Click here to load reader

KALENDARZ ZODIAKALNY

  • View
    51

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

KALENDARZ ZODIAKALNY. . - PowerPoint PPT Presentation

Text of KALENDARZ ZODIAKALNY

Kalendrz zodiakalny.

KALENDARZ ZODIAKALNY. Zodiak pas na sferze niebieskiej w paszczynie ekliptykio szerokoci ok. 16. W jego obszarze znajduje si widoczne zZiemi Socezataczajce w cigu roku peen obieg. Kt peny (360) podzielony zosta na 12 rwnych czci, std w astronomii wyrnia si 12 znakw zodiaku.

2

Baran( ac.Aries) pierwszy znakastrologiczny zodiaku. Przypisuje si go urodzonym pomidzy21 marca, a20 kwietnia. Przedstawiany przez gow zwierzcia, mskie przyrodzenie i pierwsze kieki zboa.Historia zodiaku

Ino nienawidzca swego pasierba Fryksosa i jego siostry Helle prbowaa zgadzi ich podstpem.Wtedy Zeus zesa im zotego barana, na ktrego grzbiecie rodzestwu udao si umkn.Helle spada do morza, Fryksos za dotar do sonecznej krainy Kolchidy.Tam ofiarowa Zeusowi barana, ktrego znak bg umieci na niebie.Charakterystyka znakuWastrologiiBaran, bdc pierwszym znakiem zodiaku, by symbolicznym znakiem wynurzenia si Soca z zimowego mroku. Uznawany by za najlepsz gwiazd i wiadkiem stworzenia wiata. Specjalne znaczenie nabiera poprzez Zmartwychwstanie Zbawiciela przypadajce wanie na ten okres. By gwnym znakiem trygonu ognia i miejscem gdzie spoczywaMarsNajczciej by czony z postaciJowisza, gdzie symbolizowa cnot oraz by symbolemChrystusa. Prcz tego ze znakiem wizano Horusa,HermesaZe znakiem Barana kojarzonoJaponi,NiemcyiPolsk

Baran, dzielny i wytrway,Bywa asy na pochwayI bez przerwy, z kadej strony,Bardzo lubi by chwalony.

Lecz czasami sam si aje,Gdy co mu si nie udajeI ze zoci szczk kapie,e sto srok za ogon apie!

Gwiazdy w gwiazdozbiorze BaranaUkad najjaniejszychgwiazdw Baranie tworzy charakterystyczny uk, na ktry skadaj si:Hamal(Alfa Arietis) o jasnoci 2,01m, Sheratan(Beta Arietis) o jasnoci 2,64morazMesartim(3,88m).

Byk(ac.Taurus)- duy i wyranygwiazdozbirzodiakalnynieba pnocnego, lecy w pobliu rwnika niebieskiego. Liniaekliptykiprzechodzi w tym gwiazdozbiorze midzy formacjPlejad, a gow byka. Liczba gwiazd dostrzegalnych nieuzbrojonym okiem wynosi okoo 125. W Polsce widoczny od jesieni do wiosny. W naszych czasach przez gwiazdozbir Byka przebiega 36,7 ekliptyki: 1/5 znaku Barana i cay znak Blinit.Socewdruje na tle gwiazdozbioru Byka pomidzy 14 maja a 21 czerwca.

Historia zodiakunienobiay byk zalecajcy si do piknej Europy nazywa si Taurus.Uprowadzi on Europ na swoim grzbiecie.W rzeczywistoci by to rozpalony namitnoci Zeus, ktry przybra posta byka.Gdy po miosnej przygodzie znw sta si bogiem, umieci na niebie znak Byka.

Byk porzdnie si nagowi,Zanim krok do przodu zrobi,Lecz gdy wreszcie i zaczyna,Prze do przodu jak maszyna.

Cho rozoci trudno Byka,Lepiej niech mu nikt nie fika,Bo gdy Byk si zdenerwuje,Kady przed nim respekt czuje!

Gwiazdy w gwiazdozbiorze BykaNajjaniejszgwiazdw gwiazdozbiorze Byka jestAldebaran czerwony olbrzym 40 razy wikszy odSocai jednoczenie jedna z najjaniejszych gwiazd na niebie(13. pod wzgldem jasnoci na ziemskim niebie),gwiazda podwjna.

Blinita(ac.Gemini) jeden z bardziej charakterystycznychgwiazdozbiorw. Przez gwiazdozbir przebiega w naszych czasach 27,8 ekliptyki niemal cay znak Raka, wraz z punktem przesilenia letniego.Soceprzebywa na tle tego gwiazdozbioru od21 czerwcado20 lipca. W Polsce widoczny od jesieni do wiosny, a w szczeglnoci w grudniu i styczniu, kiedy gruje okoo pnocy. Liczba gwiazd dostrzegalnych nieuzbrojonym okiem: okoo 70.

