszystkich typw szk)

  III Rajd Wiosenny ZST

  Rajd Rodzinny w Brennej

  Akcja Lato w miecie organizacja wycieczek krajoznawczo-turystycznych dla dzieci i modziey szkolnej

  Biwak Integracyjny ladami Natury

  Gminny Rodzinny Rajd Rowerowy

  Letni Rajd Grski

  Rajd Rowerowy PTTK

  Jesienny Rajd Grski

  Rajd Grski

  XVII Zaz Grski Szk Zaprzyjanionych

  Gminny Rodzinny Rajd Jurajski

  XVIII Rajd Kolarski Szlakami Obrocw lska w rocznic wrzenia 1939 roku

  Rajd Szkolny w Chudowie

  XXXVII Rajd Grski O/PTTK w Mikoowie

  XVIII Zaz Grski Szk Ponadgimnazjalnych Powiatu Mikoowskiego

  Cykl Wycieczek Wysokogrskich

  Rajd Rowerowy SZUM GUM

  XVII Zaz Grski Szk zaprzyjanionych

  10 padziernika Zesp Szk Nr 2 Specjalnych w Mikoowie

  Powiatowy Rajd Grski Dzieci i Modziey Specjalnej Troski Powiatu Mikoowskiego

  Turystyka

 • Opracowa Wydzia Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego

  w Mikoowie na podstawie materiaw nadesanych przez

  organizatorw imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych

  planowanych do realizacji w 2016 roku.

  Wszystkim, ktrzy przesali informacje do tegorocznego Kalendarza

  i przyczynili si do jego realizacji, dzikujemy i zachcamy

  do wsppracy w przyszym roku.

  - 33 -

 • Starostwo Powiatoweul. wirki i Wigury 4 a43- 190 Mikowtel. 32 - 3248100

  Urzd Miasta MikowRynek 1643-190 Mikowtel. 32 - 3248500

  Urzd Miasta aziska GrnePlac Ratuszowy 143-170 aziska Grnetel. 32 - 3248010

  Urzd Miasta Orzeszeul. w. Wawrzyca 2143-180 Orzeszetel. 32 - 3248800

  Urzd Gminy Wyryul. Dbrowszczakw 13343-175 Wyrytel. 32 - 3256800

  Urzd Gminy Ornontowiceul. Zwycistwa 26 a43-178 Ornontowicetel. 32 - 2355320

  Wydzia Edukacji, Kultury i Sportu ul. wirki i Wigury 4 a43-190 Mikowtel. 32 - 3248193

  Urzdy Miast i Gmin

  Wydziay Edukacji

  Zarzd Szk i Przedszkoli Mikoowskichul. Karola Miarki 943-190 Mikowtel./fax 32 - 2262054

  Wydzia Edukacji, Ochrony Zdrowia, Kultury i Sportuul. wierczewskiego 1 43-170 aziska Grnetel. 32 - 3248053

  Miejski Zesp Owiatyul. Powstacw 543-180 Orzeszetel. 32 - 2215363 32 - 2215355

  Miejski Dom Kultury Rynek 19 43-190 Mikow tel. 32 - 2262147

  Miejski Dom Kultury ul. wierczewskiego 243-170 aziska Grnetel. 32 - 2241033

  Miejski Orodek KulturyRynek 143-180 Orzeszetel. 32 - 2215329

  Dom Kultury Gostyul. Pszczyska 36643-176 Wyry - Gostytel. 32 - 2187000

  ARTeriaCentrum Kultury i Promocjiul. Zwycistwa 2643-178 Ornontowicetel. 32 - 2354698

  Orodki Kultury

  Ognisko Pracy Pozaszkolnejul. Karola Miarki 943-190 MikowTel./fax 32 - 2260511

  Miejska Placwka Muzealnaul. Karola Miarki 15 43-190 Mikowtel. 32 - 3248460

  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publicznaul. wierczewskiego 143-170 aziska Grnetel. 32 - 2241773

  Miejska Biblioteka Publiczna ul. Karola Miarki 5 43-190 Mikow tel. 32 - 3220063

  Miejska Biblioteka Publicznaul. w. Wawrzyca 2343-180 Orzeszetel. 32 - 2215526

  Gminna Biblioteka Publicznaul. Dbrowszczakw 5843-175 Wyrytel. 32 - 2187273

  Filia w Gostyni: ul. Pszczyska 37243-176 Gostytel. 32 - 2187523

  Gminna Biblioteka Publiczna ul. Klasztorna 1 43-178 Ornontowice tel. 32 3361390

  Biblioteki

  Organizatorzy imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych w 2016 roku

