KALKCYANAMIDE RU SUU U RU RU U WUR RU TU T ... - horta .Kalkcyanamide niet bij sterke wind uitstrooien

  • View
    219

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of KALKCYANAMIDE RU SUU U RU RU U WUR RU TU T ... - horta .Kalkcyanamide niet bij sterke wind...

KALKCYANAMIDEKALKSTIKSTOF

Het geheim vande succesvolle

tuinier

INDUSTRIEWEG 6 BE-2280 GROBBENDONK

T: +32 (0)14 50 70 70F: +32 (0)14 50 70 71E: info@jscfert.be

UW PARTNER IN BEMESTING VOTRE PARTENAIRE EN FERTILISATION IHR PARTNER IN DER DNGUNG

INDUSTRIEWEG 6 BE-2280 GROBBENDONK

T: +32 (0)14 50 70 70F: +32 (0)14 50 70 71E: info@jscfert.be

INDUSTRIEWEG 6 BE-2280 GROBBENDONK

T: +32 (0)14 50 70 70F: +32 (0)14 50 70 71E: info@jscfert.be

UW PARTNER IN BEMESTING VOTRE PARTENAIRE EN FERTILISATION IHR PARTNER IN DER DNGUNG

UW PARTNER IN BEMESTINGVOTRE PARTENAIRE EN FERTILISATION

IHR PARTNER IN DER DNGUNG

INDUSTRIEWEG 6 BE-2280 GROBBENDONK

UW PARTNER IN BEMESTINGVOTRE PARTENAIRE EN FERTILISATION

IHR PARTNER IN DER DNGUNG

T: +32 (0)14 50 70 70 F: +32 (0)14 50 70 71 E: info@jscfert.be

www.kalkcyanamide.de

10 KG

INDUSTRIEWEG 6 BE-2280 GROBBENDONK

T: +32 (0)14 50 70 70F: +32 (0)14 50 70 71E: info@jscfert.be

UW PARTNER IN BEMESTING VOTRE PARTENAIRE EN FERTILISATION IHR PARTNER IN DER DNGUNG

INDUSTRIEWEG 6 BE-2280 GROBBENDONK

T: +32 (0)14 50 70 70F: +32 (0)14 50 70 71E: info@jscfert.be

INDUSTRIEWEG 6 BE-2280 GROBBENDONK

T: +32 (0)14 50 70 70F: +32 (0)14 50 70 71E: info@jscfert.be

UW PARTNER IN BEMESTING VOTRE PARTENAIRE EN FERTILISATION IHR PARTNER IN DER DNGUNG

UW PARTNER IN BEMESTINGVOTRE PARTENAIRE EN FERTILISATION

IHR PARTNER IN DER DNGUNG

INDUSTRIEWEG 6 BE-2280 GROBBENDONK

UW PARTNER IN BEMESTINGVOTRE PARTENAIRE EN FERTILISATION

IHR PARTNER IN DER DNGUNG

T: +32 (0)14 50 70 70 F: +32 (0)14 50 70 71 E: info@jscfert.be

INDUSTRIEWEG 6 BE-2280 GROBBENDONK

T: +32 (0)14 50 70 70F: +32 (0)14 50 70 71E: info@jscfert.be

UW PARTNER IN BEMESTING VOTRE PARTENAIRE EN FERTILISATION IHR PARTNER IN DER DNGUNG

INDUSTRIEWEG 6 BE-2280 GROBBENDONK

T: +32 (0)14 50 70 70F: +32 (0)14 50 70 71E: info@jscfert.be

INDUSTRIEWEG 6 BE-2280 GROBBENDONK

T: +32 (0)14 50 70 70F: +32 (0)14 50 70 71E: info@jscfert.be

UW PARTNER IN BEMESTING VOTRE PARTENAIRE EN FERTILISATION IHR PARTNER IN DER DNGUNG

UW PARTNER IN BEMESTINGVOTRE PARTENAIRE EN FERTILISATION

IHR PARTNER IN DER DNGUNG

INDUSTRIEWEG 6 BE-2280 GROBBENDONK

UW PARTNER IN BEMESTINGVOTRE PARTENAIRE EN FERTILISATION

IHR PARTNER IN DER DNGUNG

T: +32 (0)14 50 70 70 F: +32 (0)14 50 70 71 E: info@jscfert.be

Vele tuinliefhebbers willen vandaaggeen of zo weinig mogelijk gebruik

maken van gewasbeschermingsmiddelen.

Fruit en groenten uit de eigen tuin wilmen zuiver telen om er daarna

zorgeloos van te kunnen genieten.