Historia zodiakuKonstelacj, zwan w Egipcie Dwoma Gwiazdami symbolizuje dwjka dzieci.To grecki bg Zeus nagrodzi braci bliniakw Kastora i Polydeukesa za ich bratersk mio wystawian wielokro na najcisze prby, umieszczajc na niebie gwiazdozbir Blinit.

Charakterystyka zodiakuWastrologiiznak Blinit symbolizowa rwnowag pomidzy przeciwnociami w kosmosie: dzie i noc, duch i materia. Symbolizowa rwnie dopenienie ycia kontemplacyjnego z czynnym i by uzupenieniem znakwBaranaiByka. W Grecji odpowiednikiem Blinit byliDioskurowie: Kastor i Polideukes (Polluks), ktrzy mieli skrajnie odmienne temperamenty.Blinita byy znakiem trygonu powietrza i miejscem gdzie w nocy przebywaMerkury. Blinita opiekoway siKapadocjiBelgi

wiat bez ruchu i haasuJest dla Blinit strat czasu!Zamiast lekcji i klaswekWol sucha miych swek!

Zwykle prac si nie chlubiI leniwy ywot lubi,Lecz gdy precz wygoni lenia,To pracuj bez wytchnienia.

Gwiazdy w gwiazdozbiorze Blinit

Najwaniejsze gwiazdy:

Kastor(Alfa Geminorum), gwiazda wielokrotna, skadajca si z szeciu skadnikw: ukadu dwch gwiazdspektralnie podwjnychoraz niezwizanego fizycznie z nimi ukadu podwjnego z czerwonym karem, ktry jest gwiazd podwjn zamieniow.Polluks(Beta Geminorum), najjaniejsza gwiazda w Blinitach (1,16 wielkoci gwiazdowej). W 2006 roku odkryto krc wok niej planetHD 62509 b.

Rak(ac.Cancer) najsabszakonstelacjaz 12 gwiazdozbiorwzodiakalnych, leca na pnocnym niebie midzyBlinitamiiLwem. Jest to konstelacja maa i skadajca si ze sabych gwiazd. Najjaniejsze gwiazdy zostay skatalogowane wAlmageciePtolemeusza. W Polsce widoczna od zimy do wiosny. Liczba gwiazd widocznych nieuzbrojonym okiem: okoo 60.

Historia zodiakuTen tajemniczy znak Egipcjanie okrelali mianem Dwa wie lub Gwiazdy Wody.Nazwa tego gwiazdozbioru Rak wywodzi si z Babilonu.Tajemnicy mistycznego pochodzenia Raka nigdy nie wyjaniono.Gwiazdy symbolizuj ponownie narodzone dusze.Czarodziejskie wie za s znakiem szczcia.

Charakterystyka zodiakuRak reprezentujeprzesilenie letnie. Jest znakiem trygonu wodnego i domemKsiyca. W astrologii by znakiem bdcym pod wpywem Ksiyca i kojarzono go z podwiadomoci, jasnowidzeniem i podnoci. Odpowiada macierzystwu. Swoj opiek rozciga nad Armeni,AfrykiHolandi.W sztuce przedstawiany by rnie, pod postaci kraba, langusty a nawet omiornicy oraz za porednictwem motyww pochodzcych z mitw o pozycji gwiazdozbioru na niebie. W bardzo obrazowy sposb przedstawi go woski malarzGiovanni Maria Falconettow swoich freskach w Sali Zodiaku w Palazzo d'Arco wMantuapowstaych w 1517 roku.

Rak, gdy tylko czuje drak,Woli si wycofa rakiem,Lecz gdy tkwi w rodzinnym kole,Wreszcie w swoim jest ywiole!

Tu kuzyni, wujkw krocie,Tam kuzynki, babcie, ciocie -Kiedy wszyscy s w komplecie,To cudownie jest na wiecie!