 • Stowarzyszenia i Kluby Sportowe

  Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Mikoowskiul. wirki i Wigury 4 a43-190 Mikowtel. 602-771-251

  Stowarzyszenie Sportu, Kultury i Turystyki Alternatywaul. Partyzantw 443-180 Orzeszetel. 798-636-419

  Stowarzyszenie Klub Abstynenta Powrtul. Konstytucji3 Maja 3843-190 Mikowtel. 30-2266550

  Stowarzyszenie Kulturalno - Spoeczne Piwnicaul. Dugosza 52143-180 Orzeszetel. 726-530-517

  Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji Doroli - Dzieciomul. orska 10143-188 Orzesze - Woszczyce

  Miejski Orodek Sportu i Rekreacjiul. Konstytucji 3 Maja 2243-190 Mikowtel. 32-3242603

  Miejski Orodek Sportu, Promocji i Rekreacjiul. Zwycistwa 7 b43-178 Ornontowicetel. 32-3306232

  Miejski Orodek Sportu,Promocji i Rekreacjiul. Ogrodowa 5043-170 aziska Grnetel. 32-2111138

  Szkolny Zwizek SportowyZarzd Powiatowyul. Bandurskiego 143-190 Mikowtel. 32-2262206

  Zakad Gospodarki Zasobami Gminyul. Zwycistwa 26 a43-1778 Ornontowicetel. 32-2355320

  Mikoowski Klub Krttkofalowcw przy Starostwie Powiatowymul. wirki i Wigury 4 a43-190 Mikowtel. 32-3248198

  Dom Pomocy Spoecznejul. Traugutta 4543-180 Orzeszetel. 32-2215362

  Dom Dzieckaul. w. Wawrzyca 8743-180 Orzeszetel. 32-2215223

  Orodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczyul. Ks. Bojdoa 3 a43-173 Wyrytel. 32-2187001

  Zwizek Ochotnicznych Stray Poarnych RP Zarzd Powiatowyul. wirki i Wigury 4 a43-190 Mikowtel. 32-3248100

  lski Zwizek Chrw i Orkiestr w KatowicachOkrg Mikoowskiul. Rynek 143-190 Mikow

  PTTK oddzia Mikowul. Krakowska 243-190 Mikowtel. 32-2262898

  Fundacja Rozwoju, Kultury Wychowania i Sportu Aktywniul. Waryskiego 16 a43-180 Orzeszetel. 500-300-356

  Amatorski Klub Sportowyul. Zawilcw 843-190 Mikowtel. 32-2260216

  Uczniowski Klub SportowyTrjkaul.Bandurskiego 143-190 Mikowtel. 32-2262206

  Koo Wdkarskie Nr 35ul. Powstacw lskich 143-190 Mikowtel. 32-7384144

  Koo Wdkarskie Nr 82 PZWul. Waryskiego 1843-190 Mikowtel. 32-7389282

  Klub Sportowy Gwarekul. Zwycistwa 7 b43-178 Ornontowicetel. 32-3361100

  Klub sportowy Poloniaul. Staszica 31 b43-173 aziska Grnetel. 32 - 3229353 Miejski Klub Sportowy Sokul. Bukowina 643-180 Orzeszetel. 698-878-013

  Ludowy Klub Sportowy Woszczyceul. Dugosza 6043-180 Orzesze - Woszczyce

  Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej lskiego Ogrodu Botanicznegoul. Sosnowa 543-190 Mikowtel. 32-7797602

  Inne placwki i organizacje

  Organizatorzy imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych w 2016 roku

 • Mikow

  Orzesze

  aziskaGrne

  Wyry

  Ornontowice

  Powiat Mikoowski

  Starostwo Powiatowe Ul. wirki i Wigury 4 a

  43- 190 Mikowtel. 32- 3248100, fax 32-3248147

  Strona 1Strona 2Strona 3Strona 4Strona 5Strona 6Strona 7Strona 8Strona 9Strona 10Strona 11Strona 12Strona 13Strona 14Strona 15Strona 16Strona 17Strona 18Strona 19Strona 20Strona 21Strona 22Strona 23Strona 24Strona 25Strona 26Strona 27Strona 28Strona 29Strona 30Strona 31Strona 32Strona 33Strona 34Strona 35Strona 36