Kalender brandweer Open Vld

 • View
  217

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Op de internationale dag van de brandweer brengen liberale kandidaten een bezoek aan de brandweer in hun stad of gemeente. Tijdens het bezoek overhandigen ze een folder waarin ze de brandweerlieden bedanken voor hun dagelijkse inzet. “Het engagement van de brandweer is enorm, dat verdient een bedanking én een goed ondersteunend kader. Deze regering finaliseerde de brandweerhervorming en heeft de nodige middelen vastgelegd om die hervorming uit te voeren. Open Vld hoopt ook de komende jaren op de brandweer te kunnen rekenen,” verduidelijkt Open Vld op de dag van de brandweer.

Text of Kalender brandweer Open Vld

 • twaalf maanden

  blauw

  Twaalf knappe liberalen waarop jullie kunnen rekenen om brandjes te blussen als jullie voor hete vuren staan!

 • Open Vld wil alle brandweermensen bedanken voor de geleverde inspanningen de afgelopen 10 jaar. Deze regering finaliseerde het wettelijk kader van de brandweerhervorming dat wij een decennium geleden startten en heeft de nodige middelen vastgelegd om de hervorming uit te voeren. Wij hopen ook de komende jaren op jullie te kunnen rekenen. Op jullie komt het aan.

  januari

  Mahmut z

 • februari

  De wet betreffende de civiele veiligheid bestaat 7 jaar (15 mei 2007). De hervorming van de brandweerzones en de civiele veiligheid was bij het aantreden van de regering niet alleen hoogdringend maar ook een plicht die alle politieke verantwoordelijken t.o.v. de brandweerlui hadden. De dodelijke ramp van Gellingen 30 juli 2014 is precies 10 jaar oud.

  Hilde Vautmans

 • maart

  In september 2004 werd de Begeleidingscommissie voor de hervorming van de civiele veiligheid opgericht: de Paulus Commissie. Na ruim 2 jaar stelden ze hun eindverslag voor. De 3 basisbeginselen: de burger heeft recht op de snelste en meest aangepaste hulpverlening, hij heeft recht op dezelfde basisbescherming voor een gelijkwaardige bijdrage en schaalvergroting moet worden bevorderd.

  Willem-Frederik Schiltz

 • april

  Conform de aanbeveling van de commissie Paulus schonk de regering bijzondere aandacht aan de vrijwilliger. Ze maken 2/3de van de brandweerlieden uit, zij zorgen voor de lokale inbedding, de noodzakelijke sterke betrokkenheid van lokale besturen. We moeten de instroom van vrijwilligers garanderen. Zij moeten hun taak kunnen combineren met de dagtaak. Van hun motivatie hangt het af.

  Carolien Smallegange

 • mei

  In 2009 zetten we via de lancering van de task forces de eerste stap in de integratie van de brandweerdiensten in brandweerzones. In 2010 startte het project operationele prezones (OPZ). Het handboek betreffende de implementatie versterkte de operationele cordinatie via het afsluiten van overeenkomsten tussen de gemeenten en de federale overheid. De OPZ vormden de nodige tussenstap.

  Stephanie Dhose

 • juni

  Het werk dat de regering bij haar aantreden moest verzetten bleef aanzienlijk. Kort hierna bepaalde ze de afbakening van de brandweerzones. Enkele maanden later kregen de OPZ rechtspersoonlijkheid. De regering stelde 7 prioriteiten, waaronder de goedkeuring van het toekomstig administratief statuut en het verzekeren van de financiering van de civiele veiligheid. Voor jullie engagement.

  Jean-Jacques De Gucht

 • juli

  De hervorming van de civiele veiligheid heeft de bedoeling de organisatie van de hulpdiensten, die meer dan 40 jaar oud is, aan te passen aan de risicos en de behoeften van de 21ste eeuw. We leven in een hoogtechnologische maatschappij met veranderde risicos waarop onze hulpdiensten moeten voorbereid zijn. De hulpdiensten moeten zo snel mogelijk met de juiste middelen ter plaatse zijn.

  Stefanie Platteau

 • augustus

  Door de diversiteit van het grondgebied zal het nooit mogelijk zijn een identieke kost te bereiken. Het landelijk of stedelijk karakter, het inwonersaantal en de aanwezige risicos benvloeden de kostprijs. De regering maakte een eind aan de rechtsonzekerheid i.v.m. de verdeelsleutels. Slagen de gemeenten er niet in een akkoord te bereiken, dan doet de gouverneur dat.

  Anne Van Aperen

 • september

  Transparantie is belangrijk. Alle wetteksten en reglementen betreffende de uitvoering van de hervorming van de Civiele Veiligheid kan men raadplegen op www.CivieleVeiligheid.be. De inwerkingtreding van de hulpverleningszones is voorzien op 1 januari 2015, met max. 1 jaar uitstel. Deze regering rondde de wezenlijke elementen van de hervorming af. Omdat jullie het waard zijn.

  Katrien Brosens

 • oktober

  De regering verzekerde de lokale overheden dat de kosten van de harmonisatie van de weddenschalen en van alle maatregelen m.b.t. het administratief en geldelijk statuut gedekt worden door de bijkomende middelen die werden verkregen bij het begrotingsconclaaf van maart 2013. In totaal zullen de federale dotaties oplopen tot 173 miljoen euro in 2018.

  Igor Philtjens

 • november

  Het opstellen van een uniek statuut voor 17 500 brandweerlui, beroeps en vrijwilliger, is een grote vooruitgang. Deze complexe en delicate stap werd gezet in samenspraak met de vakorganisaties, de brandweerfederaties en de verenigingen van steden en gemeenten. Het statuut is het resultaat van meer dan 100 vergaderingen. De laatste stap in deze hervorming.

  Marie Van cauter

 • december

  Burgers hebben recht op maximale waarborgen inzake veiligheid in hun dagelijks leven. Zonder veiligheid is er geen vrijheid. Vrijheid kan niet zonder engagement en solidariteit. De brandweer en Civiele Veiligheid dragen bij aan de veiligheidszorg van onze burgers. Jullie kunnen ook de komende jaren op ons rekenen. De burgers rekenen op jullie.

  Jill Vygh

 • Maggie De Block Staatssecretaris van Asiel, migratie en armoedebe-strijding

  Gwendolyn Rutten Partijvoorzitter

  Guido De Padt Gewezen minster van Binnenlandse Zaken

  Annemie TurtelboomMinister van Justitie

  Patrick DewaelGewezen minster van Binnenlandse Zakenr

  Alexander De Croo Vice Eerste Minister en Minister van Pensioenen