Maar men mag niet vergeten dat eengoede oogst of opbrengst nodig is als

beloning voor de inzet en arbeid in de tuin.

Voor de milieubewuste tuinliefhebber iskalkcyanamide, de vanouds beproefde

tuinmeststof met zijn vele nevenwerkingen,een ideaal hulpmiddel.

Want kalkcyanamide houd denatuurlijke bodemvruchtbaarheid instand en zorgt voor een evenwichtige

en gezonde groei.

Deze brochure informeert u over dewerking en de juiste toepassing van

deze uit natuurlijke productengeproduceerde meststof.

De sleutel tot succes in uw tuin

Na toepassing van kalkcyanamide kan men pas zaaien ofplanten na het respecteren van een wachttijd. Zie tabel blz. 11

2

INDUSTRIEWEG 6 BE-2280 GROBBENDONK

T: +32 (0)14 50 70 70F: +32 (0)14 50 70 71E: info@jscfert.be

UW PARTNER IN BEMESTING VOTRE PARTENAIRE EN FERTILISATION IHR PARTNER IN DER DNGUNG

INDUSTRIEWEG 6 BE-2280 GROBBENDONK

T: +32 (0)14 50 70 70F: +32 (0)14 50 70 71E: info@jscfert.be

INDUSTRIEWEG 6 BE-2280 GROBBENDONK

T: +32 (0)14 50 70 70F: +32 (0)14 50 70 71E: info@jscfert.be

UW PARTNER IN BEMESTING VOTRE PARTENAIRE EN FERTILISATION IHR PARTNER IN DER DNGUNG

UW PARTNER IN BEMESTINGVOTRE PARTENAIRE EN FERTILISATION

IHR PARTNER IN DER DNGUNG

INDUSTRIEWEG 6 BE-2280 GROBBENDONK

UW PARTNER IN BEMESTINGVOTRE PARTENAIRE EN FERTILISATION

IHR PARTNER IN DER DNGUNG

T: +32 (0)14 50 70 70 F: +32 (0)14 50 70 71 E: info@jscfert.be

10 KG

INDUSTRIEWEG 6 BE-2280 GROBBENDONK

T: +32 (0)14 50 70 70F: +32 (0)14 50 70 71E: info@jscfert.be

UW PARTNER IN BEMESTING VOTRE PARTENAIRE EN FERTILISATION IHR PARTNER IN DER DNGUNG

INDUSTRIEWEG 6 BE-2280 GROBBENDONK

T: +32 (0)14 50 70 70F: +32 (0)14 50 70 71E: info@jscfert.be

INDUSTRIEWEG 6 BE-2280 GROBBENDONK

T: +32 (0)14 50 70 70F: +32 (0)14 50 70 71E: info@jscfert.be

UW PARTNER IN BEMESTING VOTRE PARTENAIRE EN FERTILISATION IHR PARTNER IN DER DNGUNG

UW PARTNER IN BEMESTINGVOTRE PARTENAIRE EN FERTILISATION

IHR PARTNER IN DER DNGUNG

INDUSTRIEWEG 6 BE-2280 GROBBENDONK

UW PARTNER IN BEMESTINGVOTRE PARTENAIRE EN FERTILISATION

IHR PARTNER IN DER DNGUNG

T: +32 (0)14 50 70 70 F: +32 (0)14 50 70 71 E: info@jscfert.be

Kalkcyanamide niet bij sterke wind uitstrooien zodat het nietop naburige teelten kan terecht komen

3

EEN RIJKE OOGST DOOR EEN MESTSTOFUIT NATUURLIJKE GRONDSTOFFENToen er destijds nog geen gewasbe-schermingsmiddelen waren wisten onze grootouders reeds hoe men de meer-voudige werking van kalkcyanamide gebruiken kon tot het bekomen van een rijke en gezonde oogst. Deze kennis wordt heden ten dage terug verlangd omdat milieuvriendelijk tui-nieren steeds meer beoefenaars kent.

Probeer het zelf eens !