Gwiazdy w gwiazdozbiorze RakaW obrbie gwiazdozbioru Raka znajduje si jedna z najjaniejszychgromad otwartych, oznaczona symbolemM44(NGC 2632), ktra nazywana jest jeszcze gromad Ul, obkiem lub Praesepe co po acinie oznacza zarwno ul, jak i obek. Gromada ta skada si z rozproszonych gwiazd szstej wielkoci i sabszych, i zajmuje obszar ponad trzykrotnie wikszy odKsiycaw peni. Niedaleko gromady znajduj si dwie wyrniajce si gwiazdy;gamma ()i delta () Cancer. Czasem, ze wzgldu na ssiedztwo obka, zwane s osiokiem pnocnym Asellus Borelis i osiokiem poudniowym Asellus Australis. Jota () Cancir jest czwartej wielkoci tym olbrzymem, kontrastujcym z sidmej wielkoci jasnoniebieskim towarzyszem. Innagwiazda podwjnawarta obejrzenia to zeta () Cancir. Jej skadniki pitej i szstej wielkoci tworz ukad podwjny o okresie orbitalnym ponad 1000 lat.Gromada otwartaM67(NGC 2682) ley okoo 2600lat wietlnychod nas. Jej wiek ocenia si na okoo 3 mld lat, co czyni j jedn z najstarszych znanych gromad otwartych.

Lew (ac.Leo) pity znakastrologicznywzodiaku. Znak ten jest przypisany urodzonym midzy 22lipca, a 23sierpnia. ywioem Lwa jest ogie, planetSoce. Jako znaku zodiaku staa.

Historia zodiakuZabicie Lwa nemejskiego byo dla Heraklesa trudnym zadaniem.Potwora nie mona byo zrani.Herakles zabarykadowa wejcie do jaskini i atakujcego go rozjuszonego lwa udusi goymi rkoma.Lew odgryz mu przy tym palec u rki.Od tego czasu na niebie widnieje znak Lwa.

Charakterystyka zodiakuPo raz pierwszy pojawi si wMezopotamiiw IV tysicleciu p.n.e. Wedug astrologii znak naley do trygonu ognia i jest domem Soca. W staroytnym Egipcie, lew by umieszczany na dwch kracach znanego wiata by pilnowa wschodu i zachodu Soca. Z nim zwizane byy mity o jego zwycistwie nad Bykiem, oraz zwycistwie dnia nad noc, lata nad zim. Przewanie posta lwa symbolizowaa wadz, niezaleno, sprawiedliwo oraz charakteryzowaa si przenikliwoci i moc boskiego wiata i sowa co wizao go z postaci Chrystusa-Sdziego.

Ze znakiem Lwa lub jego postaci w staroytnoci wizano rne bstwa (Ra,Ozyrysa,Horusa,Anubisa,Kryszn,Apolla,Heliosa) oraz postacie (Budd.Chrystusa,w. Marka,w. Krzysztofa). Z lwem identyfikowano konstelacjeWielkiego PsaiMaego Psa.Lew opiekowa siAzj Mniejsz orazFrancjiRumuni. Wpyw Lwa odczuwany by w lecie.

Jest odwany, silny, dzielnyI okropnie samodzielny!Czasem takie ma pomysy,e rodzice trac zmysy!

Dzierc bero i koron,Lubi sabych bra w obronI krlewskim obyczajemPotem im si wielbi daje...Gwiazdy w gwiazdozbiorze LwaNajwaniejsze gwiazdy:Leo (Regulus) wyobraa serce Lwa i ma jasno 1,36m(15 miejsce pod wzgldem jasnoci wrd gwiazd).Leo (Denebola, ogon lwa), gwiazda o jasnoci 2,14m.Leo (Algieba) to grzywa lwa, ukad poczwrny gwiazd, o jasnociach skadnikw 2,3m, 3,5m, 9,2mi 9,6m, poczonych grawitacyjnie i obiegajcych si z okresem 619 lat.Leo (Zosma), gwiazda o jasnoci 2,56m.

Panna(ac.Virgo) szsty w kolejnociznak zodiaku, ktry odpowiadadugoci ekliptycznejod 150 do 180.Soceznajduje si w tym znaku od24 sierpniado23 wrzenia. Jednak z powoduprecesjinie mona myli znaku z gwiazdozbiorem Panny(Soce w gwiazdozbiorze Panny znajdowa si bdzie od16 wrzeniado30 padziernika).

Historia zodiakuPikna Astrea bya crk Zeusa i Temidy.Jako bogini sprawiedliwoci panowaa a do koca zotego wieku.Gdy ludzkie knowania zagroziy jej panowaniu, odwrcia si z odraz od ludzkoci i wrcia na niebo, gdzie wieci jako gwiazdozbir Panny.

Charakterystyka zodiakuZnak kojarzony jest z mijajcymlatemi pocztkiemjesieni, kiedy ziemia zrodziwszy owoce zaczyna zamiera. Z tego wynika zmienno znaku, co z kolei oznacza, e Panny atwo przystosowuj si do zmian, a take porzucaj w niepami przesze zdarzenia skupiajc si na przyszoci. Panna jest znakiem ziemskim, cechuje go p