De geslaagde verbinding van kalk en stikstof biedt vele voordelen

het hoge gehalte aan kalk en organisch gebonden stikstof zorgen voor een goede bodemvruchtbaarheid.

langzame, gelijkmatige en langdurige stikstofwerking. Daardoor praktisch een verbeterde werking, geen verliezen door uitspoeling en minder verontreiniging van het grondwater.

verhoogt het calciumgehalte van de plan-ten, hierdoor versterkte weerstand tegen schimmels en ziekten en een betere houd-baarheid van de geoogste producten.

minder onkruid door kalkcyanamide. In de eerste dagen na de toepassing werkt kalk-cyanamide tegen onkruidzaden en vers gekiemde onkruiden. Hierdoor bespaart men zich veel zorgen en arbeid.

werkt in de bodem tegen de verwekkers van verschillende plantenziekten. Zo heeft men minder problemen met knolvoet als-ook met wortel - en stengel rot (Fusarium, Phoma).

versnelt de verrotting van organisch mate-riaal. Met minder geurhinder bekomt men een waardevoller compost.

nog meer over kalkcyanamide op

www.kalkcyanamide.de

STIKSTOFEN KALK

TEGENSLAKKEN

SNELLECOMPOST

HOGEREBODEMVRUCHTBAARHEID

SNELLECOMPOST

VERHOOGDEBODEMHYGIENE

LANGDURIGESTIKSTOF

ZEER ACTIEVEKALK

INDUSTRIEWEG 6 BE-2280 GROBBENDONK

T: +32 (0)14 50 70 70F: +32 (0)14 50 70 71E: info@jscfert.be

UW PARTNER IN BEMESTING VOTRE PARTENAIRE EN FERTILISATION IHR PARTNER IN DER DNGUNG

INDUSTRIEWEG 6 BE-2280 GROBBENDONK

T: +32 (0)14 50 70 70F: +32 (0)14 50 70 71E: info@jscfert.be

INDUSTRIEWEG 6 BE-2280 GROBBENDONK

T: +32 (0)14 50 70 70F: +32 (0)14 50 70 71E: info@jscfert.be

UW PARTNER IN BEMESTING VOTRE PARTENAIRE EN FERTILISATION IHR PARTNER IN DER DNGUNG

UW PARTNER IN BEMESTINGVOTRE PARTENAIRE EN FERTILISATION

IHR PARTNER IN DER DNGUNG

INDUSTRIEWEG 6 BE-2280 GROBBENDONK

UW PARTNER IN BEMESTINGVOTRE PARTENAIRE EN FERTILISATION

IHR PARTNER IN DER DNGUNG

T: +32 (0)14 50 70 70 F: +32 (0)14 50 70 71 E: info@jscfert.be

INDUSTRIEWEG 6 BE-2280 GROBBENDONK

T: +32 (0)14 50 70 70F: +32 (0)14 50 70 71E: info@jscfert.be

UW PARTNER IN BEMESTING VOTRE PARTENAIRE EN FERTILISATION IHR PARTNER IN DER DNGUNG

INDUSTRIEWEG 6 BE-2280 GROBBENDONK

T: +32 (0)14 50 70 70F: +32 (0)14 50 70 71E: info@jscfert.be

INDUSTRIEWEG 6 BE-2280 GROBBENDONK

T: +32 (0)14 50 70 70F: +32 (0)14 50 70 71E: info@jscfert.be

UW PARTNER IN BEMESTING VOTRE PARTENAIRE EN FERTILISATION IHR PARTNER IN DER DNGUNG

UW PARTNER IN BEMESTINGVOTRE PARTENAIRE EN FERTILISATION

IHR PARTNER IN DER DNGUNG

INDUSTRIEWEG 6 BE-2280 GROBBENDONK

UW PARTNER IN BEMESTINGVOTRE PARTENAIRE EN FERTILISATION

IHR PARTNER IN DER DNGUNG

T: +32 (0)14 50 70 70 F: +32 (0)14 50 70 71 E: info@jscfert.be

4

Tijdens het strooien van kalkcyanamide handschoenen dragen ende ogen beschermen. Lees ook de voorschriften op de verpakking!

DE FABRICATIE EN OMZETTING VAN KALKCYANAMIDE

+ =

+ =

REACTIEFASEKALK STIKSTOF

STEENKOOL KALK CARBIDE

CARBIDE STIKSTOF KALKCYANAMIDE

UIT DE NATUURKalksteen en steenkool welke wij uit natuur-lijke vindplaatsen opdelven enerzijds en de stikstof uit de lucht anderzijds zijn de grond-stoffen uit dewelke kalkcyanamide gemaakt wordt. De kunst bestaat erin deze grondstof-fen met elkaar te verbinden. De daarvoor benodigde elektrische energie wordt in drie eigen waterkrachtcentrales milieuvriendelijk geproduceerd.

VOOR DE NATUURDoordat kalkcyanamide enkel uit natuurlij-ke bestanddelen is opgebouwd laat het ook geen ongewenste residus in de bodem en de planten achter. Zijn bijzondere stikstofvorm waarborgt een langzame, gelijkmatige en langdurige stikstofwerking. Van alle stikstof-meststoffen heeft kalkcyanamide de hoogste kalkwaarde. Hierdoor wordt de bo